Infolex
 

BETA

išplėstinė paieška
 
Išsamią aktualią redakciją ir tarpinių redakcijų tekstus žiūrėkite http://www.infolex.lt/ta/127253

Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų patvirtinimo

NETEKO GALIOS 2014 01 20 įsakymu Nr. 1R-14 (nuo 2014 01 21)

(TAR, 2014, Nr. 2014-00308)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI TEIKIAMŲ PRAŠYMŲ, PRANEŠIMŲ IR KITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. liepos 1 d. Nr. 1R-204

Vilnius

 

Vadovaudamasis Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), 8.3 punktu,

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamų prašymų formas:

1.1.1. Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre (JAR-1);

1.1.2. Prašymo įtraukti tradicinę religinę bendruomenę ar bendriją į Juridinių asmenų registrą (JAR-2);

1.1.3. Prašymo įtraukti profesinę sąjungą ar jų susivienijimą į Juridinių asmenų registrą (JAR-3);

1.1.4. Prašymo išregistruoti iš Juridinių asmenų registro (JAR-4);

1.1.5. Prašymo laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą (JAR-5);

1.1.6. Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre (JAR-1-E)*;

KEISTA:

2009 12 23 įsakymu Nr. 1R-405 (nuo 2009 12 31)

(Žin., 2009, Nr. 156-7046)

 

1.1.7. Prašymo laikinai įtraukti pavadinimą į Juridinių asmenų registrą (JAR-5-E)*;

KEISTA:

2009 12 23 įsakymu Nr. 1R-405 (nuo 2009 12 31)

(Žin., 2009, Nr. 156-7046)

 

1.2. Kitas Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamas formas:

1.2.1. Vienasmenio valdymo organo (JAR-VO-V);

1.2.2. Prokuristo (JAR-PRO);

1.2.3. Taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu (JAR-T);

1.2.4. Kolegialaus valdymo organo (JAR-VO-BV1);

1.2.5. Kolegialaus valdymo organo (JAR-VO-BV2);

1.2.6. NETEKO GALIOS:

2010 05 24 įsakymu Nr. 1R-113 (nuo 2010 05 28)

(Žin., 2010, Nr. 61-3016)

 

1.2.7. Stebėtojų tarybos (JAR-ST1);

1.2.8. Stebėtojų tarybos (JAR-ST2);

1.2.9. Stebėtojų tarybos (JAR-ST3);

1.2.10. Priežiūros organo (JAR-PO1);

1.2.11. Priežiūros organo (JAR-PO2);

1.2.12. Priežiūros organo (JAR-PO3);

1.2.13. Revizijos komisijos (JAR-RK1);

1.2.14. Revizijos komisijos (JAR-RK2);

1.2.15. Revizoriaus (JAR-RA);

1.2.16. Paskolų komiteto (JAR-PK1);

1.2.17. Paskolų komiteto (JAR-PK2);

1.2.18. Kitų organų (JAR-KO);

1.2.19. Akcininko (JAR-AF);

1.2.20. Akcininko (JAR-AJ);

1.2.21. Akcininko (valstybės ar savivaldybės) ir akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (JAR-ATP);

1.2.22. Savininko (JAR-S);

1.2.23. Savininko (valstybės ar savivaldybės) ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (JAR-STP);

1.2.24. NETEKO GALIOS:

2012 08 20 įsakymu Nr. 1R-212 (nuo 2012 09 01)

(Žin., 2012, Nr. 98-4992)

 

1.2.25. NETEKO GALIOS:

2012 08 20 įsakymu Nr. 1R-212 (nuo 2012 09 01)

(Žin., 2012, Nr. 98-4992)

 

1.2.26. Juridinio asmens dalyvio (JAR-DA1);

1.2.27. Juridinio asmens dalyvio (JAR-DA2);

1.2.28. Juridinio asmens teisinio statuso (JAR-TST1);

1.2.29. Administratoriaus ir likvidatoriaus (JAR-LK1);

1.2.30. Administratoriaus ir likvidatoriaus (JAR-LK2);

1.2.31. Advokatų profesinės bendrijos nario (JAR-ABN);

1.2.32. Europos ekonominių interesų grupės nario (JAR-EIG1);

1.2.33. Europos ekonominių interesų grupės nario (JAR-EIG2);

1.2.34. Juridinio asmens buveinės perkėlimo iš kitos valstybės (JAR-BP1);

1.2.35. Juridinio asmens buveinės perkėlimo į kitą valstybę (JAR-BP2);

1.2.36. Franšizės ar subfranšizės sutarties (JAR-FR);

1.2.37. Užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės steigėjo valdymo organo nario, likvidatoriaus ir kitų asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu (JAR-SG2);

1.2.38. Užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės steigėjo (JAR-SG1);

1.2.39. Užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės veiklos (JAR-FV);

1.2.40. Pažymos dėl uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo didinimo (JAR-IKD)*;

KEISTA:

2012 05 14 įsakymu Nr. 1R-140 (nuo 2012 05 17)

(Žin., 2012, Nr. 56-2808)

 

1.2.41. Pažymos dėl uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo (JAR-IKM)*;

KEISTA:

2012 05 14 įsakymu Nr. 1R-140 (nuo 2012 05 17)

(Žin., 2012, Nr. 56-2808)

 

1.2.42. Ūkinės bendrijos dalyvio (JAR-BD1)*;

KEISTA:

2012 08 20 įsakymu Nr. 1R-212 (nuo 2012 09 01)

(Žin., 2012, Nr. 98-4992)

 

1.2.43. Ūkinės bendrijos dalyvio (JAR-BD2)*;

KEISTA:

2012 08 20 įsakymu Nr. 1R-212 (nuo 2012 09 01)

(Žin., 2012, Nr. 98-4992)

 

1.2.44. Juridinio asmens atstovo (JAR-AT)*;

KEISTA:

2012 08 20 įsakymu Nr. 1R-212 (nuo 2012 09 01)

(Žin., 2012, Nr. 98-4992)

 

1.2.45. Duomenų apie neliečiamąjį kapitalą (JAR-NK)*.

KEISTA:

2012 12 21 įsakymu Nr. 1R-341 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 153-7878)

 

1.3. Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamas pranešimų formas:

1.3.1. Apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais (JAR-PBA);

1.3.2. Apie juridinio asmens bankroto procedūras (JAR-PBN);

1.3.3. Apie juridinio asmens dalyvių skaičiaus sumažėjimą mažiau nei įstatymų leidžiamas minimumas (JAR-PDS);

1.3.4. Apie juridinio asmens filialo ar atstovybės įregistravimą užsienio valstybėje (JAR-PFU);

1.3.5. Apie licenciją (leidimą) (JAR-PL1);

1.3.6. Apie įmonės nuomos sutarties įregistravimą (JAR-PNS);

1.3.7. Apie juridinio asmens turto administravimo įsteigimą ar administravimo panaikinimą (JAR-PTA);

1.3.8. Apie asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, teisių ribas (JAR-PTR);

1.3.9. Apie juridinio asmens, filialo ar atstovybės veiklos apribojimą ar apribojimo panaikinimą (JAR-PVA);

1.3.10. Apie socialinės įmonės statusą (JAR-SĮ).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 310 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 121-5499).

 

L. E. TEISINGUMO MINISTRO PAREIGAS                                             GINTAUTAS BUŽINSKAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2013 01 01

(Žin., 2012, Nr. 153-7878)

 

 

 

JAR-1

 

PRAŠYMAS

 

REGISTRUOTI JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

 

(pažymėti „¤“)

Juridinį asmenį

Užsienio juridinio asmens filialą

Pakeistus steigimo dokumentas

Juridinio asmens filialą

Užsienio juridinio amens atstovybę

Pakeistus duomenis*

Juridinio asmens atstovybę

 

 

 

1. Juridinio asmens kodas**

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

1.1. Juridinio asmens pavadinimas**

 

2. Filialo ar atstovybės kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

2.1. Filialo ar atstovybės pavadinimas

 

3. Buveinė (adresas)

 

 

3.1. Savivaldybė

3.2. Miestas (kaimas)

3.3. Gatvė

3.3.1. Namo Nr.

 

3.3.2. Korpuso Nr.

 

3.3.3. Patalpos Nr.

 

4. Buveinės unikalus Nr. Nekilnojamojo turto registre (pagal NTR išrašą)

–        –                    :

5. Teisinė forma (pažymėti „¤“)

 

 

 

Pagal poreikį pildomos formos:

 

Akcinei bendrovei, uždarajai akcinei bendrovei: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-ST1, JAR-ST2, JAR-ST3, JAR-AF, JAR-AJ, JAR-ATP, AR-DA2, JAR-T.

 

 

Europos bendrovei: JAR-VO‑V, JAR‑VO‑BV1, JAR‑VO-BV2, JAR-PO1, JAR-PO2, JAR-PO3, JAR-BP1, JAR-BP2, JAR-T, JAR-KO.

 

Tikrajai ūkinei bendrijai, komanditinei ūkinei bendrijai: JAR-VO‑V, JAR-VO ‑BV1, JAR-VO -BV2, JAR-KO, JAR-BD1, JAR-BD2, JAR-T.

 

 

Europos ekonominių interesų grupei: JAR-VO -V, JAR-T, JAR-EIG1, JAR-EIG2, JAR-BP1, JAR-BP2, JAR-KO.

 

Žemės ūkio bendrovei: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-KO, JAR-DA1, JAR-DA2, JAR-T.

 

Kooperatinei bendrovei: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-KO, JAR-DA1, JAR-DA2, JAR-RK1, JAR-RK2, JAR-T.

 

Individualiai įmonei: JAR-VO-V, JAR-S, JAR-T.

 

Kredito unijai ar kitai kredito įstaigai: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-ST1, JAR-ST2, JAR-ST3, JAR-PK1, JAR-PK2, JAR-RA, JAR-KO, JAR-DA1, JAR-DA2, JAR-T.

akcinė bendrovė

uždaroji akcinė bendrovė

Europos bendrovė

tikroji ūkinė bendrija

komanditinė ūkinė bendrija

Europos ekonominių interesų grupė

žemės ūkio bendrovė

kooperatinė bendrovė

individuali įmonė

kredito unija ar kita kredito įstaiga

________________

* Pildomi tik tie duomenys, kurie keičiami. Juridinio asmens kodas ir pavadinimas pildomi visais atvejais (kai keičiami filialo ar atstovybės duomenys, pildomas filialo ar atstovybės kodas ir pavadinimas). Keičiant pavadinimą, rašomas naujas pavadinimas.

** Nepildoma užsienio juridinių asmenų filialų ar atstovybių steigėjams.

 

 valstybės įmonė

Valstybės įmonei, savivaldybės įmonei: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-KO, JAR- DA2, JAR-T, JAR-STP.

 

 

Biudžetinei įstaigai: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-KO, JAR-STP, JAR-T.

 

Mažajai bendrijai: JAR-VO-V, JAR-VO-BV2, JAR-AT, JAR-T.

 

Viešajai įstaigai: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-DA1, JAR-DA2, JAR-KO, JAR-T.

 

Asociacijai: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-KO, JAR-DA1, JAR-DA2, JAR-T.

 

Bendrijai (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kt.) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų): JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-KO, JAR-DA1, JAR-DA2, JAR-T.

 

Gyvenamųjų namų statybos bendrijai, sodininkų bendrijai: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-KO, JAR-DA1, JAR-DA2, JAR-T.

 

Advokatų profesinei bendrijai: JAR-VO-V, JAR-T, JAR-ABN.

 

Labdaros ir paramos fondui: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-KO, JAR-DA1, JAR-DA2, JAR-T, JAR-NK.

 

Politinei partijai: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-KO, JAR-T.

 

Religinei bendruomenei ar bendrijai: JAR-VO-V, JAR-KO, JAR-DA1, JAR-DA2, JAR-T.

savivaldybės įmonė

biudžetinė įstaiga

mažoji bendrija

viešoji įstaiga

asociacija

bendrija

gyvenamųjų namų statybos bendrija

sodininkų bendrija

advokatų profesinė bendrija

labdaros ir paramos fondas

politinė partija

religinė bendruomenė ar bendrija

 

6. Juridinio asmens padalinys:

 

Pagal poreikį pildomos formos:

 

 

Juridinio asmens filialui ar atstovybei: JAR-VO-V, JAR-FV.

 

 

Užsienio juridinio asmens filialui ar atstovybei: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-T, JAR-PP, JAR-FV, JAR-SG1, JAR-SG2.

juridinio asmens filialas

juridinio asmens atstovybė

užsienio juridinio asmens filialas

užsienio juridinio asmens atstovybė

7. Teisinis statusas*

 

 

Pagal poreikį pildomos formos:

 

JAR-TST1, JAR-LK1, JAR-LK2, JAR-BP1, JAR-BP2.

 

 

7.1. Teisinio statuso įgijimas ar pakeitimas

reorganizuojamas

dalyvaujantis reorganizavime

pertvarkomas

restruktūrizuojamas

bankrutuojantis

bankrutavęs

likviduojamas

dalyvaujantis atskyrime

inicijuojantis Europos bendrovės steigimą jungimo būdu

inicijuojantis Europos bendrovės steigimą valdymo (holdingo) būdu

Europos bendrovė, kurios buveinė perkeliama

inicijuojantis Europos kooperatinės bendrovės steigimą jungimo būdu

Europos kooperatinė bendrovė, kurios buveinė perkeliama

 

_______________

* Nepildoma užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės steigėjams.

 

jungiama peržengiant vienos valstybės ribas akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė

 

dalyvaujanti vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi akcinė bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė

jungiamas peržengiant vienos valstybės ribas juridinis asmuo

dalyvaujantis jungimesi peržengiant vienos valstybės ribas juridinis asmuo

7.2. Teisinio statuso netekimas

8. Sutartis

 

franšizės subfranšizės

 

 

Registruojant sutarties sudarymo, keitimo ar pasibaigimo faktą pildoma forma JAR-FR.

9. Prokūra

 

Bendroji prokūra

 

Registruojant prokūrą pildomos formos JAR-PRO.

 

10. Paramos gavėjo statusas

(pažymėti „¤“)

 

suteikti

 

panaikinti

11. Finansiniai metai

11.1. Pradžios data

–

mėnuo – diena

11.2. Pabaigos data

–

mėnuo – diena

12. Veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas

12.1. Laikotarpio pabaiga

 

–                    –

(metai-mėnuo-diena)

12.2. Kitaip steigimo dokumente nustatytas terminas

 

13. Steigimo dokumento sudarymo data

                      –                    –

                      (metai-mėnuo-diena)

14. Juridinio asmens organai *

(pažymėti „¤“)

14.1. Vienasmenis valdymo organas:

 

Taip Ne

14.1.1. Pavadinimas

14.2. Kolegialus valdymo organas:

 

Taip Ne

14.2.1. Pavadinimas

14.2.2. Narių skaičius

14.3. Stebėtojų taryba

 

£ Taip £ Ne

(Pildoma akcinei bendrovei, uždarajai akcinei bendrovei, kredito unijai ir centrinei kredito įstaigai)

14.3.1. Narių skaičius

14.4. Priežiūros organas

 

Taip Ne

(Pildoma Europos bendrovei)

14.4.1. Pavadinimas

14.4.2. Narių skaičius

14.5. Paskolų komiteto narių skaičius

 

(Pildoma kredito unijai ar kitai kredito įstaigai)

14.6. Revizijos komisijos narių skaičius

 

(Pildoma kooperatinėms bendrovėms)

14.7. Kiti organai

 

Taip Ne

(Pildoma JAR-KO)

15. Registro tvarkytojui teikiami dokumentai

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

...

16. Formos, lapų skaičius

 

(Formoms, kurios nurodytos 5–9, 14.7 punktuose, įrašyti jų lapų skaičių)

JAR-VO-V

 

JAR-DA1

 

JAR-BP2

 

JAR-VO-BV1

 

JAR-DA2

 

JAR-KO

 

JAR-VO-BV2

 

JAR-RK1

 

JAR-T

 

JAR-ST1

 

JAR-RK2

 

JAR-AT

 

JAR-ST2

 

JAR-RA

 

JAR-SG1

 

JAR-ST3

 

JAR-BD1

 

JAR-SG2

 

JAR-PO1

 

JAR-BD2

 

JAR-FR

 

JAR-PO2

 

JAR-AF

 

JAR-PRO

 

JAR-PO3

 

JAR-AJ

 

JAR-FV

 

JAR-LK1

 

JAR-ATP

 

JAR-S

 

JAR-LK2

 

JAR-EIG1

 

JAR-STP

 

JAR-PK1

 

JAR-EIG2

 

JAR-NK

 

JAR-PK2

 

JAR-ABN

 

 

 

JAR-TST1

 

JAR-BP1

 

 

 

Prašymą ir prašyme nurodytus dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui perduoda notaras:

Taip Ne

______________________

* Kai keičiamas organas ar organo narys (nariai) 14.1–14.7 punktuose užpildoma „Taip“.

 

Prašymo užpildymo data

–                    –

(metai-mėnuo-diena)

 

 

____________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

*TVIRTINAMASIS ĮRAŠAS

 

 

 

 

___________________

* Prieš šį lapą sudedamos visos juridiniam asmeniui ar jo padaliniui užpildytos formos.

 

 

Dokumentai ir Registro tvarkytojo pranešimai išduodami

 

1. Filialo pavadinimas

 

2. Filialo skyriaus pavadinimas

 

3. Siųsti paštu adresu

 

 

(Pildoma visais atvejais)

4. Dokumentų ir duomenų teikėjo (šį prašymą pasirašiusio asmens)

4.1. Tel.

 

4.2. El. paštas

4.2. El. paštas

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-2

PRAŠYMAS

 

ĮTRAUKTI TRADICINĘ RELIGINĘ BENDRUOMENĘ AR BENDRIJĄ Į JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRĄ

 

(pažymėti „„)

 

□ Juridinį asmenį

Pakeistus steigimo dokumentus

□ Pakeistus duomenis*

□ Juridinio asmens filialą

 

 

□ Juridinio asmens atstovybę

 

 

 

1. Juridinio asmens kodas

1.1. Juridinio asmens pavadinimas

(Pildoma registruojant pakeitimus)

2. Filialo ar atstovybės kodas

2.1. Filialo ar atstovybės pavadinimas

3. Buveinė

(adresas)

3.1. Savivaldybė

3.2. Miestas (kaimas)

3.3. Gatvė

3.3.1. Namo Nr.

3.3.2. Korpuso Nr.

3.3.3. Patalpos Nr.

3.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

3.4.1. Namo Nr.

3.4.2. Korpuso Nr.

3.4.3. Patalpos Nr.

4. Buveinės unikalus Nr. Nekilnojamojo turto registre (pagal NTR išrašą)

–                    –:

5. Teisinė forma

tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija

Tradicinei religinei bendruomenei ar bendrijai gali būti pildoma forma JAR-PP

6. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu**

6.1. Valdymo organų nariai, turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Teisių ribos

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Teisių ribos

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

 

Teisių ribos

 

 

6.2. Juridinis asmuo veikia pagal religinės bendruomenės ar bendrijos kanonus, statutus ar kitas normas

(pažymėti „“)        □ Taip         □ Ne

7. Forma, lapų skaičius

 

(Pildoma kiekvienam asmeniui, nurodytam 6.1 punkte, įrašomas lapų skaičius)

JAR-PP 0

 

Prašymo užpildymo data

–                    –

(metai-mėnuo-diena)

 

_________________        ____________________

(parašas)                      (vardas, pavardė)

______________

 


* TEISINGUMO MINISTERIJOS TVIRTINAMASIS ĮRAŠAS

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentai ir Registro tvarkytojo pranešimai išduodami

 

1. Filialo pavadinimas

2. Filialo skyriaus pavadinimas

3. Siųsti paštu adresu

 

(Pildoma visais atvejais)

4. Dokumentų ir duomenų teikėjo (šį prašymą pasirašiusio asmens)

4.1. Tel.

4.2. El. paštas

 

* Prieš šį lapą sudedamos visos juridiniam asmeniui ar jo padaliniui užpildytos formos.

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-3

PRAŠYMAS

 

ĮTRAUKTI PROFESINĘ SĄJUNGĄ AR JŲ SUSIVIENIJIMĄ Į JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRĄ

 

(pažymėti „“)

 

□ Juridinį asmenį

Pakeistus steigimo dokumentus

□ Pakeistus duomenis*

□ Juridinio asmens filialą

 

 

□ Juridinio asmens atstovybę

 

 

 

1. Juridinio asmens kodas

1.1. Juridinio asmens pavadinimas

(Pildoma registruojant pakeitimus)

2. Filialo ar atstovybės kodas

2.1. Filialo ar atstovybės pavadinimas

3. Buveinė

(adresas)

3.1. Savivaldybė

3.2. Miestas (kaimas)

3.3. Gatvė

3.3.1. Namo Nr.

3.3.2. Korpuso Nr.

3.3.3. Patalpos Nr.

3.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

3.4.1. Namo Nr.

3.4.2. Korpuso Nr.

3.4.3. Patalpos Nr.

4. Buveinės unikalus Nr. Nekilnojamojo turto registre (pagal NTR išrašą)

–                    –:

5. Teisinė forma

profesinė sąjunga ir jų susivienijimas

Profesinei sąjungai ir jų susivienijimui pagal poreikį pildomos formos: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2, JAR-KO, JAR-T, JAR-PP.

6. Juridinio asmens organai**

(pažymėti „“)

6.1. Vienasmenis valdymo organas:

□ Taip □ Ne

6.1.1. Pavadinimas

6.2. Kolegialus valdymo organas:

□ Taip □ Ne

6.2.1. Pavadinimas

6.2.2. Narių skaičius

6.3. Kiti organai

□ Taip □ Ne

 

(Pildoma JAR-KO)

7. Įsteigimo data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

8. Įstatų (statuto) patvirtinimo data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

9. Įstatų (statuto) pakeitimo data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

 

*Pildomi tik tie duomenys, kurie keičiami. Juridinio asmens kodas ir pavadinimas pildomi visais atvejais (kai keičiami filialo ar atstovybės duomenys, pildomas filialo ar atstovybės kodas ir pavadinimas). Keičiant pavadinimą, rašomas naujas pavadinimas.

** Kai keičiamas organas ar organo narys (nariai) 6.1–6.3 punktuose užpildoma „taip“.

 

10. Įmonė, įstaiga, organizacija, jei profesinė sąjunga įsteigta įmonėje, įstaigoje, organizacijoje

10.1. Kodas

10.2. Pavadinimas

11. Registro tvarkytojui teikiami dokumentai

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

…

12. Formos, lapų skaičius

(formoms, kurios nurodytos 5 p., įrašyti jų lapų skaičių)

 

 

JAR-VO-V

 

JAR-VO-BV2

 

JAR -PP

 

 

JAR-VO-BV1

 

JAR-T

 

JAR-KO

 

 

 

Prašymo užpildymo data

–                    –

(metai-mėnuo-diena)

 

_________________        ____________________

(parašas)                      (vardas, pavardė)

______________

 


 

*REGISTRO TVARKYTOJO SPRENDIMAS

 

 

 

 

 

Dokumentai ir Registro tvarkytojo pranešimai išduodami

 

1. Filialo pavadinimas

2. Filialo skyriaus pavadinimas

3. Siųsti paštu adresu

 

(Pildoma visais atvejais)

4. Dokumentų ir duomenų teikėjo (šį prašymą pasirašiusio asmens)

4.1. Tel.

4.2. El. paštas

 

* Prieš šį lapą sudedamos visos juridiniam asmeniui ar jo padaliniui užpildytos formos.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-4

PRAŠYMAS

 

IŠREGISTRUOTI IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO

 

(pažymėti „“)

 

□ Juridinį asmenį

Užsienio juridinio asmens

□ Juridinio asmens filialą

Užsienio juridinio asmens

□ Juridinio asmens atstovybę

 

 

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Buveinė

(adresas)

3.1. Savivaldybė

3.2. Miestas (kaimas)

3.3. Gatvė

3.3.1. Namo Nr.

3.3.2. Korpuso Nr.

3.3.3. Patalpos Nr.

3.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

3.4.1. Namo Nr.

3.4.2. Korpuso Nr.

3.4.3. Patalpos Nr.

4. Registro tvarkytojui teikiami dokumentai

1)

2)

3)

4)

5)

…

Užsienio juridinio asmens filialui ar atstovybei

5. Veiklos nutraukimo pagrindas

6. Organas, priėmęs sprendimą nutraukti veiklą

7. Sprendimo priėmimo data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

8. Steigėjo pasibaigimo data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

 

Prašymo užpildymo data

–                    –

(metai-mėnuo-diena)

 

_________________        ____________________

(parašas)                      (vardas, pavardė)

______________


 

Dokumentai ir Registro tvarkytojo pranešimai išduodami

 

1. Filialo pavadinimas

2. Filialo skyriaus pavadinimas

3. Siųsti paštu adresu

 

(Pildoma visais atvejais)

4. Dokumentų ir duomenų teikėjo (šį prašymą pasirašiusio asmens)

4.1. Tel.

4.2. El. paštas

 

* Netaikoma tradicinėms religinėms bendruomenėms ar bendrijoms.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-5

PRAŠYMAS

 

LAIKINAI ĮTRAUKTI Į JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRĄ PAVADINIMĄ

 

1. Laikinai įtraukiamas juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimas

 

2. Įtraukiamas pavadinimas (pažymėti „“)

steigiant □

keičiant pavadinimą □

Steigiamo juridinio asmens pavadinimo įtraukimui pildomi šios formos 1, 3, 5 punktai

Keičiamo juridinio asmens pavadinimo įtraukimui pildomi šios formos 1, 4, 5 punktai

3. Steigiant juridinį asmenį, filialą ar atstovybę*

3.1. Steigimo sutarties (akto) sudarymo data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

3.2. Steigiamojo susirinkimo data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

4. Keičiant esamą pavadinimą

4.1. Kodas

4.2. Pavadinimas

5. Numatoma buveinė

 

(Būtina nurodyti bent savivaldybę)

6. Registro tvarkytojui teikiami dokumentai

1) __________________________________

2) __________________________________

3) __________________________________

4) __________________________________

5) __________________________________

6) __________________________________

7) __________________________________

…

 

Prašymo užpildymo data

–                    –

(metai-mėnuo-diena)

 

_________________        ____________________

(parašas)                      (vardas, pavardė)

______________


 

Dokumentai ir Registro tvarkytojo pranešimai išduodami

 

1. Filialo pavadinimas

2. Filialo skyriaus pavadinimas

3. Siųsti paštu adresu

4. Steigėjas, teikiantis prašymą registrui

Fizinis asmuo

4.1. Vardas

4.2. Pavardė

Juridinis asmuo

4.3. Kodas

4.4. Pavadinimas

4.5. Telefonas

4.6. El. paštas

 

* Visiems juridiniams asmenims pildomas 3.1 punktas, politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ar bendrijoms pildomas 3.2 punktas.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2012 09 01

(Žin., 2012, Nr. 98-4992)

 

 

JAR-1-E

 

PRAŠYMAS

Registruoti juridinių asmenų registre

 

D1. Identifikaciniai duomenys

Kodas

Pavadinimas

 

D2. Teisinė forma

 

 

D3. Buveinė (adresas)

Savivaldybė

Miestas(kaimas)

Gatvė

Namo Nr.

Korpuso Nr.

Patalpos Nr.

Buveinės unikalus Nr. Nekilnojamojo turto registre (pagal NTR išrašą)

 

D4. Finansiniai metai

Pradžios data

(mėnuo-diena)

Pabaigos data

(mėnuo-diena)

 

D5. Veiklos laikotarpis, jeigu jis yra ribotas

Laikotarpio pabaiga

(metai-mėnuo-diena)

5.2. Kitaip steigimo dokumente nustatytas terminas

 

D6. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu

Vienasmenis atstovavimas/Kiekybinis atstovavimas

 

D7. Steigimo dokumento sudarymo data

(metai-mėnuo-diena)

 

D8. Juridinio asmens organai

Pavadinimas

Pavadinimas

Narių skaičius

Pavadinimas

Narių skaičius

Pavadinimas

Narių skaičius

Pavadinimas

Narių skaičius

 

D9. Teisinis statusas:

Teisinio statuso įgijimo data (metai-mėnuo-diena)

Teisinio statuso netekimo data (metai-mėnuo-diena)

Teismas, priėmęs sprendimą

Kodas

Pavadinimas

Sprendimo priėmimo data

(metai-mėnuo-diena)

Dokumento numeris

Sprendimo įsiteisėjimo data

(metai-mėnuo-diena)

Juridinio asmens organas, priėmęs sprendimą dėl teisinio statuso

Sprendimo priėmimo data

(metai-mėnuo-diena)

Numeris

 

D10. Paramos gavėjo statusas

Suteikti/Panaikinti

 

D11. Prokūra/Bendroji prokūra/Prokūra ir bendroji prokūra

Įregistruoti/Išregistruoti

 

D.12. Asmuo parenkamas iš sąrašo*

Asmens kodas

Vardas

Pavardė

Jei užsienio fizinis asmuo:**

Asmens kodas

Gimimo data

(metai-mėnuo-diena)

Valstybės, kurioje išduotas asmens dokumentas, pavadinimas

Adresas

Savivaldybė

Miestas (kaimas)

Gatvė

Namo Nr.

Korpuso Nr.

Buto Nr.

Jei adresas užsienyje:

Valstybės pavadinimas

Adresas

Paskyrimo (išrinkimo) data

(metai-mėnuo-diena)

Teisių ribos

 

D.13. Asmuo parenkamas iš sąrašo *

Kodas

Pavadinimas

Teisinė forma

Jei užsienio juridinis asmuo**

Valstybės, kurioje registruotas, pavadinimas

Įregistravimo data

(metai-mėnuo-diena)

Registras

Buveinės adresas

Savivaldybė

Miestas (kaimas)

Gatvė

Namo Nr.

Korpuso Nr.

Buto Nr.

Jei adresas užsienyje:

Valstybės pavadinimas

Adresas

Paskyrimo (išrinkimo) data (metai-mėnuo-diena)

Teisių ribos

 

D.14. Asmuo parenkamas iš sąrašo *

Asmens kodas

Vardas

Pavardė

Jei užsienio fizinis asmuo:**

Asmens kodas

Gimimo data

(metai-mėnuo-diena)

Valstybės, kurioje išduotas asmens dokumentas, pavadinimas

Įgaliojimų pabaigos data (metai-mėnuo-diena)

 

D.15. Asmuo parenkamas iš sąrašo *

Juridinio asmens kodas

Pavadinimas

Įgaliojimų pabaigos data (metai-mėnuo-diena)

 

D.16. Juridinio asmens kontaktinė informacija

Telefonas

El. paštas

Interneto svetainė

D.17. Registro tvarkytojui teikiami dokumentai

1)

2)

3)

D.18. Prašymą teikia

Vardas, pavardė, parašas

Tvirtinamasis įrašas

 

 

* Asmens pareigų juridiniame asmenyje sąrašas

 

vadovas

○ administratorius

○ kolegialaus valdymo organo

 

○ akcininkas

○ likvidatorius

○ stebėtojų tarybos

 

○ savininkas

○ revizorius

○ priežiūros organo

○ pirmininkas

○ dalyvis

○ akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija

○ paskolų komiteto

narys

○ prokuristas

○ atstovas

○ revizijos komisijos

 

 

 

○ likvidacinės komisijos

 

 

** Užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir užsienio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, registras ir buveinės adresas pateikiami transliteruoti.

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 05 28

(Žin., 2010, Nr. 61-3016)

 

 

 

JAR-5-E

 

 

PRAŠYMAS

LAIKINAI ĮTRAUKTI PAVADINIMĄ Į JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRĄ

 

Data Nr.

 

1. Laikinai įtraukiamas juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimas

 

2. Juridinis asmuo, kurio pavadinimą planuojama keisti

2.1. Kodas

 

2.2. Esamas pavadinimas

 

3. Prašymą pateikė

3.1. Vardas, pavardė

 

3.2. Atstovaujamas juridinis asmuo

1.3.1.

3.2.1. Kodas

 

3.2.2. Pavadinimas

 

3.3. Kontaktinis telefonas

 

3.4. El. paštas

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-VO-V

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

(Pildoma registruojant pakeitimus)

 

 

Vienasmenis valdymo organas

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4. Gyvenamoji vieta

4.1. Savivaldybė

4.2. Miestas (kaimas)

4.3. Gatvė

4.3.1. Namo Nr.

4.3.2. Korpuso Nr.

4.3.3. Buto Nr.

4.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

4.4.1. Namo Nr.

4.4.2. Korpuso Nr.

4.4.3. Buto Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

4.5. Šalis

4.6. Adresas

5. Teisių ribos*

6. Paskyrimo (išrinkimo) data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

 

* Pildoma:

1) nustatytas kiekybinis atstovavimas,

2) apribojimai, susiję su teisiniu statusu,

3) teismo nustatyti apribojimai,

4) nušalinimas.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PRO

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Prokuristas

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-T

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu*

 

Veikia vienas įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytas valdymo organas ir (ar) prokuristas

 

 

 

arba

 

Kiekybinio atstovavimo taisyklė

 

 

 

* Pildoma visų teisinių formų juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų filialams ir atstovybėms.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-VO-BV1

 

Juridinio asmens kodas

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Kolegialus valdymo organas

 

Pirmininkas

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4. Gyvenamoji vieta

4.1. Savivaldybė

4.2. Miestas (kaimas)

4.3. Gatvė

4.3.1. Namo Nr.

4.3.2. Korpuso Nr.

4.3.3. Buto Nr.

4.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

4.4.1. Namo Nr.

4.4.2. Korpuso Nr.

4.4.3. Buto Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

4.5. Šalis

4.6. Adresas

5. Teisių ribos*

6. Paskyrimo (išrinkimo) data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

 

* Pildoma:

1) nustatytas kiekybinis atstovavimas,

2) apribojimai, susiję su teisiniu statusu,

3) teismo nustatyti apribojimai,

4) nušalinimas.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-VO-BV2

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Kolegialus valdymo organas

 

Narys

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4. Gyvenamoji vieta

4.1. Savivaldybė

4.2. Miestas (kaimas)

4.3. Gatvė

4.3.1. Namo Nr.

4.3.2. Korpuso Nr.

4.3.3. Buto Nr.

4.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

4.4.1. Namo Nr.

4.4.2. Korpuso Nr.

4.4.3. Buto Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

4.5. Šalis

4.6. Adresas

5. Teisių ribos*

6. Paskyrimo (išrinkimo) data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

7. Jei paskirtas (išrinktas) vietoj kito nario, nurodoma vietoj kurio

Fizinis asmuo

7.1. Vardas

7.2. Pavardė

7.3. Asmens kodas

Juridinis asmuo

7.4. Kodas

7.5. Pavadinimas

 

* Pildoma:

1) nustatytas kiekybinis atstovavimas,

2) apribojimai, susiję su teisiniu statusu,

3) teismo nustatyti apribojimai,

4) nušalinimas.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PP

 

Asmens, turinčio teisę sudaryti sandorius, parašo pavyzdys*

 

NETEKO GALIOS:

2010 05 24 įsakymu Nr. 1R-113 (nuo 2010 05 28)

(Žin., 2010, Nr. 61-3016)

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

 

 

JAR-PP-E

 

 

Asmens, turinčio teisę sudaryti sandorius, parašo pavyzdžio forma*

 

NETEKO GALIOS:

2010 05 24 įsakymu Nr. 1R-113 (nuo 2010 05 28)

(Žin., 2010, Nr. 61-3016)

______________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-ST1

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Stebėtojų taryba*

 

Pirmininkas

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4. Gyvenamoji vieta

4.1. Savivaldybė

4.2. Miestas (kaimas)

4.3. Gatvė

4.3.1. Namo Nr.

4.3.2. Korpuso Nr.

4.3.3. Buto Nr.

4.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

4.4.1. Namo Nr.

4.4.2. Korpuso Nr.

4.4.3. Buto Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

4.5. Šalis

4.6. Adresas

5. Paskyrimo (išrinkimo) data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

 

* Pildoma akcinėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, kredito unijoms ir centrinei kredito unijai.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-ST2

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Stebėtojų taryba*

 

Narys

Fizinis asmuo

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4. Gyvenamoji vieta

4.1. Savivaldybė

4.2. Miestas (kaimas)

4.3. Gatvė

4.3.1. Namo Nr.

4.3.2. Korpuso Nr.

4.3.3. Buto Nr.

4.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

4.4.1. Namo Nr.

4.4.2. Korpuso Nr.

4.4.3. Buto Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

4.5. Šalis

4.6. Adresas

5. Jei paskirtas (išrinktas) vietoj kito nario, nurodoma vietoj kurio

Fizinis asmuo

5.1. Vardas

5.2. Pavardė

5.3. Asmens kodas

Juridinis asmuo

5.4. Kodas

5.5. Pavadinimas

6. Paskyrimo (išrinkimo) data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

 

* Pildoma akcinėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, kredito unijoms ir centrinei kredito unijai.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-ST3

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Stebėtojų taryba*

 

Narys

Juridinis asmuo

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Pavadinimas

4. Buveinė (adresas)

4.1. Savivaldybė

4.2. Miestas (kaimas)

4.3. Gatvė

4.3.1. Namo Nr.

4.3.2. Korpuso Nr.

4.3.3. Patalpos Nr.

4.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

4.4.1. Namo Nr.

4.4.2. Korpuso Nr.

4.4.3. Patalpos Nr.

Jei užsienio juridinis asmuo

4.5. Šalis

4.6. Adresas

5. Jei paskirtas (išrinktas) vietoj kito nario, nurodoma vietoj kurio

Fizinis asmuo

5.1. Vardas

5.2. Pavardė

5.3. Asmens kodas

Juridinis asmuo

5.4. Kodas

5.5. Pavadinimas

6. Paskyrimo (išrinkimo) data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

 

* Pildoma akcinėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, kredito unijoms ir centrinei kredito unijai.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PO1

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Priežiūros organas*

 

Pirmininkas

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Lietuvos Respublikos fizinio asmens kodas

4. Užsienio fizinio asmens kodas

4.1. kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4.2. gimimo data

–- –

(Pildoma, jei fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas)

5. Gyvenamoji vieta

5.1. Savivaldybė

5.2. Miestas (kaimas)

5.3. Gatvė

5.3.1. Namo Nr.

5.3.2. Korpuso Nr.

5.3.3. Buto Nr.

5.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

5.4.1. Namo Nr.

5.4.2. Korpuso Nr.

5.4.3. Buto Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

5.5. Šalis

5.6. Adresas

6. Paskyrimo (išrinkimo) data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

 

* Pildoma Europos bendrovėms.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PO2

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Priežiūros organas*

 

Narys

Fizinis asmuo

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Lietuvos Respublikos fizinio asmens kodas

4. Užsienio fizinio asmens

4.1. kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4.2. gimimo data

– –

(Pildoma, jei fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas)

5. Gyvenamoji vieta

5.1. Savivaldybė

5.2. Miestas (kaimas)

5.3. Gatvė

5.3.1. Namo Nr.

5.3.2. Korpuso Nr.

5.3.3. Buto Nr.

5.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

5.4.1. Namo Nr.

5.4.2. Korpuso Nr.

5.4.3. Buto Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

5.5. Šalis

5.6. Adresas

6. Paskyrimo (išrinkimo) data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

7. Jei paskirtas (išrinktas) vietoj kito nario, nurodoma vietoj kurio

Fizinis asmuo

7.1. Vardas

7.2. Pavardė

7.3. Lietuvos Respublikos fizinio asmens kodas

7.4. Užsienio fizinio asmens kodas

7.4.1. kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

7.4.2. gimimo data

–- –

(Pildoma, jei fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas)

Juridinis asmuo

7.5. Kodas

7.6. Pavadinimas

 

* Pildoma Europos bendrovėms.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PO3

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Priežiūros organas*

 

Narys

Juridinis asmuo

 

1. Vardas

2. Teisinė forma

3. Pavadinimas

4. Buveinė (adresas)

4.1. Savivaldybė

4.2. Miestas (kaimas)

4.3. Gatvė

4.3.1. Namo Nr.

4.3.2. Korpuso Nr.

4.3.3. Patalpos Nr.

4.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

4.4.1. Namo Nr.

4.4.2. Korpuso Nr.

4.4.3. Patalpos Nr.

Jei užsienio juridinis asmuo

4.5. Valstybė

4.6. Adresas

6. Paskyrimo (išrinkimo) data

–         –

(metai-mėnuo-diena)

7. Jei paskirtas (išrinktas) vietoj kito nario, nurodoma vietoj kurio

Fizinis asmuo

7.1. Vardas

7.2. Pavardė

7.3. Lietuvos Respublikos fizinio asmens kodas

7.4. Užsienio fizinio asmens kodas

7.4.1. kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

7.4.2. gimimo data

– –

(Pildoma, jei fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas)

Juridinis asmuo

7.5. Kodas

7.6. Pavadinimas

 

* Pildoma Europos bendrovėms.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-RK1

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Revizijos komisija*

 

Pirmininkas

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

 

* Pildoma kooperatinėms bendrovėms.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-RK2

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Revizijos komisija*

 

Narys

Fizinis asmuo

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Lietuvos Respublikos fizinio asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4. Jei paskirtas (išrinktas) vietoj kito nario, nurodoma vietoj kurio

Fizinis asmuo

4.1. Vardas

4.2. Pavardė

4.3. Asmens kodas

Juridinis asmuo

4.4. Kodas

4.5. Pavadinimas

 

Juridinis asmuo

 

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Jei paskirtas (išrinktas) vietoj kito nario, nurodoma vietoj kurio

Fizinis asmuo

3.1. Vardas

3.2. Pavardė

3.3. Asmens kodas

Juridinis asmuo

3.4. Kodas

3.5. Pavadinimas

 

* Pildoma kooperatinėms bendrovėms.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-RA

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Revizorius*

 

Fizinis asmuo

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

 

Juridinis asmuo

 

1. Kodas

2. Pavadinimas

 

* Pildoma kredito unijai ir centrinei kredito unijai.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PK1

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Paskolų komitetas*

 

Pirmininkas

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

 

* Pildoma kredito unijai, išskyrus centrinę kredito uniją.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PK2

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Paskolų komitetas*

 

Narys

Fizinis asmuo

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Lietuvos Respublikos fizinio asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4. Jei paskirtas (išrinktas) vietoj kito nario, nurodoma vietoj kurio

Fizinis asmuo

4.1. Vardas

4.2. Pavardė

4.3. Asmens kodas

Juridinis asmuo

4.4. Kodas

4.5. Pavadinimas

 

Juridinis asmuo

 

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Jei paskirtas (išrinktas) vietoj kito nario, nurodoma vietoj kurio

Fizinis asmuo

3.1. Vardas

3.2. Pavardė

3.3. Asmens kodas

Juridinis asmuo

3.4. Kodas

3.5. Pavadinimas

 

* Pildoma kredito unijai, išskyrus centrinę kredito uniją.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-KO

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Kiti organai*

 

1. Pavadinimas

1.1. Narių skaičius

2. Pavadinimas

2.1. Narių skaičius

3. Pavadinimas

3.1. Narių skaičius

4. Pavadinimas

4.1. Narių skaičius

 

* Pildoma visų teisinių formų juridiniams asmenims, jei įstatymai leidžia ir steigimo dokumentuose numatytas kitoks, negu JAR-1 14 p. nurodyti organai.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-AF

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

AKCININKAS*

 

Fizinis asmuo

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4. Gyvenamoji vieta

4.1. Savivaldybė

4.2. Miestas (kaimas)

4.3. Gatvė

4.3.1. Namo Nr.

4.3.2. Korpuso Nr.

4.3.3. Buto Nr.

4.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

4.4.1. Namo Nr.

4.4.2. Korpuso Nr.

4.4.3. Buto Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

4.5. Šalis

4.6. Adresas

 

* Pildoma, jei visų akcijų savininkas yra vienas asmuo.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-AJ

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

AKCININKAS*

 

Juridinis asmuo

 

1. Vardas

2. Teisinė forma

3. Pavadinimas

4. Buveinė (adresas)

4.1. Savivaldybė

4.2. Miestas (kaimas)

4.3. Gatvė

4.3.1. Namo Nr.

4.3.2. Korpuso Nr.

4.3.3. Patalpos Nr.

4.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

4.4.1. Namo Nr.

4.4.2. Korpuso Nr.

4.4.3. Patalpos Nr.

Jei užsienio juridinis asmuo

4.5. Šalis

4.6. Adresas

 

* Pildoma, jei visų akcijų savininkas yra vienas asmuo.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-ATP

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Akcininkas (valstybė ar savivaldybė) ir akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija*

 

Valstybė

 

1. Valstybė

1.1. Pavadinimas

2. Akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija

2.1. Kodas

2.2. Pavadinimas

 

Savivaldybė

 

1. Savivaldybė

1.1. Pavadinimas

2. Akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija

2.1. Kodas

2.2. Pavadinimas

 

* Pildoma, jei visų akcijų savininkas yra valstybė ar savivaldybė.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-S

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Savininkas*

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4. Gyvenamoji vieta

4.1. Savivaldybė

4.2. Miestas (kaimas)

4.3. Gatvė

4.3.1. Namo Nr.

4.3.2. Korpuso Nr.

4.3.3. Buto Nr.

4.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

4.4.1. Namo Nr.

4.4.2. Korpuso Nr.

4.4.3. Buto Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

4.5. Šalis

4.6. Adresas

 

* Pildoma individualioms įmonėms.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-STP

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Savininkas (valstybė ar savivaldybė) ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija*

 

Valstybė

 

1. Valstybė

1.1. Pavadinimas

2. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija

2.1. Kodas

2.2. Pavadinimas

 

Savivaldybė

 

1. Savivaldybė

1.1. Pavadinimas

2. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija

2.1. Kodas

2.2. Pavadinimas

 

* Pildoma valstybės įmonėms, savivaldybės įmonėms, valstybės biudžetinėms įstaigoms, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-TN1

 

NETEKO GALIOS:

2012 08 20 įsakymu Nr. 1R-212 (nuo 2012 09 01)

(Žin., 2012, Nr. 98-4992)

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-TN2

 

NETEKO GALIOS:

2012 08 20 įsakymu Nr. 1R-212 (nuo 2012 09 01)

(Žin., 2012, Nr. 98-4992)

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-DA1

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens dalyvis*

 

Fizinis asmuo

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4. Gyvenamoji vieta

4.1. Savivaldybė

4.2. Miestas (kaimas)

4.3. Gatvė

4.3.1. Namo Nr.

4.3.2. Korpuso Nr.

4.3.3. Buto Nr.

4.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

4.4.1. Namo Nr.

4.4.2. Korpuso Nr.

4.4.3. Buto Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

4.5. Šalis

4.6. Adresas

 

* Pildoma juridinio asmens dalyviui, jei steigimo dokumentuose numatyta jo atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-DA2

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens dalyvis*

 

Juridinis asmuo

 

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Teisinė forma

4. Buveinė (adresas)

4.1. Savivaldybė

4.2. Miestas (kaimas)

4.3. Gatvė

4.3.1. Namo Nr.

4.3.2. Korpuso Nr.

4.3.3. Patalpos Nr.

4.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

4.4.1. Namo Nr.

4.4.2. Korpuso Nr.

4.4.3. Patalpos Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

4.5. Šalis

4.6. Adresas

 

* Pildoma juridinio asmens dalyviui, jei steigimo dokumentuose numatyta jo atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-TST1

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens teisinis statusas

 

1. Teisinio statuso įgijimo data

– –

(metai-mėnuo-diena)

 

(Pildoma, jei įgyjamas iki teisinio statuso įregistravimo)

2. Teisinio statuso netekimo data

– –

(metai-mėnuo-diena)

 

(Pildoma, jei netenkama iki teisinio statuso įregistravimo)

3. Teismas, priėmęs sprendimą*

3.1. Kodas

3.2. Pavadinimas

3.3. Teismo sprendimo priėmimo data

– –

(metai-mėnuo-diena)

3.4. Dokumento numeris

3.5. Teismo sprendimo įsiteisėjimo data

– –

(metai-mėnuo-diena)

4. Juridinio asmens organas, priėmęs sprendimą dėl teisinio statuso**

4.1. Sprendimo priėmimo data

– –

(metai-mėnuo-diena)

4.2. Numeris

 

* Pildoma teisminės bankroto procedūros, restruktūrizavimo ar likvidavimo teismo sprendimu atvejais.

** Pildoma neteisminės bankroto procedūros ir kitais atvejais, kai sprendimą priima ne teismas.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-LK1

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Administratorius ar likvidatorius

 

Fizinis asmuo

 

(pažymėti „„)

 

□ administratorius

□ likvidatorius

 

□ likvidacinės komisijos pirmininkas

□ likvidacinės komisijos narys

1. Vardas

2. Pavardė

3. Asmens kodas

3.1. Užsienio fizinio asmens kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4. Gyvenamoji vieta*

4.1. Savivaldybė

4.2. Miestas (kaimas)

4.3. Gatvė

4.3.1. Namo Nr.

4.3.2. Korpuso Nr.

4.3.3. Buto Nr.

4.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

4.4.1. Namo Nr.

4.4.2. Korpuso Nr.

4.4.3. Buto Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

4.5. Šalis

4.6. Adresas

5. Teisių ribos*

 

 

 

(Įrašomos tos teisių ribos, kurios skiriasi nuo numatytų įstatymuose ar juridinio asmens steigimo dokumentuose)

6. Jei paskirtas (išrinktas) vietoj kito nario, nurodoma vietoj kurio

Fizinis asmuo

6.1. Vardas

6.2. Pavardė

6.3. Asmens kodas

Juridinis asmuo

6.4. Kodas

6.5. Pavadinimas

7. Paskyrimo (išrinkimo) data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

8. Atleidimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

 

* 4 ir 5 punktai nepildomi restruktūrizuojamo juridinio asmens administratoriui.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-LK2

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Administratorius ar likvidatorius

 

Juridinis asmuo

 

 

(pažymėti „„)

 

□ administratorius

□ likvidatorius

 

□ likvidacinės komisijos pirmininkas

□ likvidacinės komisijos narys

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Buveinė* (adresas)

3.1. Savivaldybė

3.2. Miestas (kaimas)

3.3. Gatvė

3.3.1. Namo Nr.

3.3.2. Korpuso Nr.

3.3.3. Patalpos Nr.

3.4. Gatvė (pildoma kampinio namo atveju)

3.4.1. Namo Nr.

3.4.2. Korpuso Nr.

3.4.3. Patalpos Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

3.5. Šalis

3.6. Adresas

4. Teisių ribos*

 

 

 

(Įrašomos tos teisių ribos, kurios skiriasi nuo numatytų įstatymuose ar juridinio asmens steigimo dokumentuose)

5. Jei paskirtas (išrinktas) vietoj kito nario, nurodoma vietoj kurio

Fizinis asmuo

5.1. Vardas

5.2. Pavardė

5.3. Asmens kodas

Juridinis asmuo

5.4. Kodas

5.5. Pavadinimas

6. Paskyrimo (išrinkimo) data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

7. Atleidimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

 

* 3 ir 4 punktai nepildomi restruktūrizuojamo juridinio asmens administratoriui.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-ABN

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Advokatų profesinės bendrijos narys

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Lietuvos Respublikos fizinio asmens kodas

4. Užsienio fizinio asmens

4.1. kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4.2. gimimo data

–    –

(Pildoma, jei fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas)

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-EIG1

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Europos ekonominių interesų grupės narys

 

Juridinis asmuo

 

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Teisinė forma

4. Valstybė

 

(Pildoma, jei užsienio juridinis asmuo)

5. Tapimo grupės nariu data                 –    –

(metai-mėnuo-diena)

6. Nario atleidimo nuo atsakomybės už grupės skolas ir kitus įsipareigojimus faktas*

(Pažymėti „„)

 

□ Taip              □ Ne

 

* Pildoma, jeigu tai numatyta grupės steigimo sutartyje arba naujo nario priėmimo dokumente.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-EIG2

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Europos ekonominių interesų grupės narys

 

Fizinis asmuo

 

1. Vardas

2. Pavardė

3. Lietuvos Respublikos fizinio asmens kodas

4. Užsienio fizinio asmens

4.1. kodas

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

4.2. gimimo data

–    –

(Pildoma, jei fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas)

5. Tapimo grupės nariu data                 –    –

(metai-mėnuo-diena)

6. Nario atleidimo nuo atsakomybės už grupės skolas ir kitus įsipareigojimus faktas*

(pažymėti „„)

 

□ Taip              □ Ne

 

* Pildoma, jeigu tai numatyta grupės steigimo sutartyje arba naujo nario priėmimo dokumente.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-BP1

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens buveinės perkėlimas iš kitos valstybės*

 

1. Valstybės, iš kurios perkeliama buveinė, pavadinimas

2. Registro pavadinimas

3. Registro tvarkytojo pavadinimas

4. Registro tvarkytojo adresas

 

* Pildoma Europos ekonominių interesų grupėms ir Europos bendrovėms.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-BP2

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Juridinio asmens buveinės perkėlimas iš kitos valstybės*

 

1. Valstybės, iš kurios perkeliama buveinė, pavadinimas

2. Registro pavadinimas

3. Registro tvarkytojo pavadinimas

4. Registro tvarkytojo adresas

5. Grupei taikytina teisė

 

* Pildoma Europos ekonominių interesų grupėms ir Europos bendrovėms.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-FR

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Franšizės ar subfranšizės sutartis

 

Įregistruoti (pažymėti „„)

 

□ Sudarymo faktą

□ Pakeitimo faktą

□ Pabaigos faktą

 

1. Sutarties sudarymo data                               –             –

(metai-mėnuo-diena)

2. Teisių turėtojas

fizinis asmuo

2.1. Vardas

2.2. Pavardė

2.3. Asmens kodas

Juridinis asmuo

2.4. Kodas

2.5. Teisinė forma

 

2.6. Pavadinimas

3. Teisių turėtojas

fizinis asmuo

3.1. Vardas

3.2. Pavardė

3.3. Asmens kodas

Juridinis asmuo

3.4. Kodas

3.5. Teisinė forma

 

3.6. Pavadinimas

4. Sutarties dalykas

5. Sutarties pakeitimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

6. Sutarties pabaigos data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-SG2

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

Užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės steigėjo valdymo organo narys, likvidatorius ir kiti asmenys, turintys teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu

 

(pažymėti „„)

 

□ Steigėjo valdymo organo narys

□ Steigėjo likvidatorius

□ Likvidacinės komisijos pirmininkas

□ Likvidacinės komisijos narys

□ Kiti asmenys

 

1. Steigėjas

1.1. Pavadinimas

1.2. Teisinė forma

2. Asmuo

2.1. Vardas

2.2. Pavardė

 

2.3. Asmens kodas (pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

 

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

2.4. gimimo data

– –

(metai-mėnuo-diena)

(Pildoma, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas)

3. Gyvenamoji vieta

3.1. Valstybė

3.2. Adresas

4. Teisių ribos**

5. Paskyrimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

 

* Kartu su šia forma pildoma forma JAR-PP.

** Nepildoma valdymo organo nariui.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-SG1

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės steigėjas

 

1. Pavadinimas

2. Teisinė forma

3. Teisinis statusas

3.1. Teisinio statuso įgijimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

4. Įstatinis (pasirašytas) kapitalas

5. Steigėjo veiklą reguliuojanti teisė

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-FV

 

Juridinio asmens kodas

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

Užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės veikla

 

Veikla

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2009 03 25

(Žin., 2009, Nr. 32-1261)

 

JAR-PBA

 

PRANEŠIMAS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI

 

APIE JURIDINIO ASMENS, UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS FILIALO AR ATSTOVYBĖS ATSISKAITYMĄ SU BIUDŽETAIS IR PINIGŲ FONDAIS

 

(pažymėti „“)

 

atsiskaityta

nėra duomenų apie atsiskaitymą

atsiskaitymo būklė yra pasikeitusi

 

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija

3.1. Kodas

3.2. Pavadinimas

 

Pranešimą užpildė

 

         ____________________                                                   ______            

                   (pareigos)                                      (parašas)                                (vardas, pavardė)

 

Užpildymo data                                     – –

                                                           (metai-mėnuo-diena)

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PBN

 

PRANEŠIMAS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI

 

APIE JURIDINIO ASMENS BANKROTO PROCEDŪRAS*

 

(pažymėti „„)

 

Priimtos nutartys dėl:

 

□ bankroto bylos iškėlimo

□ supaprastinto bankroto proceso taikymo

□ bankrutuojančio juridinio asmens sanavimo

□ bankrutuojančio juridinio asmens sanavimo pabaigos

□ bankrutuojančio juridinio asmens reorganizavimo

□ bankrutuojančio juridinio asmens reorganizavimo pabaigos

□ bankrutavusio juridinio asmens pabaigos

 

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Teismas, priėmęs nutartį

3.1. Kodas

3.2. Pavadinimas

4. Teismo nutarties priėmimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

5. Teismo nutarties įsiteisėjimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

 

Pranešimą užpildė

_______________________                   _________________        _________________

           (pareigos)                                           (parašas)                   (vardas, pavardė)

 

Užpildymo data                –    –

                               (metai-mėnuo-diena)

 

* Duomenys apie administratorių teikiami užpildžius formas JAR-1, JAR-LK1, JAR-LK2, JAR-PP.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PDS

 

PRANEŠIMAS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI

 

APIE JURIDINIO ASMENS DALYVIŲ SKAIČIAUS SUMAŽĖJIMĄ MAŽIAU NEI ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMAS MINIMUMAS

 

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Dalyvių skaičiaus sumažėjimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

 

Pranešimą užpildė

_______________________                   _________________        ___________________

              (pareigos)                                        (parašas)                   (vardas, pavardė)

 

Užpildymo data                –    –

                         (metai-mėnuo-diena)

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PFU

 

PRANEŠIMAS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI

 

APIE JURIDINIO ASMENS FILIALO AR ATSTOVYBĖS ĮREGISTRAVIMĄ UŽSIENIO VALSTYBĖJE

 

Juridinis asmuo, įsteigęs filialą ar atstovybę užsienio valstybėje

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Filialas ar atstovybė, įsteigta užsienio valstybėje

3.1. Kodas

3.2. Pavadinimas

3.3. Buveinė (adresas)

3.3.1. Šalis

3.3.2. Adresas

4. Registras, kuriame įregistruotas filialas ar atstovybė

 

Pranešimą užpildė

_______________________                   _________________        _________________

              (pareigos)                                        (parašas)                   (vardas, pavardė)

 

Užpildymo data                –    –

                               (metai-mėnuo-diena)

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PL1

 

PRANEŠIMAS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI

 

APIE LICENCIJĄ (LEIDIMĄ)

 

(Pažymėti „„)

 

□ Licencijos (leidimo) išdavimas

□ Licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymas

□ Licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo

□ Licencijos (leidimo) panaikinimas

 

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Institucija, išdavusi licenciją, sustabdžiusi ar panaikinusi licencijos (leidimo) galiojimą

3.1. Kodas

3.2. Pavadinimas

4. Licencijos (leidimo) numeris

5. Licencijos (leidimo) išdavimo data*

–    –

(metai-mėnuo-diena)

6. Data             –    –

(metai-mėnuo-diena)

 

(Pildoma licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo atvejais)

6. Licencijuojama veikla

 

Pranešimą užpildė

_______________________                   _________________        __________________

           (pareigos)                                           (parašas)                   (vardas, pavardė)

 

Užpildymo data                –    –

                               (metai-mėnuo-diena)

 

* Licencijos (leidimo) išdavimo data pildoma visais atvejais.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PNS

 

PRANEŠIMAS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI

 

APIE ĮMONĖS NUOMOS SUTARTIES ĮREGISTRAVIMĄ

 

1. Nuomotojas

1.1. Kodas

1.2. Pavadinimas

2. Nuomininkas fizinis asmuo

2.1. Vardas

2.2. Pavardė

2.3. Lietuvos Respublikos fizinio asmens kodas

2.4. Užsienio fizinio asmens kodas

 

2.4.1. kodas

 

 

(Pildomas kartu su šalies raidiniu kodu)

2.4. gimimo data

– –

 

(Pildoma, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas)

3. Nuomininkas juridinis asmuo

3.1. Kodas

3.2. Pavadinimas

4. Nuomos sutarties sudarymo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

5. Nuomos sutarties įregistravimo NTR data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

 

Pranešimą užpildė

_______________________                   _________________        __________________

              (pareigos)                                        (parašas)                   (vardas, pavardė)

 

Užpildymo data                –    –

                               (metai-mėnuo-diena)

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PTA

 

PRANEŠIMAS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI

 

APIE JURIDINIO ASMENS TURTO ADMINISTRAVIMO ĮSTEIGIMĄ AR ADMINISTRAVIMO PANAIKINIMĄ

 

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Turto administratorius fizinis asmuo

2.1. Vardas

2.2. Pavardė

3.1. Vardas

3.2. Pavardė

3.3. Asmens kodas

4. Turto administratorius juridinis asmuo

4.1. Kodas

4.2. Pavadinimas

5. Turto administravimo įsteigimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

6. Turto administravimo panaikinimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

 

 

Pranešimą užpildė

_______________________                   _________________        _________________

                 (pareigos)                                     (parašas)                   (vardas, pavardė)

 

Užpildymo data                –    –

                            (metai-mėnuo-diena)

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PTR

 

PRANEŠIMAS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI

 

APIE ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ SUDARYTI SANDORIUS JURIDINIO ASMENS VARDU, TEISIŲ RIBAS*

 

1. Juridinio asmens, filialo ar atstovybės kodas

2. Juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimas

2. Nuomininkas fizinis asmuo

3. Sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

 

4. Asmenys, kurių teisės apribotos

Fizinis asmuo

4.1. Vardas

4.2. Pavardė

4.3. Asmens kodas

Juridinis asmuo

4.4. Kodas

4.5. Pavadinimas

5. Teisių apribojimai**

 

Pranešimą užpildė

_______________________                   _________________        _________________

              (pareigos)                                        (parašas)                   (vardas, pavardė)

 

Užpildymo data                –    –

                               (metai-mėnuo-diena)

 

* Pildoma, jei teisių ribos nustatytos teismo sprendimu (nutartimi).

** Pildoma:

1) nustatytas kiekybinis atstovavimas,

2) apribojimai, susiję su teisiniu statusu,

3) teismo nustatyti apribojimai,

4) nušalinimas.

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-PVA

 

PRANEŠIMAS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI

 

APIE JURIDINIO ASMENS, FILIALO AR ATSTOVYBĖS VEIKLOS APRIBOJIMĄ AR APRIBOJIMO PANAIKINIMĄ

 

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Institucija, priėmusi sprendimą dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar apribojimo panaikinimo

3.1. Kodas

3.2. Pavadinimas

4. Apribota veikla

5. Sprendimo apriboti juridinio asmens veiklą priėmimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

6. Sprendimo panaikinti juridinio asmens veiklos apribojimą priėmimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

 

 

Pranešimą užpildė

_______________________                   _________________        _________________

              (pareigos)                                        (parašas)                   (vardas, pavardė)

 

Užpildymo data                –    –

                         (metai-mėnuo-diena)

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

JAR-SĮ

 

PRANEŠIMAS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI

 

APIE SOCIALINĖS ĮMONĖS STATUSĄ

 

(pažymėti „„)

 

□ Statuso suteikimas

□ Statuso panaikinimas

 

1. Kodas

2. Pavadinimas

3. Statuso suteikimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

4. Statuso panaikinimo data

–    –

(metai-mėnuo-diena)

 

 

Pranešimą užpildė

_______________________                   _________________        ______________

           (pareigos)                                           (parašas)                   (vardas, pavardė)

 

Užpildymo data                –    –

                               (metai-mėnuo-diena)

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

KEISTA:

2012 05 14 įsakymu Nr. 1R-140 (nuo 2012 05 17)

(Žin., 2012, Nr. 56-2808)

 

INFOLEX PASTABA: Pažymos dėl uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo didinimo (JAR-IKD) forma leidinyje „Valstybės žinios“ neskelbta, įdėta iš valstybės įmonės Registrų centras internetinio tinklalapio www.registrucentras.lt.

 

JAR-IKD

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO

 

20                  m.                  d.

 

Patvirtinu, kad sprendimas padidinti uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą priimtas įvykdžius šiuos Akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus (pažymėti ):

□ Visiškai apmokėtas bendrovės įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina)

Didinti įstatinį kapitalą balsuojant atskirai pritarė kiekvienos tų klasių akcijų savininkai, su kurių teisėmis yra susijęs įstatinio kapitalo didinimas

Jei akcijos apmokamos papildomais įnašais (pažymėti ):

□ Akcijos yra pasirašytos ir įmokėti pradiniai įnašai

Akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei įgyvendinimas (pažymėti ):

□ Įgyvendintas reikalavimas dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų

□ Priimtas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų

□ Per akcijoms pasirašyti skirtą laiką pasirašytos ne visos akcijos, įstatinis kapitalas didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma, kadangi visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, sprendime buvo numatyta tokia galimybė. Remdamasi šiuo sprendimu, bendrovės valdyba/vadovas (nereikalingą išbraukti) atitinkamai pakeitė įstatuose įstatinio kapitalo dydį ir akcijų skaičių ar (ir) nominalią jų vertę

Jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų (pažymėti ):

□ Sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimtas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, visuotiniam akcininkų susirinkimui buvo pateiktas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, sudarytas ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki visuotinio akcininkų susirinkimo

□ Įstatinis kapitalas didinamas iš nepaskirstytojo pelno

□ Įstatinis kapitalas didinamas iš akcijų priedų

□ Įstatinis kapitalas didinamas iš rezervų

□ Įstatinis kapitalas didinamas tik iš perkainojimo rezervo, kadangi bendrovės balanse įrašyti nuostoliai

 

 

(Pareigų pavadinimas)                (Parašas)                 (Vardas ir pavardė)

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

KEISTA:

2012 05 14 įsakymu Nr. 1R-140 (nuo 2012 05 17)

(Žin., 2012, Nr. 56-2808)

 

INFOLEX PASTABA: Pažymos dėl uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo (JAR-IKM) forma leidinyje „Valstybės žinios“ neskelbta, įdėta iš valstybės įmonės Registrų centras internetinio tinklalapio www.registrucentras.lt.

 

JAR-IKM

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

 

PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ĮSTATINIO KAPITALO MAŽINIMO

 

20                  m.                  d.

 

Įstatinis kapitalas mažinamas tik šiuo tikslu (pažymėti ):

□ Vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai

□ Siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas

□ Siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų

□ Kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos

Patvirtinu, kad sprendimas sumažinti uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą priimtas įvykdžius šiuos Akcinių bendrovių įstatyme nustatytus reikalavimus

(pažymėti ):

□ Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą buvo pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku

□ Sprendimas sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą buvo viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku

□ Bendrovė papildomai užtikrino savo prievolių įvykdymą kiekvienam to pareikalavusiam kreditoriui

Bendrovė neteikė kreditoriams prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo, nes buvo tenkinama bent viena iš šių sąlygų (pažymėti ):

□ Įstatinis kapitalas mažinamas vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai

□ Kreditorių reikalavimai yra pakankamai užtikrinti įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija

□ Kreditorių reikalavimų suma neviršija 1/2 bendrovės nuosavo kapitalo dydžio po įstatinio kapitalo sumažinimo (ši sąlyga netaikoma, kai įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų)

□ Pirmiausia anuliuotos pačios bendrovės ar jos dukterinių bendrovių įsigytos bendrovės akcijos. Likusių akcijų nominali vertė ar akcijų skaičius visiems akcininkams sumažintas proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei

□ Sprendimo priėmimo sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, dieną bendrovė buvo moki ir išmokėjusi lėšų akcininkams netaps nemoki

□ Bendrovės privalomojo rezervo dydis sumažinus įstatinį kapitalą yra ne mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo dydžio

□ Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinyje nėra nepaskirstytųjų nuostolių ir tenkinama bent viena iš šių sąlygų (pažymėti ):

□ Nėra ilgalaikių įsipareigojimų

□ Yra rašytinis visų kreditorių, kuriems bendrovė turi ilgalaikių įsipareigojimų, sutikimas

□ Sprendimui sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą balsuodami atskirai pritarė tos klasės akcijų savininkai, su kurių teisėmis šis mažinimas yra susijęs

 

 

(Pareigų pavadinimas)                         (Parašas)                          (Vardas ir pavardė)

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

KEISTA:

2012 08 20 įsakymu Nr. 1R-212 (nuo 2012 09 01)

(Žin., 2012, Nr. 98-4992)

 

 

JAR-BD1

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

(Pildoma registruojant pakeitimus)

 

 

Ūkinės bendrijos dalyvis*

 

(pažymėti x)

 

□ Tikrasis narys

□ Komanditorius

 

Fizinis asmuo

 

1. Vardas

 

2. Pavardė

3. Asmens kodas

 

Jei užsienio fizinis asmuo

4. Gimimo data

_ _ _ _ – _ _ – _ _

 

5. Valstybės, kurioje išduotas asmens dokumentas, pavadinimas

6. Gyvenamoji vieta

6.1. Savivaldybė

6.2. Miestas (kaimas)

6.3. Gatvė

6.3.1. Namo Nr.

6.3.2. Korpuso Nr.

6.3.3. Buto Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

7. Valstybės pavadinimas

 

8. Adresas

 

____________________

* Pildoma ūkinei bendrijai

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

KEISTA:

2012 08 20 įsakymu Nr. 1R-212 (nuo 2012 09 01)

(Žin., 2012, Nr. 98-4992)

 

 

JAR-BD2

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

(Pildoma registruojant pakeitimus)

 

 

Ūkinės bendrijos dalyvis*

 

(pažymėti x)

 

□ Tikrasis narys

□ Komanditorius

 

Juridinis asmuo

 

1. Kodas

 

2. Teisinė forma

3. Pavadinimas

 

Jei užsienio juridinis asmuo:

4. Valstybės, kurioje įregistruotas, pavadinimas

 

5. Įregistravimo data

6. Registras

7. Adresas

 

 

______________________

* Pildoma ūkinei bendrijai

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

KEISTA:

2012 08 20 įsakymu Nr. 1R-212 (nuo 2012 09 01)

(Žin., 2012, Nr. 98-4992)

 

 

JAR-AT

 

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens pavadinimas

(Pildoma registruojant pakeitimus)

 

 

Juridinio asmens atstovas*

 

1. Vardas

 

2. Pavardė

3. Asmens kodas

 

Jei užsienio fizinis asmuo

4. Gimimo data

_ _ _ _ – _ _ – _ _

5. Valstybės, kurioje išduotas asmens dokumentas, pavadinimas

6. Gyvenamoji vieta

6.1. Savivaldybė

6.2. Miestas (kaimas)

6.3. Gatvė

 

6.3.1. Namo Nr.

6.3.2. Korpuso Nr.

6.3.3. Buto Nr.

Jei gyvenamoji vieta užsienyje

7. Valstybės pavadinimas

 

8. Adresas

9. Paskyrimo (išrinkimo) data

_ _ _ _ – _ _ – _ _

 

 

_______________________

* Pildoma mažajai bendrijai

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m liepos 1 d. įsakymu Nr. 1R-204

 

KEISTA:

2012 12 21 įsakymu Nr. 1R-341 (nuo 2013 01 01)

(Žin., 2012, Nr. 153-7878)

 

 

 

 

JAR-NK

 

Juridinio asmens kodas

 

 

(Pildoma registruojant pakeitimus)

Juridinio asmens pavadinimas

 

 

Duomenys apie neliečiamąjį kapitalą*

 

1. Neliečiamojo kapitalo dydis (Lt)

 

2. Sprendimo formuoti neliečiamąjį kapitalą iš lėšų priėmimo data

                      –                    –

(metai-mėnuo-diena)

3. Sprendimo pradėti neliečiamojo kapitalo valdymą priėmimo data

 

                      –                    –

(metai-mėnuo-diena)

4. Sprendimo nutraukti neliečiamojo kapitalo valdymą priėmimo data

 

                      –                    –

(metai-mėnuo-diena)

5. Sprendimą priėmusio juridinio asmens organo pavadinimas

 

6. Teismas, priėmęs sprendimą**

6.1. Kodas

 

6.2. Pavadinimas

 

6.3. Teismo sprendimo priėmimo data

                      –                    –

(metai-mėnuo-diena)

6.4. Dokumento numeris

6.5. Teismo sprendimo įsiteisėjimo data

                      –                    –

(metai-mėnuo-diena)

____________________

* Pildoma labdaros ir paramos fondams, valdantiems neliečiamąjį kapitalą.

** Pildoma, jei teismas priima sprendimą nutraukti neliečiamojo kapitalo valdymą.

______________* Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų formas galima rasti valstybės įmonės Registrų centro interneto tinklalapyje adresu www.registrucentras.lt.

* Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų formas galima rasti valstybės įmonės Registrų centro interneto tinklalapyje adresu www.registrucentras.lt.