Infolex
 

BETA

išplėstinė paieška
 
Išsamią aktualią redakciją ir tarpinių redakcijų tekstus žiūrėkite http://www.infolex.lt/ta/19956

Dėl Oficialiosios statistikos 2002 metų darbų programos patvirtinimo

STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2002 METŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2001 m. gruodžio 21 d. Nr. 160

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299) nuostatas ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1531 (Žin., 2001, Nr. 106-3821),

1. Tvirtinu Oficialiosios statistikos 2002 metų darbų programą, apsvarstytą Statistikos departamento kolegijoje ir Statistikos tarybos posėdyje, suderintą su ministerijomis ir kitomis oficialiąją statistiką tvarkančiomis institucijomis (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Statistikos departamento skyrių vedėjams užtikrinti šios programos vykdymą.

2.2. Oficialiosios statistikos programų skyriui:

2.2.1. vykdyti darbų programos kontrolę;

2.2.2. kreiptis į ministerijas ir kitas oficialiąją statistiką tvarkančias institucijas, kad jos iki 2002 m. birželio 1 d. pateiktų siūlymus dėl darbų Oficialiosios statistikos 2003 metų darbų programai.

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                                                      ALGIRDAS ŠEMETA

______________

PATVIRTINTA

Statistikos departamento prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. 160

 

OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2002 METŲ DARBŲ PROGRAMA

 

I. OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2002 METŲ DARBAI, UŽ KURIŲ ATLIKIMĄ ATSAKINGAS STATISTIKOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

Eil. Nr.

Darbo (tyrimo) temos pavadinimas

Periodiškumas

Teisinis pagrindas

Duomenų gavimo būdas (šaltinis), ataskaitos santrumpa

Suvestinės informacijos parengimo laikas

Išleidžiamos informacijos, leidinių pavadinimas ar informacijos panaudojimo tikslas

 

1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001–2004 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

1.1.

Informacinių technologijų panaudojimas

Metinis

LRV 2001-10-04 nutarimas Nr. 1196

Atrankinis tyrimas, SD skyrių duomenys

Spalis

Informacinių technologijų panaudojimas įmonėse, organizacijose, įstaigose ir namų ūkiuose (informacija)

 

1.2.

Makroekonomikos rodiklių apžvalga

Pusmetinis

LRV 2001-10-04 nutarimas Nr. 1196

SD skyrių duomenys

Gegužė, lapkritis

Lietuvos ekonomikos apžvalga

 

1.3.

Elektroninių ataskaitų formų ir jų pateikimo tvarkos parengimas ir patvirtinimas

Sausis-gruodis

LRV 2001-10-04 nutarimas Nr. 1196

 

 

 

 

2. GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ SURAŠYMAS

 

2.1.

Surašymo duomenų apdorojimas, analizė ir skelbimas

Vienkartinis

LR gyventojų ir būstų 2001 metų visuotinio surašymo įstatymas, LRV 2000-04-28

nutarimas Nr. 479

Surašymo lapai

Pagal atskirą grafiką

2001 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatai,

Lietuvos kaimo gyvenamosios vietovės

 

3. DEMOGRAFINĖ STATISTIKA

 

3.1.

Gyventojų gimstamumas, mirtingumas, santuokos ir ištuokos

Metinis, mėnesinis

Eurostato modulis 311

Civilinės metrikacijos įstaigų aktų įrašai

Liepa, 28 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Demografijos metraštis,

Demografinė situacija Lietuvoje

 

3.2.

Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė, standartizuoti mirtingumo ir kiti demografiniai rodikliai

Metinis

 

Demografinės statistikos duomenys

Birželis

Demografijos metraštis

 

3.3.

Gyventojų skaičius bei sudėtis pagal lytį ir amžių

Metinis

Eurostato modulis 311

Gyventojų surašymo ir demografinės statistikos duomenys

Vasaris, rugpjūtis, spalis

Gyventojų skaičius apskrityse ir savivaldybėse, Gyventojai pagal amžių

 

3.4.

Migrantų skaičius ir sudėtis

Metinis, mėnesinis

Eurostato modulis 313

Ištisinis tyrimas, 01-Atvykimas, 02-Išvykimas

Liepa, 28 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Demografijos metraštis, Demografinė situacija Lietuvoje

 

3.5.

Ieškančių prieglobsčio užsieniečių ir pabėgėlių skaičius ir sudėtis

Metinis

Eurostato modulis 313

Migracijos departamento prie VRM duomenys

Liepa

Demografijos metraštis

 

3.6.

Moterys ir vyrai: jų demografinės ir socialinės charakteristikos

Metinis

LRV 1998-01-21 nutarimas Nr. 77

SD skyrių ir kitų institucijų duomenys

Rugpjūtis

Moterys ir vyrai Lietuvoje 2001 m.

 

3.7.

Gyventojų skaičiaus, sudėties, vidutinės gyvenimo trukmės ir kitų demografinių 1989-2000 m. rodiklių perskaičiavimas remiantis 2001 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenimis

Vienkartinis

 

Gyventojų surašymo ir demografinės statistikos duomenys

Pagal atskirą darbo planą

Pranešimas spaudai,

statistikos leidiniai

 

4. UŽIMTUMO STATISTIKA

 

4.1.

Gyventojų užimtumas

Ketvirtinis

LRV 2001-05-08 nutarimas Nr. 529, Eurostato modulis 321

Atrankinis tyrimas, GU-01

Vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis

Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas (informacija), Darbo jėga, užimtumas ir nedarbas 1997-2001 m.

 

4.2.

Žmonių su negalia užimtumas

Vienkartinis

Europos Tarybos reglamentas Nr. 1626/2000

Atrankinis tyrimas, priedas prie GU-01

2003 m. I ketvirtis

Informacija Eurostatui

 

4.3.

Lietuvoje dirbantys užsieniečiai

Metinis

LRV 2001-05-08 nutarimas Nr. 529, Eurostato modulis 321

Gyventojų surašymo ir užimtumo tyrimo duomenys

2003 m. I ketvirtis

Informacija Eurostatui

 

4.4.

Gyventojų užimtumas ir jų pasiskirstymas pagal ekonominės veiklos rūšis

Metinis, ketvirtinis

 

SD skyrių, Lietuvos darbo biržos ir administracinių šaltinių duomenys

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Darbo rinka ir gyventojų užimtumas, Darbo rinka ir gyventojų užimtumas 1997-2001 m.

 

5. DARBO STATISTIKA

 

5.1.

Darbo apmokėjimas

Metinis, ketvirtinis

LR TDO konvencijų ratifikavimo įstatymas, TDO 1985 m. konvencija Nr. 160 „Dėl darbo statistikos“, LRV 2001-04-13 nutarimas Nr. 409, Eurostato modulis 322

Ištisinis tyrimas, DA-03, DA-04, atrankinis tyrimas, DA-01

Vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis

Darbo užmokestis (informaciniai pranešimai, informacija, leidinys), Darbo statistikos metraštis

 

 

5.2.

Darbo kaina

Kas ketveri metai

LRV 2000-03-28 nutarimas Nr. 359, Europos Tarybos reglamentas Nr. 530/99, Europos Komisijos reglamentai Nr. 1726/ 99 ir Nr. 452/2000, Eurostato modulis 322

Atrankinis tyrimas, DK-01

Birželis

Darbo kaina 2000 m. (informacija, leidinys)

 

5.3.

Darbo užmokesčio struktūra *

Vienkartinis

 LRV 2000-03-28 nutarimas Nr. 359, Europos Tarybos reglamentas Nr. 530/1999, Europos Komisijos reglamentas Nr. 1916/2000

Bandomasis atrankinis tyrimas

2003 m. gegužė

Darbo užmokesčio struktūra 2001 m. (informacija, leidinys)

 

5.4.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo užmokesčio dydį 2001 m. spalio mėn.

Metinis

LR TDO konvencijų ratifikavimo įstatymas, TDO 1985 m. konvencija Nr. 160 „Dėl darbo statistikos“, Eurostato modulis 322

Atrankinis tyrimas

Gegužė

Darbo užmokesčio pasiskirstymas 2001 m. spalio mėn. (informacinis pranešimas, informacija, leidinys)

 

5.5.

Streikai

Įvykus streikams

LR TDO konvencijų ratifikavimo įstatymas, TDO 1985 m. konvencija Nr. 160 „Dėl darbo statistikos“

Ištisinis tyrimas,

STR-01

Vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis

Streikai (informaciniai pranešimai, informacija),

Darbo statistikos metraštis

 

5.6.

Darbo kaštų indeksai

Ketvirtinis

 

Ketvirtinio darbo apmokėjimo ir darbo kainos tyrimų duomenys

Gegužė

Informacija Eurostatui,

vartotojams pagal poreikį

 

5.7.

Nelaimingi atsitikimai darbe

Metinis

LR TDO konvencijų ratifikavimo įstatymas,

13-osios Tarptautinės darbo statistikų konferencijos rezoliucija, Eurostato modulis 352

Administraciniai Valstybinės darbo inspekcijos įrašai

Gegužė

Darbo statistikos metraštis

 

 

6. NAMŲ ŪKIŲ STATISTIKA

 

6.1.

Namų ūkių biudžetai

Metinis, mėnesinis

LRV 1995-10-05 nutarimas Nr. 1309, Eurostato modulis 361

Atrankinis tyrimas

Gegužė,

rugpjūtis, lapkritis

Namų ūkių pajamos ir išlaidos 2001m.,

Namų ūkių biudžetų tyrimo rezultatai

 

6.2.

Namų ūkių diferenciacija pagal gyvenimo lygį ir skurdo rodiklius

Metinis

Eurostato modulis 363

Atrankinis tyrimas

Birželis

Namų ūkių gyvenimo lygis ir skurdas (informacinis pranešimas)

 

6.3.

Vartotojų nuomonės tyrimas

Mėnesinis

Europos Komisijos sprendimas Nr. 97/1419

Atrankinis tyrimas

2 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Vartotojų nuomonės tyrimo rezultatai (informacinis pranešimas)

 

7. KULTŪROS IR ŠVIETIMO STATISTIKA

 

7.1.

Muziejai, teatrai, koncertinės organizacijos, bibliotekos, kultūros centrai, valstybiniai archyvai

Metinis

Eurostato modulis 341

Ištisinis tyrimas, K-09, Kultūros ministerijos, Lietuvos archyvų departamento duomenys

Gegužė

Kultūra, spauda ir sportas

 

7.2.

Kino ir vaizdo kino bei radijo ir televizijos veikla

Metinis

Eurostato modulis 493

Ištisinis tyrimas, K-02, K-03

Balandis, gegužė

Kultūra, spauda ir sportas

 

7.3.

Spauda

Metinis

 

Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro duomenys

Balandis

Kultūra, spauda ir sportas

 

7.4.

Sportas

Metinis

 

Kūno kultūros ir sporto departamento duomenys

Balandis

Kultūra, spauda ir sportas

 

7.5.

Nuoseklusis švietimas: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, bendrasis lavinimas, profesinis mokymas, aukštesnysis, aukštasis universitetinis ir neuniversitetinis mokslas

Metinis

Eurostato modulis 331

Ištisinis tyrimas, ŠV-01, ŠV-02, ŠV-03, ŠV-04, Švietimo ir mokslo ministerijos duomenys

I ketvirtis

Švietimas

 

7.6.

Nenuoseklusis suaugusiųjų švietimas: kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo kursai

Metinis

 

Ištisinis tyrimas,

ŠV-05

Balandis

Švietimas

 

7.7.

Tęstinis profesinis mokymas įmonėse

Kas treji metai

Eurostato modulis 332

Atrankinis tyrimas, anketa

Kovas

Tęstinio profesinio mokymo tyrimo įmonėse rezultatai

 

7.8.

Papildomas moksleivių ugdymas ir vasaros poilsis

Metinis

 

Ištisinis tyrimas, ST-01, Švietimo ir mokslo ministerijos duomenys (1-U)

Kovas, rugsėjis

Informacija pagal poreikį

 

8. SVEIKATOS IR SOCIALINĖS APSAUGOS STATISTIKA

 

8.1.

Sveikatos apsauga

Metinis

Eurostato modulis 351

Ištisinis tyrimas, SV-01, SV-02,

SV-03, SV-04,

Sveikatos apsaugos,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų

duomenys

Gegužė,

balandis, birželis

Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos,

Farmacijos įmonių veikla,

Alkoholio vartojimas ir pasekmės, Tabako vartojimas ir pasekmės,

Narkotikų vartojimas ir pasekmės (informaciniai pranešimai)

 

8.2.

Socialinė apsauga

Metinis

Eurostato modulis 371

Ištisinis tyrimas, SOC-01, SOC-02, SOC-03, SOC-04, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų ministerijų,

VSDFV duomenys

Balandis,

spalis

 

Socialinės paslaugos (informacinis pranešimas),

Socialinė apsauga

 

9. KITA SOCIALINĖ STATISTIKA

 

9.1.

Nusikalstamumas

Metinis, mėnesinis

 

VRM, Generalinės prokuratūros, Teisingumo ministerijos duomenys

Birželis

Nusikalstamumas ir teisėsaugos institucijų veikla

 

9.2.

Narystės organizacijos (politinės partijos ir visuomeninės organizacijos)

Metinis

 

Ištisinis tyrimas, F-16

Liepa

Pagal poreikį

 

9.3.

Tradicinės religinės bendruomenės

Metinis

 

Ištisinis tyrimas

Gegužė

Pagal poreikį

 

10. NEFINANSINIŲ ĮMONIŲ VERSLO STRUKTŪROS STATISTIKA

 

10.1.

Nefinansinių įmonių verslo struktūra

Metinis

Eurostato moduliai 441, 443, 511, 513

Atrankinis tyrimas, F-01, ir Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys

Rugpjūtis – išankstiniai duomenys už 2001 metus

Pagrindiniai nefinansinių įmonių verslo struktūros 2000 metų rodikliai

 

10.2.

Nefinansinių įmonių veikla

Ketvirtinis

Eurostato moduliai 441, 443, 511, 513

Atrankinis tyrimas, F-01

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Pagrindiniai nefinansinių įmonių ketvirčio verslo rodikliai

 

11. VERSLO TENDENCIJŲ TYRIMAS

 

11.1.

Verslo tendencijos pramonės, prekybos, statybos ir paslaugų įmonėse

Mėnesinis

Europos Komisijos sprendimas Nr. 1419/97

Atrankinis tyrimas, A-01, A-02, A-03

Iki 30 dienos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Verslo tendencijų tyrimų rezultatai

 

12. ŽEMĖS ŪKIO IR APLINKOSAUGOS STATISTIKA

 

12.1.

Žemės fondo sudėtis ir naudojimas

Metinis

Eurostato modulis 611

Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės duomenys

Balandis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2001 (informacija),

Lietuvos žemės ūkis 2001,

Gamtiniai ištekliai ir aplinkos

apsauga 2001

 

12.2.

Žemės ūkio augalų pasėliai, derlius ir derlingumas

Metinis

Eurostato moduliai 624, 641

Ištisinis tyrimas, žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse, ŽŪ-03, ŽŪ-04, ŽŪ-07, ŽŪ-29, atrankinis tyrimas-ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiuose, ŽŪŪ-01, Žemės ūkio ministerijos duomenys

Liepa,

2003 m. vasaris

Pasėliai 2002 m. derliui,

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2001 (informacija), Lietuvos žemės ūkis 2001, Žemės ūkio augalų pasėliai, derlius ir derlingumas 2002

 

12.3.

Gyvulių ir paukščių skaičius, gyvulininkystės produkcija, gyvulių produktyvumas

Metinis, ketvirtinis

Eurostato moduliai 651, 652

Ištisinis tyrimas – žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse, ŽŪG-6, ŽŪ-24, ŽŪ-25, ŽŪ-26, ŽŪM-24, ŽŪP-24, atrankinis tyrimas-ūkininkų ir kitų gyventojų ūkiuose, ŽŪŪ-02, Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių duomenys

Metinė informacija – balandis, birželis, ketvirtinė informacija – balandis, liepa, spalis

Gyvulių skaičius 2002 m. sausio 1d.,

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2001 (informacija), Lietuvos žemės ūkis 2001

 

12.4.

Pagrindinių žemės ūkio produktų natūriniai balansai, maisto produktų suvartojimas

Metinis

Eurostato moduliai 642, 653

SD skyrių duomenys

Liepa

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2001 (informacija), Lietuvos žemės ūkis 2001

 

12.5.

Žemės ūkio bendrovių ir įmonių metinės apyskaitos

Metinis

 

Žemės ūkio ministerijos duomenys

Birželis

Lietuvos žemės ūkis 2001

 

12.6.

Žemės ūkio produkcijos supirkimas, išmokos už supirktą produkciją, supirkimo kainos ir indeksai

Metinis, ketvirtinis, mėnesinis

Eurostato modulis 633

Ištisinis tyrimas žemės ūkio produkcijos supirkimo ir perdirbimo įmonėse,

ŽŪS-01, ŽŪS-02, ŽŪS-04, ŽŪS-05, ŽŪS-06, ŽŪS-07, ŽŪS-08, ŽŪS-09, ŽŪS-10, ŽŪS-11, ŽŪS-12, ŽŪS-13, ŽŪS-14, ŽŪS-15

Metinė informacija – gegužė,

ketvirtinė ir mėnesinė informacija – 15 dieną po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Žemės ūkio produkcijos supirkimas,

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2001 (informacija),

Lietuvos žemės ūkis 2001

 

12.7.

Žemės ūkyje įsigytų materialinių – techninių išteklių kainų indeksai

Mėnesinis

Eurostato modulis 633

Atrankinis tyrimas,

ŽŪ-20

15 dieną po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Lietuvos žemės ūkis 2001

 

12.8.

Ekonominės žemės ūkio sąskaitos. Žemės ūkio produkcijos vertinimas faktinėmis ir palyginamosiomis kainomis. Tarpinis vartojimas ir pridėtinė vertė žemės ūkyje

Metinis, ketvirtinis

LRV 2001-04-13 nutarimas Nr. 409, Eurostato modulis 631

Ištisinis tyrimas, F-18, F-01, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto duomenys

Metinė informacija – rugsėjis,

ketvirtinė informacija – 75 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2001 (informacija),

Lietuvos žemės ūkis 2001

 

12.9.

Traktorių, kombainų skaičius, energetiniai pajėgumai

Metinis

 

Ištisinis tyrimas,

M-10, Savivaldybių žemės ūkio skyrių duomenys

Gegužė

Traktorių ir kombainų skaičius, energetiniai pajėgumai 2001,

Lietuvos žemės ūkis 2001

 

12.10.

Miško naudojimas, miškų ūkio darbai, rezervatai, nacionaliniai parkai

Metinis,

pusmetinis,

ketvirtinis

 

Eurostato modulis 681

Ištisinis tyrimas,

MŪ-01, MŪ-02,

MŪ-12, MŪ-14,

REZ-01,

Aplinkos ministerijos duomenys

Sausis, balandis, liepa, spalis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2001 (informacija),

Gamtiniai ištekliai ir aplinkos apsauga 2001

 

12.11.

Naudingųjų iškasenų ištekliai, atmosferos apsauga, vandens išteklių naudojimas, atliekų tvarkymas

Metinis

Eurostato moduliai 712, 714, 715

Aplinkos ministerijos duomenys

Lapkritis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2001 (informacija),

Gamtiniai ištekliai ir aplinkos apsauga 2001

 

12.12.

Įmonių ir savivaldybių išlaidos aplinkos apsaugai

Metinis

Eurostato modulis 717

Ištisinis tyrimas savivaldybėse,

APL-05,

atrankinis tyrimas įmonėse, APL-04

Birželis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2001 (informacija),

Gamtiniai ištekliai ir aplinkos apsauga 2001

 

12.13.

Žvejybos laivynas, žuvies sugavimas

Metinis

Eurostato moduliai 691, 692, 693, 694

Žemės ūkio ministerijos duomenys

Birželis

Lietuvos žemės ūkis skaičiais 2001 (informacija),

Gamtiniai ištekliai ir aplinkos apsauga 2001

 

 

13. VISUOTINIS ŽEMĖS ŪKIO SURAŠYMAS

 

13.1.

Parengiamieji visuotinio žemės ūkio surašymo darbai

Vienkartinis

LRV 1998-12-15 nutarimas Nr. 1435, LRV 2000-03-28 nutarimas Nr. 359

 

Pagal atskirą grafiką

 

 

14. PRAMONĖS STATISTIKA

 

14.1.

Pramonės įmonių pramoninė veikla

Metinis, mėnesinis

Eurostato moduliai 441, 442

Ištisinis tyrimas,

P-01,

Atrankinis tyrimas,

P-11

IV ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos,

20 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Pramonė,

Pramonės darbo rezultatai

 

14.2.

Įmonių pramoninių gaminių gamyba

Metinis,

mėnesinis

Eurostato modulis 445

Ištisinis tyrimas,

P-02,

Atrankinis tyrimas,

P-12

IV ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos,

22 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Prekių gamyba

 

 

14.3.

Mėsos ir pieno perdirbimo įmonių produkcija natūrine išraiška

Mėnesinis

Europos Tarybos direktyva Nr. 96/16

Pagal Žemės ūkio ministerijos pateiktą įmonių sąrašą, P-121, P-122

22 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija Žemės ūkio ministerijai

 

14.4.

Elektros, dujų, vandens ir šilumos tiekimas

Metinis,

mėnesinis

Eurostato modulis 442

Atrankinis ir ištisinis tyrimai, PE-11, PD-11,

PE-01, DE-01, PD-01, PV-01, PŠ-01

IV ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos,

22 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Pramonė,

Pramonės darbo rezultatai

 

14.5.

Cukraus gamyba, pirkimas/pardavimas ir atsargos

Mėnesinis

LRV 2001-03-07 nutarimas Nr. 264

Atrankinis tyrimas,

C-01, C-02, C-03

18 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija Žemės ūkio ministerijai

 

15. ENERGETIKOS IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ STATISTIKA

 

15.1.

Bendrojo šalies kuro ir energijos bei atskirų jų rūšių balansų parengimas

Metinis

Eurostato moduliai 451, 453, 456

 

Atrankinis tyrimas, EN-01, EN-02, EN-06

Liepa

Kuro ir energijos balansas 2001 metais

 

15.2.

Tauriųjų, spalvotųjų ir juodųjų metalų bei jų laužo atsargos

Metinis

Eurostato modulis 457

Atrankinis tyrimas, MI-01, MI-02, MI-05

Birželis

Žaliavos ir medžiagos 2001 metais

 

15.3.

Žaliavų ir medžiagų balansas

Metinis

Eurostato modulis 457

Atrankinis tyrimas, MI-03, MI-04

Birželis

Žaliavos ir medžiagos 2001 metais

 

15.4.

Materialinių išteklių atsargų, įrašytų į valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų nomenklatūrą, metiniai gamybos ir vartojimo balansai

Metinis

LRV 2001-05-25 nutarimas Nr. 621

Ištisinis tyrimas pagal nustatytą ūkio subjektų sąrašą

Birželis

Informacija

 

16. STATYBOS, GYVENAMOJO FONDO IR INVESTICIJŲ STATISTIKA

 

16.1.

Statybos įmonių veikla

Metinis, ketvirtinis

Eurostato moduliai 441, 442

Ištisinis ir atrankinis tyrimai, KS-01

 

Lapkritis,

kovas, gegužė,

rugpjūtis, gruodis

Materialinės investicijos ir statyba 2001, Materialinės investicijos ir statyba

 

 

16.2.

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

Metinis, ketvirtinis

Eurostato moduliai 441, 442

Ištisinis tyrimas, NPS-01

Gegužė,

kovas, gegužė, rugpjūtis, gruodis

 

Gyvenamasis fondas ir pastatų statyba 2001, Materialinės investicijos ir statyba

 

 

16.3.

Materialinės ir nematerialinės investicijos

Metinis, ketvirtinis

 

Ištisinis ir atrankinis tyrimai, KS-02

Lapkritis, kovas, gegužė, rugpjūtis, lapkritis

 

Materialinės investicijos ir statyba 2001, Materialinės investicijos ir statyba

 

 

16.4.

Tiesioginės užsienio investicijos

Metinis, ketvirtinis

LRV ir LB valdybos 1997-05-08 nutarimas Nr. 445/4

Ištisinis tyrimas, TUI-01

Gegužė, sausis, liepa, spalis

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2002-01-01,

Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2002-04-01, 2002-07-01, 2002-10-01

 

 

16.5.

Valstybės investicijų 2002 metų programos įgyvendinimas

Metinis, ketvirtinis

LRV 2001-04-26 nutarimas Nr. 478

Ištisinis tyrimas, VIP-01

Balandis, sausis, balandis, liepa, spalis

Informacija Finansų ministerijai

 

 

 

16.6.

Gyvenamasis fondas ir jo panaudojimas

Metinis

 

Ištisinis tyrimas,

GF-01

Birželis

Gyvenamasis fondas ir pastatų statyba 2001

 

 

16.7.

Valstybės parama šeimoms, apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis

Metinis

LRV 1992-04-09 nutarimas Nr. 1-2472

Ištisinis tyrimas, GF-03

Gegužė

Valstybės parama šeimoms, apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis

 

 

16.8.

Nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atkūrimas

 

Metinis

LRV 2000-07-05 nutarimas Nr. 793

Ištisinis tyrimas, GF-05

Balandis

Nuosavybės teisių į gyvenamuosius namus atkūrimas

 

 

17. VIDAUS PREKYBOS STATISTIKA

 

17.1.

Didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių, restoranų ir kitų maitinimo įmonių, turgaviečių apyvarta

Ketvirtinis, mėnesinis

Eurostato modulis 471

Atrankinis tyrimas, PR-02, PR-03, PR-04, PR-05, PR-06

 

45 dieną po ataskaitinio mėnesio, ketvirčio pabaigos

Prekybos ir maitinimo įmonių apyvartos pokyčiai (informacinis pranešimas),

Mažmeninė prekyba ir maitinimas 2002

 

17.2.

Prekybos, restoranų ir kitų maitinimo įmonių bei prekiaujančių įmonių prekių apyvartos sudėties, parduotuvių, restoranų, barų, valgyklų tinklas

Metinis

Eurostato modulis 471

Atrankinis tyrimas, PR-07, PR-08

Liepa

Mažmeninė ir didmeninė prekyba

 

17.3.

Prekybos įmonių apyvartos išskaidymas pagal Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorių (PGPK)

Vienkartinis

Eurostato modulis 471

Bandomasis atrankinis tyrimas

2003 m. gruodis

Informacija

 

18. UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKA

 

18.1.

Eksportas, importas ir užsienio prekybos balansas pagal valstybes, prekes (KPN, BEC, SITC, EVRK), muitinės procedūras, transporto rūšis

Mėnesinis

Europos Tarybos reglamentas Nr. 1172/95, Europos Komisijos sprendimas Nr. 840/96

Bendrasis dokumentas

Sausis-gruodis

Užsienio prekyba (informacija, leidiniai)

 

 

18.2.

Prekybos tarp ES šalių narių duomenų surinkimo sistemos (INTRASTAT) kūrimo darbai

Metinis

Europos Tarybos reglamentas Nr. 3330/91

INTRASTAT’o deklaracija

Sausis-gruodis

 

 

19. TRANSPORTO IR RYŠIŲ STATISTIKA

 

19.1.

Kelių transporto priemonių skaičius, keleivių ir krovinių vežimai

Metinis,

ketvirtinis,

mėnesinis,

savaitinis

 

Eurostato modulis 481

Ištisinis ir atrankinis tyrimai, TR-01, TA-02, TE-01, TE-02,

TKR-01,

VRM duomenys

Gegužė, birželis,

70 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos,

10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Transportas ir ryšiai 2001,

Transporto ir ryšių įmonių rodikliai

 

19.2.

Automobilių keliai

Metinis

Europos Tarybos direktyva Nr. 1108/40

Ištisinis tyrimas, TK-01, TK-02

Birželis

Transportas ir ryšiai 2001

 

19.3.

Kelių eismo įvykiai, žuvusių ir sužeistų žmonių skaičius

Metinis, mėnesinis

Eurostato modulis 488

VRM duomenys

Birželis, 10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Transportas ir ryšiai 2001, Transporto ir ryšių įmonių rodikliai

 

19.4.

Krovinių vežimas, išvežimas, tranzitas kelių transportu

Mėnesinis

Eurostato modulis 481

Duomenys iš bendrųjų dokumentų (muitinės deklaracija)

Kovas, gegužė, rugpjūtis, lapkritis

Suvestinės lentelės

 

19.5.

Geležinkelių transportas

Metinis, ketvirtinis, mėnesinis

Eurostato modulis 484

Ištisinis tyrimas, TG-01, TG-03, TG-05, TG-06, TG-07, TG-08, TG-09, TG-10

Kovas, 55 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos,

10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Transportas ir ryšiai 2001, Transporto ir ryšių įmonių rodikliai

 

19.6.

Naftos ir naftos produktų transportavimas vamzdynais

Metinis, ketvirtinis

Eurostato modulis 485

Ištisinis tyrimas, TV-01

Vasaris, 50 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Transportas ir ryšiai 2001, Transporto ir ryšių įmonių rodikliai

 

19.7.

Vidaus vandenų transportas

Metinis, mėnesinis

Eurostato modulis 485

Ištisinis tyrimas, TU-01, TU-02, TU-03, TU-04, TU-05

Kovas, 10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Transportas ir ryšiai 2001, Transporto ir ryšių įmonių rodikliai

 

19.8.

Jūrų transportas

Metinis,

pusmetinis,

ketvirtinis,

mėnesinis

Eurostato modulis 485

Ištisinis tyrimas,

TJ-02, TJ-07,

TJ-01, TJ-10,

TJ-11, TJ-12,

TJ-14, TJ-15,

TJ-16, TJ-17

Kovas,

balandis, rugpjūtis,

50 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos,

10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Transportas ir ryšiai 2001,

Transporto ir ryšių įmonių rodikliai

 

19.9.

Oro transportas

Metinis, ketvirtinis, mėnesinis

Eurostato modulis 486

Ištisinis tyrimas, TO-01, TO-02, TO-04, TO-05, TO-06, TO-07, TO-10, TO-12

Balandis,

50 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos,

10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Transportas ir ryšiai 2001, Transporto ir ryšių įmonių rodikliai

 

19.10.

Ryšių ir pašto įmonių paslaugos

Metinis, ketvirtinis

Eurostato modulis 492

Ištisinis tyrimas, R-03, R-05, R-20, R-01, R-02, R-04,

R-11

Balandis,

50 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Transportas ir ryšiai 2001,

Transporto ir ryšių įmonių rodikliai

 

19.11.

Transporto ir ryšių įmonių finansinė veikla su nerezidentais

Metinis, ketvirtinis

Eurostato modulis 541, LRV ir LB 1997-05-08 nutarimas Nr. 45/4

Ištisinis tyrimas, F-08, F-10, F-11, F-12,

F-13, F-14

Balandis, 70 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Suvestinės lentelės

 

20. KITŲ NEFINANSINIŲ PASLAUGŲ STATISTIKA

 

20.1.

Išvykstamasis turizmas

II-IV ketvirčių po vieną savaitę

Eurostato modulis 501

Bandomasis

atrankinis tyrimas

2003 m. rugpjūtis

Suvestinės lentelės

 

20.2.

Turistinių įmonių veikla. Viešbučių, poilsio ir sveikatingumo įmonių veikla

Ketvirtinis

Eurostato modulis 501

Ištisinis tyrimas, F-09, HOT-01,

PLS-01, TUR-01

70 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Turizmas Lietuvoje 2001,

Viešbučiai ir turizmo įmonės

 

20.3.

Paslaugų teikimo įmonių veikla (tiriamos EVRK sekcijos I, K, M, N, O ir 52.7 grupė pagal pajamas ir dirbančiųjų skaičių)

Ketvirtinis

Eurostato modulis 512

Atrankinis tyrimas, PS-01, PS-02, PS-03, PS-05, PS-06, PS-07,

PS-08, PS-09, PS-10

70 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Paslaugos 2001

 

20.4.

Nuotėkų šalinimo įmonių veikla. Dujų ir vandens tiekimo įmonių veikla

Metinis

 

Ištisinis tyrimas,

KAN-01, DP-01,

VAN-01

Birželis

Nuotėkų šalinimas, vandens ir dujų tiekimas 2001

 

21. FINANSINIŲ PASLAUGŲ STATISTIKA

 

21.1.

Įmonių finansinė –komercinė veikla su nerezidentais

Metinis, ketvirtinis

LRV ir LB valdybos

1997-05-08 nutarimas Nr. 445/4, Eurostato moduliai 541, 544

Ištisinis tyrimas, F-06

Birželis,

kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Informacija Lietuvos bankui (mokėjimų balansui sudaryti)

 

21.2.

Kredito įstaigų finansinė veikla

Metinis, ketvirtinis

Europos Tarybos reglamentas Nr. 2223/96,

Eurostato modulis 514

Ištisinis tyrimas,

B-01,

Lietuvos banko,

SD skyrių duomenys

Birželis,

kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Finansų įmonių finansai 2001 m.

 

 

21.3.

Draudimo įmonių finansinė veikla

Metinis, ketvirtinis

Europos Komisijos reglamentai Nr. 1228/99,

Nr. 2223/96,

Eurostato modulis 514

Ištisinis tyrimas,

F-02,

Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos duomenys

Birželis,

gegužė, birželis, rugsėjis, gruodis

Finansų įmonių finansai 2001 m.

 

 

21.4.

Finansinio tarpininkavimo įmonių finansinė veikla

Metinis, ketvirtinis

Europos Tarybos reglamentas Nr. 2223/96

Ištisinis tyrimas, F-03

Birželis,

gegužė, birželis, rugsėjis, gruodis

Finansų įmonių finansai 2001 m.

 

 

21.5.

Investicinių bendrovių veikla

Metinis

Europos Tarybos reglamentas Nr. 2223/96

Ištisinis tyrimas, F-05

Birželis

Finansų įmonių finansai 2001 m.

 

 

22. MOKSLO IR INOVACIJŲ STATISTIKA

 

22.1.

Mokslo tiriamoji veikla

Metinis

Eurostato modulis 731

Ištisinis ir atrankinis tyrimai,

MDV-01, MT-02

Birželis

Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2001

 

22.2.

Inovacinė plėtra įmonėse

Metinis

Eurostato modulis 732

Atrankinis tyrimas

 

Lapkritis

Inovacinė plėtra 1998-2000 m.

 

23. KAINŲ STATISTIKA

 

23.1.

Dalyvavimas Europos tarptautinių palyginimų programoje: duomenų parengimas perkamosios galios paritetams skaičiuoti

Metinis

LRV 2001-02-09 nutarimas Nr. 149, Eurostato modulis 552

Atrankinis tyrimas

Pagal Eurostato nustatytą grafiką

Informacija Eurostatui

 

23.2.

Maisto prekių kainos spalio mėnesį

Metinis

Pirmosios Tarptautinės darbo statistikos konferencijos rekomendacijos (1923)

Atrankinis tyrimas

2003 m. vasaris

Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai, informacija TDO

 

23.3.

Alkoholinių gėrimų kainos

Ketvirtinis

LRV 1999-02-25 nutarimas Nr. 212

Atrankinis tyrimas

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Alkoholio vartojimas ir pasekmės (informacinis pranešimas)

 

23.4.

Žemės ūkio produktų kainos turgavietėse

Mėnesinis

 

Atrankinis tyrimas, KA-04

Sausis – gruodis

Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai

 

23.5.

Vartotojų kainų indeksai: individualūs, grupiniai ir suvestiniai

Mėnesinis

LR gyventojų pajamų garantijų įstatymas

Atrankinis tyrimas

Sausis – gruodis

Vartotojų kainų indeksai (informacinis pranešimas),

Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčiai (informacija),

Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai

 

23.6.

Suderintas vartotojų kainų indeksas

Mėnesinis

Eurostato modulis 551

Atrankinis tyrimas

Pagal Eurostato nustatytą grafiką

Informacija Eurostatui

 

23.7.

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksai (visos, vidaus rinkoje parduotos ir eksportuotos pramonės produkcijos)

Mėnesinis

Eurostato modulis 442

Atrankinis tyrimas, KA-08, KA-09

Sausis – gruodis

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksai (informacinis pranešimas),

Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų pokyčiai (informacija),

Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai

 

23.8.

Eksportuojamų ir importuojamų prekių vieneto vertės indeksai

Ketvirtinis

Eurostato modulis 442

Atrankinis tyrimas, užsienio prekybos statistikos duomenys

Kovas, birželis, rugsėjis, gruodis

Eksportuojamų/importuojamų prekių vieneto vertės indeksai (informacija),

Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai

 

23.9.

Statybos kainų indeksai

Mėnesinis

Eurostato modulis 442

Atrankinis tyrimas, KA-19, KA-20, KA-21

Sausis – gruodis

Statybos kainų indeksai (informacinis pranešimas),

Statybos kainų pokyčiai (informacija),

Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai

 

23.10.

Elektros energijos ir dujų, tiekiamų pramonės įmonėms, kainos

Pusmetinis

Eurostato modulis 454

Atrankinis tyrimas, KA-22, KA-23

Vasaris, rugpjūtis

Pagal poreikį

 

24. KITA STATISTIKA

 

24.1.

Užsienio šalių paskolos Lietuvai

Metinis, pusmetinis, ketvirtinis

LRV ir LB valdybos

1997-10-30 nutarimas

Nr. 42

Finansų ministerijos, Lietuvos banko duomenys

Balandis, spalis, kitą mėnesį po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Užsienio paskolos Lietuvai 2001

 

24.2.

Labdara ir parama, gauta iš užsienio šalių ir šalies subjektų

Metinis, pusmetinis, ketvirtinis,

mėnesinis

LR labdaros paramos įstatymas,

LRV 2000-10-02 nutarimas Nr. 1182

Ištisinis tyrimas,

LP-01, LP-02, Muitinės departamento duomenys

Gegužė, lapkritis, kitą mėnesį po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Labdara ir parama Lietuvoje 2001

 

24.3.

Bankrutuojančios ir bankrutavusios bei reorganizuojamos įmonės

Metinis, pusmetinis, ketvirtinis

LR bankroto įstatymas

Ištisinis tyrimas,

BĮ-01, BĮ-02,

Ūkio ministerijos duomenys

Balandis, spalis, kitą mėnesį po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Įmonių bankrotas ir reorganizavimas

 

24.4.

Valstybės (įskaitant savivaldybių) turto privatizavimas

Metinis

 

Valstybės turto fondo, Vertybinių popierių biržos duomenys

 

Kovas

Valstybės turto privatizavimas

 

24.5.

Savivaldybių nebiudžetinių fondų pajamų ir išlaidų vykdymas

Metinis

LRV 2001-05-16 nutarimas Nr. 569

Savivaldybių duomenys, NF-01

Kovas

Informacija nacionalinėms sąskaitoms sudaryti, vartotojams pagal poreikį

 

24.6.

Valstybės turto perdavimas savivaldybėms

Ketvirtinis

LRV 1998-07-13 nutarimas Nr. 870

Savivaldybių duomenys

Sausis, balandis, liepa, spalis

Perduotas savivaldybių nuosavybėn valstybės turtas (informacija)

 

24.7.

Valstybės ir savivaldybių turtas

Metinis

LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Ištisinis tyrimas,

VT-01,

kitų institucijų duomenys

 

Birželis

Ataskaita Vyriausybei

 

25. NACIONALINĖS SĄSKAITOS

 

25.1.

Šalies ekonomikos nefinansinių gamybos, pajamų formavimo, išdėstymo, paskirstymo, panaudojimo bei kapitalo ir finansinių sąskaitų sudarymas pagal institucinius sektorius

Metinis

LRV 2001-05-16 nutarimas Nr. 569, Eurostato moduliai 401, 403, 404, 405, 421, 524

Suvestiniai įvairių statistinių ir administracinių šaltinių duomenys

Balandis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2000

 

25.2.

Šalies bendrojo vidaus produkto pagal apskritis (regioninio BVP) įvertinimas veikusiomis kainomis

Metinis

LRV 2001-05-16 nutarimas Nr. 569, Eurostato modulis 721

Suvestiniai įvairių statistinių ir administracinių šaltinių duomenys

Balandis,

lapkritis

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2000

(informacinis pranešimas)

 

25.3.

Šalies ketvirtinių sąskaitų rodiklių ir bendrojo vidaus produkto (BVP) įvertinimas gamybos, išlaidų ir pajamų metodais veikusiomis ir palyginamosiomis kainomis bei bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP) įvertinimas

Metinis, ketvirtinis

LRV 2001-05-16 nutarimas Nr. 569, Eurostato moduliai 411,431

Suvestiniai įvairių statistinių ir administracinių šaltinių duomenys

Kovo 29 d., birželio 28 d., rugsėjo 30 d.,

gruodžio 30 d.

Informacinis pranešimas,

Ketvirtinės nacionalinės sąskaitos

 

25.4.

2000 m. nacionalinio nefinansinio turto bandomasis ir finansinio turto balansų sudarymas

Metinis

LRV 2001-05-16 nutarimas Nr. 569, Eurostato moduliai

406, 422

Suvestiniai įvairių statistinių ir administracinių šaltinių duomenys

Lapkritis

Apibendrinti duomenys

 

25.5.

Šalies ekonomikos 1999 m. išteklių-panaudojimo balanso bandomasis sudarymas

Metinis

LRV 2001-05-16 nutarimas Nr. 569, Eurostato modulis 405

Suvestiniai įvairių statistinių ir administracinių šaltinių duomenys

Rugsėjis

Apibendrinti duomenys

 

26. EKONOMETRINIAI TYRIMAI

 

26.1.

Pagrindinių makroekonomikos rodiklių išankstiniai įverčiai bei trumpalaikės prognozės

Ketvirtinis,

mėnesinis

 

SD skyrių statistiniai duomenys

30 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Informacinis pranešimas

 

26.2.

Sezoniškai išlygintų makroekonomikos rodiklių skaičiavimas

Ketvirtinis

LRV 2001-05-16

nutarimas Nr. 569,

Eurostato modulis 411

Nacionalinių sąskaitų skyriaus statistiniai duomenys

Kovo 29 d.,

birželio 28 d.,

rugsėjo 30 d.,

gruodžio 30 d.

Lietuvos nacionalinės sąskaitos 2000,

Ketvirtinės nacionalinės sąskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2002 METŲ DARBAI, UŽ KURIŲ ATLIKIMĄ ATSAKINGOS MINISTERIJOS, KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS BEI LIETUVOS BANKAS

 

Eil.

Nr.

Darbo (tyrimo) temos pavadinimas

Periodiškumas

Teisinis pagrindas

Duomenų gavimo būdas (šaltinis), ataskaitos santrumpa

Suvestinės informacijos parengimo laikas

Išleidžiamos informacijos, leidinių pavadinimas ar informacijos panaudojimo tikslas

1. APLINKOS MINISTERIJA

1.1.

Naudingųjų iškasenų ištekliai, atmosferos apsauga, vandens išteklių naudojimas, atliekų tvarkymas

Metinis

LR aplinkos ministro 1999-12-20 įsakymas

Nr. 408

Žemės gelmių registro, Geologijos tarnybos duomenys, ataskaitos

Gegužė

Aplinka 2002,

Informacija teikiama Statistikos departamentui

1.2.

Miško sanitarinė būklė, medienos likučiai kirtavietėse ir kirtaviečių valymas

Metinis

Miškų ir saugomų teritorijų departamento 1998-11-02 įsakymas Nr. 76

Miškų urėdijų, nacionalinių parkų ataskaitos (MŪ-10),

Miškų urėdijų ataskaitos (MŪ-4)

Sausis

Lietuvos miškų ūkio statistika

1.3.

Miško nusausinimas ir pagrindiniam naudojimui atrėžtos biržės

Metinis

 

Miškų urėdijų ataskaitos (f. Nr. 3-miškas, f. Nr. 1-tech. miškas)

Sausis

Lietuvos miškų ūkio statistika, Miškų ūkio įmonių gamybinės veiklos rodikliai

1.4.

Miško pažaidos

Ketvirtinis

 

Miškų urėdijų, nacionalinių parkų ataskaitos (f. Nr. 11-miško pažaidos)

15 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Lietuvos miškų ūkio statistika, Miškų ūkio įmonių gamybinės veiklos rodikliai

1.5.

Privataus miško panaudojimas ir tvarkymas

Metinis

LRV 2001-07-12 nutarimas Nr. 902

Ataskaitos

Kovo 1 d.

Informacija teikiama Statistikos departamentui

1.6.

Medžioklės sezono ataskaita

Metinis

 

Miškų urėdijų, nacionalinių parkų ataskaitos

Balandžio 15 d.

Lietuvos miškų ūkio statistika, informacija teikiama Statistikos departamentui

2. FINANSŲ MINISTERIJA

2.1.

Biudžeto deficitas ir skola

Metinis

Europos Tarybos reglamentai

Nr. 3605/93,

Nr. 475/2000

Ataskaitos apie valstybės biudžeto deficitą ir skolos lygius bei kita informacija

Balandžio 1 d.

Informacija apie biudžeto deficitą ir skolą

2.2.

Nacionalinio biudžeto vykdymo apyskaita

Metinis

LRV 2001-05-14 nutarimas Nr. 543

Asignavimų valdytojų ir savivaldybių ataskaitos

Iki kovo 31 d. Vyriausybė pateikia Seimui

Informacija teikiama Statistikos departamentui

2.3.

Konsoliduotas šalies kreditorinis įsiskolinimas

Metinis,

ketvirtinis

LR finansų ministro

2000-06-27 įsakymas

Nr. 170

Valstybės ir savivaldybės biudžetų išlaikomos įstaigos,

Valstybės pinigų fondai

Paskutinę mėnesio dieną po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Skelbiama FM interneto puslapyje

2.4.

Konsoliduoto centrinio šalies biudžeto ir konsoliduoti savivaldybių finansai

Metinis

LR finansų ministro

1998-12-16 įsakymas Nr. 292

Valstybės, savivaldybių biudžetų finansinės apyskaitos ir jų reguliavimo sferoje esančių nebiudžetinių bei socialinio draudimo fondų apyskaitos

Iki birželio 30 d.

Informacija Tarptautiniam valiutos fondui

 

2.5.

Konsoliduoto centrinio šalies biudžeto ataskaita

Metinis, ketvirtinis, mėnesinis

LR finansų ministro 1998-12-16 įsakymas

Nr. 292

Valstybės biudžeto apyskaitos ir jos reguliavimo sferoje esančių nebiudžetinių bei socialinio draudimo fondų apyskaitos

Finansų ministerijos 1998-12-16 įsakyme Nr. 292 nurodytais terminais

Informacija Tarptautiniam valiutos fondui, skelbiama FM interneto puslapyje

 

2.6.

Konsoliduoto bendro šalies biudžeto ataskaita

Metinis

LR finansų ministro 1998-12-16 įsakymas

Nr. 292

Valstybės, savivaldybių biudžetų apyskaitos ir jų reguliavimo sferoje esančių nebiudžetinių bei socialinio draudimo fondų apyskaitos

Finansų ministerijos 1998-12-16 įsakyme Nr. 292 nurodytais terminais

Skelbiama FM interneto puslapyje

2.7.

Valstybės biudžeto vykdymas

Mėnesinis

LRV 2001-05-14 nutarimas Nr. 543

Finansų ministerijos,

Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento duomenys

15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Skelbiama FM interneto puslapyje

2.8.

Valstybės biudžeto vykdymo apyskaita

Ketvirtinis

LR finansų ministro

2000-03-13 įsakymas

Nr. 56

Asignavimų valdytojų ataskaitos

50 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

2.9.

Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestinė apyskaita

Mėnesinis

LR finansų ministro

2000-03-13 įsakymas

Nr. 55

Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės departamento duomenys

10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

2.10.

Savivaldybių biudžeto pajamos ir išlaidos

Ketvirtinis

LRV 2001-05-14

nutarimas Nr. 543

Savivaldybių apyskaitos

50 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

2.11.

Privatizavimo fondo piniginiai srautai

Metinis,

pusmetinis,

ketvirtinis

LR finansų ministro

2000-10-09 įsakymas

Nr. 262

Finansų ministerijos duomenys

20 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

2.12.

Užsienio ir vidaus paskolos su Valstybės garantija

Mėnesinis

LRV 2000-02-07 nutarimas Nr. 134

Ataskaitos

25 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

2.13.

Perskolintos valstybės vardu gautos paskolos

Ketvirtinis

LR finansų ministro

2001-04-13 įsakymas

Nr. 104

Mokėjimų pavedimai, ataskaitos

25 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

2.14.

Valstybės vardu grąžinamos užsienio paskolos

Mėnesinis

LRV 2000-02-07 nutarimas Nr. 134

Mokėjimų pavedimai

25 dieną po ataskaitinio

mėnesio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

2.15.

Ataskaita apie valstybės skolą

Metinis

LRV 2001-05-14 nutarimas Nr. 543

Mokėjimų pavedimai, ataskaitos, skolos suderinimo dokumentai

Iki kovo 31 dienos Vyriausybė pateikia Seimui

Už 2001 metus bus pateikta nacionalinio biudžeto vykdymo apyskaitoje

2.16.

Valstybės skola

Mėnesinis

LRV 2000-02-07 nutarimas Nr. 134

Mokėjimų pavedimai, ataskaitos

30 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui, Lietuvos bankui, skelbiama FM interneto puslapyje

Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos

2.17.

Draudimo struktūrinė statistika

Metinis

Europos Komisijos reglamentas Nr. 1228/1999

Draudimo įmonių duomenys

Gegužės 1 dieną

Informacija teikiama Statistikos departamentui

2.18.

Lietuvos draudimo įmonių ir draudimo brokerių veikla. Lietuvos draudimo įmonių valdomas investicijų portfelis

Ketvirtinis

 

Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos duomenys

Per 2 mėnesius po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Skelbiama interneto puslapyje,

Draudimas Lietuvoje 2001

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

2.19.

Muitinės deklaracijų duomenys kompiuterinėse laikmenose

Mėnesinis

LRV 1994-09-02 nutarimas Nr. 811

Deklaracijų duomenys

15 darbo dieną

Informacija teikiama Statistikos departamentui

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

2.20.

Fiziniams asmenims išduoti patentai

Metinis

LR mokesčių administravimo įstatymas

Teritorinių VMI padalinių duomenys

Vasaris

Informacija teikiama Statistikos departamentui

2.21.

Individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų pajamų deklaracijos

Metinis

LR mokesčių administravimo įstatymas

Įmonių metinės atskaitomybės dokumentai

Rugsėjis

Informacija teikiama Statistikos departamentui

2.22.

Įmonių metinė finansinė atskaitomybė (balansas,

pelno/nuostolio, ilgalaikio turto, pelno/nuostolio paskirstymo ataskaitos, juridinių asmenų pelno mokesčio apyskaita)

Metinis

LR mokesčių administravimo įstatymas

Įmonių metinės atskaitomybės dokumentai

Rugsėjis

Informacija teikiama Statistikos departamentui

2.23.

PVM deklaracijų duomenys

Mėnesinis

LR mokesčių administravimo įstatymas

PVM mokėtojų deklaracijos

Iki antro mėnesio 1 dienos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

3. KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

3.1.

Šauktinių ir privalomosios pradinės karo tarnybos karių medicininio patikrinimo apskaita

Pusmetinis

LR krašto apsaugos ministro 2001-04-05 įsakymas Nr. 434

Lietuvos kariuomenės karo medicinos tarnybos duomenys

Liepos 10 d.,

sausio 10 d.

Vidaus reikmėms

3.2.

Valstybės asignavimų investicijoms panaudojimas

Ketvirtinis

 

 

Iki kito mėnesio 10 dienos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

4. KULTŪROS MINISTERIJA

4.1.

Bibliotekų veikla

Metinis

LR kultūros ministro 2000-12-19 įsakymas Nr. 475

Kultūros, švietimo skyrių, bibliotekų ataskaitos

Vasaris

Bibliotekininkystė,

informacija teikiama Statistikos departamentui

4.2.

Muziejų veikla

Metinis

LR kultūros ministro 1995-01-16 įsakymas Nr. 6

Muziejų ataskaitos

Vasaris

Muziejininkystė,

informacija teikiama Statistikos departamentui

4.3.

Teatrų veikla, repertuarai, spektaklių pastatymo išlaidos

Ketvirtinis

LR kultūros ministro 1996-06-24 įsakymas Nr. 238

Teatrų ataskaitos

15 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

4.4.

Koncertinių organizacijų veikla

Metinis

LR kultūros ministro 1996-06-24 įsakymas Nr. 238

Koncertinių organizacijų ataskaitos

15 dieną po ataskaitinių metų pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

4.5.

Kultūros centrų veikla

Metinis

LR kultūros ministro 1994-11-28 įsakymas Nr. 143

Kultūros centrų ataskaitos

Sausis-vasaris

Kultūros metraštis, Kultūros aktualijos,

informacija teikiama Statistikos departamentui

4.6.

Kultūros paveldo vertybės

Metinis

LR kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymai

Kultūros vertybių registrų duomenys

Sausis-vasaris

Informacija teikiama Statistikos departamentui

M. Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centras

4.7.

Knygų, periodinių leidinių leidyba

Metinis

LRV 1996-11-22 nutarimas Nr. 1389

Privalomieji spaudinių egzemplioriai

Iki balandžio 1 d.

Lietuvos spaudos statistika,

informacija teikiama Statistikos departamentui

5. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

5.1.

Vaikų teisių apsauga

Pusmetinis

LRV 2001-02-05 nutarimas Nr. 134 ir

1994-05-13 nutarimas

Nr. 370

Savivaldybių vaikų teisių apsaugos tarnybų ataskaitos

20 dieną po ataskaitinio pusmečio pabaigos

Socialinis pranešimas,

informacija teikiama Statistikos departamentui

5.2.

Savivaldybių išmokėtos pašalpos

Ketvirtinis

LR socialinės apsaugos

ir darbo ministerijos 1993-02-19 įsakymas Nr. 14

Savivaldybių socialinės paramos skyrių ataskaitos

40 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Socialinis pranešimas,

informacija teikiama Statistikos departamentui

5.3.

Pensijos, pašalpos bei kitos išmokos

Metinis, ketvirtinis

LR finansų ministro

1999-12-31 įsakymas

Nr. 304

Savivaldybių socialinės paramos skyrių ataskaitos

20 dieną po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Socialinis pranešimas,

informacija teikiama Statistikos departamentui

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

5.4.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ataskaita

Metinis, ketvirtinis

LRV 2001-05-16 nutarimas Nr. 569

Teritorinių valstybinio socialinio draudimo įstaigų duomenys

Balandis,

60 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui nacionalinių sąskaitų sudarymui

5.5.

Pensininkų skaičius ir vidutinis pensijos dydis pagal pensijų rūšis

Mėnesinis

VSDF valdybos direktoriaus 2001-04-11

įsakymas Nr. 330

Teritorinių valstybinio socialinio draudimo įstaigų duomenys

15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Valstybinis socialinis draudimas,

informacija teikiama Statistikos departamentui

5.6.

Pensininkų pasiskirstymas pagal amžių, lytį, pensijos dydį. Per metus naujai paskirtų pensijų skaičius, vidutinė pensija, vidutinis išėjimo į pensiją amžius

Metinis

 

Teritorinių valstybinio socialinio draudimo įstaigų duomenys

Vasaris

Valstybinis socialinis draudimas,

informacija teikiama Statistikos departamentui

5.7.

Pensininkų pasiskirstymas pagal asmens pajamų koeficientą, darbo stažą, pensijos dydį ir t. t.

Metinis

 

Teritorinių valstybinio socialinio draudimo įstaigų duomenys

Vasaris

Valstybinis socialinis draudimas,

informacija teikiama Statistikos departamentui

5.8.

Valstybinio socialinio draudimo apdraustų asmenų skaičius, jų darbo užmokesčio fondas, pašalpų, kompensacijų gavėjai

Ketvirtinis

VSDF valdybos direktoriaus 2001-04-11

įsakymas Nr. 330

Teritorinių valstybinio socialinio draudimo įstaigų duomenys

1,5 mėnesio po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Valstybinis socialinis draudimas,

informacija teikiama Statistikos departamentui

Valstybinė medicininės socialinės ekspertizės komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

5.9.

Pirminio invalidumo būklė pagal ligas, invalidumo bei amžiaus grupes, funkcinius sutrikimus, pakartotinio invalidumo būklė pagal invalidumo grupes

Metinis

SADM 1998-07-07 įsakymas Nr. 114

Administraciniai įrašai, statistiniai talonai

Liepa

Medicininė socialinė ekspertizė,

informacija teikiama Statistikos departamentui

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

5.10.

Ieškantys darbo asmenys, bedarbiai ir pašalpų mokėjimas

 

Ketvirtinis, mėnesinis

SADM 1996-07-12 įsakymas Nr. 93

Teritorinių darbo biržų ataskaitų duomenys

20 dieną po ataskaitinio ketvirčio, 5 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija skelbiama interneto puslapyje, informacija teikiama Statistikos departamentui,

Darbo rinka ir gyventojų užimtumas

5.11.

Bedarbių, kuriems taikomos papildomos užimtumo garantijos, dalyvavimas darbo rinkos programose, viešuosiuose, remiamuose darbuose ir darbuose pagal terminuotą darbo sutartį. Bedarbių mokymas

Ketvirtinis

SADM 1996-07-12 įsakymas Nr. 93

Teritorinių darbo biržų ataskaitų duomenys

20 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Darbo rinka ir gyventojų užimtumas, informacija teikiama Statistikos departamentui

5.12.

Ieškančių darbo asmenų dalyvavimas darbo rinkos programose

 

Ketvirtinis, mėnesinis

SADM 1996-07-12 įsakymas Nr. 93

Teritorinių darbo biržų ataskaitų duomenys

20 dieną po ataskaitinio ketvirčio, 5 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Darbo rinka ir gyventojų užimtumas, informacija teikiama Statistikos departamentui

5.13.

Ieškantys darbo asmenys ir bedarbiai pagal amžių

Metinis

SADM 1996-07-12 įsakymas Nr. 93

Teritorinių darbo biržų ataskaitų duomenys

30 dieną po ataskaitinių metų pabaigos

Darbo rinka ir gyventojų užimtumas, informacija teikiama Statistikos departamentui

5.14.

Laisvos darbo vietos

 

Metinis,

ketvirtinis

SADM 1996-07-12 įsakymas Nr. 93

Teritorinių darbo biržų ataskaitų duomenys

30 dieną po ataskaitinių metų, 20 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Darbo rinka ir gyventojų užimtumas, informacija teikiama Statistikos departamentui

Valstybinė darbo inspekcija

5.15.

Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos

Metinis, pusmetinis

Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas,

Eurostato modulis 322

Darbo inspekcijos duomenys

Balandis – liepa

Saugus darbas,

informacija teikiama Statistikos departamentui

6. SUSISIEKIMO MINISTERIJA

Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

6.1.

Ataskaita apie Kelių fondo lėšų panaudojimą

Metinis,

ketvirtinis

LRV 2001-02-08 nutarimas Nr. 147

Administraciniai duomenys

Balandis, 60 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Informacija teikiama Finansų ministerijai, Susisiekimo ministerijai, Statistikos departamentui

6.2.

Kelių fondo pajamų ir išlaidų apyskaita

Metinis,

ketvirtinis

Finansų ministerijos 1998-06-03 įsakymas

Nr. 139

Finansų ministerijos duomenys

Balandis, 60 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Informacija teikiama Finansų ministerijai, Susisiekimo ministerijai, Statistikos departamentui

7. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

7.1.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ambulatorinių ir stacionarinių) veikla ir personalas

Metinis

SAM 1999-11-29 įsakymas Nr. 515

Ištisinis tyrimas,

formos

Sveikata Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla,

Lietuvos sveikatos statistika,

informacija teikiama Statistikos departamentui

7.2.

Duomenys apie greitąją ir neatidėliotiną medicinos pagalbą bei ekstra ir konsultacinę pagalbą

Metinis

SAM 1999-11-29 įsakymas Nr. 515

Ištisinis tyrimas,

formos

Sveikata Nr. 27, Nr. 28

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla,

informacija teikiama Statistikos departamentui

7.3.

Duomenys apie naujai susirgusius ir sergančius tuberkulioze ligonius

Metinis

SAM 1999-11-29 įsakymas Nr. 515

Ištisinis tyrimas,

formos

Sveikata Nr. 9-1, Nr. 23-1

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla,

informacija teikiama Statistikos departamentui

7.4.

Duomenys apie naujai susirgusius ir sergančius vėžiu ir kitais piktybiniais navikais ligonius

Metinis

SAM 1999-11-29 įsakymas Nr. 515

Ištisinis tyrimas,

formos

Sveikata Nr. 12, Nr. 24

 

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Pagrindiniai onkologinės pagalbos rezultatai Lietuvoje 2001 m.,

informacija teikiama Statistikos departamentui

7.5.

Duomenys apie ligonius, sergančius psichikos ligomis bei psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas

Metinis

SAM 1999-11-29 įsakymas Nr. 515

Ištisinis tyrimas,

formos

Sveikata Nr. 13, Nr. 14

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla,

informacija teikiama Statistikos departamentui

7.6.

Duomenys apie abortus, medicinos pagalbą nėščiosioms ir gimdyvėms, naujagimių sergamumą

Metinis

SAM 1999-11-29 įsakymas Nr. 515

Ištisinis tyrimas,

formos

Sveikata Nr. 17, Nr. 22

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla,

informacija teikiama Statistikos departamentui

7.7.

Duomenys apie naujai nustatytas lytiniu keliu plintančias ligas, grybelines ligas bei niežus

Metinis

SAM 1999-11-29 įsakymas Nr. 515

Ištisinis tyrimas,

formos

Sveikata Nr. 11, Nr. 11-1,

Nr. 11-2

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla,

informacija teikiama Statistikos departamentui

7.8.

Duomenys apie sergamumą užkrečiamosiomis ligomis

Metinis

SAM 1999-11-29 įsakymas Nr. 515

Ištisinis tyrimas,

forma

Sveikata Nr. 4

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Sergamumas infekcinėmis ligomis ir parazitozėmis,

informacija teikiama Statistikos departamentui

7.9.

Vaikų profilaktinių apžiūrų rezultatai

Metinis

SAM 1999-11-29 įsakymas Nr. 515

Ištisinis tyrimas,

forma

Sveikata Nr. 21

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla,

informacija teikiama Statistikos departamentui

7.10.

Kūdikių namų, vaikų globos namų, internatinių mokyklų gydytojų darbas

Metinis

SAM 1999-11-29 įsakymas Nr. 515

Ištisinis tyrimas,

formos

Sveikata Nr. 35, Nr. 36

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

7.11.

Kraujo centro, kraujo donorystės įstaigos veikla

Metinis

SAM 1999-11-29 įsakymas Nr. 515

Ištisinis tyrimas,

forma

Sveikata Nr. 30

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

7.12.

Duomenys apie stomatologinę pagalbą

Metinis

SAM 1999-11-29 įsakymas Nr. 515

Ištisinis tyrimas,

forma

Sveikata Nr. 25

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla,

informacija teikiama Statistikos departamentui

8. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

8.1.

Valstybinės ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklos. Bendrojo lavinimo mokyklų materialinė bazė

Metinis

LR švietimo ir mokslo ministro 2001-06-19 įsakymas Nr. 1006

Ištisinis tyrimas,

MS-1, MS-2

Rugsėjis

Informacija skelbiama interneto puslapyje, teikiama Statistikos departamentui

8.2.

Valstybinių ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklų darbuotojai

Metinis

LR švietimo ir mokslo ministro 2001-06-19 įsakymas Nr. 1006,

Eurostato modulis 331

Ištisinis tyrimas,

Nr. 1-MD

Spalis

Informacija skelbiama interneto puslapyje, teikiama Statistikos departamentui

8.3.

Užsienio kalbų ir pagilintas dalykų mokymas bendrojo lavinimo mokyklose. Dorinis ugdymas

Metinis

LR švietimo ir mokslo ministro 2001-06-19 įsakymas Nr. 1006,

Eurostato modulis 331

Ištisinis tyrimas,

MS-3, MS-8

Gruodis

Informacija skelbiama interneto puslapyje, teikiama Statistikos departamentui

8.4.

Bendrojo lavinimo mokyklų ir moksleivių skirstymas pagal mokymo kalbas. Specialiųjų poreikių moksleivių mokymas bendrojo ugdymo klasėse

Metinis

LR švietimo ir mokslo ministro 2001-06-19 įsakymas Nr. 1006,

Eurostato modulis 331

Ištisinis tyrimas,

MS-4, MS-5, MS-6, MS-7

Spalis

Informacija skelbiama interneto puslapyje, teikiama Statistikos departamentui

8.5.

Pradinių, pagrindinių ir vidurinių bendrojo lavinimo mokyklų, suaugusiųjų bendrojo lavinimo mokyklų, specialiųjų (internatinių) mokyklų duomenys

Metinis

LR švietimo ir mokslo ministro 2001-06-19 įsakymas Nr. 1006,

Eurostato modulis 331

Ištisinis tyrimas,

Nr. 1-mokykla, Nr. 2-mokykla, Nr. 3-mokykla, MS-9

Rugsėjis

Informacija skelbiama interneto puslapyje, teikiama Statistikos departamentui

8.6.

Muzikos, meno ir dailės mokyklos

Metinis

LR švietimo ir mokslo ministro 2001-06-19 įsakymas Nr. 1006

Ištisinis tyrimas,

Nr. 4-mokykla

Sausis

Informacija skelbiama interneto puslapyje, teikiama Statistikos departamentui

8.7.

Papildomojo ugdymo įstaigos

Metinis

LR švietimo ir mokslo ministro 2001-06-19 įsakymas Nr. 1006

Ištisinis tyrimas,

Nr. 1-U

Balandis

Informacija skelbiama interneto puslapyje, teikiama Statistikos departamentui

9. TEISINGUMO MINISTERIJA

9.1.

Teisėjų, notarų, advokatų skaičius

Metinis

 

 

Kovas

Informacija teikiama Statistikos departamentui

 

Teismų departamentas prie Teisingumo ministerijos

9.2.

Bylos, nagrinėtos teismuose

Metinis

LR teismų įstatymas

Teismų ataskaitos

Kovas

Informacija teikiama Statistikos departamentui

9.3.

Nuteisti asmenys (pagal amžių, lytį, Baudžiamojo kodekso straipsnius) ir išteisinti asmenys

Metinis

LR teismų įstatymas

Teismų ataskaitos

Kovas

Informacija teikiama Statistikos departamentui

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

9.4.

Įkalintieji laisvės atėmimo įstaigose. Nuteistieji, atliekantys bausmę laisvės atėmimo įstaigose

Metinis

 

Įkalinimo įstaigų ataskaitos

Kovas

Informacija teikiama Statistikos departamentui

9.5.

Laisvės atėmimo įstaigų darbuotojai

Metinis

 

Įkalinimo įstaigų ataskaitos

Kovas

Informacija teikiama Statistikos departamentui

9.6.

Asmenys, įrašyti į pataisos inspekcijos įskaitą

Metinis

 

Ataskaitų duomenys

Kovas

Informacija teikiama Statistikos departamentui

10. ŪKIO MINISTERIJA

10.1.

Informacija apie juodųjų metalų laužo ir jų atliekų supirkimą ir pardavimą

Ketvirtinis

LR ūkio ministro

2001-10-03 įsakymas

Nr. 291

Įmonių informacija

Vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis

Pateikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai, Muitinės departamentui

10.2.

Informacija apie spalvotųjų metalų, jų lydinių, laužo bei atliekų supirkimą

Ketvirtinis

LR ūkio ministro

2001-10-03 įsakymas

Nr. 291

Įmonių informacija

Vasaris, gegužė, rugpjūtis, lapkritis

Pateikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai

10.3.

Išduotos licencijos skirtų realizuoti juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo ir atliekų supirkimui

2 kartus per mėnesį

LRV 2000-09-15 nutarimas Nr. 1100 ir

2000-12-22 nutarimas

Nr. 1480

 

 

Skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei pateikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai

10.4.

Išduotos licencijos verstis nefasuotų naftos produktų importu, eksportu, didmenine ir mažmenine prekyba jais

2 kartus per mėnesį

LRV 2001-12-27 nutarimas Nr. 1492

 

Kiekvieno mėnesio

1 d. ir 15 d.

Skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei pateikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Muitinės departamentui

10.5.

Nefasuotų naftos produktų importo, eksporto ir didmeninės prekybos ataskaita

Pusmetinis

LR ūkio ministro

2001-01-08 įsakymas

Nr. 5

Ataskaitos

Sausio 15 d. ir liepos 15 d.

Informacija Valstybinei mokesčių inspekcijai, Saugumo departamentui

10.6.

Naftos ir naftos produktų kainos vartotojams

Mėnesinis,

kartą per savaitę

LR energetikos įstatymas, Europos tarybos direktyvos Nr. 1999/280, Nr. 1999/566

Ataskaitos

Kiekvieno mėnesio 15d., kiekvieną pirmadienį

 

Informacija Europos Komisijai

10.7.

Duomenys apie Ignalinos atominės elektrinės pirmąjį ir antrąjį energetinius blokus: energetinių blokų metinė pagaminta elektros energija; blokų prastovos, jų priežastys; prastovų metu prarastos elektros energijos kiekis; blokų stabdymo priežastys, jų tiksli data ir trukmė; blokų darbo laikas

Metinis

Lietuvos Respublikos narystės TATENA sąlygos

Ataskaita

Sausis-vasaris

Informacija tarptautinei atominės energijos agentūrai TATENA

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

10.8.

Įmonių bankrotas

Pusmetinis

LRV 2001-07-03 nutarimas Nr. 831

Ataskaitos

Spalio 1 d. ir balandžio 1 d.

Informacija teikiama Statistikos departamentui

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

10.9.

Lietuvos lankytojų, nuolat gyvenančių užsienyje, apklausa

3 kartus po vieną savaitę gegužės, rugpjūčio, lapkričio mėnesiais

Valstybinio turizmo departamento nuostatai

Atrankinis tyrimas, Valstybinio turizmo departamento duomenys

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Informacija skelbiama interneto puslapyje, teikiama Statistikos departamentui,

Lietuvos turizmo statistika 2002–2003 m.

10.10.

Turizmo centrų lankytojai

 

Mėnesinis

Valstybinio turizmo departamento nuostatai

Turizmo centrų ataskaitos

I ketvirtis po ataskaitinių metų pabaigos

Informacija skelbiama interneto puslapyje, teikiama Statistikos departamentui,

Lietuvos turizmo statistika 2002–2003 m.

11. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

11.1.

Užregistruoti, išaiškinti ir neišaiškinti nusikaltimai. Priimti procesiniai sprendimai baudžiamosiose bylose

Mėnesinis

LR vidaus reikalų ministro 1993-12-06 įsakymas

Nr. 891

Kvotos ir parengtinio tardymo įstaigų ataskaitos

7-10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

11.2.

Duomenys apie ieškomus nusikaltėlius ar be žinios dingusius asmenis

Mėnesinis

LR vidaus reikalų ministro 1993-12-06 įsakymas

Nr. 891

Kvotos ir parengtinio tardymo įstaigų ataskaitos

10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

11.3.

Užregistruoti ir išnagrinėti nusikaltimai sumarinio proceso tvarka

Ketvirtinis

LR vidaus reikalų ministro 1993-12-06 įsakymas

Nr. 891

Kvotos ir parengtinio tardymo įstaigų ataskaitos

10 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

 

11.4.

Nusikaltimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis

Mėnesinis

LR vidaus reikalų ministro 1993-12-06 įsakymas

Nr. 891

Kvotos ir parengtinio tardymo įstaigų ataskaitos

10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

11.5.

Duomenys apie užregistruotus ir išaiškintus plėšimus ir nusikaltimus, padarytus viešose vietose

Mėnesinis

LR vidaus reikalų ministro 1993-12-06 įsakymas

Nr. 891

Kvotos ir parengtinio tardymo įstaigų ataskaitos

10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

 

11.6.

Nusikalstamumo dinamika Baltijos valstybėse

Mėnesinis

LR vidaus reikalų ministro 1993-12-06 įsakymas

Nr. 891

Kvotos ir parengtinio tardymo įstaigų ataskaitos

15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

11.7.

Duomenys apie policijos komisariatų išnagrinėtus pareiškimus bei pranešimus dėl padarytų nusikaltimų

Mėnesinis

LR vidaus reikalų ministro 1993-12-06 įsakymas

Nr. 891

Kvotos ir parengtinio tardymo įstaigų ataskaitos

15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

11.8.

Policijos komisariatų operatyvinės paieškos darbo rezultatai, mokslinių-techninių priemonių panaudojimas išaiškinti nusikaltimams. Duomenys apie nusikaltimus bei juos padariusius asmenis

Ketvirtinis, pusmetinis

Vidaus reikalų ministro 1993-12-06 įsakymas

Nr. 891

Kvotos ir parengtinio tardymo įstaigų ataskaitos

10–12 dieną po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

11.9.

Duomenys apie ieškomus nusikaltėlius, asmenis, dingusius be žinios, vengiančius mokėti alimentus vaikų išlaikymui, ieškomus skolininkus

Mėnesinis

Vidaus reikalų ministro 2000-07-04 įsakymas

Nr. 9

Kvotos ir parengtinio tardymo įstaigų ataskaitos

7 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija suinteresuotoms institucijoms

11.10.

Duomenys apie prevencinio poveikio priemonių taikymą

Mėnesinis

Vidaus reikalų ministro 1997-09-25 įsakymas Nr. 479

Kvotos ir parengtinio tardymo įstaigų ataskaitos

7 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija suinteresuotoms institucijoms

11.11.

Duomenys apie autotransporto priemonių vagystes

Mėnesinis

Vidaus reikalų ministro 1993-12-06 įsakymas

Nr. 891

Ataskaitos

7 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija suinteresuotoms institucijoms

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

11.12.

Kelių eismo įvykiai ir jų pasekmės

Metinis,

mėnesinis

 

Administraciniai duomenys

Birželis,

10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija teikiama suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms,

Statistikos departamentui

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

11.13.

Gaisrai, jų padaryti nuostoliai, žuvusių (tarp jų vaikų) ir sužeistų asmenų skaičius

Mėnesinis

Vidaus reikalų ministro 1998-12-24 įsakymas Nr. 142

Ataskaitos

13 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija teikiama suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms,

Statistikos departamentui

11.14.

Gelbėjimo darbai (cheminė avarija, demerkurizacija, autoavarija, skęstančiųjų gelbėjimas ir t. t.)

Mėnesinis

Vidaus reikalų ministro 1998-12-24 įsakymas Nr. 142

Ataskaitos

13 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija teikiama suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms,

Statistikos departamentui

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

11.15.

Atvykusių į Lietuvos Respubliką ir išvykusių iš jos asmenų ir transporto priemonių apskaita

Mėnesinis

 

Administraciniai duomenys

9 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

11.16.

Neįleisti asmenys, sulaikyti gabenami ir išsiųsti užsieniečiai pagal pilietybę ir sienos kirtimo punkto tipą

 

Mėnesinis

Europos Tarybos

1999-06-19 dokumentas CIREFI 35 (8927/1/98 REV 1)

Administraciniai duomenys

7 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija teikiama Eurostatui

11.17.

Neįleisti asmenys ir išsiųsti užsieniečiai pagal pilietybę ir sienos ruožus su kaimyninėmis valstybėmis

Metinis

Europos Tarybos

1999-06-19 dokumentas CIREFI 35 (8927/1/98 REV 1)

Administraciniai duomenys

10 dieną po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Informacija teikiama Eurostatui

11.18.

Neįleisti asmenys, valstybės sienos pažeidėjai, sulaikyti gabenami ir išsiųsti užsieniečiai pagal pilietybę ir sienos kirtimo punkto tipą, sulaikyti kontrabandą gabenę asmenys

Ketvirtinis

Šiofoko tarptautinės pasienio policijos konferencijos rekomendacijos

Administraciniai duomenys

15 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Informacija teikiama Tarptautinės migracijos politikos plėtros centrui

11.19.

Suvestiniai duomenys apie organizuoto nusikalstamumo pasireiškimus pagal sienos kirtimo punkto tipą. Sulaikyti nusikaltėliai ir pažeidėjai pagal pilietybę

Ketvirtinis

Šiofoko tarptautinės pasienio policijos konferencijos rekomendacijos

Administraciniai duomenys

15 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Informacija teikiama Tarptautinės migracijos politikos plėtros centrui

12. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

12.1.

Žemės ūkio produkciją superkančių įmonių atsiskaitymai su žemdirbiais

Mėnesinis

LR atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas

Ištisinis tyrimas

25 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija ministerijos sprendimų priėmimui

12.2.

Prekybos įmonių atsiskaitymai su žemės ūkio produkciją perdirbančiomis įmonėmis

Mėnesinis

LR atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas

Ištisinis tyrimas

25 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija ministerijos sprendimų priėmimui

12.3.

Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių finansinės apyskaitos suvestiniai duomenys

Metinis

LR žemės ūkio ministro 2000-09-07 įsakymas

Nr. 260

Ištisinis tyrimas

6 mėnesį po ataskaitinių metų pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

12.4.

Duomenys apie pieno supirkimą ir jo kainas pagal atskiras pieno rūšis. Eksportuotų pieno produktų kiekiai, kainos, likučiai

Mėnesinis

 

Atrankinis tyrimas

Kiekvieną mėnesį iki 8 d.

Informacija ministerijos sprendimų priėmimui

12.5.

Duomenys apie vidutines galvijų ir kiaulių supirkimo kainas

Mėnesinis

LR žemės ūkio ministro 2001-06-25 įsakymas

Nr. 217

Atrankinis tyrimas

Kiekvieną mėnesį iki 8 d.

Informacija ministerijos sprendimų priėmimui

12.6.

Linų pirminio perdirbimo įmonių atsiskaitymas su žemdirbiais

Mėnesinis

LRV 2000-04-06 nutarimas Nr. 393

Ištisinis tyrimas

5 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija ministerijos sprendimų priėmimui

12.7.

Grūdų supirkimas pagal ūkio subjektus ir grūdų rūšis

Mėnesinis

 

Grūdų supirkimo įmonių ataskaitos

5 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Informacija ministerijos sprendimų priėmimui

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba

12.8.

Augalų apsaugos priemonių naudojimas pagal preparatus

Metinis

LR augalų apsaugos įstatymas

Ištisinis tyrimas

 

Per 2 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos

Augalų apsauga (pranešimas), informacija teikiama Statistikos departamentui

12.9.

Į Lietuvos Respubliką įvežti augalų apsaugos priemonių kiekiai ir jų likučiai

Pusmetinis

LR augalų apsaugos įstatymas

Ištisinis tyrimas

Per 2 mėnesius po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Augalų apsauga (pranešimas), informacija teikiama Statistikos departamentui

12.10.

Valstybinės augalų apsaugos tarnybos pasienio punktų duomenų suvestinė bei fitosanitarinių tyrimų laboratorijos atliktų laboratorinių tyrimų suvestinė

Metinis

LR fitosanitarijos įstatymas

Ištisinis tyrimas

 

Per 2 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos

Informacija skelbiama interneto puslapyje,

teikiama Statistikos departamentui

Žuvininkystės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos

12.11.

Žvejyba atvirose jūrose, Baltijos jūroje ir vidaus vandenyse

Mėnesinis

LR žemės ūkio ministro 1999-05-21 įsakymas

Nr. 214

Ataskaitų Ž-1, Ž-2, Ž-3

duomenys

Per mėnesį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

12.12.

Žuvų ir žuvų produktų gamyba

Pusmetinis

LR žemės ūkio ministro 1999-05-21 įsakymas

Nr. 214

Ataskaitos ŽP-1 duomenys

Per mėnesį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

12.13.

Prekinė žuvų produkcija

Ketvirtinis

LR žemės ūkio ministro 1999-05-21 įsakymas

Nr. 214

Ataskaitos ŽF-1 duomenys

Per mėnesį po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

12.14.

Duomenys apie žuvų veisimą, auginimą ir realizavimą

Pusmetinis

LR žemės ūkio ministro 1999-05-21 įsakymas

Nr. 214

Ataskaitų Ž-4, Ž-5 duomenys

Per mėnesį po ataskaitinio pusmečio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

12.15.

Žvejybos laivynas

Metinis

LR žemės ūkio ministro 1999-05-21 įsakymas

Nr. 214

Ataskaitos ŽL-1 duomenys

Per 2 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

12.16.

 

Vandens telkinių epizootinė būklė

Pusmetinis

LR žemės ūkio ministro 1999-05-21 įsakymas

Nr. 214

Ataskaitos ŽV-1 duomenys

Per mėnesį po ataskaitinio pusmečio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

13. LIETUVOS BANKAS

13.1.

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Metinis, ketvirtinis,

mėnesinis

Lietuvos banko įstatymas

Įvairių statistinių ir administracinių šaltinių duomenys

12 savaičių po ataskaitinio laikotarpio,

40 dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas,

informacija skelbiama interneto puslapyje,

teikiama Statistikos departamentui

13.2.

Lietuvos Respublikos tarptautinių investicijų balansas

Metinis, ketvirtinis

Lietuvos banko įstatymas

Įvairių statistinių ir administracinių šaltinių duomenys

12 savaičių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas,

informacija skelbiama interneto puslapyje,

teikiama Statistikos departamentui

13.3.

Lietuvos Respublikos bendroji skola užsieniui

Metinis, ketvirtinis

Lietuvos banko įstatymas

Įvairių statistinių ir administracinių šaltinių duomenys

12 savaičių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas,

informacija teikiama Statistikos departamentui

13.4.

Tiesioginės užsienio investicijos (sudedamosios dalys, srautai)

Metinis, ketvirtinis

Lietuvos banko įstatymas

Įvairių statistinių ir administracinių šaltinių duomenys

12 savaičių po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas,

informacija teikiama Statistikos departamentui

13.5.

Paskolos mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms finansuoti pagal PHARE programą

Ketvirtinis

Lietuvos banko ir komercinių bankų paskolų sutartys

Komercinių bankų duomenys

30 dieną po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

13.6.

Paskolų ir indėlių metų palūkanų normos

Mėnesinis

LB valdybos nutarimas

Komercinių bankų duomenys

10 dieną po

ataskaitinio

mėnesio pabaigos

Lietuvos banko biuleteniai

13.7.

Paskolų likučiai ir per ketvirtį suteiktų paskolų suskirstymas pagal ekonomines veiklos rūšis

Ketvirtinis

LB valdybos nutarimas

Komercinių bankų duomenys

15 dieną po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Lietuvos banko biuleteniai

13.8.

Užsienio šalių paskolos, gautos Lietuvos valstybės vardu ir su Vyriausybės garantija

Mėnesinis

LR Vyriausybės ir LB valdybos 1997-05-08 nutarimas Nr. 445/4

Finansų ministerijos duomenys

25 dieną po ataskaitinio mėnesio

pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas,

informacija teikiama Statistikos departamentui

13.9.

Išlaidos už Lietuvos Respublikos dalyvavimą tarptautinėse organizacijose

Mėnesinis

LR Vyriausybės ir LB valdybos 1997-05-08 nutarimas Nr. 445/4

Finansų ministerijos duomenys

15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

13.10.

Įplaukos iš užsienio valstybių subjektų už LR privatizuotus objektus

Mėnesinis

LR Vyriausybės ir LB valdybos 1997-05-08 nutarimas Nr. 445/4

Finansų ministerijos duomenys

15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

13.11.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto konsulinės pajamos

Ketvirtinis

LR Vyriausybės ir LB valdybos 1997-05-08 nutarimas Nr. 445/4

Finansų ministerijos duomenys

45 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

13.12.

Lietuvos Respublikos ambasadų ir atstovybių padarytos išlaidos

Mėnesinis

LR Vyriausybės ir LB valdybos 1997-05-08 nutarimas Nr. 445/4

Užsienio reikalų ministerijos duomenys

15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

13.13.

Duomenys apie užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų paramos Lietuvos Respublikai projektų vykdymą

Mėnesinis

LR Vyriausybės ir LB valdybos 1997-05-08 nutarimas Nr. 445/4

Užsienio reikalų ministerijos duomenys

15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

13.14.

Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimas užsienio ambasadoms ir atstovybėms, reziduojančioms Lietuvoje

Mėnesinis

LR Vyriausybės ir LB valdybos 1997-05-08 nutarimas Nr. 445/4

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys

15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

13.15.

Bendrų ir užsienio kapitalo įmonių investicijos Lietuvoje pagal valstybes

Mėnesinis

LR Vyriausybės ir LB valdybos 1997-05-08 nutarimas Nr. 445/4

Ūkio ministerijos duomenys

15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

13.16.

Atvykstančių į Lietuvos Respubliką ir išvykstančių iš jos asmenų skaičius. Atvykusių asmenų skaičius pagal pilietybę ir transporto rūšis, išvykusių Lietuvos piliečių skaičius

Mėnesinis

LR Vyriausybės ir LB valdybos 1997-05-08 nutarimas Nr. 445/4

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM duomenys

15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

13.17.

Duomenys apie Lietuvoje reziduojančių užsienio diplomatinių tarnybų sumokėtas socialinio draudimo įmokas už samdomus Lietuvos piliečius. Įplaukos, gautos iš užsienio, bei lėšos, pervestos į kitas šalis, skirtos pensijoms

Mėnesinis

LR Vyriausybės ir LB valdybos 1997-05-08 nutarimas Nr. 445/4

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys

15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

13.18.

LR Vyriausybės vertybinių popierių ir kitų vertybinių popierių apyvarta tarp Lietuvos ekonomikos subjektų ir nerezidentų

Mėnesinis

LR Vyriausybės ir LB valdybos 1997-05-08 nutarimas Nr. 445/4

Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo duomenys

15 dieną po ataskaitinio mėnesio

pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

13.19.

Ataskaitos mokėjimų balansui sudaryti

Ketvirtinis,

mėnesinis

LB valdybos nutarimas

Bankų ataskaitos

25 dieną po ataskaitinio ketvirčio, 15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

13.20.

Duomenys apie įplaukas iš užsienio bankų ir pervedimus užsienio bankams

Mėnesinis

LB valdybos nutarimas

Bankų duomenys

10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

13.21.

Įmonių finansinė-komercinė veikla su nerezidentais

Mėnesinis

LB valdybos nutarimas

Atrankinis tyrimas

15 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

13.22.

Mokėjimo priemonės. Mokėjimų negrynaisiais pinigais skaičius, vertė; mokėjimo kortelių skaičius; bankomatų skaičius

Ketvirtinis

LB valdybos nutarimas

Komercinių bankų duomenys

15 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Lietuvos banko biuleteniai

13.23.

Kredito unijų balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos

Ketvirtinis

LB valdybos nutarimas

Kredito unijų duomenys

7 dieną po ataskaitinio ketvirčio pabaigos

Pinigų apžvalga

13.24.

Balansinė ataskaita

Mėnesinis

LB valdybos nutarimas

Bankų duomenys

10 dieną po ataskaitinio mėnesio pabaigos

Pinigų apžvalga

13.25.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Ketvirtinis

LB valdybos nutarimas

Bankų duomenys

10 dieną po ataskaitinio ketvirčio

pabaigos

Lietuvos banko biuleteniai

14. VALSTYBINĖ TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

14.1.

Alkoholio produktų gamyba ir realizavimas

Mėnesinis

LRV 2001-01-22 nutarimas Nr. 67

Įmonių, turinčių licencijas gaminti alkoholio produktus, duomenys

Iki antro mėnesio

10 dienos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Informacija teikiama Statistikos departamentui

15. VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

15.1.

Duomenys apie pramoninės nuosavybės objektų įteisinimą

Metinis

LRV 1998-08-11 nutarimas Nr. 728

Registrų duomenys

Kovas

Valstybinio patentų biuro metinė ataskaita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________


* Jei bus finansavimas