Infolex
 

BETA

išplėstinė paieška
 
Išsamią aktualią redakciją ir tarpinių redakcijų tekstus žiūrėkite http://www.infolex.lt/ta/27249

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

 

2008 m. birželio 25 d. Nr. 607

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2001, Nr. 53-1877; 2002, Nr. 12-403, Nr. 93-3987, Nr. 124-5655; 2003, Nr. 10-356, Nr. 11-411, Nr. 35-1489, Nr. 57-2551, Nr. 61-2796, Nr. 100-4493, Nr. 116-5267; 2004, Nr. 9-244, Nr. 30-989, Nr. 34-1107, Nr. 83-3002, Nr. 85-3093, Nr. 103-3784, Nr. 107-3989, Nr. 148-5364, Nr. 155-5643, Nr. 162-5909; 2005, Nr. 12-379, Nr. 23-736, Nr. 43-1367, Nr. 45-1456, Nr. 54-1850, Nr. 81-2958, Nr. 113-4130; 2006, Nr. 7-245, Nr. 32-1127, Nr. 72-2715, Nr. 95-3731, Nr. 106-4345, Nr. 127-4839, Nr. 132-4998; 2007, Nr. 42-1584, Nr. 72-2847, Nr. 105-4309, Nr. 106-4345; 2008, Nr. 36-1285):

 

1.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

„1.

Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas:

 

1.1.

santuokos įregistravimą

70 litų

1.2.

bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ar užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą

21 litas

1.3.

civilinės būklės aktų įrašų atkūrimą, papildymą, pakeitimą ir ištaisymą, išskyrus vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą

17 litų

1.4.

vardo, pavardės ar tautybės pakeitimą

42 litai

1.5.

pakartotinio civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo išdavimą

9 litai

1.6.

užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą

21 litas

1.7.

santuokos nutraukimo įregistravimą

21 litas

1.8.

pažymos apie šeiminę padėtį, kai santuoka registruojama užsienio valstybėje, išdavimą

21 litas

1.9.

užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą

21 litas.“

1.2. Išdėstyti 2.3 punktą taip:

„2.3.

pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui jo teisei gyventi arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimą

10 litų.“

1.3. Išdėstyti 2.23 punktą taip:

„2.23.

Šengeno vizų išdavimą:

 

2.23.1.

tranzitinės vizos (B)

207 litai

2.23.2.

trumpalaikės vizos (C)

207 litai

2.23.3.

grupinės vizos (B ir C)

207 litai ir 3 litai už asmenį

2.23.4.

riboto teritorinio galiojimo vizos (B ir C)

207 litai.“

1.4. Pripažinti netekusiu galios 2.24 punktą.

1.5. Išdėstyti 2.25 punktą taip:

„2.25.

nacionalinės vizos (D) išdavimą:

 

2.25.1.

vienkartinės

207 litai

2.25.2.

daugkartinės

207 litai.“

1.6. Išdėstyti 2.26 punktą taip:

„2.26.

buvimo Lietuvos Respublikoje turint Šengeno vizą laiko pratęsimą

120 litų.“

1.7. Pripažinti netekusiu galios 2.27.3 punktą.

1.8. Išdėstyti 2.30 punktą taip:

„2.30.

užsieniečiui leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimą:

 

2.30.1.

leidimo dirbti išdavimą 1 metams

420 litų

2.30.2.

leidimo dirbti pratęsimą

180 litų

2.30.3.

leidimo dirbti išdavimą iki 2 metų

520 litų

2.30.4.

leidimo dirbti sezoninius darbus išdavimą

120 litų

2.30.5.

leidimo dirbti dublikato išdavimą

30 litų.“

1.9. Išdėstyti 3.62 punktą taip:

„3.62.

vaistininko praktikos licencijos išdavimą

87 litai.“

1.10. Išdėstyti 3.63 punktą taip:

„3.63.

vaistininko praktikos licencijos rekvizitų patikslinimą

33 litai.“

1.11. Išdėstyti 3.7 punktą taip:

„3.7.

vaistinės veiklos licencijos išdavimą

316 litų.“

1.12. Išdėstyti 3.8 punktą taip:

„3.8.

gamybinės vaistinės veiklos licencijos išdavimą

316 litų.“

1.13. Išdėstyti 3.9 punktą taip:

„3.9.

didmeninio platinimo licencijos išdavimą

763 litai.“

1.14. Išdėstyti 3.10 punktą taip:

„3.10.

gamybos licencijos išdavimą

763 litai.“

1.15. NETEKO GALIOS:

2011 11 30 nutarimu Nr. 1404 (nuo 2012 01 01)

(Žin., 2011, Nr. 150-7060)

 

1.16. Išdėstyti 3.112 punktą taip:

„3.112.

vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos, licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, pakeitimą

122 litai.“

1.17. Išdėstyti 3.12.2 punktą taip:

„3.12.2.

medicinos praktika, jeigu taikytinas kitoje valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas

150 litų.“

1.18. Išdėstyti 3.121 punktą taip:

„3.121.

licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrosios praktikos slaugytojo, specialiosios praktikos slaugytojo ar medicinos) praktika, rekvizitų patikslinimą

32 litai.“

1.19. Išdėstyti 3.122 punktą taip:

„3.122.

licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis asmens sveikatos priežiūros (bendrosios praktikos slaugytojo, specialiosios praktikos slaugytojo ar medicinos) praktika, dublikato išdavimą

28 litai.“

1.20. Išdėstyti 3.13 punktą taip:

„3.13.

licencijos, suteikiančios juridiniam asmeniui teisę verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą:

 

3.13.1.

visuomenės sveikatos priežiūros veikla

323 litai

3.13.2.

ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis

323 litai

3.13.3.

stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla

696 litai

3.13.4.

ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla

848 litai.“

1.21. Išdėstyti 3.131 punktą taip:

„3.131.

licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, patikslinimą

256 litai.“

1.22. Išdėstyti 3.132 punktą taip:

„3.132.

licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą

551 litas.“

1.23. Išdėstyti 3.133 punktą taip:

„3.133.

licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla, patikslinimą

551 litas.“

1.24. Išdėstyti 3.134 punktą taip:

„3.134.

licencijos, kuria suteikiama juridiniam asmeniui teisė verstis sveikatos priežiūros veikla, dublikato išdavimą

28 litai.“

1.25. Išdėstyti 3.14 punktą taip:

„3.14.

licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviąsias atliekas:

 

3.14.1.

išdavimą

534 litai

3.14.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

151 litas.“

1.26. Išdėstyti 3.141 punktą taip:

„3.141.

licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius:

 

3.141.1.

išdavimą

534 litai

3.141.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

151 litas.“

1.27. Išdėstyti 3.142 punktą taip:

„3.142.

licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:

 

3.142.1.

išdavimą

534 litai

3.142.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

151 litas.“

1.28. Išdėstyti 3.143punktą taip:

„3.143.

licencijos vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) transportuoti radioaktyviąsias atliekas:

 

3.143.1.

išdavimą

534 litai

3.143.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

151 litas.“

1.29. Išdėstyti 3.19 punktą taip:

„3.19.

licencijos organizuoti didžiąją loteriją:

 

3.19.1.

išdavimą

4747 litai

3.19.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

286 litai.“

1.30. Išdėstyti 3.35 punktą taip:

„3.35.

licencijos verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą

4000 litų.“

1.31. Išdėstyti 3.37 punktą taip:

„3.37.

licencijos verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą

2600 litų.“

1.32. Išdėstyti 3.38 punktą taip:

„3.38.

licencijos verstis didmenine prekyba išdavimą:

 

3.38.1.

licencijos verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu išdavimą

1000 litų

3.38.2.

licencijos verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu išdavimą

1000 litų

3.38.3.

licencijos verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis išdavimą

1000 litų

3.38.4.

licencijos verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą

1000 litų

3.38.5.

licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais išdavimą

1000 litų.“

1.33. Išdėstyti 3.41 punktą taip:

„3.41.

licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išdavimą

4000 litų.“

1.34. Išdėstyti 3.42 punktą taip:

„3.42.

licencijos gaminti alkoholio produktus, įskaitant alkoholinius gėrimus, išdavimą

4000 litų.“

1.35. Išdėstyti 3.45 punktą taip:

„3.45.

licencijos gaminti tabako gaminius išdavimą

2200 litų.“

1.36. Išdėstyti 3.52 punktą taip:

„3.52.

licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą

1300 litų.“

1.37. Išdėstyti 3.53 punktą taip:

„3.53.

licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų) išdavimą

1300 litų.“

1.38. Išdėstyti 3.54 punktą taip:

„3.54.

licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimą

1300 litų.“

1.39. NETEKO GALIOS:

2008 12 24 nutarimu Nr. 1365 (nuo 2009 01 01)

(Žin., 2008, Nr. 150-6098)

 

1.40. Išdėstyti 3.59 punktą taip:

„3.59.

vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų) masiniuose renginiuose, parodose bei mugėse išdavimą

60 litų.“

1.41. Išdėstyti 3.60 punktą taip:

„3.60.

vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, masiniuose renginiuose, parodose bei mugėse išdavimą

60 litų.“

1.42. Išdėstyti 3.70 punktą taip:

„3.70.

licencijos vežti keleivius ir bagažą geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais išdavimą

1112 litų.“

1.43. Išdėstyti 3.701 punktą taip:

„3.701.

licencijos vežti krovinius geležinkelių transportu tarptautiniais maršrutais išdavimą

1112 litų.“

1.44. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.45. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.46. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.47. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.48. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.49. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.50. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.51. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.52. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.53. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.54. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.55. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.56. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.57. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.58. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.59. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.60. NETEKO GALIOS:

2012 02 13 nutarimu Nr. 174 (nuo 2012 02 19)

(Žin., 2012, Nr. 22-1012)

 

1.61. NETEKO GALIOS:

2012 02 13 nutarimu Nr. 174 (nuo 2012 02 19)

(Žin., 2012, Nr. 22-1012)

 

1.62. Išdėstyti 3.741 punktą taip:

„3.741.

kelių transporto veiklos licencijos vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą

590 litų.“

1.63. NETEKO GALIOS:

2012 02 13 nutarimu Nr. 174 (nuo 2012 02 19)

(Žin., 2012, Nr. 22-1012)

 

1.64. NETEKO GALIOS:

2012 02 13 nutarimu Nr. 174 (nuo 2012 02 19)

(Žin., 2012, Nr. 22-1012)

 

1.65. NETEKO GALIOS:

2012 02 13 nutarimu Nr. 174 (nuo 2012 02 19)

(Žin., 2012, Nr. 22-1012)

 

1.66. Išdėstyti 3.110 punktą taip:

„3.110.

licencijos verstis prekyba nefasuotu skystuoju kuru, dyzelinu (dyzeliniais degalais), kitais gazoliais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, išdavimą

400 litų.“

1.67. Išdėstyti 3.111 punktą taip:

„3.111.

licencijos verstis prekyba nefasuotu aviaciniu benzinu, reaktyviniais degalais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, išdavimą

400 litų.“

1.68. Išdėstyti 3.119 punktą taip:

„3.119.

licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintosiomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimą

1300 litų.“

1.69. NETEKO GALIOS:

2010 08 25 nutarimu Nr. 1202 (nuo 2010 09 01)

(Žin., 2010, Nr. 102-5264)

 

 

 

1.70. NETEKO GALIOS:

2010 08 25 nutarimu Nr. 1202 (nuo 2010 09 01)

(Žin., 2010, Nr. 102-5264)

 

 

 

1.71. Išdėstyti 3.1272 punktą taip:

„3.1272.

apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.1272.1.

išdavimą

2200 litų

3.1272.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

280 litų.“

1.72. Išdėstyti 3.1273 punktą taip:

„3.1273.

elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.1273.1.

išdavimą

2200 litų

3.1273.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

280 litų.“

1.73. Išdėstyti 3.1274 punktą taip:

 

„3.1274.

alyvų atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.1274.1.

išdavimą

2200 litų

3.1274.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

280 litų.“

1.74. Išdėstyti 3.1275 punktą taip:

 

„3.1275.

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

 

3.1275.1.

išdavimą

2200 litų

3.1275.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

280 litų.“

1.75. Išdėstyti 3.1276 punktą taip:

„3.1276. pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:

3.1276.1.

išdavimą

2200 litų

3.1276.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

280 litų.“

1.76. Išdėstyti 3.140 punktą taip:

„3.140.

licencijos gaminti narkotinius ir psichotropinius vaistus bei vaistines medžiagas išdavimą

345 litai.“

1.77. Išdėstyti 3.141 punktą taip:

„3.141.

licencijos gaminti psichotropinius vaistus bei vaistines medžiagas išdavimą

345 litai.“

1.78. Išdėstyti 3.142 punktą taip:

„3.142.

licencijos užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu išdavimą

345 litai.“

1.79. Išdėstyti 3.143 punktą taip:

„3.143.

licencijos užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų didmenine prekyba, jų importu ir eksportu išdavimą

345 litai.“

1.80. Išdėstyti 3.144 punktą taip:

„3.144.

licencijos užsiimti narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą

123 litai.“

1.81. Išdėstyti 3.145 punktą taip:

„3.145.

licencijos užsiimti psichotropinių vaistų ir vaistinių medžiagų mažmenine prekyba išdavimą

123 litai.“

1.82. Išdėstyti 3.156 punktą taip:

„3.156.

licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais:

 

3.156.1.

išdavimą

4747 litai

3.156.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

286 litai.“

1.83. Išdėstyti 3.157 punktą taip:

„3.157.

licencijos organizuoti bingą:

 

3.157.1.

išdavimą

4747 litai

3.157.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

286 litai.“

1.84. Išdėstyti 3.158 punktą taip:

„3.158.

licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę ir (arba) kauliukų lošimus, taip pat lošimus A kategorijos automatais:

 

3.158.1.

išdavimą

4747 litai

3.158.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

286 litai.“

1.85. Išdėstyti 3.159 punktą taip:

„3.159.

licencijos organizuoti totalizatorių:

 

3.159.1.

išdavimą

4747 litai

3.1592.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

286 litai.“

1.86. Išdėstyti 3.160 punktą taip:

„3.160.

licencijos organizuoti lažybas:

 

3.160.1.

išdavimą

4747 litai

3.160.2.

patikslinimą ar dublikato išdavimą

286 litai.“

1.87. Išdėstyti 4.203 punktą taip:

„4.203.

leidimo įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas išdavimą

28 litai.“

1.88. Išdėstyti 4.204 punktą taip:

„4.204.

planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atrankos sprendimo išdavimą

212 litų.“

1.89. Išdėstyti 4.221 punktą taip:

„4.221.

narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimą

139 litai.“

1.90. Išdėstyti 4.222 punktą taip:

„4.222.

vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos, licencijos verstis farmacinių atliekų tvarkymu, išskyrus jų šalinimą, licencijos informacijos ir (ar) duomenų dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, vertinimą ir pakeitimą

69 litai.“

1.91. Išdėstyti 4.231 punktą taip:

„4.231.

juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti vaistinės ar gamybinės vaistinės veiklos licenciją arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą

1045 litai.“

1.92. Išdėstyti 4.232 punktą taip:

„4.232.

juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti didmeninio platinimo licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą

2144 litai.“

1.93. Išdėstyti 4.233 punktą taip:

„4.233.

juridinio asmens vertinimą, atliekamą norint gauti gamybos licenciją, nurodytą Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, arba pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos išdavimą

3600 litų.“

1.94. Išdėstyti 4.234 punktą taip:

„4.234.

gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų ir į Europos Komisijos sąrašą įrašytų pagalbinių medžiagų geros gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą

4241 litas.“

1.95. Išdėstyti 4.235 punktą taip:

„4.235.

didmeninio platinimo įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų, tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų geros platinimo praktikos reikalavimus ir geros platinimo praktikos pažymėjimo išdavimą

2245 litai.“

1.96. Išdėstyti 4.236 punktą taip:

„4.236.

kitų valstybių juridinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų filialų vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal geros gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą

7262 litai.“

1.97. NETEKO GALIOS:

2009 08 26 nutarimu Nr. 1041 (nuo 2009 09 12)

(Žin., 2009, Nr. 109-4629)

 

1.98. NETEKO GALIOS:

2009 08 26 nutarimu Nr. 1041 (nuo 2009 09 12)

(Žin., 2009, Nr. 109-4629)

 

1.99. NETEKO GALIOS:

2009 08 26 nutarimu Nr. 1041 (nuo 2009 09 12)

(Žin., 2009, Nr. 109-4629)

 

1.100. NETEKO GALIOS:

2009 08 26 nutarimu Nr. 1041 (nuo 2009 09 12)

(Žin., 2009, Nr. 109-4629)

 

1.101. Išdėstyti 4.251 punktą taip:

„4.251.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų rezultatai:

 

4.251.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.251.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.251.1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

17891 litas

4.251.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2489 litai

4.251.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2489 litai

4.251.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

18566 litai

4.251.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

29980 litų.“

1.102. Išdėstyti 4.252 punktą taip:

„4.252.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai vietoj vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų rezultatų pateikiama atitinkama mokslinė literatūra (išskyrus tradicinius augalinius vaistinius preparatus ir atvejus, kai parengta Europos vaistų agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP) monografija):

 

4.252.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.252.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.252.1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

17891 litas

4.252.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2486 litai

4.252.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2489 litai

4.252.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

19064 litai

4.252.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

29980 litų.“

1.103. Išdėstyti 4.253 punktą taip:

„4.253.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiami veikliųjų medžiagų derinimo ikiklinikinių ar klinikinių tyrimų rezultatai:

 

4.253.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.253.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.253.1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

17891 litas

4.253.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2489 litai

4.253.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2489 litai

4.253.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

18805 litai

4.253.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

29980 litų.“

1.104. Išdėstyti 4.254 punktą taip:

„4.254.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų pateikti nereikia, įrodžius, kad vaistinis preparatas yra referencinio preparato, kuris yra arba buvo registruotas bet kurioje Europos ekonominės erdvės valstybėje ne mažiau kaip 8 metus, generinis preparatas:

 

4.254.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.254.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.254.1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

10294 litai

4.254.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1589 litai

4.254.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1589 litai

4.254.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

11467 litai

4.254.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

22889 litai.“

1.105. Išdėstyti 4.255 punktą taip:

„4.255.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai kito vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojas leidžia panaudoti jo vardu registruoto vaistinio preparato, kuris turi tokią pačią veikliųjų medžiagų kokybinę ir kiekybinę sudėtį bei farmacinę formą, registravimo byloje pateiktus farmacinius, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų duomenis:

 

4.255.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.255.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.255.1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

10294 litai

4.255.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1589 litai

4.255.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1589 litai

4.255.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

11467 litai

4.255.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

22889 litai.“

1.106. Išdėstyti 4.256 punktą taip:

„4.256.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai paraiška pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato paraiška:

 

4.256.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.256.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.256.1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

3321 litas

4.256.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1320 litų

4.256.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1320 litų

4.256.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3819 litų

4.256.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

6565 litai.“

1.107. Išdėstyti 4.257 punktą taip:

„4.257.

paraiškos suteikti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimą:

 

4.257.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.257.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.257.1.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

8272 litai

4.257.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

799 litai

4.257.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

799 litai

4.257.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

9445 litai

4.257.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

18513 litų.“

1.108. Išdėstyti 4.258 punktą taip:

„4.258.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra:

 

4.258.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.258.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.258.1.2.

kokybės ir informacijos ekspertizę

2516 litų

4.258.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

879 litai

4.258.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

879 litai

4.258.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3761 litas

4.258.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

7877 litai.“

1.109. Išdėstyti 4.259 punktą taip:

„4.259.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma speciali homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūra pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus:

 

4.259.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.259.2.

kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

3820 litų.“

1.110. Išdėstyti 4.2510 punktą taip:

„4.2510.

paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma supaprastinta tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūra arba yra parengta Europos vaistų agentūros (EMEA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP) monografija:

 

4.2510.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2510.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.2510.1.2.

kokybės ir informacijos ekspertizę

3820 litų

4.2510.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1084 litai

4.2510.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1084 litai

4.2510.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

5041 litas

4.2510.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

10668 litai.“

1.111. Išdėstyti 4.2511 punktą taip:

„4.2511.

paraiškos atnaujinti vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.2511.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

3620 litų

4.2511.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1211 litų

4.2511.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1211 litų

4.2511.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

6735 litai

4.2511.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3735 litai.“

1.112. Išdėstyti 4.2512 punktą taip:

„4.2512.

paraiškos atnaujinti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio preparato rinkodaros teisę, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

 

4.2512.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

1209 litai

4.2512.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

504 litai

4.2512.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

504 litai

4.2512.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1900 litų

4.2512.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1900 litų.“

1.113. Išdėstyti 4.2513 punktą taip:

„4.2513.

paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą:

 

4.2513.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

1304 litai

4.2513.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

358 litai

4.2513.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

358 litai

4.2513.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

2295 litai

4.2513.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

2295 litai.“

1.114. Išdėstyti 4.2514 punktą taip:

„4.2514.

paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant specialią homeopatinių preparatų registravimo procedūrą pagal specifinius nacionalinius homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų reikalavimus

1915 litų.“

1.115. Išdėstyti 4.2515 punktą taip:

„4.2515.

paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis registruotas taikant supaprastintą tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūrą:

 

4.2515.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

1915 litų

4.2515.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

420 litų

4.2515.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

420 litų

4.2515.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3847 litai

4.2515.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3847 litai.“

1.116. Išdėstyti 4.2516 punktą taip:

„4.2516.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama IA tipo variacijos paraiška:

 

4.2516.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

313 litų

4.2516.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

254 litai

4.2516.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

254 litai

4.2516.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

670 litų

4.2516.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

670 litų

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

1.117. Išdėstyti 4.2517punktą taip:

„4.2517.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama IB tipo variacijos paraiška:

 

4.2517.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2517.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.2517.1.2.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

330 litų

4.2517.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

551 litas

4.2517.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

551 litas

4.2517.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1102 litai

4.2517.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

1102 litai

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

1.118. Išdėstyti 4.2518 punktą taip:

„4.2518.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama II tipo variacijos (išskyrus naujas terapines indikacijas) paraiška:

 

4.2518.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2518.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.2518.1.2.

kokybės arba saugumo ir (arba) veiksmingumo ir (arba) informacijos ekspertizę

1724 litai

4.2518.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1430 litų

4.2518.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

1430 litų

4.2518.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

4202 litai

4.2518.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

4202 litai

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

1.119. Išdėstyti 4.2519 punktą taip:

„4.2519.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama II tipo variacijos – naujos terapinės indikacijos paraiška:

 

4.2519.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

 

4.2519.1.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.2519.1.2.

saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę

2634 litų

4.2519.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2023 litai

4.2519.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

2023 litai

4.2519.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

5770 litų

4.2519.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

5770 litų

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

1.120. Išdėstyti 4.2520 punktą taip:

„4.2520.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti sveikatos apsaugos ministro numatytą pakuotės ženklinimą arba pakuotės lapelį:

 

4.2520.1.

kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

472 litai

4.2520.2.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

460 litų

4.2520.3.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

460 litų

4.2520.4.

kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

626 litai

4.2520.5.

kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

626 litai

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

1.121. Išdėstyti 4.2521 punktą taip:

„4.2521.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti vaistinio preparato klasifikaciją:

 

4.2521.1.

pirminę ekspertizę (validaciją)

313 litų

4.2521.2.

dokumentų ir informacijos ekspertizę

2214 litų.“

1.122. Išdėstyti 4.2522 punktą taip:

„4.2522.

paraiškos pakeisti vaistinio preparato rinkodaros pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat rinkodaros pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška perleisti rinkodaros teisę

927 litai

Pastaba. Keliems vaistinio preparato stiprumams ir (ar) farmacinėms formoms, kai tuo pačiu metu teikiama (-os) identiško rinkodaros pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

1.123. Išdėstyti 4.2523 punktą taip:

„4.2523.

vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu bei kitais dokumentais ir informacija:

 

4.2523.1.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą

786 litai

4.2523.2.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

526 litai

4.2523.3.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

526 litai

4.2523.4.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3417 litų

4.2523.5.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

3417 litų.“

1.124. Išdėstyti 4.2524 punktą taip:

„4.2524.

kito stiprumo ar kitos farmacinės formos vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu bei kitais dokumentais ir informacija:

 

4.2524.1.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant nacionalinę procedūrą

251 litas

4.2524.2.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

146 litai

4.2524.3.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė

146 litai

4.2524.4.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant savitarpio pripažinimo procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

650 litų

4.2524.5.

kai rinkodaros teisė suteikta taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje Lietuvos Respublika dalyvavo kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė

650 litų.“

1.125. Išdėstyti 4.2525 punktą taip:

„4.2525.

paraiškos registruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat lygiagretaus importo leidimo arba ekspertizės pažymos išdavimą

1222 litai.“

1.126. NETEKO GALIOS:

2010 06 02 nutarimu Nr. 672 (nuo 2010 07 01)

(Žin., 2010, Nr. 65-3234)

 

1.127. Išdėstyti 4.2527 punktą taip:

„4.2527.

paraiškos pakeisti lygiagretaus importo leidimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos išdavimą

355 litai.“

1.128. NETEKO GALIOS:

2010 06 02 nutarimu Nr. 672 (nuo 2010 07 01)

(Žin., 2010, Nr. 65-3234)

 

1.129. Išdėstyti 4.27 punktą taip:

„4.27.

leidimo-higienos paso išdavimą:

 

4.27.1.

objektams iki 35 kv. metrų

126 litai

4.27.2.

objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų

183 litai

4.27.3.

objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų

278 litai

4.27.4.

objektams, didesniems kaip 2500 kv. metrų

394 litai.“

1.130. Išdėstyti 4.271 punktą taip:

„4.271.

leidimo-higienos paso dublikato išdavimą

11 litų.“

1.131. Papildyti šiuo 4.272 punktu:

„4.272.

leidimo-higienos paso patikslinimą

32 litai.“

1.132. Papildyti šiuo 4.273 punktu:

„4.273.

leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus išdavimą

17 litų.“

1.133. Išdėstyti 4.281 punktą taip:

„4.281.

gyventojams skirtos vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą:

 

4.281.1.

vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos spaudoje

482 litai

4.281.2.

vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos per radiją

364 litai

4.281.3.

vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos per televiziją

433 litai

4.281.4.

vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto reklamos, skleidžiamos elektroninėmis ryšio priemonėmis

433 litai

4.281.5.

vaistinio preparato ir medicininės paskirties produkto primenamosios reklamos

134 litai.“

1.134. Išdėstyti 4.282 punktą taip:

„4.282.

specialistams skirtos vaistinio preparato reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą

751 litas.“

1.135. Išdėstyti 4.283 punktą taip:

„4.283.

specialistams skirtos vaistinio preparato primenamosios reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą

140 litų.“

1.136. Išdėstyti 4.284 punktą taip:

„4.284.

dokumentų, kurie pateikiami norint gauti leidimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą, ekspertizę ir ekspertizės pažymos arba leidimo išdavimą

1502 litai.“

1.137. Išdėstyti 4.321 punktą taip:

„4.321.

vienkartinio leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar pervežti joje radioaktyviąsias medžiagas, skirtas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, įmonėms, mokslo ir mokymo įstaigoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms, išdavimą

138 litai.“

1.138. Išdėstyti 4.322 punktą taip:

„4.322.

vienkartinio leidimo siuntėjui vežti šalies viduje, išvežti ir vežti tranzitu radioaktyviąsias atliekas išdavimą

138 litai.“

1.139. NETEKO GALIOS:

2009 08 26 nutarimu Nr. 1041 (nuo 2009 09 12)

(Žin., 2009, Nr. 109-4629)

 

1.140. Išdėstyti 4.324 punktą taip:

„4.324.

už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, ekspertizę, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas išduodamas vieno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto teikimu

2075 litai.“

1.141. Išdėstyti 4.325 punktą taip:

„4.325.

už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, ekspertizę, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas išduodamas dviejų regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų teikimu

2950 litų.“

1.142. Papildyti šiuo 4.3210 punktu:

„4.3210.

už Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimo išdavimą

45 litai.“

1.143. Išdėstyti 4.79 punktą taip:

„4.79.

leidimo tirti žemės gelmes išdavimą

1000 litų.“

1.144. Išdėstyti 4.80 punktą taip:

„4.80.

leidimo (taip pat pakartotinio) naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes išdavimą:

 

4.80.1.

angliavandenilių išteklius

3500 litų

4.80.2.

vertingųjų mineralų, metalo rūdų išteklius ir žemės gelmių ertmes

2500 litų

4.80.3.

požeminio pramoninio ir mineralinio vandens išteklius

1700 litų

4.80.4.

kitų naudingųjų iškasenų išteklius

1700 litų.“

1.145. Išdėstyti 4.801 punktą taip:

„4.801.

leidimo išvežti iš Lietuvos Respublikos geologines kolekcijas, muziejų geologinius eksponatus, gręžinių kerną ar jo mėginius išdavimą:

 

4.801.1.

negrąžinamai, jeigu geologinės vertybės priklauso valstybei nuosavybės teise

200 litų

4.801.2.

negrąžinamai, jeigu geologinės vertybės nepriklauso valstybei nuosavybės teise, arba laikinai, neatsižvelgiant į geologinių vertybių nuosavybės formą

50 litų.“

1.146. Išdėstyti 4.204 punktą taip:

„4.204.

motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimo, tarptautinio kvalifikacijos liudijimo, šių liudijimų dublikatų išdavimą

40 litų.“

1.147. Papildyti šiuo 4.2061 punktu:

„4.2061.

keleivinio vidaus vandenų laivo liudijimo, šio liudijimo dublikato išdavimą

40 litų.“

1.148. Papildyti šiuo 4.2062 punktu:

„4.2062.

vienkartinio reiso leidimo, šio leidimo dublikato išdavimą

40 litų.“

1.149. Išdėstyti 4.211 punktą taip:

„4.211.

vidaus vandenų transporto priemonės bilieto, mažojo laivo bilieto dublikato išdavimą

20 litų.“

1.150. Išdėstyti 4.2151 punktą taip:

„4.2151.

vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzamino perlaikymą

30 litų.“

1.151. Išdėstyti 4.241 punktą taip:

„4.241.

vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančiojo įrenginio ir plūduriuojančiosios priemonės neeilinę ir dokinę techninę apžiūrą

200 litų.“

1.152. Papildyti šiuo 4.2421 punktu:

„4.2421.

vidaus vandenų laivo, žvejybos laivo, plūduriuojančiojo įrenginio ir plūduriuojančiosios priemonės statybos priežiūrą

1000 litų.“

1.153. NETEKO GALIOS:

2012 05 16 nutarimu Nr. 516 (nuo 2012 05 20)

(Žin., 2012, Nr. 57-2852)

 

1.154. Išdėstyti 4.2431punktą taip:

„4.2431.

nekomercinių mažųjų, pramoginių ir sportinių laivų prieplaukų kasmetinę ir neeilinę techninę apžiūrą

25 litai.“

1.155. NETEKO GALIOS:

2012 05 16 nutarimu Nr. 516 (nuo 2012 05 20)

(Žin., 2012, Nr. 57-2852)

 

1.156. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.157. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.158. Pripažinti netekusiu galios 4.258 punktą.

1.159. Pripažinti netekusiu galios 4.259 punktą.

1.160. Pripažinti netekusiu galios 4.271 punktą.

1.161. Išdėstyti 4.284 punktą taip:

„4.284.

geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimą registre

40 litų.“

1.162. Išdėstyti 4.2841 punktą taip:

„4.2841.

geležinkelio riedmens ar konteinerio įregistravimo registre pažymėjimo dublikato išdavimą

17 litų.“

1.163. Išdėstyti 4.285 punktą taip:

„4.285.

geležinkelio riedmens ar konteinerio duomenų atnaujinimą registre

14 litų.“

1.164. Išdėstyti 4.2851 punktą taip:

„4.2851.

geležinkelio riedmens ar konteinerio išregistravimą iš registro

24 litai.“

1.165. Išdėstyti 4.2852 punktą taip:

„4.2852.

asmenų, siekiančių įgyti pavojingų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą, egzaminavimą, pažymėjimo išdavimą

180 litų.“

1.166. Išdėstyti 4.2854 punktą taip:

„4.2854.

leidimo mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, išdavimą

474 litai.“

1.167. Išdėstyti 4.2855 punktą taip:

„4.2855.

mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu geležinkelių transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą

554 litai.“

1.168. Išdėstyti 4.2856 punktą taip:

„4.2856.

saugos sertifikato A dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) turi eismo saugos valdymo sistemą, išdavimą

1794 litai.“

1.169. NETEKO GALIOS:

2012 06 13 nutarimu Nr. 692 (nuo 2012 06 17)

(Žin., 2012, Nr. 67-3421)

1.170. Išdėstyti 4.2859 punktą taip:

„4.2859.

saugos sertifikato B dalies – liudijimo, kuriuo patvirtinama, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, išdavimą

2436 litai.“

1.171. NETEKO GALIOS:

2012 06 13 nutarimu Nr. 692 (nuo 2012 06 17)

(Žin., 2012, Nr. 67-3421)

1.172. Išdėstyti 4.28512 punktą taip:

„4.28512.

įgaliojimo geležinkelio eismo saugos srityje A dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas turi eismo saugos valdymo sistemą, išdavimą

2416 litų.“

1.173. NETEKO GALIOS:

2012 06 13 nutarimu Nr. 692 (nuo 2012 06 17)

(Žin., 2012, Nr. 67-3421)

1.174. Išdėstyti 4.28515 punktą taip:

„4.28515.

atestato, kuriuo suteikiama įmonei teisė atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, išdavimą

1038 litai.“

1.175. Išdėstyti 4.28516 punktą taip:

„4.28516.

atestato, kuriuo suteikiama įmonei teisė atlikti geležinkelių riedmenų ir jų mazgų techninę priežiūrą ir remontą, pakeitimą pasikeitus įmonės pavadinimui ar buveinės adresui

128 litai.“

1.176. Išdėstyti 4.28518 punktą taip:

„4.28518.

valstybinės reikšmės magistralės geležinkelių linijos įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

280 litų už kilometrą.“

1.177. Išdėstyti 4.28519 punktą taip:

„4.28519.

regioninės reikšmės magistralės geležinkelių linijos įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

231 litas už kilometrą.“

1.178. Išdėstyti 4.28520 punktą taip:

„4.28520.

aukščiausios klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

774 litai.“

1.179. Išdėstyti 4.28521 punktą taip:

„4.28521.

I klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

543 litai.“

1.180. Išdėstyti 4.28522 punktą taip:

„4.28522.

II klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

345 litai.“

1.181. Išdėstyti 4.28523 punktą taip:

„4.28523.

III klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

253 litai.“

1.182. Išdėstyti 4.28524 punktą taip:

„4.28524.

IV klasės geležinkelio stoties įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

198 litai.“

1.183. Išdėstyti 4.28525 punktą taip:

„4.28525.

privažiuojamojo geležinkelio kelio įregistravimą Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos išdavimą

155 litai už kilometrą.“

1.184. Išdėstyti 4.28526 punktą taip:

„4.28526.

valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre pažymų dublikatų išdavimą

38 litai.“

1.185. Išdėstyti 4.28527 punktą taip:

„4.28527.

aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre pažymų dublikatų išdavimą

38 litai.“

1.186. Išdėstyti 4.28528 punktą taip:

„4.28528.

privažiuojamojo geležinkelio kelio įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir registravimo pažymos dublikato išdavimą

38 litai.“

1.187. Išdėstyti 4.28529 punktą taip:

„4.28529.

valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymų išdavimą

25 litai.“

1.188. Išdėstyti 4.28530 punktą taip:

„4.28530.

aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymų išdavimą

25 litai.“

1.189. Išdėstyti 4.28531 punktą taip:

„4.28531.

privažiuojamojo geležinkelio kelio išregistravimą iš Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro ir išregistravimo pažymos išdavimą

25 litai.“

1.190. Išdėstyti 4.28532 punktą taip:

„4.28532.

valstybinės reikšmės magistralinės, regioninės reikšmės geležinkelių linijų duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymų išdavimą

38 litai.“

1.191. Išdėstyti 4.28533 punktą taip:

„4.28533.

aukščiausiosios, I, II, III, IV klasės geležinkelio stočių duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymų išdavimą

38 litai.“

1.192. Išdėstyti 4.28534 punktą taip:

„4.28534.

privažiuojamojo geležinkelio kelio duomenų atnaujinimą (keitimą) Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre ir pažymos išdavimą

38 litai.“

1.193. Išdėstyti 4.28535punktą taip:

„4.28535.

darbuotojų, kurių darbas susijęs su traukinių eismu, egzaminavimą

77 litai.“

1.194. Išdėstyti 4.28537punktą taip:

„4.28537.

krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų egzaminavimą

77 litai.“

1.195. NETEKO GALIOS:

2012 06 13 nutarimu Nr. 692 (nuo 2012 06 17)

(Žin., 2012, Nr. 67-3421)

1.196. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.197. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.198. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.199. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.200. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.201. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.202. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.203. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.204. NETEKO GALIOS:

2012 06 13 nutarimu Nr. 692 (nuo 2012 06 17)

(Žin., 2012, Nr. 67-3421)

1.205. Išdėstyti 4.28549punktą taip:

„4.28549.

įgaliojimo geležinkelių eismo saugos srityje B dalies – įgaliojimų, kuriais patvirtinama, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus, išdavimą

2726 litai.“

1.206. NETEKO GALIOS:

2012 09 19 nutarimu Nr. 1114 (nuo 2012 09 23)

(Žin., 2012, Nr. 110-5570)

 

1.207. NETEKO GALIOS:

2012 09 19 nutarimu Nr. 1114 (nuo 2012 09 23)

(Žin., 2012, Nr. 110-5570)

 

1.208. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.209. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.210. NETEKO GALIOS:

2013 07 17 nutarimu Nr. 668 (nuo 2013 07 28)

(Žin., 2013, Nr. 82-4088)

 

 

 

1.211. Išdėstyti 4.297 punktą taip:

„4.297.

leidimo eksportuoti, išvežti iš Lietuvos Respublikos, leidimo importuoti, įvežti į Lietuvos Respubliką, leidimo gabenti per Lietuvos Respubliką tranzitu sprogmenis, priskirtus pirmosios pavojingumo klasės kroviniams (išskyrus civilines pirotechnikos priemones), neįtrauktiems į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą ir į 2000 m. birželio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2000 I ir IV priedus:

 

4.297.1.

išdavimą

110 litų

4.297.2.

patikslinimą (papildymą) ar dublikato išdavimą

110 litų.“

1.212. Išdėstyti 4.325 punktą taip:

„4.325.

leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą

5107 litai.“

1.213. Išdėstyti 4.326 punktą taip:

„4.326.

leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą

5107 litai.“

1.214. Išdėstyti 4.327 punktą taip:

„4.327.

leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą

5107 litai.“

1.215. Išdėstyti 4.3271 punktą taip:

„4.3271.

leidimo įsteigti totalizatoriaus ir lažybų punktą išdavimą

1795 litų.“

1.216. Išdėstyti 4.328 punktą taip:

„4.328.

leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną, ar lošimo namus (kazino) pakeitimą arba papildymą

1720 litų.“

1.217. Išdėstyti 4.343 punktą taip:

„4.343.

licencijos verstis prekyba nefasuotu skystuoju kuru, dyzelinu (dyzeliniais degalais), kitais gazoliais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą

100 litų.“

1.218. Išdėstyti 4.344 punktą taip:

„4.344.

licencijos verstis prekyba nefasuotu aviaciniu benzinu, reaktyviniais degalais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams, papildymą, rekvizitų patikslinimą* arba dublikato išdavimą

100 litų.“

1.219. Išdėstyti 4.3511 punktą taip:

„4.3511.

didmeninės suskystintųjų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą

1300 litų.“

1.220. Išdėstyti 4.3512 punktą taip:

„4.3512.

mažmeninės suskystintųjų naftos dujų prekybos leidimo išdavimą

1300 litų.“

1.221. Išdėstyti 4.353 punktą taip:

„4.353.

statybos leidimo išdavimą

860 litų.“

1.222. Išdėstyti 4.3531 punktą taip:

„4.3531.

statybos leidimo perregistravimą naujo statytojo vardu

380 litų.“

1.223. Išdėstyti 4.354 punktą taip:

„4.354.

statybos leidimo griauti statinį išdavimą

700 litų.“

1.224. Išdėstyti 4.3541 punktą taip:

„4.3541.

statybos leidimo griauti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu

320 litų.“

1.225. Išdėstyti 4.385 punktą taip:

„4.385.

laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimą

112 litų.“

1.226. Išdėstyti 4.386 punktą taip:

„4.386.

laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo dublikato išdavimą

73 litai.“

1.227. Išdėstyti 4.387 punktą taip:

„4.387.

laivo laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimą

116 litų.“

1.228. Išdėstyti 4.388 punktą taip:

„4.388.

laivo laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo dublikato išdavimą

77 litai.“

1.229. Išdėstyti 4.389 punktą taip:

„4.389.

leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą

112 litų.“

1.230. Išdėstyti 4.390 punktą taip:

„4.390.

leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava dublikato išdavimą

73 litai.“

1.231. Išdėstyti 4.391 punktą taip:

„4.391.

leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą

116 litų.“

1.232. Išdėstyti 4.392 punktą taip:

„4.392.

leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava dublikato išdavimą

77 litai.“

1.233. Išdėstyti 4.393 punktą taip:

„4.393.

leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimo sustabdymo liudijimo išdavimą

116 litų.“

1.234. Išdėstyti 4.394 punktą taip:

„4.394.

laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimą

112 litų.“

1.235. Išdėstyti 4.395 punktą taip:

„4.395.

laivo įgulos minimumo liudijimo dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą

73 litai.“

1.236. Išdėstyti 4.396 punktą taip:

„4.396.

laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro liudijimo išdavimą

112 litų.“

1.237. Išdėstyti 4.448 punktą taip:

„4.448.

įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo pažymėjimo išdavimą

120 litų.“

1.238. Išdėstyti 4.449 punktą taip:

„4.449.

įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant 2 rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimo išdavimą

130 litų.“

1.239. Išdėstyti 4.450 punktą taip:

„4.450.

įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant 3 rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimo išdavimą

140 litų.“

1.240. Išdėstyti 4.451 punktą taip:

„4.451.

įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, esant 4 ir daugiau rūšių veiklai, atestavimo pažymėjimo išdavimą

150 litų.“

1.241. Išdėstyti 4.471 punktą taip:

„4.471.

pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą

4600 litų.“

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2008 m. liepos 1 dienos.

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                         GEDIMINAS KIRKILAS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                                   RIMANTAS ŠADŽIUS

______________