INFOLEX.LT
19:40 Antradienis, 2015 spalio 13 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai Teisės mokymai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  3K-3-478-248/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė kad apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškovės pateikto rašytinio įrodymo – paskolos raštelio bei su motina sudarytos pinigų dovanojimo sutarties nepatikimumą, sudarymo, paskolos grąžinimo laiką (po bylos iškėlimo), ieškovės ir kreditorės artimą ryšį (dukra ir motina), ir nesant kitų leistinų įrodymų, patvirtinančių, kad pasiskolintoji suma atitinka ginčo patalpų įsigijimo kainą, ir pan., pagrįstai nepripažino patalpas asmenine ieškovės nuosavybe, o laikė bendrąja sutuoktinių dalintina nuosavybe. Kita vertus, teismas nepagrįstai priteisė žemės sklypą ir gyvenamąjį namą vien ieškovei, nukrypdamas nuo prioritetinio sutuoktinio turto dalijimo natūra principo, nes ginčo namas yra didelis (455,56 kv. m. ploto), dviejų aukštų, turi du įėjimus, gali būti pertvarkytas ir pritaikytas dviejų šeimų gyvenimui, užtikrinant tinkamą bendraturčių bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimą į jiems tekusias namo dalis, net ir įvertinus nesutarimų ir konfliktų tarp sutuoktinių egzistavimo faktą, todėl šis turtas dalintinas natūra tarp abiejų sutuoktinių.

  2.
  3K-3-476-916/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė kad santuokoje įgytas turtas nedalijamas natūra tik tais atvejais, kai toks padalijimas negalimas dėl konkretaus turto savybių arba toks padalijimo būdas nepriimtinas, atsižvelgiant į buvusių sutuoktinių ar jų vaikų interesų apsaugą. Nagrinėjamu atveju atsakovė, reikalavusi, kad ieškovui būtų priteistas NTR neįregistruotas turtas, neįrodė, kad šio turto objektų techniškai neįmanoma paskirstyti ar atskirti dalimis, nenurodė priežasčių, dėl kurių ginčo turtas (statybinės medžiagos) turėtų atitekti tik ieškovui, kai sodyboje esantis ir registruotas kitas nekilnojamasis turtas tarp šalių dalytinas natūra lygiomis dalimis. Būtent todėl apeliacinės instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo nukrypti nuo prioritetinio turto padalijimo natūra principo taikymo ir priteisti viso neįregistruoto turto ieškovui, priteisiant iš jo kompensaciją atsakovei.

  3.
  3K-3-548-915/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad atsakovė nuo gimimo dukterį paliko ligoninėje, mergaitė 11 metų buvo globojama šeimoje, motina su ja nepalaikė ryšių, atsakovei 2004 m. jau buvo neterminuotai apribota valdžia dukters atžvilgiu, ir nors vėliau valdžios apribojimas buvo panaikintas ir mergaitė sugrąžinta motinai, tačiau atsakovei nepavyko užmegzti kontakto su dukterimi, ji taikė netinkamas auklėjimo priemones, retai su ja bendravo, nesinaudojo jai teikiamomis socialinėmis paslaugomis, kurios turėjo padėti jai geriau suprasti savo, kaip motinos, vaidmenį vaiko gyvenime, išsiaiškinti dukters poreikius ir galimybes juos tinkamai tenkinti, net esant ir ne visai palankioms objektyvioms sąlygoms (mergaitės sveikatos sutrikimai ir gyvenimas kitame nei motina mieste), todėl teismai pagrįstai antrą kartą neterminuotai apribojo atsakovės valdžią dukrai. LAT pažymėjo, kad domėtis vaiku neužtenka: tėvai vaikus turi auginti, tenkindami jų fiziologinius, emocinius, ugdymo ir kitus svarbius poreikius. Tinkamas vaiko poreikių identifikavimas yra viena iš tėvų pareigų, kurios nevykdymas dėl aplaidumo ar abejingumo savo tėviškoms pareigoms laikytina kaltais veiksmais.

  4.
  3K-3-473-684/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl skolos priteisimo buvo grindžiamas tuo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, galinčių patvirtinti, jog savo teisę atjungti šildymo sistemą nuo šilumos ar karšto vandens perdavimo sistemos jis įgyvendino laikantis 1992–1993 m. galiojusių teisės aktų nustatytos tvarkos. Taigi byloje buvo nustatyta, kad nurodytu laikotarpiu atsakovo patalpos buvo de facto atjungtos nuo centralizuotos šildymo sistemos, tačiau byloje nepateikta įrodymų, patvirtinančių atsijungimą de jure. Nors atsakovas pateikė 1993 m. termofikacinio vandens išleidimo, nutekėjimo ir priėmimo iš abonento sistemos aktą, tačiau teismai detaliai nevertino jo turinio, jame užfiksuotų aplinkybių kitų įrodymų kontekste, atjungimo metu galiojusio teisinio reglamentavimo, nors šis aktas atitinka CPK 366 str. 1 d. 2 p. taikymo sąlygas.

  5.
  3K-3-472-684/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad nors transporto priemonių remonto darbų atlikimas yra atsakovės verslas, todėl jos atsakomybė yra griežta, t. y. be kaltės, tačiau ieškovė nepagrindė įrodinėtos aplinkybės, jog atsakovė netinkamai atliko remonto darbus ir (arba) nepašalino buvusių vilkiko balno trūkumų, dėl to atsirado žala, kurią sudaro transporto priemonės remonto išlaidos po eismo įvykio. Ieškovė, kuri verčiasi draudimo veikla ir prisiima atitinkamą riziką, turėjo imtis visų įmanomų priemonių siekiant nustatyti reikšmingas faktines aplinkybes, būtinas draudžiamojo įvykio buvimui konstatuoti, bei tikrąsias žalos atsiradimo priežastis, tačiau vilkiko balno ekspertizė ieškovės nebuvo atlikta, priemonių šiai detalei išsaugoti nesiimta, specialistų pagalba ieškovė nesinaudojo.

  6.
  3K-3-475-684/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, jog tam, kad atsirastų pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą, visų pirma asmuo turi turtą įgyti be teisinio pagrindo, t. y. daikto ar pinigų gavimas negali būti pateisinamas nei įstatymu, nei sandoriu. Jeigu turto įgijimas gali būti pagrindžiamas teisės aktu, sandoriu ar kitokiu civilinių teisių atsiradimo pagrindu (CK 1.136 str.), preziumuotina, kad toks turtas įgytas teisėtai ir aptariamo civilinės teisės instituto pagrindu turto išreikalauti negalima. Kadangi atsakovas iš ieškovų ginčijamą sumą už automobilį priėmė veikdamas pagal trečiojo asmens atsakovui išduotą įgaliojimą, nesant tarp šios bylos šalių tiesioginių sutartinių santykių, būtent trečiojo asmens išduotas įgaliojimas sudarė teisinį materialinį atsakovo gautų iš ieškovo piniginių sumų įgijimo pagrindą, todėl ginčo atvejui CK 6.237 str. nuostatos netaikytinos, ir ieškinys atmestinas.

  7.
  3K-3-456-684/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, jog tuo atveju, kai baudžiamasis procesas yra nutraukiamas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui, nukentėjusiojo išlaidų advokato paslaugoms apmokėti atlyginimo klausimas nėra sprendžiamas baudžiamojo proceso tvarka, o taip pat ir nuosprendžio vykdymo stadijoje BPK 361 str. nustatyta tvarka, todėl šiuo atveju teismai turėjo civilinėje byloje spręsti dėl pareikšto reikalavimo atlyginti ieškovo (nukentėjusiojo) išlaidas advokato paslaugoms apmokėti baudžiamajame procese. Kadangi ieškovas neįrodė visos patirtos turtinės žalos dydio, teismai pagrįstai atmetė jo reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo. Sumažindamas ieškovui iš atsakovų solidariai priteistą neturtinę žalą nuo 10000 Lt iki 3000 Lt, apeliacinės instancijos teismas tinkamai įvertino atsakovų teisei priešingus veiksmus, atitinkamai dėl to patirtus ieškovo nuosavybės teisių suvaržymus, nepatogumus, neigiamus dvasinius išgyvenimus.

  8.
  T-112/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT kolegija nurodė, kad jei byloje keliamas reikalavimas įpareigoti nustatyti servitutą viešojo administravimo subjektą, toks ginčas nagrinėjamas administraciniame teisme, nepriklausomai nuo to, kad tarp turto, kurio naudai siekiama nustatyti servitutą, ir turto, kuriame prašoma nustatyti servitutą, savininkų kyla ginčas, tačiau tais atvejais, kai siekiama servitutą nustatyti teismo sprendimu pagal Civilinio kodekso 4.126 str., kaip nagrinėjamos bylos atveju, ginčas nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

  9.
  3K-3-465-611/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad savivaldybė 12 metų vykdė su ieškovu sudaryta sutartimi prisiimtą pareigą mokėti ieškovui už perteklinių nuotekų tvarkymą, o savo iniciatyva nutraukusi sutartį, nesiėmė jokių priemonių, tiek siekiant sumažinti susidarančias perteklines nuotekas, tiek perkelti perteklinių nuotekų valymo pareigą kitam subjektui arba kompensuoti patiriamas išlaidas. Nuotekų tvarkymo paslaugų sutarties nutraukimas nepaneigia įstatymuose įtvirtintos savivaldybės pareigos užtikrinti viešojo pobūdžio paslaugų (nuotekų šalinimo) teikimą. Po sutarties nutraukimo ieškovas tęsė nuotekų priėmimo ir valymo paslaugų teikimą atsakovei, taip užtikrino savivaldybei įstatymo priskirtų pareigų organizuoti nuotekų tvarkymą vykdymą, atsakovė neprieštaravo tokiems ieškovo veiksmams, jie atitiko atsakovės interesus, todėl ieškovas įgijo teisę dėl atsakovės reikalų tvarkymo reikalauti visų turėtų naudingų ir būtinų išlaidų bei patirtų nuostolių atlyginimo ir, tinkamai sutvarkiusi nuotekas, taip pat ir atlyginimo už pasiektą rezultatą.

  10.
  3K-3-464-969/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad žemės nuomos sutarties nutraukimo pagal CK 6.564 str. 1 d. 1 p. pagrindą sudaro ne tik aktyvūs nuomininko veiksmai, bet ir neveikimas, t.y. žemės sklypo nenaudojimas pagal paskirtį, tuo tarpu vertinant, ar valstybinės žemės nuomininko veiksmai (neveikimas) sudaro pagrindą nutraukti nuomos sutartį, reikšmingas yra ne tik laiko tarpas, kai žemė nenaudojama pagal paskirtį, bet ir priežastys, dėl kurių nuomininkas nenaudoja išsinuomoto valstybinės žemės sklypo. Kadangi ginčo nuomos sutarties nutraukimo metu dar nebuvo įvykdytos sąlygos, leidžiančios ieškovui pradėti autoprekybos ir aptarnavimo komplekso statybas, būtinas siekiant naudoti žemės sklypą pagal sutartyje nurodytą paskirtį, t.y. nuomininkas ilgą laiką nenaudojo išsinuomoto valstybinės žemės sklypo dėl objektyvių priežasčių, atsakovas neturėjo pagrindo nutraukti nuomos sutartį.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  18:14  CK 6.609 dispozityvi ar imperatyvi norma? [Civilinė teisė]
  15:25  DK 140 str. 2 d. lengvata [Darbo teisė]
  15:24  nelaimingas atsitikimas pakeliui iš darbo [Kiti klausimai]
  14:38  Neteisėti antstolių veiksmai [Civilinė teisė]
  13:27  kanalizacijos vamzdis bendrabutyje [Kiti klausimai]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  Kviečia jaunuosius teisininkus pradėti profesinę karjerą
  Nuomoja darbo vietą advokatams, advokato padėjėjams ir kitiems savarankišką teisinę veiklą vykdantiems asmenims
  Ieško studento, norinčio atlikti praktiką Juridiniame skyriuje
  suteiks galimybę studentui(-ei) atlikti praktiką
  Šiuo metu Vilniuje ieško ambicingo TEISININKO (-Ų), ADVOKATO PADĖJĖJO (-Ų)
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 • Naujausi publikuoti teisės aktai
 • Interviu
 • Užuojauta
 • „Karštos“ žinios
 • Teismų praktikos apžvalgos
 • Karjeros naujienos
 • Aktualijos
 • Komentarai
 • Teisininkai žiniasklaidoje
 • TV ir radijo laidos
 • LJAA naujienos
 • Žiniasklaidos apžvalga
 • Teismų informacija
 • Disertacijų gynimai
 • Teisės naujienų apžvalgos
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt