INFOLEX.LT
22:35 Ketvirtadienis, 2014 liepos 31 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  3K-3-315/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad pareiškėjas, prašydamas daiktą pripažinti bešeimininkiu, turi nurodyti visus tuo nustatymu suinteresuotus asmenis, o jeigu paaiškėja, kad byla susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis, teismas gali savo iniciatyva šaukti jį dalyvauti kaip suinteresuotą asmenį (CPK 443 str. 3 d.), t.y. pats pašalinti pareiškimo, kuriame neįtrauktas suinteresuotas asmuo, trūkumą. Trūkumai, kuriuos savo iniciatyva pašalina teismas, siekiant užtikrinti proceso operatyvumą, nelaikytini ieškinio (pareiškimo) trūkumu, kuriam reikia nustatyti terminą jam pašalinti. Be to, pareiškėjas reikšdamas reikalavimą mano, jog daiktas atitinka įstatyme keliamus reikalavimus, t. y. neturi savininko arba daikto savininkas yra nežinomas, taip pat nėra CK 4.57 str. 2 d. aplinkybių, todėl kaip suinteresuotą asmenį byloje nenurodė atitinkamos įmonės, nes pareikšdamas šį pareiškimą laikė, kad ši įmonė nėra ginčo lėšų savininkė ir su jos teisėmis ir pareigomis yra nesusijusi nagrinėjama byla.

  2.
  3K-7-246/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad pareiškėjas - vieno iš sutuoktinių kreditorius - pasirinko CPK 667 str. nustatytą išieškotojo teisių gynimo būdą vykdymo procese dėl skolininko dalies bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje nustatymo, kad nukreiptų išieškojimą į skolininko dalį ir nepažeistų kito bendraturčio teisių, todėl pirmosios instancijos teismas skolininko dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje pagrįstai nustatė CPK 667 str. nustatyta tvarka. LAT pažymėjo, kad sutuoktiniai, teikdami teismui tvirtinti sutartį dėl santuokinio turto padalijimo, nesiekė teisiškai operatyviai išspręsti šio klausimo, skolininko dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje santuokos nutraukimo byloje liko nustatyta, nes byla iš pradžių buvo sustabdyta, o galiausiai pareiškimas paliktas nenagrinėtas, sutuoktiniams neištaisius sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių turinio, todėl apeliacinės instancijos teismas, nutraukdamas bylą pagal kreditoriaus pareiškimą dėl turto dalies nustatymo, užkirsto jam kelią į teisminę gynybą bei greitą ir operatyvų teismo procesą (CPK 5 str.).

  3.
  3K-3-305/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, jog kai lizingo sutarties dalykas yra nekilnojamasis daiktas, lizingo gavėjo pareiga atsakyti tretiesiems asmenims atsiranda tada, kai lizingo sutartis įstatymų nustatyta tvarka įregistruota. Nagrinėjamu atveju atsakovas namą, kuriame buvo neteisėtai naudojamos dujos ir dėl to padaryta ieškovui žalos, įsigijo lizingo sutarties, sudarytos su trečiuoju asmeniu, pagrindu ir perdavė jį trečiajam asmeniui naudotis bei valdyti, tuo tarpu siekiant taikyti lizingo gavėjui atsakomybę už tretiesiems asmenims dėl lizingo sutarties dalyko (nekilnojamojo daikto) naudojimo atsiradusią žalą, aplinkybė, ar buvo laikytasi CK 6.572 str. 3 d. įtvirtinto reikalavimo, reikšminga, kai byloje nėra duomenų, jog tretieji asmenys, kuriems padaryta žalos, informuoti apie lizingo dalyko naudojimo pagrindą. Jeigu tokių duomenų byloje yra, tai besąlyginis pirmiau nurodyto reikalavimo laikymasis gali būti vertinamas kaip nepagrįstai apribojantis tiek bylos dalyvių galimybes reikšti reikalavimus atlyginti žalą, tiek apsiginti nuo jiems pareikštų reikalavimų. Šiuo atveju ieškovas, prieš kreipdamasis į teismą, turėjo informacijos, jog ginčo namas naudojamas trečiojo asmens lizingo sutarties pagrindu, todėl turėjo vadovautis CK 6.572 str. 4 d. ir reikšti reikalavimą atlyginti žalą lizingo gavėjui, o teismas turėjo siūlyti ieškovui pakeisti netinkamą šalį tinkama šalimi.

  4.
  3K-3-309/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad šaligatvis, ant kurio buvo įrengti atitvarai, įeina į kelio, kurio priežiūrą turėjo užtikrinti savivaldybės administracija, kaip vietinės reikšmės kelio valdytoja, sąvoką. Nors savivaldybės administracija ir nėra atitvarų (stulpelių) savininkė, tačiau ji nesielgė rūpestingai ir neprižiūrėjo tinkamai jai priskirtos teritorijos, dėl ko atsirado kliūtys (savavališki įrengti atitvarai), sukėlę žalą. Tai, kad savivaldybės administracijos neveikimą su atsiradusiais žalingais padariniais sieja netiesioginis priežastinis ryšys ir kad dėl atsiradusios žalos gali būti kalti ir kiti asmenys, savivaldybės administracijos pareigos atlyginti žalą nepanaikina, nes ji netinkamai vykdė kelio priežiūrą, t. y. atliko neteisėtus veiksmus CK 6.246 str. prasme, sudarančius pagrindą atsakomybei už ieškovės vaikui padarytą neturtinę žalą kilti.

  5.
  3K-3-307/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad jeigu šalių sutartimi nenumatyta mokėti netesybų iki visiško prievolės įvykdymo, o kreditorius dėl praleisto prievolės įvykdymo prašo priteisti pagrindinę skolą ir procesines palūkanas pagal CK 6.37 str. 2 d., tai nuo kreipimosi į teismą dienos kreditoriaus minimalūs nuostoliai yra padengiami procesinių palūkanų skaičiavimu ir priteisimu, o nuo kreipimosi į teismą dienos netesybos (delspinigiai) nepriteisiamos. Kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo. Nagrinėjamu atveju ieškovas nebuvo pareiškęs reikalavimo priteisti delspinigius už laikotarpį nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško prievolių įvykdymo, todėl teismai pagrįstai nepriteisė delspinigių nuo kreipimosi į teismą iki visiško prievolės įvykdymo. Be to, nors atsakovo sutartinių įsipareigojimų pažeidimas truko ilgiau nei šešis mėnesius, teismai, atsakovui reikalaujant taikyti ieškinio senatį, pagrįstai priteisė delspinigius už laikotarpius, ne ilgesnius nei šeši mėnesiai iki kreipimosi į teismą dienos.

  6.
  3K-3-312/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  Kadangi darbdavio įsakymo, kuriuo atsakovas netenkino ieškovės prašymo nutraukti darbo sutartį DK 127 str. 2 d. pagrindu, ieškovė nustatyta tvarka neskundė, naujo pareiškimo dėl darbo sutarties nutraukimo nepateikė, po atsakovo atsisakymo tenkinti prašymą išreiškė valią dėl kasmetinių atostogų suteikimo, teismai pagrįstai konstatavo, jog šalių darbo santykiai nepasibaigė ir ieškovė turėjo pareigą toliau dirbti atsakovui. Kadangi pasibaigus laikinojo nedarbingumo terminui, ieškovė neatvyko į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną, taip padarydama šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, tai suteikė pagrindą darbdaviui skirti drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo (DK 235 str. 2 d. 9 p.).

  7.
  3K-3-304/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad kliento teisė sutarties vykdymo metu ir nesant paslaugų teikėjo kaltės vienašališkai nutraukti sutartį pripažįstama pagal įstatymą, gali būti siejama su kliento interesų pasikeitimu po paslaugų sutarties sudarymo, kai klientui neišlieka intereso tęsti sutartį ir gauti paslaugas, tuo remdamasis jis pagrįstai turi teisę pasitraukti iš sutarties. Kai naudojasi šia teise klientas, turi būti užtikrinta ir paslaugų teikėjo interesų pusiausvyra, apsaugoti jo turtiniai interesai – pagal CK 6.721 str. 1 d. nutraukdamas sutartį klientas turi sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. Nagrinėjamu atveju šalys sutartyje susitarė dėl 90 dienų įspėjimo termino, jo trukmė atitiko šalių interesus, tokia sąlyga nebuvo neleistinai pasunkinta kliento teisė nutraukti sutartį, kurią jis įgyvendino, todėl ieškovas (klientas) privalėjo laikytis 90 dienų įspėjimo termino sutarčiai nutraukti, o atsakovas, baigęs vykdyti sutartį nepasibaigus šiam įspėjimo terminui, t.y. nepraleidęs sutarties vykdymo termino, neprivalo mokėti ieškovui netesybas (baudą), sutartyje nustatytas už pavėluotą vykdymą.

  8.
  3K-3-303/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad tarp šalių susiklosčius tęstiniams gyvenamojo namo priežiūros ir administravimo paslaugų teikimo santykiams, teismui sprendžiant dėl reikalavimų tapatumo šioje bei ankščiau išnagrinėtoje atsakovo atžvilgiu civilinėje byloje dėl įsiskolinimo už panašiu laikotarpiu suteiktas paslaugas priteisimo, turėjo būti detaliai įvertintas tiek ieškinio reikalavimas (už kokių mokesčių nemokėjimą susidariusią skolą prašoma priteisti), jo apimtys (už kokį laikotarpį susidariusią skolą siekia prisiteisti ieškovas), tiek jį pagrindžiančių dokumentų (pažymų apie įsiskolinimą už paslaugas, pridedamų PVM sąskaitų faktūrų) turinys, ieškovo paaiškinimai dėl prašomų priteisti sumų ir įsiteisėjusiu sprendimu kitoje byloje priteistos skolos santykio. Reikalavimų tapatumas galėjo būti konstatuotas tik teismui pagrįstai įsitikinus, kad byloje nustatytos reikšmingos aplinkybės ir pakanka duomenų tokiai išvadai padaryti, o nagrinėjamu atveju teismas teismas minėtų aplinkybių nesiaiškin, apsiribodamas tik faktu, jog sutampa susidariusių įsiskolinimų laikotarpis.

  9.
  3K-3-301/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad FĮĮ 31 str. 3 d. įtvirtintas reikalavimas finansų įstaigai įvertinti kliento galimybes vykdyti finansinius įsipareigojimus nagrinėjamu atveju atsakovų, laidavusių už įstaigos klientą, atžvilgiu netaikytinas, kadangi jie nelaikytini finansų įstaigos klientais FĮĮ 2 str. 8 d. prasme, t.y. nėra finansinių paslaugų gavėjai. Kadangi lizingo prievolės vykdymas dar nepabaigtas, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo nuostolių atsiradimą ir jų padidėjimą dėl ieškovo kaltės bei taikė CK 6.253 str. 5 d. bei 6.259 str., reglamentuojančius civilinės atsakomybės mažinimą ir atleidimą nuo jos, nes ieškovas reikalavo sutartinės prievolės įvykdymo, o ne civilinės atsakomybės taikymo. LAT taip pat pažymėjo, kad laidavimo sutartimi neperleidžiamos, neįkeičiamos, kitaip nesuvaržomos teisės į konkretų nekilnojamąjį daiktą, atitinkantį šeimos turto požymius, todėl teismo leidimas sudaryti laidavimo sutartį, laiduotojams turint nepilnamečių vaikų, nėra reikalingas.

  10.
  3K-3-300/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT pripažino pagrįsta teismų išvadą dėl neteisėto ieškovo atleidimo iš darbo, nesilaikant privalomos atleidimo sąlygos, numatytos DK 134 str. 1 d., t.y. negavus darbovietėje veikusios profesinės sąjungos renkamojo organo, kurio nariu buvo ieškovas, sutikimo atleisti ieškovą. LAT pažymėjo, kad darbdavio prognozavimas, jog sutikimas atleisti darbuotojų atstovą nebus gautas, nėra teisėtas pagrindas atleisti darbuotoją be įstatyme nustatyto sutikimo, o argumentai, kad įmonėje veikia kita, daugumą įmonės darbuotojų vienijanti profesinė sąjunga, tuo tarpu profesinė sąjunga, kurios nariu buvo ieškovas, turi mažai narių, taip pat nėra reikšmingi, kol šios profesinės sąjungos steigimo teisėtumas nenuginčytas, nes teisės aktuose nėra draudimo vienoje įmonėje steigti dvi ar daugiau profesinių sąjungų.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  21:22  rašto apskundimas [Kiti klausimai]
  19:40  kam skųsti ministerijos raštą? [Administracinė teisė]
  19:30  tyrimo vilkinimas [Procesas]
  18:54  Dėl žalos atlyginimo regreso tvarka [Civilinė teisė]
  17:14  Vairavimas lūžus kojai [Administracinė teisė]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  Ieško personalo konsultanto/teisininko (Klaipėda)
  Ieško teisinių paslaugų vadybininko (-ės)
  Siūlo notaro padėjėjo darbą
  Ieško sekretorės
  Šiuo metu APB “Šulija Partners Law Firm Vilnius” ieško ambicingo TEISININKO
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 • Naujausi publikuoti teisės aktai
 • Interviu
 • „Karštos“ žinios
 • Teismų praktikos apžvalgos
 • Karjeros naujienos
 • Aktualijos
 • Komentarai
 • Teisininkai žiniasklaidoje
 • TV ir radijo laidos
 • LJAA naujienos
 • Žiniasklaidos apžvalga
 • Teismų informacija
 • Disertacijų gynimai
 • Teisės naujienų apžvalgos
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt