INFOLEX.LT
17:07 Antradienis, 2015 rugsėjo 1 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai Teisės mokymai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  3K-3-548-915/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad atsakovė nuo gimimo dukterį paliko ligoninėje, mergaitė 11 metų buvo globojama šeimoje, motina su ja nepalaikė ryšių, atsakovei 2004 m. jau buvo neterminuotai apribota valdžia dukters atžvilgiu, ir nors vėliau valdžios apribojimas buvo panaikintas ir mergaitė sugrąžinta motinai, tačiau atsakovei nepavyko užmegzti kontakto su dukterimi, ji taikė netinkamas auklėjimo priemones, retai su ja bendravo, nesinaudojo jai teikiamomis socialinėmis paslaugomis, kurios turėjo padėti jai geriau suprasti savo, kaip motinos, vaidmenį vaiko gyvenime, išsiaiškinti dukters poreikius ir galimybes juos tinkamai tenkinti, net esant ir ne visai palankioms objektyvioms sąlygoms (mergaitės sveikatos sutrikimai ir gyvenimas kitame nei motina mieste), todėl teismai pagrįstai antrą kartą neterminuotai apribojo atsakovės valdžią dukrai. LAT pažymėjo, kad domėtis vaiku neužtenka: tėvai vaikus turi auginti, tenkindami jų fiziologinius, emocinius, ugdymo ir kitus svarbius poreikius. Tinkamas vaiko poreikių identifikavimas yra viena iš tėvų pareigų, kurios nevykdymas dėl aplaidumo ar abejingumo savo tėviškoms pareigoms laikytina kaltais veiksmais.

  2.
  3K-3-473-684/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl skolos priteisimo buvo grindžiamas tuo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, galinčių patvirtinti, jog savo teisę atjungti šildymo sistemą nuo šilumos ar karšto vandens perdavimo sistemos jis įgyvendino laikantis 1992–1993 m. galiojusių teisės aktų nustatytos tvarkos. Taigi byloje buvo nustatyta, kad nurodytu laikotarpiu atsakovo patalpos buvo de facto atjungtos nuo centralizuotos šildymo sistemos, tačiau byloje nepateikta įrodymų, patvirtinančių atsijungimą de jure. Nors atsakovas pateikė 1993 m. termofikacinio vandens išleidimo, nutekėjimo ir priėmimo iš abonento sistemos aktą, tačiau teismai detaliai nevertino jo turinio, jame užfiksuotų aplinkybių kitų įrodymų kontekste, atjungimo metu galiojusio teisinio reglamentavimo, nors šis aktas atitinka CPK 366 str. 1 d. 2 p. taikymo sąlygas.

  3.
  3K-3-456-684/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, jog tuo atveju, kai baudžiamasis procesas yra nutraukiamas suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui, nukentėjusiojo išlaidų advokato paslaugoms apmokėti atlyginimo klausimas nėra sprendžiamas baudžiamojo proceso tvarka, o taip pat ir nuosprendžio vykdymo stadijoje BPK 361 str. nustatyta tvarka, todėl šiuo atveju teismai turėjo civilinėje byloje spręsti dėl pareikšto reikalavimo atlyginti ieškovo (nukentėjusiojo) išlaidas advokato paslaugoms apmokėti baudžiamajame procese. Kadangi ieškovas neįrodė visos patirtos turtinės žalos dydio, teismai pagrįstai atmetė jo reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo. Sumažindamas ieškovui iš atsakovų solidariai priteistą neturtinę žalą nuo 10000 Lt iki 3000 Lt, apeliacinės instancijos teismas tinkamai įvertino atsakovų teisei priešingus veiksmus, atitinkamai dėl to patirtus ieškovo nuosavybės teisių suvaržymus, nepatogumus, neigiamus dvasinius išgyvenimus.

  4.
  3K-3-465-611/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad savivaldybė 12 metų vykdė su ieškovu sudaryta sutartimi prisiimtą pareigą mokėti ieškovui už perteklinių nuotekų tvarkymą, o savo iniciatyva nutraukusi sutartį, nesiėmė jokių priemonių, tiek siekiant sumažinti susidarančias perteklines nuotekas, tiek perkelti perteklinių nuotekų valymo pareigą kitam subjektui arba kompensuoti patiriamas išlaidas. Nuotekų tvarkymo paslaugų sutarties nutraukimas nepaneigia įstatymuose įtvirtintos savivaldybės pareigos užtikrinti viešojo pobūdžio paslaugų (nuotekų šalinimo) teikimą. Po sutarties nutraukimo ieškovas tęsė nuotekų priėmimo ir valymo paslaugų teikimą atsakovei, taip užtikrino savivaldybei įstatymo priskirtų pareigų organizuoti nuotekų tvarkymą vykdymą, atsakovė neprieštaravo tokiems ieškovo veiksmams, jie atitiko atsakovės interesus, todėl ieškovas įgijo teisę dėl atsakovės reikalų tvarkymo reikalauti visų turėtų naudingų ir būtinų išlaidų bei patirtų nuostolių atlyginimo ir, tinkamai sutvarkiusi nuotekas, taip pat ir atlyginimo už pasiektą rezultatą.

  5.
  3K-3-464-969/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad žemės nuomos sutarties nutraukimo pagal CK 6.564 str. 1 d. 1 p. pagrindą sudaro ne tik aktyvūs nuomininko veiksmai, bet ir neveikimas, t.y. žemės sklypo nenaudojimas pagal paskirtį, tuo tarpu vertinant, ar valstybinės žemės nuomininko veiksmai (neveikimas) sudaro pagrindą nutraukti nuomos sutartį, reikšmingas yra ne tik laiko tarpas, kai žemė nenaudojama pagal paskirtį, bet ir priežastys, dėl kurių nuomininkas nenaudoja išsinuomoto valstybinės žemės sklypo. Kadangi ginčo nuomos sutarties nutraukimo metu dar nebuvo įvykdytos sąlygos, leidžiančios ieškovui pradėti autoprekybos ir aptarnavimo komplekso statybas, būtinas siekiant naudoti žemės sklypą pagal sutartyje nurodytą paskirtį, t.y. nuomininkas ilgą laiką nenaudojo išsinuomoto valstybinės žemės sklypo dėl objektyvių priežasčių, atsakovas neturėjo pagrindo nutraukti nuomos sutartį.

  6.
  3K-3-472-684/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad nors transporto priemonių remonto darbų atlikimas yra atsakovės verslas, todėl jos atsakomybė yra griežta, t. y. be kaltės, tačiau ieškovė nepagrindė įrodinėtos aplinkybės, jog atsakovė netinkamai atliko remonto darbus ir (arba) nepašalino buvusių vilkiko balno trūkumų, dėl to atsirado žala, kurią sudaro transporto priemonės remonto išlaidos po eismo įvykio. Ieškovė, kuri verčiasi draudimo veikla ir prisiima atitinkamą riziką, turėjo imtis visų įmanomų priemonių siekiant nustatyti reikšmingas faktines aplinkybes, būtinas draudžiamojo įvykio buvimui konstatuoti, bei tikrąsias žalos atsiradimo priežastis, tačiau vilkiko balno ekspertizė ieškovės nebuvo atlikta, priemonių šiai detalei išsaugoti nesiimta, specialistų pagalba ieškovė nesinaudojo.

  7.
  3K-3-398-421/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad teismas savo sprendimą priteisti UAB akcijas ir reikalavimo teisę į įmonę natūra atsakovui tinkamai argumentavo tuo, kad ieškovė neprekiauja vertybiniais popieriais, neturi tam reikalingų specialiųjų žinių, todėl vertybiniai popieriai jai nereikalingi, o taip pat pagrįstai atsižvelgė į nepilnamečių vaikų interesus. Nors teismas dalijamų UAB akcijų bei reikalavimo teisės į šią bendrovę vertės nustatymo nepagrindė, tačiau tikslindamas savo priešieškinio reikalavimus, pats atsakovas į dalijamo turto balansą įtraukė UAB akcijas, nurodydamas šių akcijų nominalią, bet ne rinkos vertę, bei ginčijamą reikalavimo teisę, nurodydamas šios teisės vertę, kurią ir rėmėsi teismas, o įrodymų, jog reikalavimo teisė į BUAB faktiškai neįgyvendinama, ir jog akcijos yra bevertės, atsakovas nepateikė.

  8.
  3K-3-459-611/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad nagrinėjamoje byloje ieškovė neginčijo paslaugų teikimo sutarties nutraukimo teisėtumo, todėl teismai pagrįstai netyrė ir nevertino su tuo susijusių aplinkybių. Teismai pripažino, kad ieškovė ir atsakovas susitarė, jog ieškovė atliks topografinės nuotraukos korekciją, tačiau nesusitarė, kad atsakovas ieškovei už šias paslaugas papildomai sumokės, t. y. pripažino, kad ieškovė įsipareigojo šią korekciją atlikti už jai pagal šalių sudarytą sutartį jau sumokėtą kainą, todėl prašoma priteisti suma pagrįstai nebuvo ieškovei priteista.

  9.
  3K-3-462-611/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, jog vadovaujantis ĮBĮ 15 str. 2 d. ir nesant galimybės atskirai ne bankroto byloje spręsti dėl turtinio pobūdžio reikalavimų buveinę Lietuvos Respublikoje turinčiam juridiniam asmeniui, nėra pagrindo vadovaujantis 2000 m. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo 6 str. 1 p. įtvirtinta specialiosios jurisdikcijos taisykle nagrinėti reikalavimų bendraatsakovu patrauktam Estijos Respublikoje buveinę turinčiam juridiniam asmeniui, todėl teismai pagrįstai atsisakė priimti ieškinį abiem atsakovams Reglamento 6 str. 1 p. pagrindu. Kita vertus, kadangi ieškinys grindžiamas CK 2.50 str. 3 d., t.y. nesąžiningais juridinio asmens dalyvio veiksmais, o pagal ESTT suformuotą praktiką bylose dėl „civilinės teisės pažeidimo, delikto ar kvazidelikto“ byla ieškovo pasirinkimu gali būti iškelta tiek kompetentingame vietos, kurioje įvyko žalą sukėlęs įvykis, valstybės narės teisme, tiek vietos, kurioje atsirado žala, teisme, nacionalinis teismas, spręsdamas jurisdikcijos klausimą, turi įvertinti (nustatyti) ne tik žalą sukėlusio įvykio vietas, bet ir vertinti žalos atsiradimo vietą pagal ESTT praktikoje suformuluotus kriterijus.

  10.
  T-112/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT kolegija nurodė, kad jei byloje keliamas reikalavimas įpareigoti nustatyti servitutą viešojo administravimo subjektą, toks ginčas nagrinėjamas administraciniame teisme, nepriklausomai nuo to, kad tarp turto, kurio naudai siekiama nustatyti servitutą, ir turto, kuriame prašoma nustatyti servitutą, savininkų kyla ginčas, tačiau tais atvejais, kai siekiama servitutą nustatyti teismo sprendimu pagal Civilinio kodekso 4.126 str., kaip nagrinėjamos bylos atveju, ginčas nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  12:57  santuokos nutraukimas [Šeimos teisė]
  11:24  vaiko is pirmos santuokos pavardes pakeitimas antroje santuokoje [Šeimos teisė]
  07:32  Ar imanoma siais laikais isvengti vairuotojo pazymejimo atemimo? [Administracinė teisė]
  23:23  Teisės vairuoti grąžinimas anksčiau laiko [Administracinė teisė]
  17:58  Daugiabučio renovavimas [Civilinė teisė]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  Teisės studentui (-ei) siūlo atlikti praktiką advokatų kontoroje su galimybe įsidarbinti
  Ieško teisės praktikanto (-ės) pozicijai užimti
  Siūlo teisininko padėjėjo (-os) darbą
  Siūlo darbą administratorei (-iui)
  Ieško teisinko(-ės)
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 • Naujausi publikuoti teisės aktai
 • Interviu
 • Užuojauta
 • „Karštos“ žinios
 • Teismų praktikos apžvalgos
 • Karjeros naujienos
 • Aktualijos
 • Komentarai
 • Teisininkai žiniasklaidoje
 • TV ir radijo laidos
 • LJAA naujienos
 • Žiniasklaidos apžvalga
 • Teismų informacija
 • Disertacijų gynimai
 • Teisės naujienų apžvalgos
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt