INFOLEX.LT
04:32 Penktadienis, 2015 sausio 30 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  3K-3-565/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, jog kai trečiasis asmuo įvykdo prievolę už skolininką, tai reikalavimo teisė pereina šiam asmeniui įstatymų pagrindu ir tam sudaryti sutarties nereikia, tačiau jeigu naujasis kreditorius su pradiniu kreditoriumi vis dėlto sudaro ir reikalavimo perleidimo sutartį, tai toks sandoris nelaikytinas apsimestiniu sandoriu, nes tiek vienu, tiek kitu atveju sukuriamos tos pačios teisinės pasekmės: pasikeičia prievolės kreditorius, o prievolė išlieka nepakitusi. Nustatęs, jog ieškovas įvykdė prievolę už BUAB, apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šiuo atveju netaikytini VSDFV reikalavimo teisės viešo pardavimo (perleidimo) aukciono nuostatai, ir aukcionas neturėjo būti rengiamas. Be to, ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p., kuris draudžia iškėlus įmonei bankroto bylą vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, neapima trečiojo asmens prievolės įvykdymo už bankrutuojančią įmonę, nes šiuo atveju finansinę prievolę vykdys ne bankrutuojanti įmonė, o trečiasis asmuo iš savo lėšų ir bankrutuojančios įmonės turtas, iš kurio galėtų būti tenkinami kreditorių reikalavimai bankroto byloje, nesumažės.

  2.
  3K-3-556/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad atsakovė neprivalėtų grąžinti ieškovo sumokėto avanso, jeigu įrodytų, kad ieškovui turi būti taikomos preliminariojoje sutartyje nustatytos netesybos, t. y. kad ieškovas nepagrįstai atsisakė sudaryti pagrindinę sutartį. Nagrinėjamu atveju teismai nenustatė tik vienos šalies kaltės dėl neįvykusio sandorio, ir pripažino, kad abi šalys nepakankamai bendradarbiavo, todėl pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovės pagal preliminariąją sutartį sumokėtą avansą.

  3.
  3K-3-566/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT pripažino nepagrįsta teismų išvadą, jog atsakovas galėjo atleisti ieškovą Mokslo ir studijų įstatymo 65 str. 4 d., kurioje nustatyta galimybė atleisti neatestuotą asmenį, su kuriuo buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis, pagrindu, kadangi šiuo atveju su ieškovu buvo sudaryta terminuota darbo sutartis. Be to, siekiant tinkamai taikyti šį darbo sutarties nutraukimo pagrindą, jis turi būti aiškinamas su DK įtvirtintais darbo sutarties nutraukimo pagrindais ir sutarties nutraukimo padarinius reglamentuojančiomis DK straipsnių nuostatomis. Kadangi darbuotojo atestacija gali būti atliekama tik darbuotojo kvalifikacijos tinkamumui patikrinti, o ieškovui neeilinės atestacijos procedūra vykdyta nepagrindus, jog jis galbūt netinkamai vykdo pedagogines pareigas dėl kvalifikacijos trūkumo, todėl neeilinės atestacijos procedūra taip pat pripažintina neteisėta. Tokiu būdu pripažinus ieškovo atleidimą iš darbo neteisėtu ir grąžinus jį į darbą, bylos dalis dėl reikalavimų priteisti VDU už uždelstą atsiskaityti laiką ir neturtinę žalą grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

  4.
  3K-3-559/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT pažymėjo, kad atsakovas teikė ieškovui konsultavimo dėl investavimo paslaugas, o neteisėtumas atsakovo veiksmuose apeliacinės instancijos teismo pagrįstai konstatuotas nustačius, jog konsultuodamas ieškovą, kokius investicinius produktus pirkti, atsakovas neatskleidė esminių siūlomų produktų savybių (tarp jų ir rizikingumo), pasiūlė ieškovui įsigyti jo poreikių neatitinkančių produktų, ir tokie atsakovo veiksmai lėmė ar paskatino ieškovo pasirinkimą įgyti produktus, kurių, žinodamas visą informaciją, jis nepirktų. Nors ieškovas prisiėmė vertybinių popierių kainų kritimo riziką, t. y. jis buvo informuotas, kad investuoto kapitalo vertė gali sumažėti, taip pat nenustatyta, kad bankas pažeidė sutartį ar konkrečiai informavimo pareigą, vykdymo etape, tačiau informacijos apie investicinių vienetų sustabdymo ar neišpirkimo galimybę nepateikimas klientui negali būti pripažįstamas veikimu geriausiomis klientui sąlygomis.

  5.
  3K-3-558/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad pasirašydama susitarimą dėl fiksuotųjų palūkanų taikymo, ieškovė nereikalavo, kad atsakovas nurodytų jai fiksuotųjų palūkanų sudedamąsias dalis ir paliktų pirmine kredito sutartimi nustatytą 0,7 proc. banko maržą. Tai rodo, kad ieškovė suprato fiksuotų ir kintamųjų palūkanų skirtumus ir, įvertinusi sutarties sąlygas, priėmė adekvatų sprendimą, pasirinkdama jai palankiausią kreditavimo būdą. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į ieškovės asmenines savybes, nurodydamas, kad jai, kaip profesionaliai advokatei, turinčiai ilgametę darbo patirtį su įmonėmis ir tvarkančiai jų finansinius klausimus reglamentuojančias sutartis, turėtų būti taikomas aukštesnis nei vidutiniškai gerai informuoto, protingai atidaus ir apdairaus vartotojo suvokimo standartas. Tokiu būdu teismui nustačius, kad sutartis buvo pakeista abiems šalims suvokiant keičiamų sąlygų turinį ir jų padarinius, pirmine sutartimi šalims sukurtos teisės ir pareigos dėl palūkanų tipo ir dydžio netenka galios, atitinkamai ieškovės reikalavimas laikytinas nepagrįstu.

  6.
  3K-3-570/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad aplinkybė, jog patalpų savininkas nedavė sutikimo apmokėti tam tikras išlaidas (šiuo atveju - stogo sniego užtvarų montavimo darbų išlaidas), nėra absoliuti sąlyga, eliminuojanti daugiabučio namo butų savininkų pareigą jas apmokėti. Įrodyti, kad sniego gaudyklių įrengimas buvo būtinas privalomiesiems statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimams užtikrinti, turėjo šalis, siekianti prisiteisti dėl to patirtų išlaidų atlyginimą, o nagrinėjamu atveju ieškovas įrodė, kad suteikta paslauga yra susijusi su statinio naudojimo ir jo priežiūros privalomaisiais reikalavimais, nes sniego gaudyklėmis yra užtikrinamas saugus pastato naudojimas, nekeliantis grėsmės asmenų ir turto saugumui. Be to, teismai neturėjo pagrindo atmesti reikalavimo dėl administravimo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros išlaidų atlyginimo.

  7.
  3K-3-555/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog laidavimo sutartis neįvykdyta ir atsakomybės pagal ją dydis priklausė tiek nuo ieškovo kaltės, tiek nuo atsakovo veiksmų, pagrįstai ir proporcingai atleido ieškovą tik nuo trečdalio atsakomybės pagal sutartį. LAT pažymėjo, kad atsakovui įkeisto ir iš varžytinių parduoto turto pardavimo kaina ir tvarka buvo nustatyta bankrutuojančio skolininko kreditorių susirinkime, o nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, atsakovas turėjo teisę juos ginčyti, taip pat galėjo pasirūpinti alternatyviu turto vertinimu ar kitais būdais siekti maksimalaus iš varžytynių parduodamo turto įkainojimo, o paskelbus varžytynes – viešinti jas, kad apie parduodamą turtą sužinotų daugiau potencialių pirkėjų, tačiau ieškovas neginčijo kreditorių susirinkimo sprendimus įtvirtinančių nutarimų ir nesiėmė kitų priemonių, taigi pats nebuvo pakankamai aktyvus ir prisidėjo prie atsakomybės pagal laidavimo sutartį padidėjimo (solidaraus laiduotojo atsakomybės apimtis priklausė nuo įkeisto turto pardavimo kainos), todėl negali būti pilna apimtimi atleistas nuo atsakomybės.

  8.
  3K-3-560/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad nors šalys paskolos sutartyje susitarė dėl delspinigių, tačiau hipotekos teisėjo nutartimi jie buvo sumažinti ir priteisti tik už 2009–2011 metus, todėl teismui sprendžiant dėl minimalių ieškovo patirtų nuostolių už visą sutarties pažeidimo laiką, atsirado pagrindas vadovautis CK 6.261 ir 6.874 str. nuostatomis, reglamentuojančiomis sutarties pažeidimo padarinius, ir taikyti juose nustatytą specialiąją priemonę nuostoliams atlyginti. Kadangi tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą, todėl apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad ieškovas patyrė 9342,50 Lt minimalių nuostolių dėl laiku negrąžintos paskolos, o hipotekos teisėjo nutartimi yra priteista 2011,32 Lt netesybų, pagrįstai atliko įskaitymą ir ieškovui iš atsakovės priteisė 7331,18 Lt minimalių nuostolių.

  9.
  3K-3-551/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad be reikalavimo, kad tarp pagrindinio daikto ir priklausinio turi egzistuoti funkcinis ryšys, daiktų pripažinimo priklausiniais kriterijai yra: patalpos techninės savybės bei tai, jog daiktas turi būti skirtas nuolat tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Nagrinėjamu atveju teismai, darydami išvadą, jog ginčo objektas nėra ieškovės patalpos - sandėlio - priklausinys, nevertino, ar pagal jo pirkimo–pardavimo sandorį ieškovei buvo perleista nuosavybės teisės dalis į transformatorinę ar kitaip nuspręsta dėl jos teisinio statuso ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Be to, teismai turėjo vertinti duomenis apie transformatorinės technines savybes ir tikslinę paskirtį (pagalbinio ūkio), tirti žemės sklypo planą, ankstesnio savininko sandorius ir turėtą nuosavybės teisę į sandėlį ir transformatorinę, nuotraukas ir sandėlio patalpų planą, taip pat įvertinti transformatorinės tikslinę paskirtį, jos naudojimo tikslus per visą jos eksploatavimo laikotarpį, Nekilnojamojo turto registro duomenis.

  10.
  3K-3-549/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad svarstant klausimą dėl skolininko, kuriam keliama bankroto byla (teisme sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo esant teisėjo rezoliucija priimtam pareiškimui dėl bankroto bylos iškėlimo), galimybės sudaryti taikos sutartį tik su vienu iš jo kreditorių, laikytina, kad įmonei bankroto byla yra iškelta, kai priimama teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl po to, kai priimamas pareiškimas dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo ir priimama nutartis iškelti jam bankroto bylą, skolininkas ir kreditorius (išieškotojas) neturi teisės susitarti dėl kitokios kreditoriaus reikalavimo tenkinimo tvarkos, nei numatyta ĮBĮ, tai pat teismas neturi teisės tokių susitarimų tvirtinti. Kadangi nagrinėjamu atveju taikos sutartį skolininkas ir vienas jo kreditorių sudarė jau po nutarties iškelti skolininkui bankroto bylą priėmimo, t. y. kai jų tarpusavio santykius, galimybes atsiskaityti ar susitarti dėl skolos mokėjimo terminų ir tvarkos jau reglamentavo ĮBĮ nuostatos, o būtent ĮBĮ 27 str. 1 d., numatanti taikos sutarties sudarymo tik su visais bankrutuojančios įmonės kreditoriais galimybę, teismai pagrįstai atsisakė tvirtinti tokią taikos sutartį.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  23:47  260 1d [Baudžiamoji teisė]
  23:36  KET pažeidimas [Baudžiamoji teisė]
  22:16  Atlyginimo nemokejimas (uzsienio imone) [Darbo teisė]
  21:41  turto dalyba nutraukiant santuoka_namas [Šeimos teisė]
  16:07  PALIKIMAS, KAS, KAIP ,KUR? SKUBU [Šeimos teisė]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  Siūlo studentams atlikti praktiką Vilniuje
  Skelbia konkursą advokatų kontoros adminitratoriaus (-ės) pareigoms užimti
  Ieško kandidato (-ės) į skolų administravimo asistento (-ės) darbo poziciją
  Siūlo atlikti praktiką teisės studentams
  Ieško jaunesniojo teisininko (-ės)
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt