INFOLEX.LT
23:14 Pirmadienis, 2014 gruodžio 22 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  3K-3-516/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad FABĮ nėra nustatyta, kad dėl savo neatidaus elgesio nemokiu tapęs asmuo automatiškai laikomas nesąžiningu. Nesąžiningu pareiškėjas pripažintinas tuomet, jeigu duomenys apie skolų atsiradimo pagrindą, skolininko elgesį su savo finansais teikia pagrindo išvadai, kad jis sąmoningai leido susidaryti skoloms, tikėdamasis, jog nepatenkinti kreditorių reikalavimai bus nurašyti, ar kitais būdais elgėsi itin nerūpestingai, konkrečiomis aplinkybėmis jo elgesį vertinant pagal protingumo ir teisingumo principus. Asmens, kuris buvo pernelyg pasyvus ir nesiėmė priemonių savo mokumui pagerinti, neveikimas pripažintinas nesąžiningu tais atvejais, kai nustatomas asmens suvokimas ir siekis savo padėtį bloginti (jos negerinti). Nagrinėjamu atveju teismai, konstatuodami pareiškėjos nesąžiningumą, jai neįsidarbinant ir nepriimant darbo biržos pasiūlymų, išsamiau neanalizavo priežasčių, dėl kurių ji nebuvo priimta į darbą pagal gautus darbo pasiūlymus, taip pat galimybių gauti mažiau kvalifikuotą darbą, nevertino, kokį darbo užmokestį būtų gavusi pareiškėja, jeigu būtų priimti darbo biržos pasiūlymai ir kokią įtaką tai padarytų jos mokumui bei galimybėms atsiskaityti su kreditoriais, neįvertino, kad įstojusi į kolegiją ir stengdamasi gauti išsilavinimą, pareiškėja siekė sukurti sąlygas, kurios leistų jai vėliau gauti didesnį darbo užmokestį.

  2.
  3K-3-515/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad nors pirmoji ieškovui skirta drausminė nuobauda - papeikimas - buvo neteisėta, tačiau atsakovas įrodė ieškovą padarius šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, lėmusį darbdavio pasitikėjimo praradimą, kaip pagrindą drausminei atsakomybei kilti, nes ieškovas, dirbdamas automobilių stovėjimo aikštelių kontrolės skyriaus vadovu, piktnaudžiaudamas darbo sutartimi ir pareigybės aprašyme suteiktomis teisėmis, neperdavė administracinio teisės pažeidimo medžiagos savivaldybės administracijai ir taip neteisėtai sudarė sąlygas transporto priemonių valdytojams, pažeidusiems KET, išvengti atsakomybės. Tokiu būdu ieškovui nepriklauso darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką, kuris mokamas tik pripažinus atleidimą iš darbo neteisėtu (DK 297 str.), todėl LAT pakeitė šioje dalyje apeliacinės instancijos teismo sprendimą.

  3.
  3K-3-517/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad finansų tarpininkas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti klientams visą reikalingą informaciją, kurios pagrindu jie galėtų suprasti investicinių paslaugų ir finansinių priemonių esmę bei joms būdingą riziką ir priimti investicinius sprendimus. Nagrinėjamu atveju ieškovei įsigijus su akcijomis susietas obligacijas ne nuosavomis, o atsakovo paskolintomis lėšomis, atsakovas turėjo pareigą itin aiškiai atskleisti ieškovei galimus pasirinkto investicinio sprendimo padarinius, t. y. kad susiklosčius nepalankiai situacijai ieškovė atgaus tik nominaliąją obligacijų vertę, o, neturint lėšų palūkanoms pagal paskolos sutartį sumokėti, palūkanų dengimas bus vykdomas iš hipoteka įkeisto ieškovės nekilnojamojo turto. Nors atsakovas nepilnai įvykdė informavimo pareigą, tačiau ieškovė, turėdama aukštąjį išsilavinimą, darbo ir gyvenimiškos patirties bei susipažinusi su sudaromų sutarčių sąlygomis, skolindamasi 707831,32 Eur ir įkeisdama savo vienintelį butą, turėjo suvokti, kad jai gali tekti padengti skolą bankui iš savo lėšų ar kad bankui gali tekti kreditą išsiieškoti iš buto, todėl sutartys negali būti pripažintos sudarytomis dėl suklydimo. Kita vertus, atsakovo informavimo pareigos ažeidimai turėtų būti vertinami sprendžiant dėl ieškovės prievolės mokėti palūkanas apimties ir jos visiško ar dalinio atleidimo nuo prievolės vykdymo pagal CK 6.64 str.

  4.
  3K-3-492/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos ieškovui iškėlimo priėmimas teisme varžo kreditorių teisę išieškoti skolas iš restruktūrizuojamos įmonės, restruktūrizavimo bylos iškėlimas taip pat suvaržo įmonės teises atsiskaityti su senaisiais kreditoriais, tačiau niekaip nesuvaržo teisės mokėti einamąsias įmokas (nagrinėjamu atveju – nuomos mokestį už žemę atsakovui). ĮRĮ taip pat nėra nuostatų, kuriomis būtų suvaržytos kitos šalies teisės nutraukti sutartį su restruktūrizuojama įmone vien dėl aplinkybės, kad yra pateiktas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo arba tokia byla iškelta. Šiuo atveju nuomos mokesčio nemokėjimas, kaip pagrindas nutraukti nuomos sutartį, buvo nustatytas šalių sutartyse, mokestis nemokėtas daugiau kaip metus laiko, nuomininkas ignoravo nuomotojo raginimus vykdyti sutartis tinkamai, nepradėjo mokėti nuomos mokesčio ir pateikus teismui pareiškimą iškelti restruktūrizavimo bylą, uosto žemės naudojimas, nemokant nuomos mokesčio, pažeidė įstatyme įtvirtintus racionalaus ir efektyvaus valstybės turto tvarkymo principus, todėl teismai turėjo pagrindą pripažinti ieškovo nuomos sutarčių pažeidimą esminiu ir atitinkamai nuomos sutarčių nutraukimą - teisėtu.

  5.
  3K-3-500/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad tiek pradinė vartojimo kredito sutartis, tiek papildomi susitarimai prie sutarties buvo informatyvūs, aiškūs, trumpi ir lengvai suprantami vartotojui, net ir neturinčiam patirties šioje srityje, todėl atsakovė nepagrįstai teigė, jog ieškovas piktnaudžiavo savo padėtimi: sutartyje nurodyta kredito suma litais ir eurais, metinė palūkanų norma, sutarties sudarymo mokestis, kredito išmokėjimo tvarka, kredito grąžinimo mokėjimo grafikas, kiekvieną mėnesį mokėtinos įmokos per dešimties metų laikotarpį, bendra kredito ir palūkanų suma, kredito gavėjo neįvykdyti finansiniai įsipareigojimai kredito davėjui, kokio dydžio papildomas kreditas yra suteikiamas, kaip paskirstomas papildomas kreditas ir pan. Metinės kredito grąžinimo normos dydis - 42,75 proc. per metus - yra daug mažesnis už šiuo metu nustatytąjį įstatyme, todėl, nesant kitų argumentų, patvirtinančių jo nepagrįstumą, teismai neturėjo pagrindo jį mažinti, kartu mažinant šalių sutartyje nustatytą palūkanų normą.

  6.
  3K-3-493/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti (CK 1.90 str. 5 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovas buvo bendrovės vadovas ir pagrindinis akcininkas, užsiimantis finansavimo projektų administravimu, ne kartą yra išdavęs vekselį kaip finansavimo schemos dalį, todėl išduodamas vekselį atsakovui 1310000 Lt sumai jų valdomų juridinių asmenų sudarytos jungtinės veiklos sutarties pagrindu, nežinodamas juo užtikrinamų nuostolių dydžio, turėjo suprasti, kokią riziką prisiima.

  7.
  3K-3-491/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad pagal šalių sudarytą preliminarią sutartį sumokėtas avansas atliko netesybų funkciją (vertinamas kaip bauda) tais atvejais, kai: 1) sutartis nutraukiama; 2) tai padaroma dėl pirkėjo kaltės sutartyje nurodytais atvejais – jeigu pirkėjas neperveda į pirkėjo sąskaitą avanso, nepasirašo ar atsisako pasirašyti turto pirkimo–pardavimo sutartį iki nurodytos datos arba nevykdo bet kurios kitos sutarties sąlygos. Nagrinėjamu atveju byloje ginčo sutartis nebuvo nutraukta, atsakovas byloje nekėlė ieškovo kaltės dėl pagrindinės sutarties nesudarymo klausim, todėl šalims nesudarius pagrindinės sutarties, ieškovo sumokėti pinigai turėjo būti jam grąžinti, kaip avansas, ir teismai, patvirtindami ieškovo kreditorinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje, pagrįstai nenagrinėjo ieškovo kaltės klausimo bei neturėjo pagrindo atsakovui sumokėtus pinigus pripažinti bauda.

  8.
  3K-3-496/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT konstatavo, kad ieškovas perkančiajai organizacijai nepateikė Nedalyvavimo kitame pirkime deklaracijos, kaip atskiro dokumento, kurio buvo reikalaujama pirkimo sąlygose, taip pat kokiu nors įrašu savo pasiūlyme neišreiškė jokios tokio nedalyvavimo valios, todėl perkančioji organizacija turėjo pagrindą atmesti ieškovo pasiūlymą. Nors viešuosiuose pirkimuose galioja turinio viršenybės prieš formą principas, vertinant tiek tiekėjų, tiek perkančiosios organizacijos veiksmus, tačiau veiksmų ir sprendimų turiningasis vertinimas turi ribas. Tai reiškia, kad turinio viršenybės prieš formą principas negali būti suabsoliutintas, pažeidžiant viešųjų pirkimų principus, reguliavimo tikslus, paneigiant perkančiosios organizacijos pareigą objektyviai, kruopščiai ir skaidriai vertinti jai pateiktų dokumentų turinį bei neatsižvelgiant į perkančiosios organizacijos valią, įtvirtintą pirkimo sąlygose.

  9.
  3K-3-498/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad taikos sutartimi yra baigiamas bylos nagrinėjimas teisme, todėl apie taikos sutarties sudarymą visi byloje dalyvaujantys asmenys turėtų būti informuojami įstatymų nustatyta tvarka prieš ją patvirtinant. Jeigu taikos sutartis tvirtinama rašytinio proceso metu, apie bylos nagrinėjimą turi būti skelbiama specialiame interneto tinklalapyje, kas šiuo atveju ir buvo padaryta. Ginčo šalių sudaryta taikos sutartis sukūrė atsakovui galimybę ir pareigą, nesant prezidiumo, sušaukti visuotinį narių susirinkimą, taip užtikrinant visų asociacijos narių interesus, apie vyksiantį visuotinį narių susirinkimą informuojant trečiuosius asmenis. Asmenys, nesutinkantys su visuotinio narių susirinkimo ar kitų asociacijos valdymo organų priimamais sprendimais gali juos ginčyti įstatymų nustatyta tvarka, tačiau pačios asociacijos veiklos galimybės dėl to, kad nėra tinkamai suformuotų jos valdymo organų, nėra apribotos, todėl tretieji asmenys nepagrįstai reikalavo netvirtinti šalių sudarytos taikos sutarties.

  10.
  3K-3-523/2014 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT pripažino nepagrįsta, neteisinga ir neatitinkančia teismų praktikos žemesnių instancijų teismų poziciją, jog visi įpėdiniai, pretenduojantys į palikimą, nepriklausomai nuo paveldėjimo būdo (pagal įstatymą ar pagal testamentą), įpėdinių eilės ir kitų aplinkybių, pareiškimą apie palikimo priėmimą ar sutikimą priimti palikimą palikimo atsiradimo vietos notarui turi pateikti per tris mėnesius nuo palikėjo mirties dienos. Pagal CK 5.50 str. 4 d. asmenys, kuriems paveldėjimo teisė atsiranda tik tuo atveju, kai kiti įpėdiniai palikimo nepriima, gali pareikšti sutikimą priimti palikimą per tris mėnesius nuo teisės priimti palikimą atsiradimo dienos, nereiškia, kad kurių nors eilių įpėdinių nesant paskesnės eilės įpėdiniui teisė priimti palikimą atsiranda tik išlaukus visų pirmesnių eilių paveldėtojams skirtą terminą palikimui priimti, tačiau ir nereiškia, kad būtina kreiptis per 3 mėnesius nuo palikėjo mirties dienos. Kadangi aukštesnės eilės įpėdiniai per jiems įstatyme nustatytą terminą palikimo nepriėmė, teisė priimti palikimą atsirado penktos eilės įpėdiniams, taip pat ir pareiškėjui, kuris pareiškimą dėl palikimo priėmimo pateikė notarei, nepraleidęs trijų mėnesių termino nuo teisės priimti palikimą atsiradimo dienos.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  22:53  Civilinis ieskinys baudziamojoje byloje [Baudžiamoji teisė]
  22:24  paciento teises [Teisės studijos(uždaviniai, referatai...)]
  22:07  Ieškinio priėmimas - per kiek? [Civilinė teisė]
  21:47  LAT [Baudžiamoji teisė]
  19:29  Lentele "privati valda" [Kiti klausimai]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  Siūlo atlikti praktiką studentams (-ėms)
  Siūlo darbą teisininkui (-ei)
  Išnuomoja darbo vietą Vilniuje
  Ieško advokato padėjėjo (-jos)
  Ieško notaro padėjėjo/-os
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt