INFOLEX.LT
17:52 Šeštadienis, 2015 gegužės 23 d. English English Lietuviškai Lietuviškai
Pradžia Teisės aktai Teismų praktika Studentai Visuomenė Mano
Šiandien portale
 • Naujienos
 • Renginiai
 • Diskusijos
 • Kas ką veikia
 • Darbo birža
 • Infolex formos
 • WWW nuorodos
 • Apie mus
 • Teisės aktai
 • Kodeksai
 • Populiariausi įstatymai
 • Naujausi aktai
 • Savivaldybių dokumentai
 • Teismų praktika
 • Dažniausiai cituojamos bylos
 • Populiariausios bylos
 • Naujausios santraukos
 • Susipažinkite
  Teisės mokymai NTA Teismai Advokatų kontoros Antstolių kontoros Notarų biurai Policijos komisariatai Teismai Teisės mokymai ERPF
   

  Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
  Paieška:   
  Prisijunkite prie Infolex praktika
  » Dirbsite su teisininkams skirta profesionalia sistema.
  » Greitai suprasite bylos esmę, perskaitę Infolex autorių parengtas bylų santraukas.
  » Matysite bylos citavimo kontekstą ir pagal jį galėsite sužinoti teismų praktikos formavimosi tendencijas rūpimu klausimu.
  » Seksite bylos eigos istoriją per visas jos teisminio nagrinėjimo instancijas.

  1.
  3K-3-231-695/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  Kadangi ginčo šalys nesutaria dėl disponavimo bendrąja nuosavybe, šis bendraturčių ginčas dėl nuosavybės teisės įgyvendinimo būdo nagrinėtinas teisme kaip bendraturčių ginčas (CK 4.75 str. 1 d.), todėl teismai nepagrįstai atsisakė priimti ieškinį tuo pagrindu, kad teismas neišduota tokio pobūdžio leidimų, kaip prašo ieškovės. Esant bendraturčių nesutarimui, teismas turi spręsti ginčą turėdamas tikslą padėti šalims pasiekti bendrą susitarimą dėl disponavimo daiktu taip, kad nepažeistų bendraturčio nuosavybės teisių ir turtinių interesų, nepadarytų neproporcingos žalos daiktui bei jo paskirčiai, kartu bendraturčiams turi būti sudarytos sąlygos gauti maksimalios naudos iš disponavimo bendrosios nuosavybės objektu. Bendraturčiui manant, kad kitas bendraturtis su jo siūlomu disponavimo būdu nesutinka nepagrįstai, t. y. be pagrindo trukdo įgyvendinti jo teisę ir disponuoti daiktu visiems savininkams naudingu būdu, turi teisę kreiptis į teismą dėl, jo manymu, pažeistos teisės gynimo.

  2.
  3K-3-215-684/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad vertinant socialinio draudimo įstaigos reikalavimo teisės į atsakingą draudiką apimtį, reikia nustatyti: 1) ar žalą patyręs asmuo buvo išlaikomas žuvusiojo; 2) kokios sumos neteko išlaikytinis mirus jį išlaikiusiam asmeniui; 3) kokia būtų buvusi tikėtina mirusiojo asmens gyvenimo trukmė. Vien aplinkybė, kad žuvusysis gaudavo mažesnį darbo užmokestį nei jo sutuoktinis, nepaneigia įstatymo prezumpcijos, kad žuvusysis prisidėjo prie šeimos, taip pat ir sutuoktinio poreikių tenkinimo, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad turtinė žala žuvusiosios šeimos nariams nepadaryta. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas tinkamai nustatė sumą, kurios neteko žuvusiąją pergyvenęs sutuoktinis, įvertinęs visas žuvusiosios gautas pajamas, t. y. ne tik darbo užmokestį, bet ir senatvės pensiją, ir jas padalijęs pusiau. Tai, kad žuvusįjį pergyvenęs sutuoktinis miršta socialinio draudimo įstaigai jau išmokėjus socialinio draudimo išmoką pagal NADPLSDĮ (šios bylos nagrinėjimo metu), neturi reikšmės socialinio draudimo išmokos dydžiui, nes jis apskaičiuojamas pagal standartizuotą formulę, neindividualizuojant jo nei pagal žuvusįjį, jo gautas pajamas, nei pagal jį pergyvenusio sutuoktinio realiai patirtą žalą.

  3.
  3K-3-225-686/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  Kadangi dėl abiejų sutuotkinių elgesio sutriko tarpusavio nuolatinis bendravimas, nebuvo ieškoma bendro sutarimo, abipusiai pažeidimai buvo esminiai ir turėjo įtakos santuokai iširti, nes ieškovė, bendraudama su kitu vyru, vėliau išvykdama gyventi kitur, nepaliko galimybės atkurti santuokinių ryšių, o atsakovas savo elgesiu sudarė prielaidas santuokiniams ryšiams nutrūkti galutinai, teismai pagrįstai sprendė, jog santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Kadangi atsakovas paskolos sutartis sudarė savarankiškai, nesant ieškovės sutikimo ir neįrodė, kad sandoriai sudaryti šeimos interesais, teismai pagrįstai iš jų kylančias prievoles pripažino asmeninėmis atsakovo prievolėmis. Asmeninio ieškovės žemės sklypo pagerinimas, sutuoktinių lėšomis kuriant namų valdą, neturėjo esminės reikšmės jo rinkos vertės pokyčiams, todėl pagrįstai nebuvo teismų pripažintas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Kita vertis, aplinkybė, jog gyvenamasis namas yra pastatytas ieškovei priklausančiame sklype, nesuteikia jai pranašumo vertinant namo priskyrimo jai natūra klausimą. Šalių nenorėjimas gyventi viename name neįpareigoja teismo namą natūra priskirti tik vienam iš jų, o kitam paskirti piniginę kompensaciją, nes šalys turi lygiomis dalimis prisiimti turto specifiškumų nulemtą valdymo ir naudojimosi juo nepatogumų naštą. Būtent todėl LAT pritarė pirmosios instancijos teismo sprendimui padalinti gyvenamąjį namą natūra tarp sutuoktinių lygiomis dalimis.

  4.
  3K-7-149-706/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad vadovaujantis ES teise ir ESTT prejudiciniu sprendimu, advokatas, vykdantis savo profesinę veiklą, už atlyginimą teikdamas teisines paslaugas asmeniniais tikslais veikiančiam fiziniam asmeniui (vartotojui), yra verslininkas (plačiąja prasme), todėl advokato ir fizinio asmens sudaryta tipinė sutartis turėtų būti teismo teisiškai kvalifikuojama kaip vartojimo sutartis, ir teismas turi ex officio atlikti tokios sutarties nesąžiningų sąlygų kontrolę. Nagrinėjamu atveju teismai nevertino ginčo šalių sudarytų teisinių paslaugų sutarčių pobūdžio ir nekvalifikavo jų kaip vartojimo sutarčių, todėl ir jų sąlygų netikrino nesąžiningumo aspektu, nors sutartyse išvardytos apibendrinamojo pobūdžio teisinės paslaugos, kaip antai atstovavimas turto padalijimo, santuokos nutraukimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo byloje, byloje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir kitose bylose, nurodytos konkrečios galutinės mokėtinos sumos už paslaugas, nesant paaiškinimų, kurios paslaugos įkainotos kokiu atlyginimo dydžiu, kas kelia abejonių dėl sulygtų paslaugų apimties ir kainų aiškumo.

  5.
  3K-3-189-690/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad nuo pranešimo apie pareiškimo dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo gavimo dienos sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka. Ši nuostata taikoma net ir tada, jei turto realizavimo ar išieškojimo procedūros (skolininko turto paieška, areštas, turto pardavimas iš varžytynių ir pan.) jau prasidėjusios, t. y. vykdymo veiksmai turi būti stabdomi bet kuriame skolininko turto realizavimo ar išieškojimo etape, užtikrinant, kad sąžiningiems skolininkams bus sudarytos sąlygos atkurti jų mokumą tenkinant kreditorių reikalavimus FABĮ nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju antstolė, gavusi teismo pranešimą, kuriame buvo informuota apie pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimą, privalėjo nedelsdama sustabdyti ieškovų turto realizavimo procesą, tačiau to nepadarė, o tai sudaro pagrindą pripažinti jos surašytą varžytinių aktą negaliojančiu. Kita vertus, siekiant nustatyti, ar gali būti taikoma restitucija ir jeigu taip – tai kaip ji turėtų būti atliekama (natūra ar sumokant ekvivalentą pinigais), būtina nustatyti aplinkybes, susijusias su lėšų, gautų už iš varžytynių parduotą turtą, paskirstymu, dėl ko bylą grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

  6.
  3K-3-214-686/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad CK 2.158 str. įtvirtina prekybos agento teisę į atlyginimą už kiekvieną sėkmingai sudarytą jo sandorį arba jo veiklos dėka paties atstovaujamojo sudarytą sandorį. Šią teisę jis išsaugo ir tuo atveju, jeigu sandoris buvo sudarytas pasibaigus atstovavimo santykiams. Nagrinėjamu atveju gyvulių ir kitų gyvūnų draudimo sutartis su trečiuoju asmeniu ieškovo veiklos dėka buvo sudaryta galiojant Bendradarbiavimo sutarčiai su atsakovu, pagal šią sutartį atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovui 15 proc. nuo gautos draudimo įmokos komisinį atlyginimą už tarpininkavimą sudarant pirmiau nurodytą gyvulių ir kitų gyvūnų draudimo sutartį. Būtent todėl teismai pagrįstai sprendė, jog atsakovas turi pareigą sumokėti atlyginimą ieškovui už visas gautas iš trečiojo asmens draudimo įmokas, net ir sumokėtas po sutarties nutraukimo.

  7.
  3K-7-196-915/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, jog tais atvejais, kai abi šalys nesiekia tęsti sutarties ir ginčas kyla tik dėl sutarties nutraukimo padarinių taikymo, nėra būtina, kad šalis reikštų savarankišką reikalavimą dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Teismas privalo iš esmės įvertinti šalies argumentus, kurie gali būti pateikiami nebūtinai priešieškinio, bet ir atsiliepimo į ieškinį forma, kuriais ji įrodinėja, kad sutarties nepažeidė. Nagrinėjamu atveju teismai nepagrįstai laikė, jog atsakovas pažeidė sutartis ir jas nutraukė, kadangi pasikeitus energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojų veiklos įstatymo reglamentavimui ieškovai tiesiog buvo nesuinteresuoti tolesniu sutarčių vykdymu dėl galimo mažesnio elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, fiksuoto tarifo nustatymo. Be to, konstatavę atsakovą pažeidus sudarytas sutartis, teismai nenustatinėjo ir iš esmės nesprendė dėl atsakovo patirtų išlaidų dydžio, t. y. kokius darbus jis atliko, kiek realiai turėjo sąnaudų rengdamas ir teikdamas Energetikos ministerijai prašymus išduoti ieškovų vardu leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. LAT taip pat išaiškino, kad taikant Elektros energetikos įstatymo 17 str. 2 d., kai per 30 kalendorinių dienų neatsakoma į tinkamai pateiktą asmens, siekiančio gauti veiklos elektros energetikos sektoriuje licenciją ar leidimą, prašymą, laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas dėl licencijos ar leidimo išdavimo, kuris yra pakankamas pradėti atitinkamą veiklą, nereikalaujant priimto teigiamo sprendimo papildomai įforminti išduodant rašytinės formos leidimą ar licenciją.

  8.
  3K-3-95-378/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad lygiateisiškumo principas CK 6.66 str. išreiškiamas per kreditoriaus teisę ginčyti skolininko sudarytą sandorį, kuriuo pirmenybė suteikta kitam kreditoriui ar kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės, taip siekiant, kad bendrovei esant faktiškai nemokiai, visų kreditorių, kurių reikalavimų tenkinimo terminai suėję, reikalavimai būtų tenkinami vienodomis sąlygomis. Ieškovo ginčijamų sandorių metu įmonė turėjo įsipareigojimų ne tik atsakovui, bet ir kitiems daugiau kaip 80 kreditorių, kurių reikalavimų terminai jau buvo suėję, tačiau užuot vykdžiusi įsipareigojimus visiems kreditoriams proporcingai, įmonė atsiskaitė su atsakovu ir keliais kitais kreditoriais, atliktais mokėjimais buvo gerokai sumažintas ieškovo turtas ir jų metu buvusių kreditorių galimybė gauti savo reikalavimo tenkinimą, todėl apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškovas ginčijamais mokėjimais nepagrįstai suteikė atsakovui pirmenybę gauti reikalavimo tenkinimą prieš kitus kreditorius.

  9.
  3K-3-193-686/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT nurodė, kad sprendžiant tokio pobūdžio ginčus, esminę reikšmę turi atsakovo (ne)sąžiningumo klausimas, registruojant ir naudojant subdomeną. Kai registruojant domeno vardą nustatomas trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų pažeidimas (pvz., intelektinės nuosavybės teisių ar teisės į fizinio asmens vardą pažeidimas), principas „kas pirmas, tas laimi“, kuriuo yra grindžiama domenų vardų registracija, negali būti suvokiamas kaip apskritai užkertantis kelią ginčyti tokio domeno vardo tolesnį naudojimą. Nagrinėjamu atveju ginčo subdomenas yra tapatus ieškovui priklausančiam prekių ženklui tiek vaizdiniu, tiek koncepciniu, tiek tarimo aspektais, yra atsakovo naudojamas tapačioms paslaugoms kaip ir ieškovo prekių ženklas, todėl gali klaidinti vartotoją dėl priklausomybės ir paslaugų tiekėjo identifikavimo, pažeidžia ieškovo teises ir interesus, prieštarauja sąžiningai praktikai bei menkina ieškovo reputaciją. Atsakovas neįrodė savo intereso naudoti ir įregistruoti ginčo subdomeną, o jį naudodamas galėjo turėti nesąžiningų tikslų, sukūręs painiavą ir suklaidinęs visuomenę, pritraukti didesnį vartotojų skaičių į savo interneto tinklalapį.

  10.
  3K-3-190-706/2015 LAT Civilinė Nutartis
  Santrauka
  LAT pažymėjo, kad fizinio asmens bankrotu siekiama išugdyti žmogaus gebėjimą atsakingai tvarkyti savo finansus ir valdyti turtą, atkurti jo mokumą ir grąžinti aktyviai veikiantį į visuomenę, todėl bankroto proceso metu itin didelis dėmesys yra teikiamas mokumo atkūrimo plano sudarymui, jo vykdymo priežiūrai ir kontrolei. Fiziniai asmenys savo bankroto proceso metu turi dėti maksimaliais pastangas užsitikrinti didesnių pajamų gavimą, kad susidarytų kaip galima didesnis pajamų ir išlaidų skirtumas, leidžiantis tenkinti kreditorių reikalavimus, o bankroto administratoriaus parengtoje mokumo atkūrimo vykdymo ataskaitoje turi aiškiai atsispindėti, kaip asmenys šias pareigas vykdė. Tais atvejais, kai mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaita yra neišsami, kaip nagrinėjamu atveju, kreditoriai turi teisę reikalauti bankroto administratoriaus pateikti papildomą informaciją apie mokumo atkūrimo plane nustatytas aplinkybes, pvz., kaip asmenys ieškojosi darbo, kur, kiek valandų ir už kiek jie dirbo, todėl teismai pagrįstai netenkino bankroto administratoriaus prašymo panaikinti kreditorių reikalavimą papildyti ataskaitą, pateikiant duomenis apie fizinių asmenų gautas pajamas, patirtas išlaidas ir kitų įsipareigojimų vykdymą.  Daugiau teismų sprendimų rasite INFOLEX.Praktikoje
  Naujausios diskusijos
  01:32  Dėl nepilnametės gyvenamosios vietos nustatymo ir jos išlaikymo priteisimo [Šeimos teisė]
  13:21  PARDUODU KNYGAS [Baudžiamoji teisė]
  13:19  Baudžiamasis įsakymas [Baudžiamoji teisė]
  13:17  Baudžiamasis teismo įsakymas yra tai teistumas? [Baudžiamoji teisė]
  12:18  Kokia pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo reikšmė dirbant pagal VL? [Mokesčių teisė]
  Naujausi darbo pasiūlymai
  Ieško advokato (ės) arba advokato padejėjo (os) bendradarbiavimui
  Ieško darbuotojo (notaro padėjėjo)
  Ieško juristo (-ės)
  Ieško notaro padėjėjos
  Ieško teisininko asistento
  rodyti viską
  Naujienos
 • Užsisakykite ir gausite el. paštu !
 •  
  © UAB Lexnet
  tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831
  el. paštas: portalas@lexnet.lt