Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Teisės aktai: Dokumento straipsnis
Šriftas
Kopijuok citavimui
 • Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas 272 straipsnis.
 • http://www.infolex.lt/ta/103787:str272
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas 272 straipsnis.
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2015-11-01 Straipsnis tekste
 • 272 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo

  KEISTA:

  1. 1985 11 28 įsaku Nr. XI-501 (nuo 1985 12 01)

  (Žin., 1985, Nr. 33-370)

  2. 1988 08 02 įsaku Nr. XI-2492 (nuo 1988 08 09)

  (Žin., 1988, Nr. 23-235)

  3. 1992 05 26 įstatymu Nr. I-2589 (nuo 1992 06 15)

  (Žin., 1992, Nr. 21-610)

  4. 1994 06 23 įstatymu Nr. I-504 (nuo 1994 07 08)

  (Žin., 1994, Nr. 51-949)

  5. 1994 07 18 įstatymu Nr. I-545 (nuo 1994 07 29)

  (Žin., 1994, Nr. 58-1132)

  6. 2000 02 17 įstatymu Nr. VIII-1543 (nuo 2000 03 15)

  (Žin., 2000, Nr. 22-552)

  7. 2001 06 07 įstatymu Nr. IX-365 (nuo 2001 06 20)

  (Žin., 2001, Nr. 52-1818)

  8. 2002 02 28 įstatymu Nr. IX-744 (nuo 2003 01 01)

  (Žin., 2002, Nr. 29-1031)

  9. 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1223 (nuo 2011 03 01)

  (Žin., 2010, Nr. 157-7968)

  10. 2013 11 19 įstatymu Nr. XII-601 (nuo 2015 07 01 – remiantis

  2014 12 18 įstatymu Nr. XII-1510 (TAR, 2014, Nr. 2014-21276))

  (Žin., 2013, Nr. 124-6280)

   

  Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus; nagrinėjant bylą, naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, pagalba; kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos; apskųsti nutarimą byloje. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti procesinius dokumentus ir su bylos nagrinėjimu susijusią informaciją, pareikšti prašymus elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis teisingumo ministro nustatyta tvarka. Administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui. Nesant šio asmens, byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog jam laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir jeigu iš jo negautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Tuo atveju, kai yra gautas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, ji gali būti išnagrinėta nedalyvaujant asmeniui, jeigu administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis organas (pareigūnas), pripažinęs neatvykimo į bylos nagrinėjimą priežastis nesvarbiomis, atmeta administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą.

  Nagrinėjant šio kodekso 50, 174 straipsniuose, 178 straipsnio trečiojoje dalyje, 1861, 1862, 1864, 187, 1887 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens dalyvavimas yra privalomas. Jeigu pagal policijos arba teisėjo šaukimą šis asmuo vengia atvykti, policijos pareigūnas jį gali atvesdinti. Jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens buvimo vieta nežinoma, policija ar teisėjas gali paskelbti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paiešką. Jeigu pagal policijos ar teisėjo šaukimą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo vengia atvykti ar būti policijos atvesdinamas, administracinio teisės pažeidimo byla nagrinėjama jam nedalyvaujant.

   

  INFOLEX PASTABA: vadovaujantis 2013 11 19 įstatymu Nr. XII-601 (Žin., 2013, Nr. 124-6280) nustatyta, kad iki įstatymo Nr. XII-601 įsigaliojimo (2015 07 01) paskirtų baudų už administracinius teisės pažeidimus išieškojimas vykdomas iki įstatymo XII-601 įsigaliojimo galiojusia tvarka.

   

Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt