Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Teisės aktai: Dokumento straipsnis
Šriftas
Kopijuok citavimui
 • Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas 4 straipsnis.
 • http://www.infolex.lt/ta/116399:str4
Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas 4 straipsnis.
 • Infolex praktika:
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2011-12-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2011-12-01
Straipsnis tekste
 • 4 straipsnis. Darbo tarybos narių skaičius

  1. Darbo tarybą, atsižvelgiant į šio įstatymo 5 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuotą įmonės darbuotojų skaičių, sudaro ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 15 narių:

  1) jei įmonėje dirba nuo 20 iki 50 darbuotojų – 3 darbo tarybos nariai;

  2) jei įmonėje dirba nuo 51 iki 100 darbuotojų – 5 darbo tarybos nariai;

  3) jei įmonėje dirba nuo 101 iki 200 darbuotojų – 7 darbo tarybos nariai;

  4) jei įmonėje dirba nuo 201 iki 300 darbuotojų – 9 darbo tarybos nariai;

  5) jei įmonėje dirba nuo 301 iki 500 darbuotojų – 11 darbo tarybos narių;

  6) jei įmonėje dirba nuo 501 iki 700 darbuotojų – 13 darbo tarybos narių;

  7) jei įmonėje dirba per 701 darbuotoją – 15 darbo tarybos narių.

  2. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.

  3. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę šešiolikos metų ir išdirbę įmonėje ne mažiau kaip šešis mėnesius, išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal trumpalaikę darbo sutartį. Darbuotojai, įmonėje išdirbę trumpiau kaip šešis mėnesius, darbo tarybos nariais gali būti renkami tik tuo atveju, kai įmonėje visi darbuotojai dirba trumpiau nei šešis mėnesius.

  KEISTA:

  2011 05 19 įstatymu Nr. XI-1382 (nuo 2011 12 01)

  (Žin., 2011, Nr. 69-3290)

   

  4. Darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys negali būti darbo tarybos nariais.

   

Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt