Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Teisės aktai: Dokumento straipsnis
Šriftas
Kopijuok citavimui
 • Lietuvos Respublikos teismų įstatymas 83 straipsnis.
 • http://www.infolex.lt/ta/122442:str83
Lietuvos Respublikos teismų įstatymas 83 straipsnis.
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2008-09-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2015-07-01
Straipsnis tekste
 • 83 straipsnis. Teisėjo drausminė atsakomybė

  1. Teisėjas drausmine tvarka atsako Teisėjų garbės teisme.

  2. Teisėjas gali atsakyti drausmine tvarka:

  1) už teisėjo vardą žeminantį poelgį;

  2) už kitų Teisėjų etikos kodekso reikalavimų pažeidimą;

  KEISTA:

  2008 07 03 įstatymu Nr. X-1685 (nuo 2008 09 01)

  (Žin., 2008, Nr. 81-3186)

   

  3) už įstatymuose numatytų teisėjų darbinės ar politinės veiklos apribojimų nesilaikymą.

  3. Teisėjo vardą žeminantis poelgis – tai su teisėjo garbe nesuderinamas ir Teisėjų etikos kodekso reikalavimų neatitinkantis poelgis, kuriuo pažeminamas teisėjo vardas bei kenkiama teismo autoritetui. Teisėjo vardą žeminančiu poelgiu taip pat pripažįstamas bet koks pareiginis nusižengimas – aiškiai aplaidus konkrečios teisėjo pareigos atlikimas arba jos neatlikimas be pateisinamos priežasties.

  KEISTA:

  2008 07 03 įstatymu Nr. X-1685 (nuo 2008 09 01)

  (Žin., 2008, Nr. 81-3186)

   

Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt