Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Teisės aktai: Dokumento straipsnis
Šriftas
Kopijuok citavimui
 • Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas 17 straipsnis.
 • http://www.infolex.lt/ta/12868:str17
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas 17 straipsnis.
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2012-09-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2015-06-01
Straipsnis tekste
 • 17 straipsnis. Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka

  1. Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas. Leidžiamiems atskaitymams priskiriami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti Ignalinos atominės elektrinės papildomi atskaitymai. Vieneto (individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, mažosios bendrijos) leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama suma, nuo kurios pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario, mažosios bendrijos nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.

  KEISTA:

  1. 2009 07 22 įstatymu Nr. XI-387 (nuo 2009 08 04)

  (Žin., 2009, Nr. 93-3979)

  2. 2009 12 09 įstatymu Nr. XI-539 (nuo 2009 12 28)

  (Žin., 2009, Nr. 153-6880)

  3. 2012 06 29 įstatymu Nr. XI-2165 (nuo 2012 09 01)

  (Žin., 2012, Nr. 83-4339)

   

  2. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai:

  1) ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos;

  2) ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos;

  3) komandiruočių sąnaudos;

  4) reklamos ir reprezentacijos sąnaudos;

  5) natūraliosios netekties nuostoliai;

  6) mokesčiai;

  7) beviltiškos skolos;

  8) išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai, kuri nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas;

  KEISTA:

  1. 2008 04 10 įstatymu Nr. X-1484 (nuo 2008 04 24)

  (Žin., 2008, Nr. 47-1749)

  2. 2009 12 09 įstatymu Nr. XI-539 (nuo 2009 12 28)

  (Žin., 2009, Nr. 153-6880)

   

  9) specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimai;

  10) parama;

  11) narių mokesčiai, įnašai ir įmokos;

  12) mokestinio laikotarpio nuostoliai.

   

  INFOLEX PASTABOS:

  1. Remiantis 2008 04 10 įstatymu Nr. X-1484, 17 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatos taikomos apskaičiuojant 2008 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną (Žin., 2008, Nr. 47-1749).

  2. Remiantis 2009 12 09 įstatymu Nr. XI-539, 17 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 8 punkto nuostatos taikomos apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį (Žin., 2009, Nr. 153-6880).

   

Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt