Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Teisės aktai: Dokumento straipsnis
Šriftas
Kopijuok citavimui
 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 124 straipsnis.
 • http://www.infolex.lt/ta/27274:str124
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 124 straipsnis.
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2011-03-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2015-12-01
Straipsnis tekste
 • 124 straipsnis. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai

  KEISTA:

  2010 12 02 įstatymu Nr. XI-1203 (nuo 2011 03 01)

  (Žin., 2010, Nr. 148-7568)

   

  1. Darbo sutartis baigiasi:

  1) ją nutraukus šio Kodekso ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais;

  2) likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo;

  3) darbuotojui mirus;

  4) kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma.

  2. Darbo santykių pasibaigimo tvarką, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, nustato Vyriausybė.

   

Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt