Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Infolex
Teisės aktai
Dokumento straipsnis
Šriftas:
Spausdinti Spausdinti
Kopijuok citavimui
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2015-01-01 Straipsnis tekste

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
126 straipsnis.126 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui

1. Suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį.

2. Nė vienai iš šalių darbo sutarties nenutraukus, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota.