Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Teisės aktai: Dokumento straipsnis
Šriftas
Kopijuok citavimui
 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 127 straipsnis.
 • http://www.infolex.lt/ta/27274:str127
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 127 straipsnis.
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2010-08-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2015-12-01
Straipsnis tekste
 • 127 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu

  1. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio. Įspėjimo terminui pasibaigus, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju.

  KEISTA:

  2010 06 22 įstatymu Nr. XI-927 (nuo 2010 08 01)

  (Žin., 2010, Nr. 81-4221)

   

  2. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą, taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos, jeigu reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, arba jeigu darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį, pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų, jeigu jis įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas toje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje. Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos.

  KEISTA:

  1. 2005 05 12 įstatymu Nr. X-188 (nuo 2005 05 28)

  (Žin., 2005, Nr. 67-2400)

  2. 2005 06 30 įstatymu Nr. X-294 (nuo 2005 07 14)

  (Žin., 2005, Nr. 85-3138)

  3. 2009 07 23 įstatymu Nr. XI-404 (nuo 2009 08 04)

  (Žin., 2009, Nr. 93-3993)

  4. 2010 06 22 įstatymu Nr. XI-927 (nuo 2010 08 01)

  (Žin., 2010, Nr. 81-4221)

   

  3. NETEKO GALIOS:

  2005 05 12 įstatymu Nr. X-188 (nuo 2005 05 28)

  (Žin., 2005, Nr. 67-2400)

   

  4. Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos. Po to jis gali atšaukti prašymą tik darbdavio sutikimu.

  KEISTA:

  2010 06 22 įstatymu Nr. XI-927 (nuo 2010 08 01)

  (Žin., 2010, Nr. 81-4221)

   

Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt