Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Infolex
Teisės aktai
Dokumento straipsnis
Šriftas:
Spausdinti Spausdinti
Kopijuok citavimui
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2015-01-01 Straipsnis tekste

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
31 straipsnis.31 straipsnis. Nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma

1. PVM neapmokestinama gyvenamųjų patalpų nuoma, išskyrus:

1) viešbučių, motelių, kempingų ir panašios apgyvendinimo paslaugos;

KEISTA:

2009 12 03 įstatymu Nr. XI-518 (nuo 2010 01 01)

(Žin., 2009, Nr. 151-6772)

 

2) šios dalies 1 punkte nenurodytą gyvenamųjų patalpų nuomą, kurios laikotarpis ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai;

3) NETEKO GALIOS

2004 01 15 įstatymu Nr. IX-1960 (nuo 2004 02 01)

(Žin., 2004, Nr. 17-505)

 

2. PVM neapmokestinama kitų, negu gyvenamosios patalpos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma, išskyrus:

1) bet kokių transporto priemonių (įskaitant orlaivius, laivus, geležinkelio riedmenis) stovėjimo, saugojimo aikštelių, garažų ar kitų panašios paskirties nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą;

2) bet kokių įrenginių ar įrangos (įskaitant seifo kameras), atitinkančių nekilnojamojo pagal prigimtį daikto sąvoką, nuomą.

KEISTA:

2012 12 20 įstatymu Nr. XII-78 (nuo 2012 12 29)

(Žin., 2012, Nr. 153-7828)

 

3) NETEKO GALIOS

2004 01 15 įstatymu Nr. IX-1960 (nuo 2004 02 01)

(Žin., 2004, Nr. 17-505)

 

3. Apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą, kuri pagal šio straipsnio 1 arba 2 dalį PVM neapmokestinama, skaičiuoti PVM šiame Įstatyme nustatyta tvarka, jeigu daiktas nuomojamas apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui, taip pat šio Įstatymo 47 straipsnyje nurodytiems asmenims (išskyrus fizinius asmenis), ir šis pasirinkimas galioja ne trumpiau kaip 24 mėnesius visiems jo sudaromiems atitinkamiems sandoriams. Savo pasirinkimą apmokestinamasis asmuo privalo deklaruoti centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka.

KEISTA:

1. 2004 01 15 įstatymu Nr. IX-1960 (nuo 2004 05 01)

(Žin., 2004, Nr. 17-505)

2. 2007 11 13 įstatymu Nr. X-1322 (nuo 2007 12 01)

(Žin., 2007, Nr. 125-5091)

3. 2011 12 20 įstatymu Nr. XI-1817 (nuo 2011 12 29)

(Žin., 2011, Nr. 161-7616)

 

4. Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos sutarties nutraukimas už atlygį PVM neapmokestinamas, jeigu to daikto nuoma buvo neapmokestinama PVM.