Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Teisės aktai: Dokumento straipsnis
Šriftas
Kopijuok citavimui
 • Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas 739 straipsnis.
 • http://www.infolex.lt/ta/77554:str739
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas 739 straipsnis.
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2011-10-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2016-01-01
Straipsnis tekste
 • 739 straipsnis. Pinigų sumos, iš kurių išieškoti negalima

  KEISTA:

  2011 06 21 įstatymu Nr. XI-1480 (nuo 2011 10 01)

  (Žin., 2011, Nr. 85-4126)

   

  Negalima išieškoti iš sumų, kurios priklauso skolininkui kaip:

  1) kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos, kurios mokamos, kai dirbama nukrypstant nuo normalių darbo sąlygų;

  2) sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, perkeliamam, priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves;

  3) valstybinio socialinio draudimo motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos;

  4) išmokos vaikams, mokamos pagal Išmokų vaikams įstatymą;

  5) laidojimo pašalpa;

  6) išmokos, mokamos pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, ir kitos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčioms šeimoms ar asmenų socialinei paramai;

  7) išeitinės išmokos.

   

Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt