Žyminio mokesčio skaičiuoklė
Bylos tipas:
select
Ieškinio suma, Eur
Vartotojų kainų indeksas
Pateikiant elektroninių ryšių priemonėmis (mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip 2 Eur)
Norminis pagrindas
Pagal CPK 80 str.1 d. 1p.:
Nuo ieškinio sumos iki 28 962 Eur – 3 procentai, bet ne mažiau kaip 20 Eur;
nuo 28 962 – 86 886 Eur ieškinio sumos– 868 Eur + 2 proc. nuo ieškinio sumos, viršijančios 28 962 eurus;
nuo didesnės kaip 86 886 Eur sumos – 2 027+ 1 proc. nuo ieškinio sumos, viršijančios 86 886 Eur.
Bendras žyminio mokesčio dydis turtiniuose ginčuose negali viršyti 12 555 Eur;
Pagal CPK 82 str.:
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (12 555 Eur) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Paskelbtas indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
Taikytinas indeksas apskaičiuojamas laikotarpiui nuo įstatymo, kuriame nustatytas žyminis mokestis ir teismo baudos, įsigaliojimo mėnesio iki kiekvieno ketvirčio pradžios.
Pagal CPK 80 str. 1 d. 5 p.:
41 Eur;
Pagal CPK 82 str.:
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (12 555 Eur) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Pagal CPK 80 str. 1 d. 6 p.:
ketvirtadalis žyminio mokesčio sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip 4 Eur;
Pagal CPK 82 str.:
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (12 555 Eur) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Pagal CPK 80 str. 1 d. 7 p.:
pusė sumos, mokėtinos už ieškinį, bet ne mažiau kaip 8 Eur;
Pagal CPK 82 str.:
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (12 555 Eur) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Pagal CPK 80 str. 1 d. 8 p.:
41 Eur; išskyrus CPK numatytus atvejus;
Pagal CPK 82 str.:
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (12 555 Eur) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Pagal CPK 80 str. 2 d.:
už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių – 28 Eur, už kitus atskiruosius skundus – nemokamas.
Pagal CPK 82 str.:
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (12 555 Eur) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Pagal CPK 80 str. 3 d.:
28 Eur:
Pagal CPK 82 str.:
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (12 555 Eur) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Pagal CPK 80 str. 4 d.:
100 Lt;
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (30 000 Lt) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Pagal CPK 80 str. 1 d. 2 p.:
57 Eur, išskyrus ginčus dėl pinigų išieškojimo;
Pagal CPK 82 str.:
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (12 555 Eur) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Pagal CPK 80 str. 1 d. 3 p.:
144 Eur;
Pagal CPK 82 str.:
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (12 555 Eur) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Pagal CPK 80 str. 1 d. 4 p.:
bylose dėl juridinio asmens veiklos tyrimo ir bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus, – 289 Eur;
Pagal CPK 82 str.:
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (12 555 Eur) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Pagal CPK 80 str. 5 d.:
57 Eur;
Pagal CPK 82 str.:
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (12 555 eurų) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Pagal CPK 80 str. 6 d.:
289 Eur;
Pagal CPK 82 str.:
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (12 555 Eur) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Pagal 441 str. 1 d.:
144 Eur; Šis žyminis mokestis grupės nariams tenka lygiomis dalimis.
Jeigu grupės ieškinio byloje reiškiami individualaus pobūdžio turtiniai reikalavimai, visų šių reikalavimų dydžiai sudedami ir iš gautos sumos apskaičiuojamas žyminis mokestis pagal bendrąsias šio Kodekso taisykles. Kiekvienam grupės nariui tenka žyminio mokesčio dalis, proporcinga jo reiškiamo individualaus pobūdžio turtinio reikalavimo dydžiui.

Žyminį mokestį už grupės ieškinį, įgyvendindamas grupės atstovo teises ir pareigas, sumoka grupės atstovas, o kiekvienam grupės nariui tenkanti žyminio mokesčio dalis iš grupės narių surenkama pagal grupės atstovo patvirtintą bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarkos aprašą. Šiame apraše nustatoma detali bylinėjimosi išlaidų paskirstymo grupės nariams tvarka.

Šios taisyklės taip pat taikomos ir žyminiam mokesčiui, kurį grupės atstovas sumoka paduodamas grupės apeliacinį ir kasacinį skundus, taip pat prašymą dėl proceso atnaujinimo.
Pagal CPK 82 str.:
Tikslia suma nustatytas žyminis mokestis indeksuojamas pagal ketvirčio vartotojų kainų indeksą, jei jis didesnis nei 110. Indeksas taikomas nuo atitinkamo ketvirčio antro mėnesio 1 dienos.
LAT: minimalus žyminis mokestis ("ne mažiau nei..") ir maksimalus (12 555 Eur) - indeksuojamas.
Indeksavimas teismų praktikoje
Teismas
select
Data
(Primename, kad žyminio mokesčio skaičiuoklė yra neoficiali, o jos pateikiami dydžiai – preliminarūs ir gali skirtis nuo teismo nustatyto mokėtino žyminio mokesčio.)
Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt v2.8935 2016-02-03