Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
Interviu archyvas
6/12/2024, Nacionalinė teismų administracija
Marijampolės apylinkės teisme didžiausią gautų ir išnagrinėtų bylų skaičių sudaro civilinės bylos. Iš jų nemažą dalį sudaro bylos susijusios su palikimo priėmimo fakto nustatymu. Ką tai parodo / atskleidžia? Plačiau apie tai papasakoti paprašėme Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėją Rūtą Gustienę.
Interviu
Tarptautinė mokslinė studentų konferencija "Darbuotojų mobilumas: teisiniai ir socialiniai aspektai"
2007-04-12, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Teisingumo ministerijos savaitės įvykiai
2007-02-09, TM
Teisingumo ministerijos savaitės įvykiai
2006-11-07, TM
Rugsėjį pradeda darbą keturi nauji antstoliai
2006-08-30, Antstolių rūmai
Teismų praktikos išaiškinimai archyvas
6/14/2024, Lietuvos apeliacinis teismas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo nutartį, kuria atmestas bendrovės „OB Holding 1 Oܓ prašymas palikti ieškovių UAB „Žvirgždaičių energija“, UAB „Nullus“ ir UAB „Moelta“ jai pareikštą ieškinį dėl turto grąžinimo ir žalos atlyginimo nenagrinėtą.
6/14/2024, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Asmens duomenų apsauga, asmens duomenų tikslumo principo pažeidimas: Inspekcija administracinę baudą paskyrė ir jos dydį nustatė atsižvelgusi į visas reikšmingas aplinkybes bei laikydamasi BDAR nustatytų baudos skyrimo taisyklių.
6/14/2024, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsauga: tam, kad konkretus objektas dėl teisinės apsaugos reikalingumo nebūtų vertinamas, užtenka, jog būtų vaizduojami atvaizdai asmenų, kurie patys nebūtinai tiesiogiai vykdė Lietuvos gyventojų represijas ar yra tiesiogiai už jas atsakingi.
6/14/2024, Lietuvos apeliacinis teismas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo nutartį, kuria atmestas bendrovės „OB Holding 1 Oܓ prašymas palikti ieškovių UAB „Žvirgždaičių energija“, UAB „Nullus“ ir UAB „Moelta“ jai pareikštą ieškinį dėl turto grąžinimo ir žalos atlyginimo nenagrinėtą.
6/14/2024, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
2024 m. birželio 13 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėta byla, kurioje buvo keliamas teisės klausimas dėl to, kokius teisinius padarinius sukelia kreditoriaus reikalavimo atsisakymas, atleidžiant skolininką nuo prievolės įvykdymo, atliktas po to, kai kreditorius perleido šį reikalavimą naujajam kreditoriui, tačiau skolininkas nebuvo informuotas apie reikalavimo perleidimą.
6/13/2024, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teisėkūra: teisinis reguliavimas, kuriuo sveikatos apsaugos ministras dvejiems metams atidėjo teisinio reguliavimo, nuo 8 europinių kvapo vienetų iki 5 europinių kvapo vienetų sumažinančio didžiausią leidžiamą kvapo koncentracijos ribinę vertę gyvenamosios aplinkos ore, įsigaliojimą teisėkūros proceso ir lygiateisiškumo principo aspektais pripažintas teisėtu.
6/13/2024, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Sveikatos apsauga: sveikatos apsaugos ministras galėjo numatyti papildomą finansavimą toms savivaldybėms, kurios steigs sveikatos centrus struktūrinio bendradarbiavimo pagrindu.
6/13/2024, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
2024 m. birželio 13 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėta byla, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl procesinių palūkanų, taikius restituciją, priteisimo momento.
6/13/2024, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išleido kasmėnesinę Aukščiausiojo Teismo praktikos apžvalgą už 2024 m. gegužės mėn. Šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios procesinių sprendimų santraukos, parengtos informavimo tikslu.
6/12/2024, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Asmens duomenų apsauga: studentams buvo suteikta veiksminga galimybė pasirinkti dėl savo biometrinių duomenų tvarkymo atsiskaitymų metu, ir tokių duomenų tvarkymas buvo proporcingas siekiant užtikrinti studijų tęstinumą ekstremaliosios situacijos metu.
6/11/2024, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Tarptautinė apsauga: pabėgėlio statusas gali būti suteiktas moterims, kurių tapatybė susiformavo atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygybės vertybę.
6/11/2024, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Komisija turi sumokėti palūkanas nuo baudų, kurias ji nepagrįstai skyrė konkurencijos srityje ir kurių sumas laikinai gavo.
6/11/2024, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
2024 m. birželio 10 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje sprendė dėl teisės kasacine tvarka apskųsti teismo nutarties motyvus.
6/11/2024, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
2024 m. birželio 11 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėta byla, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl teismo leidimo paimti vaiką iš tėvų išdavimo procedūros teisėtumo bei vaiko teisės būti išklausytam teisme žodinio proceso tvarka sprendžiant nurodytą klausimą.
6/11/2024, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
2024 m. birželio 10 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Inspekcijos) 2023 m. gegužės 26 d. nutarimu G. K. nubausta pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 95 straipsnio 1 dalį 1300 Eur dydžio bauda už tai, kad, būdama UAB „B“ direktorė, leido trečiųjų šalių piliečiams vairuoti šios įmonės valdomą krovininį kelių transportą, vykdyti vairuotojų darbus, nesudarius darbo sutarčių.
6/11/2024, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
2024 m. birželio 7 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo atnaujintą administracinio nusižengimo bylą, kurioje įmonės vadovas nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 125 straipsnio 1 dalį už tai, kad importavo neteisėtai svetimu prekių ženklu pažymėtas prekes – 2930 kg saldainių „Light Lollipops“, turėdamas tikslą jas parduoti.
Teismų praktikos išaiškinimai
Tarptautinė mokslinė studentų konferencija "Darbuotojų mobilumas: teisiniai ir socialiniai aspektai"
2007-04-12, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Teisingumo ministerijos savaitės įvykiai
2007-02-09, TM
Teisingumo ministerijos savaitės įvykiai
2006-11-07, TM
Rugsėjį pradeda darbą keturi nauji antstoliai
2006-08-30, Antstolių rūmai
Teismai ir ikiteisminis procesas archyvas
6/14/2024, Nacionalinė teismų administracija
Ketvirtadienį buvo tęsiama K. B. baudžiamoji byla. Bylos medžiagos nagrinėjimą teismas pradėjo nuo nukentėjusiųjų ikiteisminio tyrimo metu atliktų apklausų vaizdo įrašų peržiūrėjimo.
6/14/2024, Nacionalinė teismų administracija
Nuo liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos apylinkių teismų įsteigimo ir jų veiklos teritorijų nustatymo įstatymo pakeitimo įstatymui, bus pakeistos apylinkių teismų struktūros ir jų veiklos teritorijos.
6/14/2024, Nacionalinė teismų administracija
Šiandien Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose priimta nutartis, kuria nuspręsta policijos nutarimą, kuriuo pareiškėjui G. F. buvo skirta 85 eurų bauda dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, palikti nepakeistą ir G. F. skundo netenkinti.
6/14/2024, Nacionalinė teismų administracija
Šiandien Šiaulių apygardos teismas paskelbta nutartimi pripažino, kad Raseinių rajone gyvenantis 26 metų vyras, būdamas nepakaltinamas, padarė įstatymo uždraustas veikas – tyčia nužudė vyrą ir padegė gyvenamąjį namą. Jam paskirta priverčiamoji medicinos priemonė – ambulatorinis stebėjimas psichikos sveikatos centre pagal gyvenamąją vietą.
6/14/2024, Nacionalinė teismų administracija
Šiandien Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje kaltinimai dėl piktnaudžiavimo, kurstymo iššvaistyti svetimą turtą bei apgaulingo apskaitos tvarkymo pareikšti buvusiam Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui R. A. Dėl kurstymo padaryti nusikalstamą veiką pareikšti kaltinimai ir Raseinių rajone esančios vienos įmonės direktoriui O. J., kuris ir dar dviejų įmonių Kauno rajone vadovai A. S. ir A. V. kaltinami jų valdomų bendrovių buhalterinės apskaitos apgaulingu tvarkymu. Visi kaltinamieji išteisinti, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
6/14/2024, Nacionalinė teismų administracija
Ketvirtadienį vykusio posėdžio metu teismui buvo pateiktas prašymas leisti kaltinamajam K. B. išvykti iš Lietuvos jo nurodytu vasaros metu. Taip pat gautas kaltinamojo gynėjo prašymas apklausti papildomus, į liudytojų sąrašą neįtrauktus, asmenis.
6/14/2024, Generalinė prokuratūra
Tarnybos pareigas atliekančiam aplinkos apsaugos inspektoriui grasinęs ir nesunkiai jo sveikatą sutrikdęs Kazachstano Respublikos pilietis A. S. išgirdo griežtą Vilniaus regiono apylinkės teismo nuosprendį. Anksčiau už vagystę jau teistam vyrui (gim. 1974 m.) teismas skyrė realią 3 metų laisvės atėmimo bausmę. Nuteistasis taip pat turės sumokėti ir ankstesniu teismo nuosprendžiu jam skirtą 5 tūkst. eurų baudą.
6/14/2024, Nacionalinė teismų administracija
Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose bus nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje anksčiau neteistas Klaipėdos rajono gyventojas kaltinamas tuo, kad jis dėl neatsargumo sugadino svetimą turtą ir padarė didelės turtinės žalos.
6/14/2024, Nacionalinė teismų administracija
Regionų administracinis teismas jau kelinti metai jaučia migracijos bylų antplūdį – 2023 m. gavome virš 1 000 šio pobūdžio bylų, iš jų 944 bylas dėl užsieniečių teisinės padėties, 167 bylas dėl prieglobsčio. Šiemet iki gegužės pabaigos jau yra gauta 580 skundų dėl užsieniečių teisinės padėties ir 88 prašymai dėl prieglobsčio suteikimo. Palyginti, iki migracijos bylų antplūdžio 2019–2020 m. įprastai per metus gaudavome apie 100 bylų dėl prieglobsčio ir apie 370 bylų dėl užsieniečių teisinės padėties.
6/13/2024, Generalinė prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė teismui su kaltinamuoju aktu perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 59-erių metų Šilutės rajono gyventoja kaltinama telekomunikacinės įrangos pasisavinimu iš salono, kuriam ji vadovavo.
6/13/2024, Generalinė prokuratūra
Trys fiziniai ir vienas juridinis asmuo sulaukė kaltinimų dėl 16 nusikalstamų veikų, tarp kurių – galimas sukčiavimas stambiu mastu, lėšų pasisavinimas, apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas, didelės vertės svetimo turto iššvaistymas, mokesčių vengimas teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, dokumentų klastojimas bei nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas. Skaičiuojama, kad galėjo būti iššvaistyta įmonės lėšų ir nesumokėta mokesčių valstybei bendra suma gali siekti 238 tūkst. eurų.
6/13/2024, Generalinė prokuratūra
Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, interneto svetainių beta.lt ir grupinis.lt valdytojos UAB „Beta Media“ sukčiavimo (pagal Baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d.).
6/13/2024, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
Šalčininkų kelio poste antradienį (birželio 11 d.) buvo sulaikyta cigarečių kontrabanda.
6/12/2024, Nacionalinė teismų administracija
Klaipėdos apygardos teismas neviešuose teismo posėdžiuose išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai sutuoktinio nužudymu ir neteisėtu šaunamojo ginklo laikymu pareikšti 45 metų verslininkei.
6/12/2024, Generalinė prokuratūra
Kauno apylinkės prokuratūros prokurorė teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Kauno gyventojui pareikšti kaltinimai dėl plėšimo, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos, neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo, sukčiavimo bei vagystės.
6/12/2024, Nacionalinė teismų administracija
Regionų administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą, birželio 12 d. sprendimu konstatavo, kad ginčijamo įsakymo dalis, kuria nuspręsta, kad pareiškėjas Adolfas Kaminskas neteko Lietuvos Respublikos pilietybės, yra teisėta ir pagrįsta.
6/12/2024, Generalinė prokuratūra
Panevėžio apylinkės teismas tenkino Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir kalta dėl papirkimo, dalyvaujant bendrininkų grupėje, pripažino medicinos įranga ir priemonėmis prekiaujančios įmonės padalinio vadovę G. D. Jai teismas skyrė galutinę 5 800 Eur baudą.
6/12/2024, Generalinė prokuratūra
Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį, kuriuo kaltu dėl sukčiavimo, dokumento suklastojimo ir apgaulingos apskaitos tvarkymo pripažintas anksčiau jau teistas 58-erių raseiniškis.
6/12/2024, Generalinė prokuratūra
Klaipėdoje 25-erių metų vyras nuteistas dėl didelio kiekio kvaišalų laikymo turint tikslą juos platinti, neteisėto disponavimo šaunamuoju ir nešaunamuoju ginklais bei viešosios tvarkos pažeidimo. Už tai teismas jam skyrė realią laisvės atėmimo bausmę.
6/12/2024, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, įvertinusi gautus vartotojų prašymus dėl pažeistų teisių įsigijus prekes elektroninėje parduotuvėje www.zuza.lt, skyrė šią parduotuvę administruojančiai UAB ,,B projektai“ baudą už Civilinio kodekso pažeidimus.
6/11/2024, Nacionalinė teismų administracija
Pirmadienį teismas toliau nagrinėjo eksparlamentaro K. B. baudžiamąją bylą. Buvo apklausti paskutiniai sąraše esantys bylos liudytojai.
6/11/2024, Generalinė prokuratūra
Vilniaus apygardos teismas du buvusius pareigūnus pripažino kaltais dėl cigarečių kontrabandos, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, papirkimo bei kyšininkavimo. Kartu dėl cigarečių kontrabandos nuteisti ir du Baltarusijos Respublikos piliečiai.
6/11/2024, Generalinė prokuratūra
Atliekant ikiteisminius tyrimus dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti, pareikšti įtarimai Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariui D.J. ir buvusiam Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariui V.V.
6/11/2024, Nacionalinė teismų administracija
Regionų administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir UAB Panevėžio autobusų parko skundą, konstatavo, kad Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) teisėtai ir pagrįstai pripažino, kad pareiškėjai, techninėje specifikacijoje nustatydami geografinį kriterijų, pažeidė lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus.
6/11/2024, Nacionalinė teismų administracija
Panevėžio apylinkės teisme baigta nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje už 8 nusikalstamas veikas – sukčiavimus telefonu, plėšimą ir vagystę nuteisti 5 asmenys. Visi ne kartą teisti, trys jų šiuo metu kalintys, teismo nuosprendžiu nuteisti nuo 2 metų iki 6,5 metų laisvės atėmimo bausmėmis. Alytiškis E. J., atliekantis bausmę įkalinimo įstaigoje, pripažintas pavojingu recidyvistu ir, subendrinus su anksčiau skirta ir neatlikta bausme, jam teks kalėti 20 metų.
Teismai ir ikiteisminis procesas
Tarptautinė mokslinė studentų konferencija "Darbuotojų mobilumas: teisiniai ir socialiniai aspektai"
2007-04-12, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Teisingumo ministerijos savaitės įvykiai
2007-02-09, TM
Teisingumo ministerijos savaitės įvykiai
2006-11-07, TM
Rugsėjį pradeda darbą keturi nauji antstoliai
2006-08-30, Antstolių rūmai
Lietuvos advokatūros naujienos archyvas
6/14/2024, Advokatų taryba
Lietuvos advokatūra visos bendruomenės vardu reiškia nuoširdžią užuojautą dėl advokato Zigmo Pečiulio (1955 – 2024) mirties.
6/12/2024, Advokatų taryba
Prie Baltarusijos ambasados Vilniuje, birželio 11 dieną, Lietuvos advokatūra organizavo profesinio solidarumo akciją, skirtą nežmoniškomis sąlygomis Baltarusijoje, karceryje kalinamo advokato M. Z. palaikymui.
Lietuvos advokatūros naujienos
Tarptautinė mokslinė studentų konferencija "Darbuotojų mobilumas: teisiniai ir socialiniai aspektai"
2007-04-12, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas
Teisingumo ministerijos savaitės įvykiai
2007-02-09, TM
Teisingumo ministerijos savaitės įvykiai
2006-11-07, TM
Rugsėjį pradeda darbą keturi nauji antstoliai
2006-08-30, Antstolių rūmai
Karjera archyvas
6/14/2024, Teisingumo ministerija
Teisingumo ministerijoje iškilmingos ceremonijos metu prisiekė 7 advokatai ir teismo ekspertas. Sveikindama naujai prisiekusiuosius teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska pabrėžė būsimųjų advokatų ir teismo eksperto pasirinkto kelio ir vertybių svarbą.„Šiandien, minint Gedulo ir vilties dieną, priesaikos žodžiais dar kartą patvirtinote pasirinktų vertybių svarbą.
6/11/2024, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Birželio 7 d. Kaune įvyko visuotinis Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos (LRTA) susirinkimas. Džiugu, kad beveik pusė – net 342 – visos teisėjų bendruomenės narių dalyvauja asociacijos veikloje. Susirinkime buvo išklausytos nuo 2021 m. spalio 22 d. veikusios asociacijos valdybos bei revizijos komisijos ataskaitos, Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjas Žanas Kubeckas ir Kauno apygardos teismo pirmininkas Marius Bartninkas pristatė aktualius teisėjų atlyginimų ir socialinių garantijų (pensijų) klausimus.
Universitetai ir teisės mokslas archyvas
6/14/2024, Mykolo Romerio universitetas
Populiarėjančios kriptovaliutos žada perversmą finansų pasaulyje, siūlydamos decentralizuotą mokėjimo sistemą, kuri pašalina tarpininkų, tokių kaip bankai, poreikį. Tačiau daugelis verslininkų vis dar abejoja, ar kriptovaliutos gali būti naudingos jų verslui. Dar visai neseniai vos prieš porą metų Europos centrinio banko prezidentė Christine Lagarde viename interviu duotame Nyderlandų televizijai teigė, kad kriptovaliuta yra niekuo nepagrįsta. Bankų atstovai vis dar baiminamasi, kad ši neapčiuopiama ir nekontroliuojama valiuta gali paskatinti vartotojus prarasti pasitikėjimą popierine valiuta. Tačiau kaip iš tikrųjų turėtume vertinti kriptovaliutas?
6/14/2024, Vilniaus universitetas
Vilniaus universiteto Teisės klinika – tai ne pelno siekianti nevyriausybinė organizacija, teikianti nemokamą teisinę pagalbą socialiai pažeidžiamiems asmenims, besikuriančiam ir jaunam verslui, nevyriausybinėms organizacijoms, Vilniaus miesto gyventojams, organizuojanti Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentų praktiką bei vykdanti visuomenės teisinį švietimą.
6/13/2024, Mykolo Romerio universitetas
Mykolo Romerio universiteto (MRU) Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto mokslininkai bendradarbiaudami su savo partneriais iš Latvijos universiteto (Latvija), Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universiteto (Norvegija), Zaragozos universiteto (Ispanija), Bolonijos universiteto (Italija) ir Lisabonos universiteto (Portugalija) įgyvendina magistro studijų „Edukacinių technologijų valdymas“ („Vadyba mokykloje“ specializacija) programą.
6/13/2024, Vilniaus universitetas
Studijos Japonijoje, Harvarde, darbas „Google“ ir Silicio slėnyje kuriama kompanija – ilga dr. Pauliaus Jurčio kelionė, kurioje nestinga drąsos ir polėkio gilintis į mokslą ir išbandyti įvairias galimybes. Teisės žinių pagrindus įgijęs Vilniaus universitete (VU), čia jis toliau dalinasi su studentais savo tarptautine patirtimi intelektinės nuosavybės, autorių teisės ir inovacijų srityse.
6/11/2024, Mykolo Romerio universitetas
Pavasarį startavusi Mykolo Romerio universiteto (MRU), Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) ir partnerių iniciatyva – Nacionalinė teisės žinių olimpiada moksleiviams pasiekė finišą – paaiškėjo šių metų nugalėtojai.
6/11/2024, Mykolo Romerio universitetas
Ar reitingai iš tiesų lemia geriausią universiteto pasirinkimą? Reitingų lentelės dažnai naudojamos kaip universitetų kokybės rodiklis, tačiau ar tokie reitingai iš tiesų atspindi universiteto kokybę?
6/3/2024, Mokslo taryba | Mykolo Romerio universitetas
2024m. birželio 28 d. 13 val. Mykolo Romerio universitete Sonata Morozienė gins disertaciją tema „Laisvas įrodymų judėjimas Europos Sąjungos baudžiamojoje justicijoje“.
5/30/2024, Mokslo taryba
Remiantis teisiniu reguliavimu ir teisės taikymo praktika disertacijoje analizuojamas Lietuvos Respublikos ir kitų ES valstybių narių teisinio bendradarbiavimo institutas perduodant (perimant) nuteistuosius laisvės atėmimu toliau atlikti bausmę, įgyvendinus abipusio pripažinimo principu grindžiamą Pamatinį sprendimą 2008/909/TVR ir siekiama atskleisti jo praktinio taikymo problemas ir pateikti galimus šių problemų sprendimo būdus.
5/20/2024, Mokslo taryba | Vilniaus universitetas
2024m. birželio 17 d. 12 val. VU Teisės fakulteto Kazimiero Leono Sapiegos (302) auditorijoje ir nuotoliniu būdu Miranda Borusevičiūtė gins disertaciją tema „Konstitucinė speciali teisėjų institucija Lietuvoje: teisinio reguliavimo iššūkiai“.
Universitetai ir teisės mokslas
Prie medicinos priemonių, skirtų sveikatos priežiūros specialistams, galės būti pridedamos ir anglų kalba parengtos naudojimo instrukcijos
2024-06-14, Seimas
VDAI kviečia susipažinti su patikrinimų dėl vaizdo stebėjimo viešosiose vietose reikalavimų užtikrinimo bei dėl reikalavimų, susijusių su duomenų valdytojo ir / ar duomenų tvarkytojo santykiais rezultatų apibendrinimais
2024-06-14, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Teismas išnagrinėjo korupcijos Biržų rajono savivaldybėje bylą
2024-06-14, Specialiųjų tyrimų tarnyba
Žemės sklypo kadastrinius matavimus, kadastro duomenų patikslinimą galės inicijuoti ir statytojas
2024-06-14, Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Aktualijos archyvas
6/14/2024, Seimas
Seimas įtvirtino galimybę prie pateikiamos rinkai medicinos priemonių, skirtų tik sveikatos priežiūros specialistams, pridėti ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba parengtą informaciją apie medicinos priemonės tinkamą naudojimą ir priežiūrą.
6/14/2024, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
2023 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI), vadovaudamasi 2023 metų planinių patikrinimų ir stebėsenos planu, atliko planinius patikrinimus dėl reikalavimų, susijusių vaizdo stebėjimu viešosiose vietose, įgyvendinimo bei Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų, susijusių su duomenų valdytojo ir / ar duomenų tvarkytojo santykiais, įgyvendinimo.
6/14/2024, Specialiųjų tyrimų tarnyba
Panevėžio apygardos teismas dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos pripažino kaltais buvusį Seimo narį V. R., buvusį Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorių V. E. ir Parovėjos seniūnijos seniūno pavaduotoją E.T. Iš viso jiems bendrai skirta 60 tūkst. eurų baudų.
6/14/2024, Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Vyriausybė pritarė Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų pakeitimams, kuriais išplečiamas fizinių ir juridinių asmenų, galinčių inicijuoti žemės sklypų kadastrinius matavimus, kadastro duomenų tikslinimą, pakeitimą, ratas. Taip pat bus galima greičiau įregistruoti, pakeisti ar patikslinti krašto apsaugos tikslams skirtų pastatų kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.
6/14/2024, Prezidentas
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pasirašė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 114, 118, 119, 120 ir 121 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo tobulinami nusikaltimų valstybei apibrėžimai, taip pat nustatomos proporcingos bausmės už pačius pavojingiausius nusikaltimus, kuriais kėsinamasi į Lietuvos konstitucinius pagrindus.
6/14/2024, Europos Komisija
Europos Komisijos priimtame Bendrame Migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimo plane nustatytos pagrindinės tarpinės reikšmės, suteiksiančios galimybę visoms valstybėms narėms įdiegti teisinius ir operatyvinius pajėgumus, kad iki 2026 m. vidurio jos būtų pasirengusios sėkmingai pradėti taikyti naujuosius teisės aktus. Be to, viso šio proceso metu operatyvinę ir tikslinę paramą valstybėms narėms taip pat teiks ES agentūros.
6/14/2024, Teisingumo ministerija
Teisingumo viceministrė Gabija Grigaitė-Daugirdė dalyvauja Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos posėdyje, kurio metu daug dėmesio skiriama ir rusijos atsakomybei už Ukrainoje įvykdytus tarptautinius nusikaltimus bei Tarptautinio Baudžiamojo Teismo vaidmeniui siekiant baudžiamojo teisingumo.
6/14/2024, Prezidentas
Mielieji, dėkoju visiems ir kiekvienam, kas šiandien susirinkote pagerbti stalinistinio teroro aukų. Prieš 84 metus Lietuva prarado nepriklausomybę. Prieš 83 metus pirmą kartą taip skaudžiai patyrėme, ką iš tiesų reiškia – ir kiek kainuoja – nebūti laisviems. Birželio 14-ąją iš mūsų visuomenės audinio buvo išplėšti daugelis šviesiausių ir gabiausių žmonių.
6/14/2024, Prezidentas
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį vyks į Šveicariją, kur Ukrainos Prezidento Volodymyro Zelenskio ir Šveicarijos Konfederacijos Prezidentės Violos Patricios Amherd kvietimu dalyvaus dvi dienas truksiančioje Ukrainos taikos konferencijoje.
6/14/2024, Valstybinis patentų biuras
Birželio 13 d. Valstybiniame patentų biure (VPB) svečiavosi Ukrainos intelektinės nuosavybės ir inovacijų tarnybos (UINT) delegacija: direktorė Olena Orliuk ir direktorės pavaduotoja Liubov Maidanyk. UINT atstovės lankėsi ne tik Lietuvos, bet ir kitų Baltijos šalių intelektinės nuosavybės tarnybose, kur dalinosi savo patirtimi ir intelektinės nuosavybės tarnyboms kylančiais iššūkiais ir planais.
6/13/2024, Lietuvos antstolių rūmai
Birželio 13-oji yra profesinė šventė Lietuvos ir dar 94 valstybių antstoliams, minintiems Pasaulinę antstolių dieną.
6/13/2024, Seimas
Seimas priėmė Mokėjimų įstatymo pakeitimus, kurie sudarys galimybę nuo 2025 m. trečdaliu sumažinti bankų pagrindinės mokėjimų sąskaitos paslaugų krepšelio kainą.
6/13/2024, Valstybinė darbo inspekcija
Nuo 2024 m. liepos 1 d. griežtėja bausmės už nelegaliai įdarbintus darbuotojus. Darbdaviams, su darbuotojais nesudariusiems darbo sutarties ar nepranešusiems „Sodrai“ mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki darbo pradžios apie darbuotojo priėmimą į darbą, net kelis kartus didės finansinės baudos, o nelegaliai darbuotojus įdarbinę darbdaviai bus viešinami.
6/13/2024, Krašto apsaugos ministerija
Birželio 13 d. LR Seimas pritarė Krašto apsaugos ministerijos pasiūlytiems Karo prievolės įstatymo pakeitimams dėl privalomosios pradinės karo tarnybos (PPKT) šaukimo sistemos tobulinimo.
6/13/2024, Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva Lietuvos verslui ir piliečiams bus užtikrinamos saugesnės paslaugos, produktai ir turinys internete, taip pat suvienodintos reguliavimo procedūros visoje Europos Sąjungoje (ES).
6/13/2024, Seimas
Seimas, vadovaudamasis Konstitucijos 112 straipsnio trečiąja dalimi, 115 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2024 m. birželio 6 d. dekretą Nr. 1K-1638, pritarė Reginos Pocienės atleidimui iš Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo pareigų, pasibaigus įgaliojimų laikui.
6/13/2024, Seimas
Seimas skubos tvarka pradėjo svarstyti naują Valstybinių pensijų įstatymo projektą, kuriuo siekiama įtvirtinti socialinį teisingumą ir panaikinti valstybinių pensijų dydžių atotrūkį nuo kitų valstybinių pensijų bei beveik dvigubai padidinti nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas.
6/13/2024, Seimas
Seimas Statute įtvirtino, kad Seimo nariui, kuris Seimo kadencijos laikotarpiu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo ir (ar) Konstitucinio Teismo pateiktoje išvadoje yra konstatuota, kad šis Seimo narys yra šiurkščiai pažeidęs Konstituciją ir sulaužęs priesaiką, išeitinė kompensacija neišmokama.
6/13/2024, Seimas
Siekiant užtikrinti tinkamą krašto apsaugą ir karo tarnybos teisinį reglamentavimą, nustatytą atsižvelgiant į Lietuvos narystę NATO ir Europos Sąjungoje, geopolitinę situaciją ir galimas grėsmes valstybės saugumui, Seimas pritarė naujos redakcijos Karo prievolės įstatymui ir lydimiesiems teisės aktams. Nustatyta, kad jaunuoliai karinę prievolę turės atlikti iš karto po mokyklos.
6/13/2024, Seimas
Seimas priėmė Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kuriais nustatė ekonominių sankcijų juridiniams asmenims taikymo mechanizmą.
6/13/2024, Seimas
Seimas priėmė Mediacijos įstatymo pataisas, kuriomis siekiama efektyviau spręsti mediatorių veiklos klausimus, stiprinti jų veiklos koordinavimą.
6/13/2024, Seimas
Seimas patikslino Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, kuriomis Lietuvoje draudžiama retransliuoti ir (ar) platinti internete Rusijos ar Baltarusijos įsteigtų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, kontroliuojamų ar finansuojamų subjektų radijo programas, televizijos programas ir (ar) atskiras programas, išskyrus atvejus, kai Komisija suteikia leidimą retransliuoti ir (ar) platinti tokias programas arba kai jos retransliuojamos ir (ar) platinamos iš Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių valstybių.
6/13/2024, Mokestinių ginčų komisija prie Vyriausybės
Mokestinių ginčų komisijos narės Gvida Ivanauskienė ir Vilma Vildžiūnaitė dalyvavo Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos Mokesčių teisės grupės susitikime ,,Skaitmeninių rinkų apmokestinimo iššūkiai (sunkumai, problematika)“.
6/13/2024, Seimas
Seimas priėmė Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo pataisas, kuriomis nuspręsta nuo 2025 m. gegužės 1 d. įpareigoti kredito įstaigas užtikrinti kiekvienam nekilnojamojo turto (NT) paskolos gavėjui realią galimybę pasirinkti palūkanų rūšį.
6/13/2024, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Kone kas trečias negalią turintis darbingo amžiaus žmogus sėkmingai dirba, o darbą asmenys su negalia susiranda žymiai greičiau nei prieš 4-erius metus. Taip pat daugėja dalyvaujančių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, siekiančių įgyti naują profesinę kvalifikaciją, o tai žmonėms su negalia atveria ne tik daugiau galimybių, bet ir leidžia daugiau uždirbti, rodo duomenys.
6/13/2024, Susisiekimo ministerija
Seimas ratifikavo Keiptauno konvenciją, kuri palengvins Lietuvos aviacijos verslo sąlygas bendradarbiaujant su orlaivių valdymo ir lizingo bendrovėmis. Ratifikavus šią sutartį, Lietuvoje veikiantis aviacijos verslas galės lengviau ir geresnėmis sąlygomis įsigyti aviacijos objektus, didės jo konkurencingumas pasaulinėje rinkoje.
6/12/2024, Seimas
Seimas po svarstymo pritarė siūlymui už neteisėtą automobilio stovėjimo vietos užėmimą tokios transporto priemonės savininkui skirti piniginę baudą, o jo automobiliui pritaikyti priverstinį transporto priemonės nuvežimą.
6/12/2024, Seimas
Seimas po svarstymo pritarė Šalpos pensijų įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama panaikinti diskriminacines šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygas ir nustatyti teisingesnę šalpos negalios pensijų dydžių diferenciaciją.
6/12/2024, Aplinkos ministerija
Žemės paėmimas visuomenės poreikiams dažnai yra nemažą privačios žemės savininkų nepasitenkinimą keliantis procesas. Dėl šios priežasties ypač svarbu užtikrinti maksimalų šio proceso skaidrumą, aiškumą ir išsamų žemės savininkų informavimą apie jų teises.
6/12/2024, Seimas
Šiandien Vilniaus miesto taryba pritarė sprendimui pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Seimo kanceliarija: valstybinės žemės sklypas prie Seimo rūmų perduodamos Vilniaus savivaldybei. Sostinė šioje vietoje planuoja kurti daugiafunkcę miesto erdvę su tarptautinio lygio konferencijų centru.
6/12/2024, Specialiųjų tyrimų tarnyba
Panevėžio apylinkės teismas tenkino Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir kalta dėl papirkimo, dalyvaujant bendrininkų grupėje, pripažino medicinos įranga ir priemonėmis prekiaujančios įmonės padalinio vadovę G. D. Jai teismas skyrė galutinę 5 800 Eur baudą.
6/12/2024, Susisiekimo ministerija
Vyriausybė trečiadienį patvirtino europinės vėžės projekto „Rail Baltica“ ruožo nuo Jiesios (Kauno) iki sienos su Lenkija infrastruktūros vystymo planą. Trečiadienį vykusiame posėdyje taip pat nutarta pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.
6/12/2024, Valstybinė darbo inspekcija
Visuomenėje vis dažniau kyla klausimų, susijusių su psichosocialinės rizikos valdymu darbo vietose. Rizikos vertintojai (DSS specialistai) susiduria tokiais iššūkiais, kaip tinkamai įvertinti ir valdyti jau nustatytą psichosocialinę riziką, kokių prevencinių veiksmų imtis gavus neigiamus darbuotojų apklausos rezultatus, kaip atsakingai parinkti ir efektyviai įgyvendinti prevencines priemones.
6/12/2024, Valstybinis patentų biuras
Europos Sąjungoje didėja neteisėtos sporto transliacijos ir suklastotų sporto prekių pirkimas, tai kasmet sukelia 850 mln. eurų nuostolių gamintojams. Tyrimai rodo, kad 12 proc. ES piliečių naudojasi neteisėtais šaltiniais sporto renginiams žiūrėti, o tarp jaunimo šis skaičius siekia net 27 proc. Be to, kasmet dėl klastočių ES prarandama 11 proc. sporto prekių pardavimo apimties.
6/12/2024, Vidaus reikalų ministerija
Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius atidarė Lietuvoje vykusią Europos Tarybos iniciatyva surengtą tarptautinę ekspertinę konferenciją, skirtą Europos Sąjungos DG REFORM projekto, siekiančio stiprinti pinigų plovimo priežiūrą ES šalyse, veikloms aptarti.
6/12/2024, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Aplinkos apsaugos agentūra įspėjo UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ dėl galimo taršos leidimo galiojimo panaikinimo. Agentūra įvertino Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pateiktą informaciją, kad neįvykdytas privalomasis nurodymas stabdyti veiklą, ir nustatė aplinkybes, atitinkančias leidimo galiojimo panaikinimo sąlygas.
6/12/2024, Aplinkos ministerija
Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtoms Miškų įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pataisoms, kurios įtvirtintų kokybinius pokyčius miškininkystės sektoriuje.
6/12/2024, Aplinkos ministerija
Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtoms Miškų įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų pataisoms, kurios įtvirtintų kokybinius pokyčius miškininkystės sektoriuje.
6/12/2024, Teisingumo ministerija
Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui įtvirtinti teisę žurnalistams neatlygintinai gauti aktualius ir istorinius politinių organizacijų narių duomenis iš Politinių organizacijų narių registro informacinės sistemos.
6/11/2024, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
Šiomis dienomis Europos Komisijos pareigūnai pagal Europos Komisijos Biudžeto generalinio direktorato 2024 m. patikrinimo programą atlieka tikrinimą, kaip Lietuvos muitinė administruoja antidempingo ir kompensacinius muitus, taip pat pasirinktus muitų sumų įtraukimo į apskaitą atvejus.
6/11/2024, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Šių metų gegužės mėnesį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė neskundžiamą nutartį, patvirtinančią, kad Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (VASPVT) gali tikrinti teismo ekspertų darbo kokybę.
6/11/2024, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai aplink Juostino ežerą, Anykščių rajone, patikrino 32 sklypus ir nustatė keletą svarbių pažeidimų.
6/11/2024, Valstybės įmonė "Regitra"
Valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – Įmonė), 2024 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu yra pertvarkoma į akcinę bendrovę „Regitra“.
6/11/2024, Seimas
Seimas po svarstymo pritarė įstatymų projektams, kuriais siūloma griežtinti sankcijas už aplinkosaugos pažeidimus, tai numatant ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims. Siūloma baudas diferencijuoti pagal pažeidimo pobūdį ir daromą neigiamą poveikį aplinkai, taip pat baudos dydį susieti su gaunama nauda.
6/11/2024, Vyriausybės atstovų įstaiga
Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai (toliau – Teismas) išnagrinėjo bylą, kurioje Vyriausybės atstovas Šiaulių ir Telšių apskrityse prašė įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės tarybą įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatas, t. y. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryti savivaldybės kolegiją.
6/11/2024, Seimas
Seimas po svarstymo Laikinojo solidarumo įnašo įstatymo pataisoms, pagal kurias solidarumo įnašo mokėjimą planuojama pratęsti vieniems metams – 2025 metų mokėjimo laikotarpiui. Numatoma, kad šis bankų solidarumo įnašas bus planuojamo steigti Valstybės gynybos fondo dalis.
6/11/2024, Prezidentas
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį dalyvauja Bukarešto devyneto viršūnių susitikime Rygoje. Pagrindiniai susitikimo klausimai – pasirengimas NATO viršūnių susitikimui Vašingtone ir ilgalaikė parama Ukrainai.
6/11/2024, Aplinkos ministerija
Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo pakeitimus, leisiančius padidinti gyvenamųjų pastatų šilumos punktų ir kitų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo mastą bei sumažinti gyventojų išlaidas už energiją.
Aktualijos
Prie medicinos priemonių, skirtų sveikatos priežiūros specialistams, galės būti pridedamos ir anglų kalba parengtos naudojimo instrukcijos
2024-06-14, Seimas
VDAI kviečia susipažinti su patikrinimų dėl vaizdo stebėjimo viešosiose vietose reikalavimų užtikrinimo bei dėl reikalavimų, susijusių su duomenų valdytojo ir / ar duomenų tvarkytojo santykiais rezultatų apibendrinimais
2024-06-14, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Teismas išnagrinėjo korupcijos Biržų rajono savivaldybėje bylą
2024-06-14, Specialiųjų tyrimų tarnyba
Žemės sklypo kadastrinius matavimus, kadastro duomenų patikslinimą galės inicijuoti ir statytojas
2024-06-14, Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti