Projektai, kuriuose dalyvaujame:
2007-2013
Teisinės atitikties sprendimo prototipo sukūrimas

Projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-072

Apie projektą
Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“. Projekto vykdymo pradžia 2013 m. rugsėjo 2 d., pabaiga – 2015 m. rugsėjo 1 d. Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Bendra projekto vertė yra 467 977,00 Eur, paramos suma – 280 786,03 Eur.

Projekto tikslai
Projekto vykdymo metu planuojama:
Projekto rezultatai
Projekto rezultate bus įgyvendinti šie uždaviniai: Projekto metu ketinama sukurti teisinės atitikties stebėsenos prototipą, kuris leistų sekti ir įvertinti teisinę atitiktį tarp organizacijų vidaus dokumentų ir organizacijos veiklos sritį (-is) reglamentuojančių teisės aktų. Kuriama sistema leis identifikuoti teisės aktų pokyčius, vertinti esamų ir naujai kuriamų dokumentų teisinę atitiktį galiojantiems teisės aktams, vertinti proceso atitiktį, analizuoti panašių įmonių ar giminingų veiklų teismų praktikas.


Projektas “ES teisės žinių valdymo informacinė sistema integruota su nacionaline teisės sistema“

Projekto nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-093

Apie projektą
Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę „Intelektas LT“. Projekto vykdymo pradžia 2010 m. lapkričio 2 d., pabaiga – 2013 m. birželio 28 d. Projekto trukmė – 31 mėnuo. Bendra projekto vertė yra 2 214 080 litų, paramos suma – 1 334 709 litų.

Projekto tikslai
Įgyvendinant šį projektą, siekiama suformuoti prielaidas įmonės konkurencingumo didėjimui ilguoju laikotarpiu vykdant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklas, kuriant ES teisės žinių valdymo sistemą.

Projekto rezultatai
Projekto rezultate bus įgyvendinti šie uždaviniai:

Projektas „Teisinės informacijos IT produktų ir paslaugų plėtra užsienio rinkose“

Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-402

Apie projektą
2010 m. balandžio 1 d. UAB „Lexnet“ pradėjo vykdyti projektą „Teisinės informacijos IT produktų ir paslaugų plėtra užsienio rinkose“ pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“. Projekto trukmė - 24mėnesiаi. Bendra projekto vertė yra 216 162,00 Lt litų, paramos suma – 151 313,00 litų, intensyvumas – 70 procentų. Faktinė panaudota paramos suma - 136 338, 91 Lt.

Projekto tikslai
Suformuoti prielaidas įmonės eksporto didėjimui ilguoju laikotarpiu teisinės informacijos IT produktų ir paslaugų užsienio rinkose.

Projekto rezultatai
Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti 6 užsienio rinkų - Azerbaidžano, Baltarusijos, Latvijos, Gruzijos, Lenkijos ir JAV - tyrimai, parengta įmonės produkcijos eksporto plėtros strategijos ataskaita, parengtas rinkodaros medžiagos komplektas, įmonė dalyvavo 2 parodose užsienyje.

Projektas „Įmonės efektyvumo, suderinto su strategija, matavimo metodo diegimas“

Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-01-068

Apie projektą
2010 m. sausio 6 d. UAB „Lexnet“ pradėjo vykdyti projektą „Įmonės efektyvumo, suderinto su strategija, matavimo metodo diegimas“ pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto “Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas” įgyvendinimo priemonę VP2-2.1-ŪM-03-K „Procesas LT“. Projekto trukmė - 18 mėnesių. Bendra projekto vertė yra 396 000 litų, paramos suma – 198 000 litų, intensyvumas – 50 procentų.

Projekto tikslai
Didinti įmonės darbo našumą ir konkurencingumą.

Projekto rezultatai
Įgyvendinus šį projektą, įmonėje bus įdiegtas subalansuotų efektyvumo rodiklių matavimo metodas, leisiantis strateginius įmonės tikslus susieti su kasdieniais veiklos procesais. Reguliari ir efektyvi tarpinių rezultatų kontrolė turės tiesioginės įtakos kokybiškam ir efektyviam visos įmonės funkcijų vykdymui.

Projektas „Teisinės informacijos teikimo paslaugų valdymo ir užsakymų priėmimo bei valdymo procesų informacinės sistemos diegimas“

Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-289

Apie projektą
Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „E-verslas LT“. Projekto vykdymo pradžia 2010 m. sausio 11 d. Projekto trukmė – 13 mėnesių. Bendra projekto vertė yra 438 400 litų, paramos suma – 219 200 litų.

Projekto tikslai
Įgyvendinant šį projektą, siekiama didinti įmonės našumą ir konkurencingumą, įdiegiant e-verslo sprendimus.

Projekto rezultatai
Projekto rezultate bus sukurta inovatyvi e-verslo valdymo sistema, susidedanti iš esminių įmonės verslo išorinių procesų: užsakymų priėmimo, vartotojų aptarnavimo, apmokėjimų valdymo, sąskaitų pateikimo valdymo, informacijos teikimo valdymo, sutarčių sudarymo elektroniniu būdu. Kuriamas sprendimas bus glaudžiai susijęs su ryšių su klientais valdymo informacinė sistema.

Projektas „Darbo su teisės aktų bazės objektais įrankių sistemos sukūrimo galimybių studija“

Projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-01-147

Apie projektą
2009 m. kovo 2 d. UAB „Lexnet“ pradėjo vykdyti projektą „Darbo su teisės aktų bazės objektais įrankių sistemos sukūrimo galimybių studija“ pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Idėja LT“. Projekto trukmė -12 mėnesių. Bendra projekto vertė yra 248 172,96 litų, paramos suma - 124 086 litų.

Projekto tikslai
Projekto tikslas: ištirti planuojamos kurti darbo su teisės aktų bazės objektais įrankių sistemos technologines įgyvendinimo galimybes ir komercinį potencialą, tinkamai ištirti potencialią rinką ir nustatyti realią paklausą tokio tipo sprendimui.

Projektas „Konsoliduotos, susistemintos, svarbiausios teismų praktikos sistemos sukūrimo galimybių studija“

Projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-01-149

Apie projektą
2009 m. kovo 2 d. UAB „Lexnet“ pradėjo vykdyti projektą „Konsoliduotos, susistemintos, svarbiausios teismų praktikos sistemos sukūrimo galimybių studija“ pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Idėja LT“. Projekto trukmė -12 mėnesių. Bendra projekto vertė yra 248 172,96 litų, paramos suma - 124 086 litų.

Projekto tikslai
Projekto tikslas: ištirti planuojamos kurti „Konsoliduotos, susistemintos, svarbiausios teismų praktikos sistemos“ technologines įgyvendinimo galimybes ir komercinį potencialą, tinkamai ištirti potencialią rinką ir nustatyti realią paklausą tokio tipo sprendimui.

© UAB Lexnet tel. (8-5) 277 9832, faks. (8-5) 277 9831 el. paštas: [email protected]