Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
Darbo skelbimai: siūlo darbą < atgal

Viešųjų pirkimų specialistas (-ė)
Skelbimas galioja iki 2024-06-30
Miestas Klaipėda
Siūlomas atlyginimas: 2800,00
 

Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika

Viešųjų pirkimų specialistas

Darbų pobūdis:

1. Organizuoja ir užtikrina, kad prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūros būtų atliktos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuojančių viešuosius pirkimus reikalavimus.

 Bendrieji ir specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turi būti baigęs teisės studijų krypties grupės universitetines studijas, įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

2. Turėti ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų darbo patirtį organizuojant viešuosius pirkimus viešojo sektoriaus įstaigoje;

3. Turėti galiojantį viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimą;

4. Išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, sutarčių sudarymą;

5. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu;

6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

7. Gebėti dirbti komandoje, aiškiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pastabas bei pasiūlymus.

 Darbuotojo funkcijos:

1. Vykdo visus pirkimus, išskyrus pirkimus, kurių planuojamos sudaryti sutarties vertė virš 15 000 eurų be PVM, rengia teisės aktų projektus, dėl tokių pirkimų vykdymo, užtikrindamas atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymui ir viešuosius pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams.

2. Registruoja kiekvieną atliktą viešąjį pirkimą savivaldybės centrinės perkančiosios organizacijos (SCPO) pirkimų registre;

3. Rengia pirkimo dokumentų projektus, kitų dokumentų, susijusių su vykdomais pirkimais projektus ir teikia juos tvirtinti viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai, teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, atliktų pirkimo procedūrų ataskaitas apie vykdytus viešuosius pirkimus;

4. Vykdo dokumentų paskelbimą ir priežiūrą (techninių specifikacijų projektai, sudarytos sutartys), privalomų skelbti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka;

5.  Vadovauja viešųjų pirkimų komisijos veiklai, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, kontroliuoja sutarčių vykdymą, siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų suteikimą ir savalaikį sutarčių vykdymą;

6. Organizuoja sutarčių pasirašymo procesus;

7. Pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų prašymus, atsako į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais;

8. Atlieka kitas viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;

9. Rengia ar dalyvauja rengiant vidaus teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo viešųjų pirkimų srityje;

10. Rengia ir teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais, kontroliuojančioms organizacijoms;

11. Administruoja elektroninių viešųjų pirkimų informacines sistemas ir elektroninėmis priemonėmis atliekamus pirkimus, kuriuos vykdo pirkimo vykdytojas ar viešųjų pirkimų komisija;

12. Administruoja Įstaigos paskyrą savivaldybės centrinėje perkančiosios organizacijos informacinėje sistemoje (SCPO IS), administruoja darbuotojams SCPO IS suteiktas teises ir įgaliojimus;

13. Administruoja Įstaigos paskyrą Centrinės perkančiosios organizacijos informacinėje sistemoje (CPO IS), administruoja darbuotojams CPO IS suteiktas teises ir įgaliojimus.

14. Atsako už duomenų pateikiamų centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai (CVP IS) ir SCPO IS aktualumą ir teisingumą, administruoja Įstaigos darbuotojams CVP IS ir SCPO IS suteiktas teises ir įgaliojimus;

15. Vykdo pirkimų verčių, planų tvarkymą ir konsolidavimą;

16. Dalyvauja ekspertų komisijoje, kiekvienam ekspertui, atliekant tiekėjų pasiūlymų vertinimą pagal jam priskirtą pasiūlymų vertinimo sritį, pataria ekspertams dėl pasiūlymų vertinimo taisyklių, įtvirtintų teisės aktuose, įgyvendinimo, taip pat supažindina su Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimais bei suformuota Lietuvos teismų praktika pasiūlymų vertinimo apimtyje

17. Konsultuoja darbuotojus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;

18. Planuoja ir organizuoja su viešaisiais pirkimais susijusius darbus, kontroliuoja darbų atlikimą, atsako už šių sričių paskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

19. Teikia siūlymus dėl viešųjų pirkimų inicijavimo ir organizavimo;

20. Pagal kompetenciją rengia ataskaitas ir metinį veiklos planą, dalyvauja strateginio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos procesuose;

21. Rūpinasi pavaldžių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;

22. Dalyvauja komisijose, darbo grupėse;

23. Užtikrina, kad laiku būtu atlikti įstaigos viešųjų pirkimų plane patvirtinti viešieji pirkimai;

24. Sutvarko pagal Įstaigos dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir Įstaigoje nustatytais terminais po bylų užbaigimo perduoda į archyvą;

25. Vykdo kitus vienkartinius vyriausiojo gydytojo pavedimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su viešaisiais pirkimais, atlieka kitas teisės aktais nustatytas funkcijas viešųjų pirkimų srityje.

Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, įstaigai elektroniniu paštu: [email protected] pateikia:

Gyvenimo aprašymą, nurodant savo privalumų (dalykinės savybės) ir įgūdžių, reikalingų šiai pareigybei užimti.

Kandidatų atrankos būdas – pokalbis.

Išsamesnė informacija: Teisės ir personalo tarnyba tel. (+370) 49 67 08 el. p. [email protected]

Kiti pasiūlymai:
Organizacija (skaitė) Trumpai Miestas Įvestas Galioja iki
Advokatų profesinė bendrija Elegant Solution (172) Teisininkas (-ė) Vilnius 2024-06-19 2024-07-31
Advokatų profesinė bendrija Černiauskas ir partneriai (278) Praktikantas/ė Kaunas 2024-06-12 2024-09-30
CoinGate (359) Head of Legal 2024-06-11 2024-07-01
Advokatų kontora Karbauskas ir Partneriai (332) Advokato padėjėjas (-a) Klaipėda 2024-06-11 2024-07-15
VMI prie FM. Tarptautinio bendradarbiavimo departamentas (228) Tarptautinių mokestinės informacijos mainų specialistas. 2024-06-10 2024-07-15
Alytaus r. sav. 1-asis notaro biuras (217) Praktikantas (-ė) Alytus 2024-06-10 2024-08-24
Advokatų profesinė bendrija Elegant Solution (382) Advokato padėjėja (-as) Vilnius 2024-06-05 2024-07-30
Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (394) Teisininkas (-ė) Klaipėda 2024-06-04 2024-06-28
Advokatės Vilijos Gražulytės profesinė bendrija RATIO LEGS (510) Teisininkas - advokato padėjėjas Vilnius 2024-06-03 2024-07-17
Winlex advokatų profesinė bendrija (461) advokato padėjėjo/advokato Vilnius 2024-05-29 2024-06-30
Klaipėdos miesto poliklinika (372) Viešųjų pirkimų specialistas (-ė) Klaipėda 2024-05-27 2024-06-30
Notaro biuras (534) Administratorė (-ius) Vilnius 2024-05-26 2024-07-01
Advokatų kontora Aliant (501) Advokato padėjėjas / jaunesnysis teisininkas Vilnius 2024-05-24 2024-10-07
Magnusson ir partneriai, advokatų profesinė bendrija (580) Jaunesnysis/-ioji teisininkas/-ė Vilnius 2024-05-22 2024-07-05
Advokatų kontora Adversus (270) Darbo vietų nuoma advokatamas Vilnius 2024-05-13 2024-07-01
Advokatų kontora “Karbauskas ir partneriai” (795) Advokato padėjėja(-as) Klaipėda 2024-02-15 2024-07-15
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
00:43
21:51
11:43
08:57
04:28
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti