Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
DISKUSIJOS

Pradžia > Visos diskusijos (LT) > Administracinė teisė > Kaip apskųsti policijos vei...


    


Irena1 2018-09-20 18:48
Sveiki. Parašiau pareiškimą policijoje, tačiau atsakymą gavau suformintą TEIKIMU. Teikime nurodyta, kad skųsti turėčiau ginčų komisijai, tačiau ginčų komisija atmetė, nes nurodytas ginčas neatitinka jų kompetencijos ir nurodė kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Kur tuomet turėčiau skųsti policijos veiksmus dėl netinkamo mano pareiškimo nagrinėjimo?

1. Irena1 2018-09-20 18:50
Turėjau galvoje, kur kreiptis ne civilinio proceso tvarka?

2. osra 2018-09-25 10:58
o koks buvo pareiškimo pobūdis?

3. Irena1 2018-10-18 10:47
dėl savavaldžiavimo

4.  2018-10-19 09:31
jei siekėte, kad policija pradėtų administracinio nusižengimo teiseną ir paskirtų administracinę nuobaudą, turėjote policijos atsisakymą skųsti apylinkės teismui per 20 dienų.
Galite bandyti skųsti dabar, prašant atnaujinti terminą dėl to, kad policija suklaidino dėl apskundimo tvarkos.

5. Irena1 2018-10-26 09:36
Aš negalėjau apskųsti apylinkės teismui, nes pagal nurodytą tvarką turėjau skųsti ginčų komisijai. Net neabejoju, kad apylinkės teismas būtų atmetęs mano skundą, nes kreipiausi ne pagal nurodytą apskundimo tvarką. Pati apskundimo tvarka kaip "teikimui" nurodyta teisingai, nes teikimai yra viešojo administravimo įstatymo dalis.

Problema, kad pats teikimas neturėjo būti surašytas šioje situacijoje. Klausimas vis dar išlieka aktualus - kam skųsti PK veiksmus?

6. Observer 1. Irena1 2018-10-28 15:22
Infolex: dalis komentarų buvo ištrinta asmens duomenų subjekto prašymu.

10. osra 2018-11-05 11:32
Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

Nagrinėjamu atveju pareiškėjas reiškia reikalavimą panaikinti VSDFV Vilniaus skyriaus 2014 m. vasario 24 d. sprendimą ir įpareigoti VSDFV Vilniaus skyrių pagal jo 2014 m. vasario 4 d. pareiškime nurodytus pažeidimus pradėti administracinio teisės pažeidimo teiseną. VSDFV Vilniaus skyriaus 2014 m. vasario 24 d. sprendimu nuspręsta, kad nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo 2014 m. vasario 4 d. prašymą, kuriuo pareiškėjas prašė VSDFV Vilniaus skyrių pradėti administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1886 straipsnyje, tyrimą.

ATPK 1886 straipsnyje įtvirtinta administracinio teisės pažeidimo – valstybinio socialinio draudimo įmokų, išmokų apskaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos pažeidimas – sudėtis. ATPK 2464 straipsnio 1 dalis numato, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos nagrinėja šio kodekso 1886 straipsnio pirmojoje dalyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylas. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų vardu nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas turi teisę VSDFV direktorius ir jo pavaduotojai, VSDFV teritorinių skyrių direktoriai ir jų pavaduotojai, VSDFV Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus direktorius ir jo pavaduotojai, VSDFV Užsienio išmokų tarnybos direktorius ir jo pavaduotojai.

Skundžiamas VSDFV Vilniaus sprendimas buvo priimtas ne vykdant viešąjį administravimą, o atliekant veiklą, susijusią su administracinių teisės pažeidimų bylų teisena, t. y. skundžiamu sprendimu buvo nuspręsta nepradėti tyrimo administracinio teisės pažeidimo byloje. Taigi, šiuo atveju pareiškėjo skundas iš esmės yra siejamas su VSDFV Vilniaus skyriaus, kaip institucijos, pagal ATPK 2464 straipsnį įgaliotos nagrinėti ATPK 1886 straipsnio pirmojoje dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo bylą, veikla. Atsižvelgiant į pareiškėjo skundą ir skundžiamo VSDFV Vilniaus skyriaus 2014 m. vasario 24 d. sprendimo turinį, laikytina, kad nepaisant jo formos, šis sprendimas pagal savo esmę yra įgalioto nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas subjekto priimtas nutarimas nepradėti administracinio teisės pažeidimo tyrimo.

Remiantis Lietuvos respublikos teismų įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai, todėl aptariamas ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

11. osra 2018-11-05 11:35
jei institucija nurodė klaidingą apskundimo tvarką, nereiškia, kad privalu jos laikytis.

4 komentaras yra mano.

Jūsų komentaras/atsakymas

DĖMESIO: Norėdami rašyti žinutę, prisijunkite prie sistemos. Užsiregistruoti galite nemokamai čia.