Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
DISKUSIJOS

Pradžia > Visos diskusijos (LT) > Administracinė teisė > Taikos sutartis administrac...


    


Ana 2018-12-07 14:58
Sveiki! Reikia pagalbos dėl taikos sutarties sudarymo. Noriu sudaryti taikos sutartį administracinėje byloje, tačiau internete randu tik civinilės bylos taikos sutarties šabloną. Na ir ten remiamasi tam tikrais CPK straipsniais. Tai ką daryti? Tiesiog pakeisti tuos CPK straipsnius į tinkamus straipsnius iš LR administracinių bylų teisenos įstatymo?

1. teisininkas 2018-12-07 17:08
ne tai kad sablonas o elitinis pavyzdys

administracinę bylą Nr. I-84-790/2016 nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

14Patvirtinti taikos sutartį, 2016 m. gegužės 30 d. sudarytą pareiškėjo žemės ūkio bendrovės „Agaro riešutas“ atstovo advokato Igno Vėgėlės ir atsakovų Lietuvos valstybės, atstovaujamos Agentūros, ir Agentūros, atstovaujamų Agentūros Teisės departamento direktoriaus Tautvydo Jakučio, šiomis sąlygomis:

15„Pareiškėjas Žemės ūkio bendrovė „Agaro riešutas", įm. k. 154881372, Balandiškių k. Biržų r. (toliau – Pareiškėjas), kuriam Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-84-790/2016 atstovauja advokatas Ignas Vėgėlė, advokatų kontora „Vėgėlė, Gabartas, Šidlauskas LawHouse“, atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Blindžių g. 17, Vilnius (toliau – Lietuvos Respublika), kurią atstovauja Teisės departamento direktorius Tautvydas Jakutis, atsakovė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Blindžių g. 17, Vilnius (toliau –Nacionalinė mokėjimo agentūra), kurią atstovauja Teisės departamento direktorius Tautvydas Jakutis, toliau kiekvienas atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis, gera valia bei vadovaudamosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 42 straipsnio 2 dalimi, 521 straipsniu, 101 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 102 straipsnio 3 dalimi, sudarė šią Taikos sutartį, kuria susitarė tarpusavio nuolaidų būdu išspręsti ir užbaigti ginčą Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-84-790/2016 toliau nurodytomis sąlygomis:

Nacionalinė mokėjimo agentūra (Žemės ūkio paramos departamentas) įsipareigoja per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos priimti sprendimą, patvirtinantį Pareiškėjui papildomai apskaičiuotą ir išmokėtiną paramą už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus už 2012 metus, netaikant papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų mažinimo (toliau – PNTI mažinimas), kaip nurodyta 2016 m. sausio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime Nr. C(2016)210 final, kuriuo leidžiama Lietuvoje išmokėti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už 2012 m., ir suteikiantį teisę Pareiškėjui gauti dėl PNTI mažinimo neišmokėtą paramą už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus už 2012 metus – 2 746,37 Eur.
Nacionalinė mokėjimo agentūra įsipareigoja Pareiškėjui pervesti priklausančias sumas, į Pareiškėjo nurodytas atsiskaitomąsias banko sąskaitas ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo mėn. 31 d.
Pareiškėjas atsisako visų kitų administracinėje byloje Nr. I-84-790/2016 pareikštų skundo reikalavimų (dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros Žemės ūkio paramos departamento priimtų sprendimų panaikinimo, dėl negautų pajamų priteisimo iš atsakovės Lietuvos Respublikos ir dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovių Lietuvos Respublikos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros).
Šalys pareiškia ir patvirtina, kad įsiteisėjus Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarčiai patvirtinti Taikos sutartį bei Nacionalinei mokėjimo agentūrai galutinai įvykdžius Taikos sutarties sąlygas, visi ginčai tarp Šalių administracinėje byloje Nr. I-84-790/2016 bus visiškai ir galutinai išspręsti ir Šalys neturės viena kitai jokių pretenzijų ir (arba) reikalavimų.
Šalys susitaria, kad jos padengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas advokato pagalbai apmokėti, ir viena iš kitos šių išlaidų atlyginimo nereikalauja.
Šalys teismo prašo patvirtinti Taikos sutartį ir administracinę bylą Nr. I-84-790/2016 nutraukti.
Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.
Šalys susitaria, kad šią Taikos sutartį teismui tvirtinti gali pateikti viena iš Šalių.
Šalys patvirtina, kad sudaryta Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui bei nepažeidžia Šalių teisių ir (arba) įstatymo saugomų interesų.
Šalys įsipareigoja bendradarbiauti ir dėti visas pastangas, kad pavyktų tinkamai ir laiku įgyvendinti Taikos sutartį.
Šalys patvirtina ir užtikrina, kad ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 4 punktas ir 102 straipsnio 3 dalies turinys joms yra žinomas suprantamas. Teismas nutraukia bylą, jeigu yra teismo patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis, ir teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
Taikos sutartis surašyta trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir Vilniaus apygardos administraciniam teismui.“

16Administracinę bylą pagal pareiškėjo žemės ūkio bendrovės „Agaro riešutas“ skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, dėl sprendimo panaikinimo ir žalos atlyginimo Nr. I-84-790/2016 nutraukti.

17Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti pareiškėjui žemės ūkio bendrovei „Agaro riešutas“ (įmonės kodas 154881372) 14,48 Eur (keturiolika eurų 48 centus) sumokėto žyminio mokesčio, kurį pareiškėjas sumokėjo 2013-08-28 vietiniu lėšų pervedimu Nr. ( - ) (mokėtojas Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, kodas 110055327). Išaiškinti, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Informacija
Turinys
Komentarai

Data 2016-08-09
Atsisiųsti DOCX
Rūšis Administracinė byla
Tipas Nutartis
Teismas Vilniaus apygardos administracinis teismas
Teisėjas(ai) Rūta Miliuvienė
Rasa Ragulskytė-Markovienė
Marius Bajoras
Baigtis Byla nutraukta.
1 1.11 1.25
Proceso dalyviai
Atsakovas
Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės mokėjimo agentūros 288739270
Trečiasis suinteresuotas asmuo
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 188604574
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 188675190
Pareiškėjas
AGARO RIEŠUTAS 154881372
Pareiškėjo atstovas
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija 110055327

Jūsų komentaras/atsakymas

DĖMESIO: Norėdami rašyti žinutę, prisijunkite prie sistemos. Užsiregistruoti galite nemokamai čia.