Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
DISKUSIJOS

Pradžia > Visos diskusijos (LT) > Baudžiamoji teisė > Išteisinto teisiamojo teisė...


    


osra 2019-09-30 15:40
turiu nemažą patirtį teisminėse bylose, bet ne baudžiamosiose. Todėl klausiu: negi išteisintas teisiamasis negali prisiteisti važiavimo išlaidų atlyginimą. BPK str. 103.

1. to osra 2019-09-30 18:00
Osvaldai Raščiukevičiau, būdamas Inos padėjėju, tikėtina todėl jau tiek laiko ir neišlaikote advokato egzamino, nes norint išlaikyti egzaminą, reikia kirsti ne tik civeką, bet ir baudžiaką. Ne gana to, šiandieną prieš keletą valandų, dar ir pasireklamavote Facebook'o vaikų grupėje "Neįtikėtini faktai", nes manytina tamstai su klientūra yra nekažką, jog jau reikia eiti per vaikus ir per visus galus agresyviai brukti save...

2. WM 2019-10-01 08:53
Ką reiskia teisminė byla, bet ne baudžiamoji?

3. nei neklausk 2019-10-01 11:15
Nei klausti neverta. Be 5 minučių advokatas arba žmogus, kuris rengiasi išsilaikyti advokato egzaminą, tokių klausimų net neklaustų. Ponios Inos padėjėjui Osvaldui, teisminės bylos yra kita dimensija. Deja.

4. Laurynas 2019-10-01 11:39
Šiaip jis kitaip pasirašinėja, gal jūs kažką maišote? Šiaip visos bylos yra teisminės, jeigu nagrinėjamos teisme, jeigu ką, bet čia su teise nieko bendro, čia logika ir lietuvių kalba :)

5. osra 2019-10-01 12:17
Pažvengiau. Ačiū. Apie Osvaldą Raščiukevičių girdžiu pirmą kartą.

6. osra 2. WM 2019-10-01 12:20
administracinė, administracinio nusižengimo, civilinė, darbo, konstitucinės justicijos.

7. Gediminas 2019-10-01 17:05
Nu pavarot chebra forumiečiai.

Neaišku, kas šis žmogus "osra", o jau iš karto kimbat.

Be to, net jeigu ir tai tas žmogus, apie kurį čia rašot, tai kas čia blogo? Čia yra specializuotas teisės forumas, ir jame dalyvauja tiek teisininkai, tiek ne teisininkai. Klausti patarimo, informacijos, dalintis ja, yra labai sveikintinas dalykas.

Kaip ir Delfyje, Lrytas ir kt. portaluose komentarai bile pasityčiot. Tpfu

8. osra 2019-10-01 18:33
kaip ir radau atsakymą, todėl pasidalinsiu:

Dėl prašymo atlyginti kelionės išlaidas
33. Kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegijai išteisintasis J. W. pateikė prašymą dėl kelionės išlaidų, susijusių su jo atvykimu į 2019 m. sausio 15 d. teismo posėdį, apmokėjimo.
34. Proceso išlaidų atlyginimo klausimai sprendžiami vadovaujantis BPK 103–106 straipsniuose nustatytomis taisyklėmis.
35. Pagal BPK 103 straipsnio 6 dalį, be proceso išlaidų, išvardytų šio straipsnio 1–5 punktuose, proceso išlaidas sudaro ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. BPK 104 straipsnio (,,Proceso išlaidų atlyginimas“) 2 dalyje nustatyta, kad proceso dalyvis, kuris savo nuožiūra pakvietė dalyvauti procese ekspertą, specialistą, gynėją ar atstovą arba turėjo kitų išlaidų, jas apmoka pats iš savo lėšų. BPK 105 straipsnio (,,Proceso išlaidų išieškojimas“) 5 dalyje nurodyta, kad kai procesas nutraukiamas ar kaltinamasis išteisinamas, taip pat kai asmuo, iš kurio turi būti išieškotos proceso išlaidos, neišgali mokėti, proceso išlaidos apmokamos iš valstybės lėšų teisės aktų nustatyta tvarka.
36. Paprastai teismų praktikoje šios nuostatos aiškinamos kaip nereglamentuojančios proceso išlaidų atlyginimo iš valstybės išteisintajam (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-338/2014, 2K-260-303/2015, 2K-7-76-222-2016). Pagal savo prasmę ir pobūdį BPK 103 straipsnyje nurodytomis proceso išlaidomis yra laikomos tos išlaidos, kurias patiria valstybė baudžiamojo proceso metu. BPK 105 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais nėra subjekto, iš kurio būtų galima išieškoti proceso išlaidas, todėl šių išlaidų našta tenka valstybei.
37. Pažymėtina ir tai, kad pagal BPK 105 straipsnio 5 dalį proceso išlaidos apmokamos iš valstybės lėšų tais atvejais, kai procesas nutraukiamas ar kaltinamasis išteisinamas, taip pat kai asmuo, iš kurio turi būti išieškotos proceso išlaidos, neišgali mokėti. Nagrinėjamu atveju šioje byloje kasacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nepriėmė nė vieno iš šių BPK 105 straipsnio 5 dalyje nustatytų sprendimų, o nutarė panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Taigi, pirmosios instancijos teismo nuosprendis lieka neįsiteisėjęs, J. W. kaltės klausimas galutinai neišspręstas ir galutinis sprendimas dėl to nepriimtas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, J. W. prašymas apmokėti kelionės išlaidas paliktinas nenagrinėtas.
Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 5 punktu,
n u t a r i a :
Panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. gegužės 22 d. nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
J. W. prašymą atlyginti kelionės išlaidas palikti nenagrinėtą.

9. Karti tiesa 2019-10-01 21:45
Ir arkliui aišku, jog paskutiniai 5 parašyti komentarai yra Osvaldo Raščiukevičiaus, kuris neetiškai brukdamas savo paslaugas pasirašinėja "osra" arba "[email protected]". Nereikia būti genijum, jog nematyti to, kas ir taip yra absoliučiai akivaizdu. Manytina, kad dar teks pakankamai ilgai dirbti ponios Inos padėjėju, norint sėkmingai išlaikyti advokato egzaminą. O, norint tapti advokatu, tai reikia ne forumuose ištisai sėdėti ir ne Feisbuke vaikams per gvaltą siūlyti savo paslaugas, o skrupulingai sėdėti prie bylų. Bet kur čia pasėdėsi prie tų bylų, kai nėra ne tik kompetencijos, bet ir klientūros. Štai ir tokia skaudi realybė.

Jūsų komentaras/atsakymas

DĖMESIO: Norėdami rašyti žinutę, prisijunkite prie sistemos. Užsiregistruoti galite nemokamai čia.