Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
DISKUSIJOS

Pradžia > Visos diskusijos (LT) > Baudžiamoji teisė > Apeliacinis skundas baudž. ...


    


I.N. 2021-05-11 16:51
Sveiki, pralaimėjau bylą ir mane nuteisė baudžiamojoje byloje. Kaltinimus neigiau. Dabar duosiu apeliacinį skundą. Naudoju elektroninį parašą. Ar galiu duoti skundą emailu teismui su elektroniniu parašu, ar reikia siųsti popieriais viską paštu?

2. Alda 2021-05-11 17:26
Bandykite skųsti. Dar gelbstint save išnaudokit ir kt. variantus, jei esate nekaltas, pvz., proceso atnaujinimą ir kt.
Galite naudoti el. parašą, tikrai. Tik nepraleiskite termino apskųsti. Sėkmės jums.

3. Teisininkas 2021-05-12 10:05
Sveiki, kiek žinau, jeigu procesas nebuvo pagreitintas, tai negalima apskųsti el. parašu, reikia skųsti raštu. Yra atitinkami teismų išaiškinimai šituo klausimu. Žr. Lietuvos apeliacinio teismo nutartį b. Nr. 1S-16-487/2020:

Ten parašyta:
23BPK 81 straipsnyje numatytas informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimas baudžiamajame procese. Pagal šio straipsnio 1 dalį, ikiteisminio tyrimo metu baudžiamosios bylos duomenys elektronine forma tvarkomi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nustatyta tvarka, suderinta su Teisėjų taryba ir Advokatų taryba. Nagrinėjimo teisme metu baudžiamosios bylos duomenys elektronine forma tvarkomi Teisėjų tarybos nustatyta tvarka, suderinta su Lietuvos vyriausiuoju archyvaru. Baudžiamąsias bylas, kurios nagrinėjimo teisme metu vedamos elektronine forma, nustato Teisėjų taryba, suderinusi su Lietuvos Respublikos generaliniu prokuroru. Pagal to paties straipsnio 5 dalį, procesinių dokumentų įteikimo elektroninių ryšių priemonėmis nagrinėjimo teisme metu tvarką ir jų formą nustato Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 1R-332 Dėl procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo 91 punkte nustatyta, kad procesiniai dokumentai teismui gali būti pateikiami elektroninių ryšių priemonėmis Teisėjų tarybos nurodytose baudžiamosiose bylose, kurios nagrinėjimo teisme metu vedamos vien elektronine forma. Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 13P-145-(7.1.2) Dėl bylų ir su teismo procesu susijusios informacijos tvarkymo vien elektronine forma 1 dalyje nurodytos vien elektronine forma tvarkomos bylos. Šios dalies 1.5 punkte nustatyta, kad vien elektronine forma tvarkomos baudžiamosios bylos apylinkių ir apygardų teismuose pagal prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu arba prokuroro pareiškimą dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka, kuriose procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui pateiktas 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas. Visa tai rodo, kad galiojantis teisinis reglamentavimas numato, jog galimybė procesinius dokumentus teismui tekti elektroninių ryšių priemonėmis numatyta tik baudžiamosiose bylose, kurios vedamos elektronine forma. Kauno apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. 1-297-813/2019, kurioje gynėjas elektroninių ryšių priemonėmis pateikė skundą, yra vedama ne elektronine, o rašytine forma. Baudžiamojo proceso įstatymas rašytine forma vedamose bylose nenumato galimybės procesinius dokumentus teismui pateikti elektroninių ryšių priemonėmis. Taigi apygardos teismas nustatęs, kad kaltinamojo R. B. gynėjo skundas dėl šio teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutarties yra pateiktas elektroniniu paštu, pasirašytas elektroniniu parašu, padarė pagrįstą išvadą, jog jis negali būti priimtas. Vien tai, kad gynėjo skundas buvo pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, 25 straipsnio 2 dalies nuostatas lygiavertis rašytiniam parašui, nesudaro pagrindo nesutikti su apygardos teismo išvadų teisingumu. Advokato skunde nurodoma aplinkybė, kad pagal Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, naudojantis kvalifikuotų elektroninių parašų kvalifikuota galiojimo patvirtinimo paslauga, preziumuojama, kad kvalifikuoto elektroninio parašo galiojimas yra patvirtintas patikimai, o galiojimo patvirtinimo procedūros rezultatas teisingas, taip pat nepaneigia skundžiamos nutarties išvadų. Jau minėta, kad informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimą baudžiamajame procese reglamentuoja BPK 81 straipsnis. Skunde nurodomos BPK 81 straipsnio 8 dalies nuostatos, susijusios su teise pateikti teismui procesinius ir kitus dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat taikomos tik elektronine forma vedamose baudžiamosiose bylose. Gynėjo skunde minimos Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 371 straipsnio 3 dalies nuostatos taip pat yra susijusios su elektronine forma tvarkomomis bylomis. Gynėjas, siekdamas įgyvendinti teisę apskųsti priimtą teismo sprendimą, privalo tai daryti pagal baudžiamojo proceso įstatyme nustatytus reikalavimus. Teismuose taikomos asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų pateikimo tvarką reglamentuojančios taisyklės neturi viršenybės prieš galiojantį įstatymą. Skunde nurodoma aplinkybė, jog pasitaiko atvejų, kuomet elektroniniu parašu pasirašyti ir elektroniniu paštu pateikti skundai yra priimami, nepaneigia aukščiau išdėstytų teisės normų pagrindu daromų išvadų. Be to, kaip minėta, šio klausimo teisinis reglamentavimas skiriasi nuo baudžiamosios bylos vedimo formos.

4. Alda 2021-05-12 15:51
Tiksliau,jeigu baudžiamoji byla teisme buvo vedama rašytine forma,tada ir skundas teikiamas tik rašytine.Tada gerb.I.N.,jūs negalite naudoti el.parašo skundo teikimui. Gerb.Teisininkas čia įnešė aiškumo,ačiū jam.

5. I.N. 2021-05-12 17:32
Sveiki dar karta, nelabai suprantu. Kas yra ta rasytine forma? Na, teisme tiesiog vyko posedziai, buvo siunciami dokumentai paprastu pastu. Ar cia rasytine forma? Yra siunte kazka ir elektroniniu pastu.

6. Alda 2021-05-12 19:24
Rašytinė forma reiškia,kad byla vyko ne per EPP teismų sistemą,bet paprastai,kaip jūs sakote,buvo siunčiami per paštą procesiniai dokumentai.
Būtent jūsų ir yra rašytinė forma,todėl ir toliau tą darykite.

7. Alda 2021-05-12 19:30
Šiaip per karantino laikotarpį visi teismai priima skundus skenuotu parašu,išsiųstus teismo el.paštu iš savo el pašto.Aš dabar visą laiką taip darau,tinka.
Patarčiau taip daryti ir jums.Tik nepainiokit-el.paštas-tai ne EPP sistema ir ne elektroninė byla.El.paštas karantino laikotarpiu atstoja paprastą paštą..

8. Virgis 2021-05-15 12:49
Šik tiek vėliau pakomentuosiu LAT nutartį. Pradžiai nusikaltimo aplinkybės ir teisinio ginčo esmė mano subjektyvia nuomone.
Automobilis iš šalutinio kelio nepristabdęs išvažiavo į pagrindinį ir partrenkė juo važiavusį motociklininką. Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo iškelta baudžiamoji byla, kaltu pripažintas šalutiniu keliu važiavęs vairuotojas. Kaltininkas ikiteisminio tyrimo metu bandė sušvelninti savo kaltę, duodamas parodymus sukūrė detalią istoriją, kurią patvirtino kartu važiavusi sugyventinė. Kaltininko įvykio versija skiriasi nuo nukentėjusiojo, liudininko parodymų ir prieštarauja kitiems byloje surinktiems duomenims.
Kaltinamasis aktas pateiktas pirmos instancijos teismui remiasi išskirtinai kaltinamojo parodymams, prokuroras dėl to mato esant kaltę lengvinančių aplinkybių.
Pirmos instancijos teismas ignoruodamas prieštaravimus, neatlikęs kitų būtinų veiksmų taiko sutrumpintą įrodymų taikymo normą (BPK 273 straipsnis), ko pasekoje kaltinamasis atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Pirmos instancijos teismo nuosprendis apskundžiamas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėdamas bylą apklausia liudininkus. Apklausiama kaltinamojo sugyventinė teisme atsisako savo parodymų, kitas liudininkas patvirtina nukentėjusiojo parodymuose pateiktus duomenis ir paneigia kaltininko įvykio versija. Apeliacinis teismas skundą atmeta, surinktų įrodymų nevertina.
Pirmos ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai apskundžiami kasacine tvarka. LAT skunda atmeta ignoruodamas jo turinį.

Jūsų komentaras/atsakymas

DĖMESIO: Norėdami rašyti žinutę, prisijunkite prie sistemos. Užsiregistruoti galite nemokamai čia.