Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
DISKUSIJOS

Pradžia > Visos diskusijos (LT) > Kiti klausimai > Ar konstitucijos straipsnia...


    


edededed 2021-07-06 10:37
LR Konstitucija -

<b>29 straipsnis</b>
Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
<b>Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo</b> lyties, rasės, tautybės, kalbos, <b>kilmės</b>, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

<b>78 straipsnis</b>
<b>Respublikos Prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis PAGAL KILMĘ</b>, ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip keturiasdešimt metų ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu.
Respublikos Prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai penkeriems metams, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.
Tas pats asmuo Respublikos Prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

Ar čia nėra prieštaravimų? Ar teoriškai dėl to galima kreiptis i Konstitucinį Teismą? (tesiog įdomu, nes neseniai norėjo beveik tą patį padaryti su dviguba pilietybe)

1. Alda 2021-07-06 22:05
Pagal mane jūs neteisingai praanalizavot normas.Viena iš jų reglamentuoja visų asmenų lygybę prieš įstatymą,kita gi-nustato Lietuvos prezidento rinkimų tvarką.Ar jums atrodo,kad tapti prezidentu-privilegija? Tai ne privilegija,bet lb sunkus ir atsakingas darbas,kurį ne kiekvienas sugeba atlikti.Todėl nereikėtų tapatinti šių abiejų normų.

2.  2021-07-06 22:41
Alda, kodėl jūs manot, kad LR pilietis, kuris gimė Lietuvoje (arba net negimė, o pvz. gimė Vokietijoje ir vėliau gavo pilietybę ne dėl kilmės) negali būti geru ir atsakingu prezidentu, kurį išrinktų piliečiai. Bet iš šių straipsniu seka, kad toks žmogus neturi tokios teisės. Ar jis yra antros rūšies dėl savo kilmės? Tarnaut kariuomenėj gali, o prezidentu tapti - ne?

Gerai - dėl 78 straipsnio čia jūsų nuomonė, bet ką jūs pasakytumėt dėl straipsnį dėl dvigubos pilietybės, kurį planavo įvest 2019m., ir jis buvo suformuluotas analogiškai. Ar tai irgi nėra privilegija?

3. A-n-d-r-i-u-s 2021-07-07 10:36
Daugumoje valstybių konstitucijose nurodoma, kad Prezidentas turėtų būti ne tik tos valstybės pilietis, bet ir gimęs ar kilęs iš joje gimusių piliečių. Retais atvejais konstitucija nenumato kilmės reikalavimų ir apsiriboja paprasta pilietybės sąlyga arba reikalavimu, kad asmuo neturėtų dvigubos pilietybės.

4. edededed 2021-07-07 11:37
A-n-d-r-i-u-s, mano karta yra 3 šeimoj, kuri gimė Lietuvoje, bet aš nesu pilietis pagal kilmę. Ok, aš galiu priimti tokią (mano nuomone) diskriminaciją.
Bet pradinis klausimas buvo - ar taip išvis teisiškai gali būti (straipsniu prieštaravimas)? Ir su planuojamu straipsniu dėl dvigubos pilietybės (jei jis bus suformuluotas taip, kaip buvo 2019 m. referendume) aš tikrai nesutikčiau.

5. A-n-d-r-i-u-s 2021-07-07 11:54
Na..., ko gero, teisininkai-konstitucionalistai atsakytų, kad iš Konstitucijos prigimties, konstitucingumo idėjos kyla atsakymas, kad Konstitucijoje negali būti ir nėra spragų ar vidinių prieštaravimų, tarp konstitucinių principų ir konstitucinių normų negali būti ir nėra priešpriešos, visos konstitucinės normos ir konstituciniai principai sudaro darnią sistemą.

6. Alda 2021-07-07 22:24
Mano nuomone,jums būtų lengviau įrodyti,kad esate pilietis(-ė) pagal kilmę,negu kad taisyti Konstitucijos normas.
Dar patarčiau jums,gerb.edededed,pirmiau gerai pasiskaityti LR Pilietybės įstatyme kas yra laikomas lietuvių kilmės asmeniu ir matysite,kad keliate vėją visai be reikalo,nes pagal nurodytas aplinkybes ir įstatymą tikrai esate lietuvių kilmės asmuo,nebent kažkur pradeklaravote kitaip.

7.  2021-07-08 09:34
Ačiū už atsakymus.

A-n-d-r-i-u-s, turbūt taip ir būtų.

Alda,
LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMAS (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.387811)
2 straipsnis, 6 punktas -
Lietuvių kilmės asmuo – asmuo, kurio tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai IR kuris pats laiko save lietuviu ir deklaruoja tai rašytiniu pareiškimu.
39 straipsnis, 2 punktas -
Lietuvių kilmę patvirtina dokumentai, kuriuose nurodyta, kad asmens tėvai ar seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai, taip pat asmens rašytinis pareiškimas, kuriuo jis deklaruoja, kad laiko save lietuviu.
Ar aš galiu daryti įtaką/pakeisti tėvų tautybę?

8. Alda 2021-07-08 10:32
Užtenka tik,kad vienas iš tėvų ar net senelių buvo lietuviai.Ar to irgi neturite?
Kitu atveju-turite tą kilmę,kurią turite ir jūsų kilmės valstybėje jums taikomos visos galimybės,tame skaičiuje-ir tapti prezidentu...

9. edededed 2021-07-08 14:12
Alda, aišku.
Įdomiai demokratija veikia.

Jūsų komentaras/atsakymas

DĖMESIO: Norėdami rašyti žinutę, prisijunkite prie sistemos. Užsiregistruoti galite nemokamai čia.