Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
DISKUSIJOS

Pradžia > Visos diskusijos (LT) > Kiti klausimai > Nusikalstamumo užkardymas


    


Monstras 2003-07-21 12:07
Pagal Nusikalstamumo užkardymo įstatymą esant atitinkamoms sąlygoms skiriamas oficialus perspėjimas laikytis įstatymų, nepažeidinėti žmogaus teisių ir pan. Skiria jį policija. įstatymas visisškai nenurodo nei jo apskundimo tvarkos, nei galiojimo laiko ir net nenumato galimybės jį panaikinti. Gaunasi, kad perspėjimas, kad ir nepagrįstai pareikštas yra amžinas, neapskundžiamas, neatšaukiamas. Kažkokių teisinių galimybių jį anuliuoti kaip ir nėra.
Pasidalinkite mintimis, jei kas nors manote kitaip.

1. [Jurgis] 2003-07-22 00:31
Čia ne į temą, bet būtų įdomu sužinoti ar šis įstatymas buvo bent kartą realiai pritaikytas praktikoje? Aš ne teisininkas, o tik pradedu teise domėtis :-)

2. Monstras 1. [Jurgis] 2003-07-22 08:09
Buvo. Paskyrė tokį perspėjimą, manom kad be pagrindo ir nežinom kaip apskųsti.

3. Hawk 2003-07-22 09:37
5 straipsnis. Oficialaus perspėjimo sąvoka
Oficialus perspėjimas – tai įgalioto policijos pareigūno rašytinis reikalavimas asmeniui būtinai laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių, nedaryti teisės pažeidimų ir supažindinimas su galimomis teisinėmis pasekmėmis.

6 straipsnis. Oficialaus perspėjimo pareiškimo tvarka ir pasekmės
1. Policijos įstaigos vadovas arba jį pavaduojantis policijos pareigūnas, atsižvelgdami į šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytus duomenis, įgalioja policijos pareigūną pareikšti asmeniui oficialų perspėjimą.
2. Įgaliotas policijos pareigūnas, vykdydamas sprendimą dėl oficialaus perspėjimo taikymo, turi teisę iškviesti asmenį į policijos įstaigą.
3. Sprendimas dėl oficialaus perspėjimo taikymo asmeniui įforminamas raštišku nutarimu. Nutarimą patvirtina policijos įstaigos vadovas.
4. Oficialus perspėjimas pateikiamas asmeniui susipažinti ir pasirašyti.
5. Asmeniui turi būti įteiktas oficialaus perspėjimo nuorašas.
6. Jei asmuo, kuriam pritaikytas oficialus perspėjimas, nesilaiko šio perspėjimo reikalavimų, policijos įstaigos vadovas arba jį pavaduojantis policijos pareigūnas gali įgalioti policijos pareigūną spręsti, ar prašyti teismo skirti tokiam asmeniui teismo įpareigojimus.

Pirmiausiai tai psichologinio poveikio priemonė, kurią techniškai atšaukti sudėtinga- paliko ji pėdsaką asmens atmintyje ir taškas.
Įspėjimo laikytis įstatymų atšaukiamas, sukeltų dvilypumą, reikštų, kad įstatymų laikytis nebereikia ar pan.
Pats įspėjimas jokių neigiamų pasekmių nesukelia, laisvių neriboja, tačiau einančiam nusikaltimų keliu apkartina gyvenimą.
Todėl ar dėl kitko galima daryt prielaidą, kad įspėjimo apskundimo tvarkos Įstatymo leidėjas nenumatė neatsitiktinai.


4. phoenix 3. Hawk 2003-07-22 10:02
4 str.: Šio įstatymo 3 straipsnyje numatytos prevencinės poveikio priemonės gali būti taikomos asmenims, jei iš įstatymų nustatyta tvarka gautų duomenų apie šių asmenų ryšius su organizuotomis grupėmis, nusikalstamais susivienijimais ar jų nariais yra pakankamas pagrindas manyti, kad šie asmenys gali daryti sunkius ar labai sunkius nusikaltimus.

Todėl vargu ar galima teigti, kad "pats įspėjimas jokių neigiamų pasekmių nesukelia". Į oficialaus įspėjimo praeityje faktą teismas tikrai atsižvelgs, svarstydamas teisiamojo kaltės klausimą dėl konkretaus nusikaltimo.

Tai, kad asmuo palaiko ryšius su nusikalstamomis gruouotėmis, yra žinia (o ne nuomonė), o žinią galima paneigti.

Manau, kad nutarimą dėl oficialaus perspėjimo neabejotinai turi būti leidžiama apskųsti. Įstatyme niekur neparašyta, kad jis neskundžiamas. O Konstitucijos 30 str. kiekvienam asmeniui leidžia ginti savo teises teisme. Taip pat atsživelgtina į LAT CBS išplėstinės kolegijos 2002 m. vasario 5 d. nutartyje civ. byloje Nr. 3K-7-518/2002 (Teismų praktika Nr. 17, p. 226) pateiktus išaiškinimus dėl teisės skųsti teismui prokuroro veiksmus.

5. Hawk 4. phoenix 2003-07-22 10:24
"Į oficialaus įspėjimo praeityje faktą teismas tikrai atsižvelgs, svarstydamas teisiamojo kaltės klausimą dėl konkretaus nusikaltimo." Nebūtinai. Tikėtina, kad įspėjimas duos rezultatų ir užkardytas asmuo nebus teisiamas dėl konkretaus nusikaltimo:)

Norėjau pagyvinti Monstro diskusiją, bei pabandyt pateisint įstatymo leidėjo poziciją.
Užkardydami ON įstatymų leidėjas iš tiesų ne itint rūpinasi tų asmenų teisėmis.

6. [Jurgis] 2003-07-22 10:55
Įdomu man:-) O ką čia nesenai teko viena ausim nugirsti, kad Lietuvoje dar nė karto nebuvo teismo konstatuota, kad veikė nusikalstamas susivienijimas?

7. [Jurgis] 2003-07-22 10:57
Turiu omeny ne organizuotą grupę ar iš anksto susitarusius asmenis, bet kaip "organizaciją" su vadovais..., kur aiškiai paskirstyti visų dalyvių vaidmenys "pareigos" ir t.t.?

8. phoenix 6. [Jurgis] 2003-07-22 13:21
Jus labai suklaidino. Bylų yra ir ne viena - pradžiai galite pasižiūrėti apžvalgą prie 1995 m. nutarimo. Pvz., pagal BK 227-1 str. buvo nuteisti ir Vilniaus brigados nariai.

9. [Jurgis] 2003-07-22 13:22
Dėkoju už informaciją:-)
Sakau, kad man dar toli...

10. phoenix 2003-07-22 13:27
"Tikėtina, kad įspėjimas duos rezultatų ir užkardytas asmuo nebus teisiamas dėl konkretaus nusikaltimo" - nelogiškas teiginys. Turi būti: "Tikėtina, kad įspėjimas duos rezultatų ir užkardytas asmuo nepadarys nusikaltimo".

Teisme teisiami ne vien padarę nusikaltimus: teismo proceso metu turi būti įrodytas asmens dalyvavimas darant nusikaltimą, gi nekalti turi būti išteisinti išteisinamuoju nuosprendžiu. O vertindamas įrodymus teismas atsižvelgs į įspėjimą...

Kaltieji neabejotinai turi būti nubausti, tačiau jiems turi būti užtikrintas sąžiningas procesas (teisė į gynybą ir kt.).

11. Hawk 2003-07-23 12:57
"Tikėtina, kad įspėjimas duos rezultatų ir užkardytas asmuo nebus teisiamas dėl konkretaus nusikaltimo" - nelogiškas teiginys gavosi dėl interpretacijos - mintis buvo tokia, kad atgrasintas ispėjimo asmuo nedarys nusikaltimų ir teisiamas nebus.

"Tikėtina, kad įspėjimas duos rezultatų ir užkardytas asmuo nepadarys nusikaltimo, į ką teismas tikrai atsižvelgs, svarstydamas teisiamojo kaltės klausimą dėl konkretaus nusikaltimo, kadangi teisme teisiami ne vien padarę nusikaltimus"- laisvai interpretuojant taip galima būtų apibendrint teiginius.
12. bang 2018-12-11 11:33
Dėl pasekmių.
Įspėjimas buvo panaudotas kaip charakterizuojantis asmenį civilinėje byloje dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo: buvo persiųstas savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl tolimesnių veiksmų atlikimo, o Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotoja pateikė teismui.
Tačiau VLAT sako - neskundžiamas kaip nesukeliantis teisinių pasekmių.
IMHO, tai yra labai blogai.

13. bang 2018-12-11 12:10
Sprendimas http://eteismai.lt/byla/111989416574797/AS-146-484-12

Jūsų komentaras/atsakymas

DĖMESIO: Norėdami rašyti žinutę, prisijunkite prie sistemos. Užsiregistruoti galite nemokamai čia.