Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
DISKUSIJOS

Pradžia > Visos diskusijos (LT) > Civilinė teisė > Dėl teisės vairuoti atėmimo...


    


LA 2021-12-30 15:58
Ar turi teisę vienas medikas, be jokių konkrečiu tyrimų atimti teisę vairuoti 6 men? skundo ginčų komisijai tekstas:
2021-11-05 d. valstybės įmonės „REGITRA“ priimtą sprendimą vairuotojo pažymėjimą paskelbti negaliojančiu, taip pat 2021-11-03 Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinės ligoninė priimtą sprendimą atimti teisę vairuoti motorines transporto priemones dėl sveikatos būklės.
Noriu pabrėžti, kad sveikatos pablogėjimas prasidėjo apie 2018m vasario mėnesį, prasidėjo nuo galvos skausmų ir kaip vėliau buvo diagnozuota trišakio nervo neuralgijos (būklė, kai skauda veidą ir skausmas persiduoda į ausį ir, ar akį). Kreipiausi į VŠĮ Antakalnio polikliniką, buvo nuspręsta, kad taip yra, dėl danties nervo uždegimo, pasiuntė į VŠĮ Žalgirio klinika, ten gydė nervą apie 3 mėn., kol galiausiai buvo atlikta Rezekcija (danties šaknies nervo sutrumpinimas). Bet skausmas niekur nedingo, todėl vėl kreipiausi į šeimos gydytoją. Skundžiausi galvos skausmais ir skausmais veido srityje (simptomai panašūs į sinusitą), kol galiausiai vienos iš bemiegių naktų metu nuvažiavau į VRUL ir ten buvo diagnozuota trišakio nervo neuralgija. Prabuvus ant biuletenio apie pusę metų Antakalnio poliklinikoje pastarasis buvo nutrauktas, motyvuojant tuo, kad „jau turėjo praeiti“. Išėjau iš darbo, nes negalėjau tinkamai atlikti savo pareigų. Galiausiai 2019-02-14 d. parėjęs iš balkono netekau sąmonės, buvo iškviesta greitoji ir buvau nuvežtas į RVUL, paguldytas į neurochirurgijos skyrių, atliktos kelios galvos operacijos įskaitant išsiliejusio kraujo nuvalymą nuo smegenų. Po to buvo dalinai paralyžiuota kairė pusė, išleistas iš ligoninės pats važiavau į reabilitaciją Druskininkuose. Grįžus iš reabilitacijos jaučiausi geriau, bet vėl buvau paguldytas į RVUL neurologijos skyrių kur buvo diagnozuota židininė epilepsija. Išleistas iš ligoninės buvau pripažintas neįgaliuoju, darbingumo buvo likę tik 45%, gydžiausi ambulatoriškai, periodiškai lankiausi RVUL, pas neurologą. Po metų gydimosi, 2020-10 mėn. neįgalumo komisija padidino darbingumo lygį iki 50%. Galiausiai eilinio apsilankymo pas neurologą metu, bet pasikeitus gydytojui 2020-11-03 buvo nuspręsta atimti teisę vairuoti, šis sprendimas nebuvo paremtas jokiais tyrimais ar logika, nes aš jaučiu artėjanti priepuolį, ir galiu sustabdyti transporto priemonę, bei ją suvaldyti, niekada nebuvo taip, kad sąmonės netekčiau staiga, be to per visa aprašytą laikotarpį nuo ligos atsiradimo buvo tik 2 sąmonės netekimo atvejai įskaitant pirmąjį 2019-02-14 su aiškiai juntamais simptomais ilgą laiką prieš tai. Be to labai keista, kad šis sprendimas priimtas iš esmės pagerėjus būklei. Noriu pabrėžti, kad per visa aprašytą laikotarpį vairavau ir nepatyriau jokio incidento ar auto įvykio susijusio su savo liga, ar būkle. Automobilis man reikalingas susisiekimui, vienas auginu 3 vaikus ir dirbu. Manau šis sprendimas yra šališkas ir neteisingas, be to pažeidžia mano kaip žmogaus teises ir trukdo man tinkamai funkcionuoti, kaip piliečiui, neleidžia laisvai judėti, todėl prašau palikti teisę spręsti man pačiam.
12-20 gavau lydraštį ir 14 dienų trūkumams pašalinti.
Klausimas ką daryti tokioje situacijoje, gal atsirastu kompetentingas teisininkas?

2. LA 2021-12-30 16:28
Gautas lydraštis:
Lietuvos administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) pirmininko pavaduotoja Eglė
Bilevičiūtė, susipažinusi su 2021-12-15 pareiškėjo L A skundu,
n u s t a t ė :
Pareiškėjas 2021-12-15 skunde „Dėl teisės vairuoti motorinę transporto priemonę atėmimo ir
vairuotojo pažymėjimo paskelbimo negaliojančiu“, prašo panaikinti viešosios įstaigos Respublikinė
Vilniaus universitetinė ligoninė sprendimą ir valstybės įmonės „REGITRA“ sprendimą.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo (toliau – IAGNTĮ) 6 straipsniu, į Komisiją jos kompetencijai priskirtais klausimais turi teisę
kreiptis asmenys, manantys, kad jų teisės yra pažeistos. Ši asmens teisė yra neatsiejama nuo asmens
pareigos padaryti tai pagal įstatymų nustatytas taisykles, įskaitant pateikti teisės aktų reikalavimus
atitinkantį skundą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-03-03 nutartis administracinėje
byloje Nr. AS-180-575/2021). Kaip reglamentuota IAGNTĮ 7 straipsnio 1 dalyje, Komisijai
pateikiamas skundas turi atitikti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –
ABTĮ) 24 straipsnyje (išskyrus 24 straipsnio 2 dalies 9 punktą) nustatytus formos ir turinio
reikalavimus, o pagal šio straipsnio 3 dalies 1 punktą prie skundo turi būti pridedamas skundžiamas
individualus administracinis aktas.
Vadovaujantis ABTĮ 24 straipsnio 2 dalimi skunde, be kita ko, turi būti nurodyta viešojo
administravimo subjekto ar kito asmens, kurio teisės aktas arba veiksmai (neveikimas) ar vilkinimas
atlikti veiksmus skundžiami, pavadinimas (4 punktas), konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas)
ar teisės aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data (6 punktas).
Pareiškėjo skundas neatitinka nurodytų skundo formai ir turiniui keliamų reikalavimų.
Minėtu teisiniu reguliavimu nustatyta, kad skunde turi būti nurodytas viešojo administravimo
subjekto konkretus skundžiamas veiksmas, jo prėmimo data, tačiau nors pareiškėjas skunde nurodė,
kad skundžia viešosios įstaigos Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, kaip atsakovo,
sprendimą, tačiau nenurodė kokį konkretų sprendimą (individualų administracinį aktą) arba veiksmus
(neveikimą) pareiškėjas skundžia, t. y. nenurodyta sprendimo pavadinimas, numeris bei prie skundo
skundžiamas sprendimas nepridėtas. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, nagrinėdamas kilusius ginčus, yra pripažinęs, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinti
viešosios įstaigos statusą nelaikytina viešojo administravimo subjektu (2013-08-21 nutartis
administracinėje byloje Nr. AS-520-584/2013), todėl kyla klausimas ar nagrinėjamu atveju
Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė yra tinkamas atsakovas.
Taip pat prašom informuoti ar sutinkate, kad Jūsų skundas Komisijos posėdyje būtų
nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, t. y. ginčo šalims nedalyvaujant.
Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi IAGNTĮ 10 straipsnio 3 ir 4 dalimis,
n u s p r e n d ž i a :
nustatyti pareiškėjui L A 14 dienų terminą nuo šio sprendimo gavimo dienos
pateikti Komisijai skundą pagal anksčiau išvardytus reikalavimus.
Sprendimas neskundžiamas.
Komisijos pirmininko pavaduotoja Eglė Bilevičiūtė

3. Alda 2021-12-30 16:33
O ho...Tai kas suteikė gydytojui tokią teisę ir kokia įstatymo norma jis pasivadovavo..Čia turėtų būti teikiamas skundas Gydytojų Akreditavimo komisijai dėl įgaliojimų viršijimo ir gydytojo licenzijos atėmimo,vienareikšmiškai,skubėkite tą padaryti..

4. Sveikatos 2021-12-30 17:17
Aldos neklausom šį kartą, o skaitom lentelės "MINIMALIOS SVEIKATOS TINKAMUMO NORMOS, TAIKOMOS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS VAIRUOTI IR VAIRUOJANTIEMS VARIKLIO VAROMĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ" 6 punktą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DC61D74561C5/asr
NEUROLOGINĖS LIGOS IR OBSTRUKCINĖS MIEGO APNĖJOS SINDROMAS
Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, sergantiems sunkiomis nervų ligomis, išskyrus atvejus, kai prie prašymo pridedama gydytojo neurologo išvada.
Neurologiniai sutrikimai, susiję su turinčiomis įtakos centrinei ar periferinei nervų sistemai ligomis ar chirurgine intervencija, dėl kurių atsiranda sensoriniai ar motoriniai sutrikimai, darantys poveikį pusiausvyrai bei koordinacijai, privalo būti tinkamai įvertinti atsižvelgiant į jų funkcinius padarinius ir progresavimo riziką. Jei yra ligos progresavimo rizika, vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami tik periodiškai įvertinant sveikatos būklę. Epilepsijos priepuoliai ar kiti staigūs sąmonės sutrikimai kelia rimtą pavojų kelių eismo saugumui, jei jie ištinka asmenį vairuojant variklio varomą transporto priemonę.
1 grupė: Vairuotojo pažymėjimai gali būti išduodami ar atnaujinami gydytojui neurologui atlikus patikrinimą ir reguliariai atliekant medicinines apžiūras. Gydytojas neurologas įvertina epilepsijos ar kitų sąmonės sutrikimų būklę, klinikinę formą ir progresavimą pavyzdžiui, jei pastaruosius dvejus metus nebuvo priepuolių, atliktą gydymą ir jo rezultatus.
2 grupė: Vairuotojo pažymėjimai neišduodami kandidatams į vairuotojus ar neatnaujinami vairuotojams, kuriuos ištinka ar gali ištikti epilepsijos priepuoliai ar kiti staigūs sąmonės sutrikimai.
ir papunkčius.

5. Alda 4. Sveikatos 2021-12-30 18:19
Patarčiau gerb.Sveikatos ne tik teisės akto priedą ,išėmus iš konteksto pateikti,bet patį aktą cituoti,t.y. 2000m.gegužės 31d.sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr.301 ir ĮDĖMIAI perskaityti šio įsakymo 20,28,29 ir 30 punktus ir tada suprasite ar gali vienas gydytojas tą padaryti be GKK-jos sprendimo.

6. Alda 2021-12-31 14:32
Įsidėmėkite-gydytojas neurologas turi teisę tik pateikti išvadą gydytojų komisijai,o ne priimti sprendimus,suvaržančius ar apribojančius pacientų teises.

7. LA 2022-01-01 13:37
Teisę turi bet kuris gydytojas, ne tik neurologas. Ir ne tik dėl sveikatos būklės, o ir dėl elgesio... Nzn kaip tai vertinti?
Pridedu dokumentą gautą iš regitros. Keistą, kad neina pdf, kazkas negerai su sia sistema, pridesiu nuorodas.

https://easyupload.io/m/qwpnol

1-mas IMG_20211210_104309_tusuotas.pdf - sprendimas gautas iš regitros
2-as Po ilgų ginču ir lydrašcio pateikimo Regitrai, is jų gautas mistinis gydytojo išrašytas "dokumentas" (ligoninė nepateikė).

Gal kas nors padėsite skundą pataisyti? Ačių Alda už prądžią.

8. LA 2022-01-01 13:44
Alda galbūt galėtumėte kontaktais savo pasidalinti, arba susisiekti su manimi, matau, kad nesate tiesiog žmogus iš gatvės.
Pagalba labai praverstų (ne už ačiū aišku).

9. Alda 2022-01-01 14:27
Parašykite tik kuriam Lietuvos regione esate,tik tiek...Parašykite savo el paštą aš jums parašysiu,nors dabar žiauriai užimta,net galva plyšta...

10. LA 2022-01-01 14:39
Dar norėjau pabrėžti, kad ligos kodo, pagal kurį jis galėtu atimti, net nėra apraše.

11. LA 2022-01-01 14:52
Alda. Aš gyvenu Vilniuje.

12. LA 2022-03-11 15:52
Alda yra labai gera, supratinga ir teisinga teisininkė. Kuri man padeda šiuo klausimu, kitaip nei Sveikatos, ji sugeba žiūrėti į įstatymą ir poįstatyminius aktus, kaip į visumą, o ne bukai pacituoti kažkokią tai normą.
Nuoširdus ir didelis AČIŪ Aldai.

13. Alda 2022-03-11 16:47
Mielas LA,neatsitiktinai šnd.,Laisvės dienoje,parašėte man gerą žodį...Dar ne vienam aš iš jūsų nušluostysiu teisinės skriaudos ašarą,jeigu tik man parako užteks..Ačiū,jums,mielieji...

15. moni7 2023-03-12 13:57
ačiu už šįa naudingą nuorodą https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DC61D74561C5/asr

Jūsų komentaras/atsakymas

DĖMESIO: Norėdami rašyti žinutę, prisijunkite prie sistemos. Užsiregistruoti galite nemokamai čia.