Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
DISKUSIJOS

Pradžia > Visos diskusijos (LT) > Civilinė teisė > Įdomus klausimas iš darbo t...


    


Prometėjas 2023-04-01 14:45
Įdomus klausimas iš darbo teisės:
Kaip žinome, sutarčių teisėje prioritetas teikiamas sutarties išsaugojimui (favor contractus principas), o vienašalis sutarties nutraukimas yra pripažįstamas ULTIMA RATIO priemone.
Ar analogiška nuostata taikytina darbo sutartims, ar ne?
Logiškai mąstant, darbo sutartis yra sutarčių teisės rūšis, todėl darbo sutartims turėtų galioti bendrieji sutarčių teisės principai, įskaitant sutartinių santykių stabilumo, teisėtų lūkesčių principus, kuriuos apima būtent favor contractus principas - prioritetas sutarties išsaugojimui.
Būsiu labai dėkingas, jeigu kas nors pasidalintumėte teismų praktika, DGK sprendimais arba savo motyvuotomis įžvalgomis, jog darbo sutartims irgi yra taikomi šie civilinėje teisėje pripažįstami sutarčių teisės principai, o darbo sutarties nutraukimas su darbuotoju Darbdavio valia yra ULTIMA RATIO priemonė, kurios taikymas laikytinas teisėtu ir pagrįstu tik kraštutiniu atveju.

1. Alda 2023-04-01 15:42
Na bet gal tą kraštutinį ultima ratio atvejį ir užčiuopė darbdavys,prieš imdamasis atleisti?
Na,imant kuris čia principas kurį nurungs,tai teismai nelabai su tuo terliojasi,-ima faktais-ką padarė darbuotojas,kad reikėjo imtis tokių priemonių.
Be kita ko,tada galima pritaikyti ir Sutarties laisvės principą-noriu sudarau,noriu-nutraukiu sutartį.
Dar šiuo atveju geriau imti-darbuotojas teisiniuose santykiuose su darbdaviu yra silpnesnioji šalis,todėl turi didesnę teisinę apsaugą.
Opagal aną principą jūs nieko nepasieksit.Aš taip manau,o kiti gal mano kitaip,tada pasireikškit teisininkai.

2. Temos tęsinys 2023-04-01 23:37
Gerb. Alda, turiu paprieštarauti Jūsų išsakytam teiginiui dėl darbuotojo traktavimo silpnesniąja darbo sutarties šalimi. Taip buvo anksčiau, o pagal naująjį DK, įsigaliojusį 2017 metais, darbuotojas nebelaikomas silpnesniąja šalimi.
Dabartiniame DK expressis verbis įtvirtinta, kad darbo teisės subjektai yra lygūs - t.y. darbdavys ir darbuotojas traktuojami kaip lygiaverčiai subjektai - vienodas teises ir galias turinčios šalys, iš kurių nei viena neturi būti prioritetiškai ginama. Todėl darbuotojai, deja, neturėtų puoselėti tokių vilčių.

3. Alda 2023-04-02 02:46
O kodėlgi jums neužginčijus situacijos ieškiniu-Dėl darbo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu?

4. Alda 2023-04-02 19:09
Matote,gerb.Prometėjau,mes niekada savo teisių neapginame don-kichotiškais metodais,bet tik-aštriaisiais ir realiais reikalavimais.Patirsite-niekam tie jūsų aukštieji principai neįdomūs,-tai tas pats,kas belsti į dangaus vartus.

5. Prometėjas 2023-04-03 12:45
Dėkui gerb. Aldai už pastebėjimus. Manau, kad išties reiktų kreiptis dėl galimai neteisėto darbo sutarties nutraukimo, bet pirmiausiai į DGK.
Būsiu labai dėkingas, jeigu portalo skaitytojai pasidalintų savo įžvalgomis ir/arba patirtimi dėl tokios bylos perspektyvų.

6. Saulius 2023-04-06 10:51
Sveiki,

Manau, taip atleidimas iš darbo darbdavio valia/dėl darbuotojo kaltės (DK 57, 58 ir 59 straipsniai) yra kraštutinė priemonė, bet jei darbdavys atliko viską teisėtai, vadovaujantis DK, galima remtis visais teisės principais nieko nelaimėsim.
Manau, kur ir ką galimą ginčyti:

-DK 57 str. atveju (paimkim dažniausiai pasitaikantį atvejai etatų mažinimą). Prieš atleidimą privalo būti atlikta visą krūva procedūrų - turėtų būti parengtos įvairios ataskaitos ir pan., kurios tikrai pagrįstų, kad pvz. darbdavio ekonominė situacija yra tikrai sunki ir jis turi mažinti etatus/atleisti darbuotojus tik esant pagrįstam poreikiui darbdavys gali priimti sprendimą atleisti darbuotoją. DK 57 str. įtvirtinta visa tvarka kaip yra atrenkami darbuotojai kurie bus atleisti.

-DK 58 str. atveju. Atleidimas dėl kaltės turi būti pagrįstas ir proporcingas. Jei padaroma žala darbdaviui, pvz. darbuotojas išneša/pavogia kokį nors kompiuterį iš ofiso tokiu atveju atleidimas bus pagrįstas teisėtas (jei buvo tinkamai atliktos procedūros – tyrimas/pasiaiškinimo paprašymas ir t.t.). Bet jei darbuotojas pavėluoją į darbą pvz. 5-10 min. (dirbą ofisinį darbą) duodam jam įspėjimą ir jis vėl po kelių dienų pavėluoja 5-10 min ir tada darbdavys atleidžia darbuotoją kaip padariusį antrą tokį pat pareigų pažeidimą ir galima sakyti, kad pagal procedūras viskas buvo atlikta tinkamai, bet jei tas 5-10 min pavėlavimas nesukėlė jokių neigiamų pasekmių darbdaviui darbuotojas galėtų drąsiai ginčyti atleidimo teisėtumą nes atleidimas nebūtų proporcinga priemonė padarytam nusižengimui (šiuo klausimu tikrai yra pilna teismų praktikos, galima pasiieškoti).

-DK 59 str. atveju. Viskas įtvirtinta pačiame straipsnyje. Negalima atleisti dėl diskriminacijos, darbuotojo naudojimosi savo teisėmis ir t.t.

Tad galiausiai lieka vienintelis klausimas ar darbdavys atliko visas procedūras teisėtai, remiantis DK nuostatomis ir ar turėjo pagrįstą pagrindą atleisti darbuotoją.

7. Laurynas 2023-04-07 09:04
Jei darbdavys tikrai norės atsisveikinti su darbuotoju, jis ir atsisveikins, vienaip ar kitaip. Kraštutiniu atveju išmokėjęs kompensaciją už 6 mėnesius ir nenurodydamas priežasčių. Tai brangus būdas, bet įmanomas. Taip pat visada galima išsiskirti "šalių susitarimu". Na ir neatmetamas variantas kad darbdavys gali sudaryti tokias sąlygas dirbti, kad darbuotojas saugodamas nervus ir sveikatą pats atsistatydins. Aišku, neteisinu darbdavių, bet ir iš darbuotojų pusės būna gerų piktnaudžiautojų

8. Alda 2023-04-07 13:38
Šiaip tai pritarčiau,kad tikrai vietos neturėsit,net jei ir gerų geriausiu laimėjimo atveju...Ar ne geriau pradėti viską naujoje vietoje,kaip sakant lotyniškai nuo "tabula rasa'''',nebent auksinę vietą turėjote...
Nemanau,kaip ir Laurynas sako,kad buvote visiškai teisus,jei jums sukurpė atleidimą...Gerais darbuotojais neatsikrato...Galbūt buvote gabus,bet to neužtenka...

9. Prometėjas 2023-04-11 12:42
Didelis dėkui visiems, ypač gerb. Sauliui už išsamų komentarą.
O dėl argumento "gerais darbuotojais neatsikrato", prašau man atleisti, tačiau tai ganėtinai nuvalkiota tezė, kaip ir darbdavių giesmelė, jog jiems amžinai "trūksta darbuotojų".
Kalbant konkrečiai apie teisininko pareigas verslo struktūrose, Jūsų dėmesiui chrestomatinė situacija: įmonė priima teisininką į naujai įsteigtą pareigybę. Teisininkui pavedamos klasikinės užduotys: sukurti lokalinius teisės aktus (nuostatus, instrukcijas, tipinių įmonės dokumentų: sutarčių, užsakymų, pretenzinių raštų ir kt. šablonus), sužiūrėti visus kontrahentų įsiskolinimus už pastarųjų kelerių metų laikotarpį (nes įmonė neturėjo teisininko) ir teisminiu ar ikiteisminiu keliu atgauti pradelstas skolas.
Darbas atliktas, darbdaviui lieka visas intelektinis rezultatas ir finansinė nauda. O teisininkas nebereikalingas. Kam mokėti algą, jeigu galima kurį laiką pataupyti? Po kelerių metų, kai vėl susikaups kalnas teisinių problemų, darbdavys vėl ieškos teisininko. Taip ir sukasi ydingas ratas.
Ar vis dar laikotės geležinės nuomonės, jog "gerais darbuotojais neatsikrato"?...

10. Alda 2023-04-11 13:51
Kaip visada,pakonkretinus situaciją,situacija vertinama kitaip...Bet kas šitoje situacijoje esmė...
Matau-daleiskim jūs esate diplomuotas teisininkas,jeigu teisingai supratau.Kaip matau,jūsų darbdavys linkęs išnaudoti teisininkus,kurie kaip supratau,dažnai keičiami būtent tada,kai sunkiausi darbai padaryti,ane?
Man tik kyla paprastas klausimas -kaip jūs,būdamas geru teisininku,kurį,neva išnaudojo,vėl veržiatės grįžti pas jį,kad jus išnaudotų...Ką,orumo neturite? Ar jaučiate,kad kitur netiksite,ar bus dar blogiau...?
Eikite pas gerą darbdavį ir pradėkite veiklą...Arba pasirinkite kovoti ir...likti ...tik...kovotoju...kaip visada būna...
Žinote,tokiais atvejais,deja,kas kovoja su darbdaviu,lieka tik...kovotoju.Pasitikslinsim situaciją po metų kitų,gerai?
Yra gyvenime daug gerų patarimų ir daug gerų krypčių...Neskubėkite spręsti..Žiūrėkite į situaciją laiko perspektyvoje ir patirtyje...tegu ir kitų asmenų negatyvioje patirtyje...ji irgi naudinga...Analizuokite...Žinote,kas man krinta į akis...Kad tas,kuris tvirtina,kad ale,darbe viską padarė,visa našta tik jam,-toli gražu tokiu nebūna...Mano patirtis tokia...

Jūsų komentaras/atsakymas

DĖMESIO: Norėdami rašyti žinutę, prisijunkite prie sistemos. Užsiregistruoti galite nemokamai čia.