Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios
DISKUSIJOS

Pradžia > Visos diskusijos (LT) > Civilinė teisė > Ar pajininkui priklauso div...


    


Jonas 2024-01-25 21:01
Sveiki. Situacija tokia, asmuo paveldėjo kooperatyvo pajus, į narius jo nepriėmė, vėliau direktorius atsisakė mokėti dividendus, aiškindamas, kad jie priklauso tik nariams. Tuomet kyla klausimas pajininko kapitalu naudojasi, o dividendų išmokėti negali. Patarkit, kaip spręsti šią situaciją? Dėkui.

1. Alda 2024-01-27 12:27
LR Kooperatinių bendrovių įstatymas,8 str.2 dalis ir 10 str.6 dalis.Vadovaujantis šiais įstatymo straipsniais,rašykite prašymą kooperatyvo administracijai.Jo netenkinus,skųskite.

2. Jonas 2024-01-28 13:16
Panašioje situacijoje sprendimas buvo apskustas teismui, kuris konstatavo:

Kooperatinių bendrovių įstatymo 12 straipsnio 1 dalis aiškintina sistemiškai kartu su 10 straipsnio 5 ir 6 dalimis, t. y. tuo atveju, kai kooperatinės bendrovės narių sprendimu yra nustatyta nuosavą kapitalą (visą ar jo dalį) priskirti jos nariams, asmenys, kurių narystė kooperatinėje bendrovėje pasibaigė, įgyja teisę į Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytą išmoką – nariui priskirtos turto dalies atlyginimą piniginiu ekvivalentu rinkos kainomis. Tuo atveju, kai pagal kooperatinės bendrovės įstatus jos nuosavas kapitalas (išskyrus už pajus įneštus pajinius įnašus) yra nedalomas, asmuo, kurio narystė kooperatyve pasibaigė, neturi teisės į kooperatinės bendrovės turto (kapitalo) dalies atlyginimą pagal Kooperatinių bendrovių įstatymo 10 straipsnio 5 dalį, nes tokiu atveju kooperatinės bendrovės nariui ji nepriskirta.

Darytina išvada, kad kapitalas nariui priklauso, tik tuomet, jei pagal kooperatyvo įstatus jam šis kapitalas buvo priskirtas. Jei nepriskyrė, tuomet narys neturi teisės į kapitalą, todėl pajininkui nėra išmokamas dividendas.

LAT byloje Nr. 3K-3-258/2006 (19 p.) konstatavo, bylą nagrinėję teismai pagrįstai pripažino, jog pajus yra vertybinis popierius, nes atitinka CK 1.101 straipsnio reikalavimus. Teismai byloje nustatė, kad pajaus turėtojas turi teisę dalyvauti bendrovės valdyme, jis gali gauti dividendus (dalį pelno), gauti dalį likviduojamos bendrovės turto pajus, kaip vertybinis popierius, gali būti perleidžiamas kitam asmeniui, paveldimas ir pan. (CK 1.101 straipsnio 1, 3, 7 dalys).

Tuomet gaunasi teisinis kazusas, kadangi Civilinio kodekso 1.101 str. 7 d. reglamentuoja, kad Nuosavybės vertybinis popierius suteikia teisę dalyvauti valdant įmonę, patvirtina įmonės kapitalo turėjimą ir suteikia teisę gauti dalį įmonės pelno (akcijos ir akcijų sertifikatai ir kt.), išskyrus įstatymų numatytas išimtis.

Kyla klausimas, jei pajus yra nuosavybės vertybinis popierius, kuris patvirtina įmonės kapitalo turėjimą, tuomet kokią teisę, įstatų numatyta tvarka, nariai gali daryti įtaiką kito nario nuosavybės teisėms? Suprantama, kad nariai gali valdyti kapitalą, bet savintis ar įtakoti kitų narių turtines teises jie negali.

Juk nuosavybės teisę numato Civilinis kodeksas ir gina LR Konstitucijos 23 straipsnis, kuriame nurodoma, kad nuosavybė neliečiama, nuosavybės teises saugo įstatymai. Konstitucija suteikia teisę savininkui su jam priklausančiu turtu atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus uždraustus įstatymu, naudoti savo turtą ir lemti jo likimą bet kuriuo būdu, kuriuo nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės.

Ar Jūs manote kitaip? Padiskutuokime, nes šis klausimas aktualus tūkstančiams nariams, pajininkams.

3. Ne narys 2024-04-25 21:58
Temoje virš 700 peržiūrų ir nei vieno patarimo, pamąstymo, replikos. Kur dingo civilinės teisės žinovai profesoriai, docentai, studentai? Juk tema teisės žinovams tikrai įdomi. Nagi, jungiam smegenis ir diskutuojam! :)

4. :: 2024-04-26 15:25
Išsikraustė į Facebooką.

Jūsų komentaras/atsakymas

DĖMESIO: Norėdami rašyti žinutę, prisijunkite prie sistemos. Užsiregistruoti galite nemokamai čia.