Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Seimas sustiprino pinigų plovimo prevenciją
2024-04-18 , Seimas

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisas, kuriomis sugriežtino reikalavimus lošimų ir valiutų keitimo, mokesčių konsultantų, nekilnojamojo turto agentų, apskaitos verslui. Stiprindamas pinigų plovimo prevenciją, Seimas suteikė teises priežiūros institucijai stabdyti pažeidėjų veiklą, į pinigų plovimo prevencijos veiklą įtraukiant daugiau žmonių ir įmonių. Priimtomis pataisomis virtualių valiutų keityklų, depozitinių virtualių pinigų operatoriams nustatyta minimali – 125 tūkst. eurų įstatinio kapitalo vertė, kuri turėtų būti išlaikoma visą jų veiklos laiką. 

„Įvertinant sektoriaus keliamą riziką ir aplaidų požiūrį į šiuo metu nustatytų reikalavimų laikymąsi, akivaizdu, kad sektoriuje paplitęs poreikis nesilaikyti teisės aktų reikalavimų. Taigi įstatymo projektu siūloma suteikti papildomus įgaliojimus priežiūros institucijai, esant pagrindui, rinkos dalyviams taikyti taip pat ir griežčiausią priemonę. Toks veiklos uždraudimas būtų taikomas kaip kraštutinė, be abejonės, priemonė, tačiau nustačius atvejus, kai priežiūros institucijai sistemingai neteikiama informacija arba teikiama neteisinga informacija, sistemingai pažeidžiamas įstatymas arba padarytas šiurkštus šio įstatymo pažeidimas, arba įstatymo pažeidimas pakartotinai per vienerius metus, būtų taikoma toji kraštutinė priemonė, griežčiausia, tai yra veiklos sustabdymas“, – posėdžio metu sakė Seimo narys Vilius Semeška. 

Įstatyme įtvirtinta, kad finansų įstaigos, siekdamos įgyvendinti šiame įstatyme joms nustatytas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, įskaitant ir tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių netinkamo įgyvendinimo, prevencijos priemones, turės teisę keistis informacija apie klientą ir jo atstovą, kliento naudos gavėją, kliento, kuris yra juridinis asmuo, nuosavybės ir kontrolės struktūroje dalyvaujančius asmenis ir pinigines operacijas ar sandorius, kai joms kyla įtarimų dėl galimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, įskaitant galimą tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių netinkamą įgyvendinimą. 

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIVP-3357(2) pritarė 107 Seimo nariai, prieš balsavo du, susilaikė 10 parlamentarų. 

Atskiri įstatymo straipsniai trimis etapais įsigalioja nuo 2024 m. gegužės 1 d. iki lapkričio 1 d. 

Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo perdavė veiklos funkcijas kitam asmeniui, kuris priklauso vienai įmonių grupei, ir yra registruotas trečiojoje valstybėje, kuri neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje išdėstytoje Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 152 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų (toliau – nustatyti reikalavimai), ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų reikalavimų. 

Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, kurie po šio įstatymo įsigaliojimo perdavė veiklos funkcijas kitam asmeniui, kuris yra registruotas valstybėje, kuri po šių funkcijų perdavimo momento nebeatitinka nustatytų reikalavimų, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo aplinkybės, kad valstybė nebeatitinka nustatytų reikalavimų paaiškėjimo momento, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų reikalavimų Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos, bet nebaigtos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo procedūros baigiamos pagal teisės normas, galiojusias iki 2024 m. balandžio 30 d. 

Po šio įstatymo įsigaliojimo pradėtose Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo procedūrose laikinas uždraudimas (apribojimas) kitam įpareigotajam subjektui teikti vieną ar kelias paslaugas tol, kol tęsiamas šio įstatymo pažeidimas, uždraudimas visam laikui kitam įpareigotajam subjektui teikti vieną ar kelias paslaugas, laikinas arba visam laikui uždraudimas (apribojimas) vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą taikomi vertinant faktus ir aplinkybes, kurie atsirado 2024 m. gegužės 1 d. ir vėliau, išskyrus faktus ir aplinkybes dėl informacijos neteikimo ar neteisingos informacijos teikimo ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų pakartotinumo, kurie vertinami ir jeigu atsirado iki 2024 m. gegužės 1 d. 

Asmenys, iki 2024 m. liepos 31 d. pradėję vykdyti ir nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. toliau vykdantys nekilnojamojo turto agento (brokerio), mokesčių konsultavimo veiklą, ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 1 d. pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui ar Valstybinei mokesčių inspekcijai šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje išdėstytoje Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją. 

Asmenys, iki 2024 m. liepos 31 d. pradėję vykdyti ir nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. toliau vykdantys virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą, iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. informuoja Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, kaip laikomasi šio įstatymo 12 straipsnio 7 dalyje išdėstyto Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 6 dalies 1 punkto a papunktyje nustatyto reikalavimo nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. nuolat palaikyti ne mažesnį kaip 125 000 eurų dydžio nuosavą kapitalą, ir pateikia šio reikalavimo vykdymo įrodymus. 

Virtualiųjų valiutų keityklos operatoriai ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai, kurie iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. neįvykdo šio įstatymo 12 straipsnyje išdėstyto Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 6 dalies 1 punkto a papunkčio reikalavimo nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d. nuolat palaikyti ne mažesnį kaip 125 000 eurų dydžio nuosavą kapitalą ir (arba) iki 2024 m. rugpjūčio 31 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai nepateikia šio straipsnio 10 dalyje nurodytos informacijos, nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. netenka teisės toliau vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklos Lietuvoje. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ne vėliau kaip iki 2024 m. spalio 1 d. praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie virtualiųjų valiutų keityklos operatorius ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius, kurie netenka teisės toliau vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklos Lietuvos Respublikoje, o Juridinių asmenų registro tvarkytojas nedelsdamas nuo šios informacijos gavimo, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 1 d., išregistruoja duomenis apie tai, kad šie juridiniai asmenys vykdo virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą. Dėl to Juridinių asmenų registro tvarkytojo patirtos sąnaudos mutatis mutandis kompensuojamos Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

Parengė 
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausioji specialistė
Saulė Eglė Trembo
Tel. (0 5) 209 6203, el. p. [email protected]

00
Aktualijos
Po svarstymo pritarta siūlymui griežtinti atsakomybę už nusikaltimus valstybei
2024-05-21, Seimas
Seimui pristatyta nauja Sporto įstatymo redakcija
2024-05-21, Seimas
Seimas svarstys siūlymą įpareigoti tikrinti dirbančių su vaikais teistumą
2024-05-21, Seimas
Seimas ragina Sakartvelo Parlamentą atšaukti įstatymą dėl užsienio įtakos skaidrumo
2024-05-21, Seimas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-05-21
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-05-20
Naujausios diskusijos
22:29
19:47
15:57
15:21
11:58
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti