Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Pasiūlymai dėl reklaminių renginių, kuriuose teikiama reklaminė informacija apie vaistinius preparatus, organizavimo tvarkų tobulinimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose
2024-05-15 , Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Juditos Grigelytės, VŽ foto

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –  VVKT), siekdama nustatyti, ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) vykdo teisės aktų, reglamentuojančių vaistinių preparatų reklamą, reikalavimus, įvertino vienuolika patvirtintų ir paskelbtų ASPĮ interneto svetainėse reklaminių renginių ASPĮ organizavimo tvarkos aprašų, kuriuos parengti įpareigoja Vaistinių preparatų reklamos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128 (toliau – Vaistinių preparatų reklamos taisyklės), 263 punktas.

Įvertinę ASPĮ vadovų patvirtintas reklaminių renginių ASPĮ organizavimo tvarkas ir atsižvelgdami į jose nustatytus trūkumus ir neatitiktis teisės aktų, reglamentuojančių reklaminių renginių organizavimą ASPĮ, reikalavimams, teikiame pasiūlymus dėl reklaminių renginių ASPĮ organizavimo tvarkų tobulinimo:

1. Vadovaujantis Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 263 punktu, ASPĮ vadovo patvirtinta reklaminių renginių ASPĮ organizavimo tvarka neturi prieštarauti Vaistinių preparatų reklamos taisyklių V skyriaus nuostatoms. Taigi reklaminių renginių ASPĮ organizavimo tvarkoje reklamos davėjams negali būti nustatomi įpareigojimai, neatitinkantys aukštesnės galios teisės aktų – Farmacijos įstatymo ir Vaistinių preparatų reklamos taisyklių – nuostatų, pavyzdžiui:

  1. vadovaujantis Farmacijos įstatymo 51 straipsnio 4 dalimi, vaistų reklamuotojo vizitas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, siekiant asmeniškai susitikti su sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus, draudžiamas. Taigi ir ASPĮ vadovo patvirtintoje reklaminių renginių ASPĮ organizavimo tvarkoje negali būti nustatoma tokių vizitų  į ASPĮ tvarka, asmeninio susitikimo sąvoka, trukmė ir pan.;
  2. negali būti nustatomas reikalavimas, kad reklaminiame renginyje dalyvautų daugiau nei du sveikatos priežiūros specialistai. Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 261 punktas nustato, kad reklaminiame renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip du sveikatos priežiūros specialistai, kuriems, atsižvelgiant į jų profesinę kvalifikaciją, jame numatoma pateikti informacija apie reklamuojamą vaistinį preparatą yra aktuali;
  3. negali būti nustatomi kitokie terminai reklaminio renginio atšaukimui nei nustatyta Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 2614 punkte. Tiek ASPĮ, tiek reklamos davėjas turi teisę dėl objektyvių priežasčių atšaukti numatytą reklaminį renginį ASPĮ nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos reklaminio renginio datos.
  4. ASPĮ turi informuoti VVKT apie tai, kad reklamos davėjas ar vaistų reklamuotojas galėjo pažeisti Taisyklių reikalavimus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo galimo Taisyklių reikalavimų pažeidimo nustatymo dienos (Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 2615 punktas). Taigi, jei minėta nuostata nurodoma reklaminių renginių ASPĮ organizavimo tvarkoje, primename, kad Vaistinių preparatų reklamos taisyklės nustato pareigą, o ne teisę informuoti VVKTapie Vaistinių preparatų reklamos taisyklių reikalavimų pažeidimus.

2. Ne visų ASPĮ interneto svetainėse yra viešai paskelbta ASPĮ vadovo patvirtinta reklaminių renginių organizavimo tvarka. Primename, kad ši tvarka, jei ASPĮ ją turi, vadovaujantis Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 267 punktu, turi būti paskelbta ASPĮ interneto svetainėje: „informacija apie tai, kur ir kaip pateikti prašymus, ASP įstaigos telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriais būtų galima susisiekti su atsakingu asmeniu, ir ASP įstaigos vadovo patvirtinta reklaminių renginių organizavimo tvarka turi būti viešai paskelbti ASP įstaigos interneto svetainėje, jeigu ASP įstaiga ją turi, ir popieriniame variante ASP įstaigos registratūroje ar kitoje ASP įstaigos vadovo nustatytoje vietoje, kad būtų užtikrinta galimybė reklamos davėjams bei ASP įstaigos sveikatos priežiūros specialistams su ja susipažinti“.

3. Atkreipiame dėmesį, jog Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 268 punktas numato, kad atsakingas asmuo, suderinęs reklaminio renginio ASPĮ datą su prašymą pateikusiu reklamos davėju, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos pateikia reklamos davėjui pranešimą apie priimtą sprendimą dėl reklaminio renginio ASPĮ organizavimo. Šių taisyklių 2613.1 papunktis įpareigoja reklamos davėją ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki numatyto reklaminio renginio ASPĮ datos registruoti numatytą reklaminį renginį ASPĮ VVKT sukurtoje ir įdiegtoje elektroninėje reklaminių renginių registravimo formoje. Vadinasi, reklamos davėjas, siekdamas laikytis minėto reikalavimo, prašymą organizuoti reklaminį renginį ASPĮ turėtų pateikti ne vėliau nei prieš 20 darbo dienų. Atsižvelgiant į tai, siūlytume reklaminių renginių ASPĮ organizavimo tvarkoje atitinkamai patikslinti terminą prašymo dėl reklaminio renginio organizavimo pateikimui.

4. Primename, kokią informaciją reklamos davėjas, norintis organizuoti reklaminį renginį ASPĮ turi pateikti ASPĮ atsakingam asmeniui (Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 266  punktas):

  • informacija apie reklamos davėją (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);
  • reklaminio renginio pobūdis: renginys skirtas tik tos ASP įstaigos sveikatos priežiūros specialistams ar ir kitų ASP įstaigų sveikatos priežiūros specialistams;
  • siūloma reklaminio renginio data ir trukmė;
  • kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis renginys;
  • reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);
  • vaistinio preparato, apie kurį numatoma teikti reklaminę informaciją, pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma (stiprumo ir farmacinės formos nereikia nurodyti, jeigu numatoma teikti reklaminę informaciją apie visus registruotus vaistinio preparato stiprumus ir farmacines formas).

Vaistinių preparatų reklamos taisyklės nenumato galimybės ASPĮ nustatyti kitokią papildomą privalomą informaciją negu nurodyta šių Taisyklių 266 punkte. 

5. Reklaminių renginių ASPĮ organizavimo tvarkoje neturi būti nustatyta perteklinių nuostatų, nesusijusių su reklaminių renginių organizavimu (tokių kaip vaistinių preparatų reklamos ekspertizės atlikimas, vaistinio preparato charakteristikų santraukos sąvoka ir pan.), taip pat siūlome neapibrėžti sąvokų, kurios toliau reklaminių renginių ASPĮ organizavimo tvarkoje nevartojamos. 

Tikimės, kad šie siūlymai prisidės prie reklaminių renginių ASPĮ organizavimo tobulinimo ir vienodo teisės aktų, reglamentuojančių reklaminių renginių organizavimą ASPĮ, taikymo. Jei kiltų papildomų klausimų, maloniai prašytume kreiptis į VVKT el. paštu [email protected].

00
Aktualijos
Prie medicinos priemonių, skirtų sveikatos priežiūros specialistams, galės būti pridedamos ir anglų kalba parengtos naudojimo instrukcijos
2024-06-14, Seimas
VDAI kviečia susipažinti su patikrinimų dėl vaizdo stebėjimo viešosiose vietose reikalavimų užtikrinimo bei dėl reikalavimų, susijusių su duomenų valdytojo ir / ar duomenų tvarkytojo santykiais rezultatų apibendrinimais
2024-06-14, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Teismas išnagrinėjo korupcijos Biržų rajono savivaldybėje bylą
2024-06-14, Specialiųjų tyrimų tarnyba
Žemės sklypo kadastrinius matavimus, kadastro duomenų patikslinimą galės inicijuoti ir statytojas
2024-06-14, Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti