Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Rekomendacijos dėl priėmimo į valstybės tarnybą
2024-05-16 , Viešojo valdymo agentūra
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Viešojo valdymo agentūra prižiūri, kaip valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos organizuoja konkursus į karjeros valstybės tarnautojų pareigas, kaip įgyvendinamas Valstybės tarnybos įstatymas ir su juo susiję teisės aktai, teikia metodinę pagalbą, rekomendacijas. 

Įvertinusi patikrinimų metu surinktą informaciją ir siekdama pagerinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų konkursų organizavimo ir administravimo kokybę, Agentūra teikia priėmimo į valstybės tarnybą rekomendacijas: 
•    Siunčiant pretendentams informacines žinutes per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) skiltį „Atitinka reikalavimus“, „Neatitinka reikalavimus“ ar „Grąžinant tikslinti“, nurodyti atsakingo asmens, kuris administruoja konkursą, kontaktinę informaciją.
•    Tikrinant pretendentų pateiktus dokumentus, įvertinti visas darbo patirties alternatyvas pagal specialiuosius reikalavimus. Jeigu nepateikta dokumentų, įrodančių darbo patirtį, pretendento turi būti prašoma papildomai pateikti per VATIS dokumento kopiją (-as).
•    Pretendento gyvenimo aprašymas nėra patirtį įrodantis dokumentas. Jis skirtas tik susipažinti su pretendento darbine patirtimi. Jeigu nėra pateikta dokumentų, pagrindžiančių atitikimą specialiesiems reikalavimams (išsilavinimas, darbo patirtis, vadovaujamo darbo patirtis, tam tikrų pažymėjimų turėjimas, vairuotojo teisių turėjimas ir pan.), būtina per VATIS prašyti pretendento patikslinti dokumentus.
•    Jeigu pretendentas iki nurodytos datos nepateikė papildomų dokumentų per VATIS, laikoma, kad jis neatitinka reikalavimų. Siūlytina apie tai informuoti pretendentus.
•    Pretendentai turi teisę pateikti pažymą apie nustatytą užsienio kalbos mokėjimo lygį iki pat vertinimo komisijoje posėdžio pradžios, o jų prašymai dalyvauti konkurse negali būti iš anksto atmetami.
•    Apie pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo datą, laiką, vietą ir eigą, informaciją apie pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo metu taikytinus vertinimo kriterijus ir metodus pranešti pretendentams per VATIS ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pretendentų vertinimo komisijoje ar gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas tikrinimo pradžios.
•    Konkurso komisija turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki konkurso paskelbimo dienos. 
•    Garso įraše įgarsinti konkurso pavadinimą, konkurso skelbimo numerį (tai ypač aktualu, kai vienu metu vyksta keli identiški konkursai), laiką, vietą. Pristatyti konkurso komisiją ir įsitikinti, ar pretendentai neturi pagrindo nušalinti komisijos narių nuo vertinimo proceso. Taip pat informuoti, kad pretendentų vertinimo komisijoje eiga ir rezultatai įforminami protokolu ir pretendentų vertinimo komisijoje eigai fiksuoti ir vertinimo objektyvumui užtikrinti daromas skaitmeninis garso įrašas. Laikmena su skaitmeniniu garso įrašu pridedama prie protokolo. Raštu atliktos užduotys pridedamos prie protokolo.
•    Protokole rekomenduota užfiksuoti, kokie yra taikomi vertinimo metodai.
•    Komisijos nariai garso ar vaizdo įrašui turėtų įgarsinti savo balą.
•    Jeigu nė vienas pretendentas nesurenka 6 balų, protokole rekomenduota užfiksuoti sprendimą dėl konkurso laimėtojo, kad konkursas yra laikomas neįvykusiu, nes nė vienas pretendentas nesurinko 6 balų.
•    Komisijos sekretoriumi gali būti skiriamas komisijos narys arba kitas asmuo. Komisijos sekretorius gali vertinti pretendentus tik tuo atveju, jeigu jis yra paskirtas būti komisijos nariu ir sekretoriumi.
•    Užsienio kalbos mokėjimo lygis C1 yra aukštesnis nei B2, todėl pretendentas pateikiantis aukštesnio lygio nei yra nurodyta specialiuosiuose reikalavimuose užsienio kalbos lygio pažymą turi būti vertinamas kaip atitinkantis specialiuosius reikalavimus.
•    Siekiant pritraukti potencialius pretendentus į valstybės tarnautojo pareigas, skelbti su pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas pritraukimu susijusią informaciją įstaigos interneto svetainėje, viešuose socialiniuose tinkluose, darbuotojų paieškos ir atrankos agentūrų portaluose, kreiptis pagalbos į profesines bendrijas, organizuoti pretendentų susitikimus su įstaigos atstovais bei vykdyti kitus konkurso ar atrankos viešinimo ir pretendentų pritraukimo į juos veiksmus. 

 

00
Aktualijos
Prie medicinos priemonių, skirtų sveikatos priežiūros specialistams, galės būti pridedamos ir anglų kalba parengtos naudojimo instrukcijos
2024-06-14, Seimas
VDAI kviečia susipažinti su patikrinimų dėl vaizdo stebėjimo viešosiose vietose reikalavimų užtikrinimo bei dėl reikalavimų, susijusių su duomenų valdytojo ir / ar duomenų tvarkytojo santykiais rezultatų apibendrinimais
2024-06-14, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Teismas išnagrinėjo korupcijos Biržų rajono savivaldybėje bylą
2024-06-14, Specialiųjų tyrimų tarnyba
Žemės sklypo kadastrinius matavimus, kadastro duomenų patikslinimą galės inicijuoti ir statytojas
2024-06-14, Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti