Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

LVAT: „Natura 2000“ teritorijoms turi būti įvertintas miškų kirtimo poveikis
2023-12-07 , Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Aplinkos apsauga. Prieš tvirtinant vidinės miškotvarkos projektą privaloma atlikti planuojamų miškų kirtimų poveikio įsteigtoms ir potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo įvertinimą, kai šią veiklą planuojama vykdyti šiose saugomose teritorijose ar jų artimoje aplinkoje.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2023 m. gruodžio 6 d. nutartimi pripažino, kad Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas, kuriuo patvirtintas Ignalinos regiono valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas, yra neteisėtas tiek, kiek buvo numatyti pagrindiniai miškų kirtimai įsteigtose ir potencialiose Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose bei šių saugomų teritorijų artimoje aplinkoje.

Procesą dėl šio įsakymo teisėtumo administraciniuose teismuose inicijavusi suinteresuota visuomenė, be kita ko, laikėsi pozicijos, kad buvo pažeistos teisės aktų nuostatos, pagal kurias planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV) ar planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (SPAV) privaloma atlikti, kai planuojamos ūkinės veiklos ar plano įgyvendinimas gali daryti poveikį „Natura 2000“ teritorijoms ir kai saugomų teritorijų institucija nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas. Ginčo atveju miškotvarkos projekto rengėjas (valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija) nesikreipė į minėtas institucijas dėl tokio poveikio reikšmingumo nustatymo (įvertinimo), nepaisant to, jog suinteresuota visuomenė tokią būtinybę nurodė dar ginčo miškotvarkos projekto viešo svarstymo stadijoje.

Kaip pastebėjo LVAT, reikalavimas atlikti aptariamą poveikio reikšmingumo įvertinimą yra numatytas Buveinių direktyvos (Direktyva 92/43/EEB)  nuostatose, o šį reikalavimą nacionalinis įstatymų leidėjas nusprendė integruoti į PAV ir SPAV procedūras.

Išsamiai įvertinusi Europos Sąjungos taisykles ir ją įgyvendinančių nacionalinių teisės aktų nuostatas bei apžvelgusi reikšmingą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija ginčytą vidinės miškotvarkos projektą pripažino planu, dėl kurio privalėjo būti atliktos atitinkamos SPAV procedūros, t. y. pirmiausia kreiptasi į kompetentingą saugomų teritorijų instituciją su prašymu nustatyti planuojamų miškų kirtimų poveikio aptariamoms teritorijoms reikšmingumą.

Akcentavęs, kad poreikį atlikti minėtą vertinimą lemia ne tikrumas dėl reikšmingo poveikio, bet šio poveikio tikimybė, bei atsižvelgęs į tai, kad tikrintas miškotvarkos projektas apėmė „Natura 2000“ ir gretimas teritorijas, LVAT sprendė, kad nagrinėtu atveju, nesant kompetentingos saugomų teritorijų institucijos vertinimo dėl projekte numatomų miškų kirtimų poveikio reikšmingumo šioms teritorijoms, nebuvo galima objektyviai ir vienareikšmiškai atmesti, kad toks poveikis egzistuoja. Taigi, ginčyta įsakymo dalis buvo pripažinta nepagrįsta.

Atskirai paminėtina, kad LVAT su Europos Sąjungos teise ir nacionalinių įstatymų nuostatomis nesuderinama pripažino vykdomosios valdžios institucijų administracinę praktiką, pagal kurią dėl planuojamos ūkinės veiklos, kuri nepatenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedus, poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo reikalaujama kreiptis tik tuo atveju, kai ši veikla yra susijusi su statinių statyba.

LVAT yra institucija, atsakinga už teisingumo vykdymą administracinėse bylose Lietuvos Respublikos vardu. Taikydamas administracinę ir Europos Sąjungos teisę, teismas priima galutinius ir neskundžiamus sprendimus. Teismo kompetencija apima įvairias ginčų su valstybe ir savivaldybe sritis, tokias kaip konkurencija, mokesčiai, migracija, aplinkos apsauga, asmens duomenų apsauga ir kita.

Administracinė byla Nr. eA-716-624/2023.

00
Teismų praktikos išaiškinimai
LAT: visišką civilinį veiksnumą įgijęs nepilnametis baudžiamosios teisės prasme nelaikytinas suaugusiu žmogumi
2024-03-01, Nacionalinė teismų administracija
Teisme pirmą kartą organizuotas tarptautinis seminaras užsieniečių teisės klausimais
2024-03-01, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Byloje spręsta dėl teismo įpareigojimo VĮ Registrų centrui padaryti įrašus Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje
2024-03-01, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Komunikuotos dvi bylos dėl ikiteisminio tyrimo duomenų perdavimo tretiesiems asmenims
2024-03-01, Europos Žmogaus Teisių Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
21:30
13:22
13:15
16:45
16:39
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti