Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Byloje spręsta dėl teismo įpareigojimo VĮ Registrų centrui padaryti įrašus Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje
2024-03-01 , Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024 m. sausio 27 d. išnagrinėjo civilinę bylą, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl VĮ Registrų centro, kaip Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojo, kompetencijos atlikti įrašus JADIS ir uždarosios akcinės bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitose.

Ieškovas (fizinis asmuo, akcininkas) kreipėsi į teismą, pareikšdamas 13 reikalavimų bendrovei ir jos akcininkams dėl bendrovės vadovo ir bendrovės susitarimo perleisti akcijas teisėtumo, bendrovės akcininkų nuosavybės teises į akcijas, kiekvieno jų turimų nuosavybės teisių į akcijas skaičiaus, kartu prašė įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centrą atlikti veiksmus – ištaisyti JADIS duomenis apie akcininkui ir vadovui A. B. priklausantį 100 vnt. akcijų skaičių arba anuliuoti UAB „Bright energy“ vadovo A. B. pateiktą bendrovės akcininkų sąrašą.

Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino ieškinį ir įpareigojo akcininką ir bendrovės vadovą A. B. bei pačią bendrovę per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pateikti JADIS duomenis apie bendrovei ir bendrovės akcininkams priklausantį akcijų skaičių, t. y. kad UAB „Bright energy“ turi 500 vnt. akcijų, A. B. – 50 vnt. akcijų, R. B. – 50 vnt. akcijų; atsakovams neįvykdžius šio įpareigojimo, teismas pavedė atsakovui VĮ Registrų centrui atlikti įrašą JADIS apie tai, kad UAB „Bright energy“ turi 500 vnt. akcijų, ir panaikinti R. B. ir A. B. vertybinių popierių sąskaitose įrašus, kuriais jiems įregistruota po 250 vnt. bendrovės akcijų.

Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs VĮ Registrų centro ir A. B. apeliacinius skundus, paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, padarydamas išvadą, kad, ieškovui nuginčijus duomenų Juridinių asmenų registre pakeitimą nulėmusį sandorį ir direktoriaus įsakymą, registro tvarkytojui atsirado pareiga pagal Juridinių asmenų registro nuostatas įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu pakeisti registro duomenis.

Kreipdamasis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą VĮ Registrų centras kėlė klausimą dėl jo, kaip JADIS tvarkytojo, teisės tvarkyti uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų duomenis (atlikti įrašus), taip pat dėl teisinio reglamentavimo, pagal kurį sprendžiama apie JADIS tvarkytojo teises, taikymo.

Kasacinis teismas, išnagrinėjęs bylą, nurodė, kad VĮ Registrų centras yra Juridinių asmenų registro, taip pat JADIS tvarkytojas. Šis registras ir JADIS tarpusavyje bendradarbiauja keisdamiesi bendrovių duomenimis, tačiau Juridinių asmenų registro ir JADIS nuostatuose neįtvirtinta VĮ Registrų centrui, kaip šių registrų tvarkytojui, kokios nors teisės pačiam įrašyti, koreguoti, taisyti JADIS duomenis. Už JADIS teikiamų duomenų teisingumą, teisėtumą, tikslumą ir pateikimą laiku atsakingas būtent minėtos uždarosios akcinės bendrovės vadovas.

VĮ Registrų centras negalėtų įgyvendinti tokio teismo sprendimu nustatyto įpareigojimo ne tik dėl to, kad jo, kaip viešojo administravimo subjekto, veikla yra saistoma teisės aktų, kuriuose jam nenustatyta tokios pareigos, bet ir dėl to, kad tokie jo veiksmai neatitiktų Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) reglamentavimo, pagal kurį būtent bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus šioje dalyje nustatytas išimtis. Bendrovės vadovo veiksmus, netinkamai tvarkant akcininkų sąrašus, nefiksuojant akcijų operacijų ar jas netinkamai fiksuojant, galima skųsti teismui ta pačia tvarka ir tais pačiais terminais kaip ir kitus bendrovės valdymo organų sprendimus, kurių apskundimo tvarka ir sąlygos nustatytos ABĮ 19 straipsnio 10 dalyje.

Teisėjų kolegija nurodė ir tai, kad ginčas nagrinėjamoje byloje kilęs iš civilinės teisės reguliuojamų teisinių santykių. Byloje pareikšto ieškinio pagrindas ir dalykas nesudaro pagrindo pripažinti, kad atsakovas VĮ Registrų centras yra materialiojo civilinio teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektas – šį atsakovą su JADIS siejo tik administracinė funkcija, nustatyta įstatyme. VĮ Registrų centro nesieja jokie materialieji civiliniai teisiniai santykiai nė su viena iš bylos šalių, nėra kilusio ginčo dėl ieškovo ir atsakovo VĮ Registrų centro materialiųjų tarpusavio teisių ir pareigų, taigi šiam atsakovui nekilo jokios pareigos atsakyti pagal byloje reiškiamą reikalavimą. Dėl to ieškinio reikalavimai VĮ Registrų centrui, pareikšti ginčo teisenos tvarka, turėjo būti atmesti kaip pareikšti netinkamam atsakovui.

Reikalavimą VĮ Registrų centrui, kaip viešojo administravimo subjektui (JADIS tvarkytojui), dėl atitinkamo JADIS nuostatų nustatyta tvarka priimto sprendimo dėl sistemos duomenų suinteresuotas asmuo galėtų reikšti Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį ir į tai, kad tokiose kaip nagrinėjama bylose nėra ir teisinio pagrindo VĮ Registrų centrą įtraukti į bylą kaip trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų, jei jo nesieja jokie materialieji teisiniai santykiai nė su viena iš ginčo šalių.

Teisėjų kolegija panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria VĮ Registrų centrui pavesta JADIS įrašyti naujus duomenis apie bendrovei priklausančių akcijų skaičių ir pavesta panaikinti įrašus bendrovės akcininkų vertybinių popierių sąskaitose, ir ieškinio reikalavimą VĮ Registrų centrui atmetė.  

Bylos Nr. e3K-3-20-381/2024 (aktyvi nuoroda). Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Vieša teismų sprendimų paieška.

 

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Šilumos ūkio įstatymo nuostata, pagal kurią nepriklausomiems šilumos gamintojams, pasinaudojusiems ES parama, privaloma šilumos gamybos kainodara taikoma neterminuotai, prieštaravo Konstitucijai
2024-04-17, Konstitucinis Teismas
Išleista naujausia LAT praktikos apžvalga už 2024 m. kovo mėn.
2024-04-16, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą įvertinti teisinio reguliavimo, susijusio su reikalavimais, nenurašomais baigus fizinio asmens bankroto procesą, atitiktį Konstitucijai
2024-04-16, Konstitucinis Teismas
Skelbiamas nutarimas byloje pagal prašymą įvertinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatos, pagal kurią nepriklausomiems šilumos gamintojams, pasinaudojusiems ES parama, privaloma šilumos gamybos kainodara taikoma neterminuotai, konstitucingumą
2024-04-15, Konstitucinis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Viešųjų pirkimų tarnyba
2024-04-16
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-04-16
Naujausios diskusijos
13:07
19:09
12:37
18:26
15:02
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti