Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

LVAT pristatė 2023 metų teismo veiklos apžvalgą
2024-03-29 , Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Šaltinis https://www.lvat.lt/naujienos/lvat-pristate-2023-metu-teismo-veiklos-apzvalga/1295

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2024 m. kovo 28 dieną teismų, valstybės institucijų bei akademinės bendruomenės atstovams pristatė 2023 metų veiklos apžvalgą.

LVAT svečiams teismo pirmininkė Skirgailė Žalimienė pirmiausia pristatė esminę praėjusių metų teismo veiklą, svarbiausias nagrinėtų bylų kategorijas, statistiką ir teisminės praktikos tendencijas. Pirmininkė akcentavo su renginio tema susijusias teismo nagrinėjamas normines administracines bylas bei jų išnagrinėjimo rezultatus. Pasak LVAT pirmininkės Skirgailės Žalimienės, teismo veikla yra neatsiejama nuo valstybės valdymo skaidrumo ir teisinio saugumo užtikrinimo, o jo sprendimai ir jurisprudencijos raida nulemia šalies teisinę aplinką. Kartu tai patvirtina, koks reikšmingas yra visų valstybinės valdžios grandžių bendradarbiavimas teisėkūros srityje, užtikrinant teisinio reguliavimo darnos reikalavimą. Teismų dalyvavimas teisėkūros procese leidžia įtraukti teisinės praktikos patirtį ir įžvalgas į teisės aktų kūrimą, prisidedant prie jų aiškumo ir efektyvumo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė, tardama sveikinimo žodį akcentavo demokratinės Europos tradicijomis paremtos žmogaus teisių gynimo ir valdžios šakų kontrolės sistemos svarbą. „Prieš 25-erius metus Lietuvoje pradėję veikti administraciniai teismai buvo svarbi ir būtina prielaida mūsų šaliai sugrįžti į Europos ir Vakarų pasaulio šeimą, grįstą teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių vertybėmis. Šiandien tai yra vienas kertinių demokratinės Lietuvos ir jos pasiekimų saugiklių, ir šios sukakties proga nuoširdžiai sveikinu visus, kasdieniu darbu prisidedančius prie jo veikimo“, – sakė Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė.

Teisingumo viceministrė Jurga Greičienė sveikinimo kalboje teigė, jog norminių administracinių aktų kokybei ir teisėtumui užtikrinti išties svarbi vykdomosios ir teisminės valdžios partnerystė. Be vidinės aukštos teisėkūros kokybės ir teisėtumo principo užtikrinimo dar teisės aktų projektų rengimo stadijoje ypač svarbu, kad būtų garantuojama ir išorinė norminių administracinių aktų teisėtumo kontrolė, kurią vykdo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Renginio diskusijos „Norminės administracinės bylos – administracinių teismų ir kitų valstybinės valdžios grandžių partnerystė ir bendradarbiavimas teisėkūros srityje“, kurią vedė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėja Giedrė Lastauskienė, metu buvo aptarta aktuali problematika, kylanti užtikrinant teisinio reguliavimo darnos reikalavimą bei teisėtumo principo laikymąsi nacionalinėje teisės sistemoje. Diskusijos metu, žvelgiant iš skirtingų perspektyvų, savo įžvalgomis bei patirtimi dalinosi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas Gintaras Goda, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja Dalia Višinskienė bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) teisėjas Irmantas Jarukaitis.

Konstitucinio Teismo pirmininkas akcentavo sklandų abiejų teismų bendradarbiavimą, siekiant pašalinti iš nacionalinės teisės sistemos neteisėtus aktus. Pasak prelegento, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kreipimaisi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą pasižymi aukšta kokybe ir tinkamu teisiniu argumentavimu. Virš 20 Konstitucinio Teismo nutarimų, priimtų pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymus, tik darkart patvirtina efektyvų ir konstruktyvų abiejų teismų bendradarbiavimą.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja Dalia Višinskienė pristatydama teismo praktikos tendencijas, susijusias su norminėmis administracinėmis bylomis, informavo apie ryškiausias ir didelio visuomenės dėmesio sulaukusias bylas aplinkos apsaugos, švietimo, ikimokyklinio ugdymo bei kitose svarbiose srityse. Ji taip pat akcentavo esminius teisminės patikros elementus ir teisminės kontrolės ribas šiose bylose, kėlė klausimą apie poreikį įtvirtinti teisę pateikti individualų skundą dėl norminių administracinių aktų neteisėtumo.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas Irmantas Jarukaitis renginio metu pažymėjo, kad nacionaliniai teismai vaidina esminį vaidmenį užtikrinant ES teisės veiksmingumą nacionaliniu lygmeniu, taip pat prisideda prie ES antrinės teisės kontrolės atitikties ES pirminei teisei, įskaitant ES pagrindinių teisių chartiją, įgyvendinimo. Intensyvi ESTT ir LVAT bendradarbiavimo praktika leidžia identifikuoti nacionalinėje teisėje esančius trūkumus ir apginti ES teisės asmenims suteiktas teises.

LVAT 2023 metų veiklos apžvalgą elektroniniu formatu galima rasti LVAT teismo interneto svetainėje čia.

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl vartotojo teisių apsaugos aiškinimo
2024-07-12, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Nuteistajam iki gyvos galvos neteisėtai neleista išvykti į tėvo laidotuves
2024-07-11, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-554/21, C-622/21, C-727/21
2024-07-11, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimas dirbtinio intelekto srityje
2024-07-10, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
2024-07-11
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Naujausios diskusijos
13:12
13:01
12:15
19:54
13:58
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti