Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-605/21
2024-04-18 , Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

PRANEŠIMAS SPAUDAI Nr. 69/24  
2024 m. balandžio 18 d., Liuksemburgas  
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-605/21 | Heureka Group (Kainų palyginimas internete)  

Sąjungos konkurencijos teisės pažeidimai: ankstesnė Čekijos senaties tvarka nesuderinama su Sąjungos teise.  
Dėl šios tvarkos praktiškai neįmanoma arba pernelyg sudėtinga reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl tęstinių antikonkurencinių veiksmų.
Ieškiniams dėl žalos, patirtos dėl Sąjungos konkurencijos teisės pažeidimo, atlyginimo taikomas senaties terminas negali būti pradėtas skaičiuoti, kol šis pažeidimas nėra pasibaigęs ir nukentėjęs asmuo nesužino, kad atitinkamas elgesys yra toks pažeidimas. Šis sužinojimas paprastai sutampa su Komisijos sprendimo, kuriuo konstatuojamas šis pažeidimas, santraukos paskelbimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pagal Sąjungos teisę taip pat reikalaujama sustabdyti arba nutraukti senaties terminą Komisijos tyrimo laikotarpiu. Be to, įsigaliojus direktyvai šioje srityje toks sustabdymas ar nutraukimas gali baigtis ne anksčiau kaip po vienų metų nuo tada, kai Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas pažeidimas, tampa galutinis.  
Čekijos bendrovė Heureka valdo pardavimo kainų palyginimo portalą. Ji teigia, kad Google paieškos sistema savo bendrosios paieškos rezultatų puslapiuose sistemingai pirmenybę teikdavo šios bendrovės kainų palyginimo paslaugai. Dėl to buvau mažiau lankytasi Heureka kainų palyginimo svetainėje. Todėl Heureka mano, kad nukentėjo dėl Google veiksmų, ir šiomis aplinkybėmis remiasi Europos Komisijos sprendimu (dar negalutiniu) 1, kuriuo konstatuotas Google piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi.  
Čekijos teismas, kuriame Heureka pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo, kelia klausimą dėl Čekijos teisėje numatyto ankstesnio senaties termino, kuris vis dar taikomas šiam ieškiniui, suderinamumo su Sąjungos teise 2. Šis trejų metų terminas dėl kiekvienos dalinės žalos pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai nukentėjęs asmuo sužinojo apie tai, kad patyrė tokią žalą, ir apie pažeidėjo tapatybę. Tačiau, kad būtų pradėtas skaičiuoti senaties terminas, pagal nacionalinę tvarką nereikalaujama žinoti apie tai, kad atitinkamas elgesys yra pažeidimas, ar apie tai, kad pažeidimas baigėsi. Pagal šią tvarką taip pat nenumatyta, kad minėtas terminas turi būti sustabdytas arba nutrauktas Komisijos tyrimo laikotarpiu ir vienus metus nuo tada, kai Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas tas pažeidimas, tampa galutinis.  
Savo sprendime Teisingumo Teismas nusprendė, kad pagal Sąjungos teisę draudžiamos Čekijos teisės nuostatos, taikytinos iki pavėluoto Direktyvos 2014/104 perkėlimo į nacionalinę teisę. Šiuo aspektu Teisingumo Teismas konstatavo, kad net prieš pasibaigiant šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisė terminui pagal Sąjungos teisę 3 buvo reikalaujama, jog tam, kad galėtų būti pradėtas skaičiuoti senaties terminas, konkurencijos teisės pažeidimas būtų pasibaigęs ir nukentėjęs asmuo būtų sužinojęs informaciją, būtiną ieškiniui dėl žalos atlyginimo pareikšti, ir, be kita ko, tai, kad atitinkamas elgesys yra toks pažeidimas. Iš tiesų šios dvi sąlygos yra būtinos tam, kad nukentėjęs asmuo galėtų veiksmingai pasinaudoti teise reikalauti atlyginti visą dėl konkurencijos teisės pažeidimo patirtą žalą.  
Teisingumo Teismas nurodė, kad iš esmės ieškiniui pareikšti būtinos informacijos sužinojimas sutampa su Komisijos sprendimo, kuriuo konstatuojamas pažeidimas, santraukos paskelbimo Oficialiajame leidinyje diena, neatsižvelgiant į tai, kad šis sprendimas dar netapo galutinis. Be to, nukentėjęs asmuo gali remtis tokiu negalutiniu sprendimu, kad pagrįstų savo ieškinį dėl žalos atlyginimo.  
Šiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas pažymėjo, jog pagal Sąjungos teisę taip pat reikalaujama, kad būtų galima sustabdyti arba nutraukti senaties eigą Komisijos tyrimo laikotarpiu, kad senaties terminas negalėtų baigtis dar prieš užbaigiant šį tyrimą. Iš tiesų, kadangi nukentėjusiam asmeniui paprastai sunku įrodyti konkurencijos teisės pažeidimą, jei nėra Komisijos ar nacionalinės valdžios institucijos sprendimo, jis turi turėti galimybę sulaukti tokio tyrimo baigties, kad prireikus galėtų remtis tokiu sprendimu vėliau pareikšdamas ieškinį dėl žalos atlyginimo.  
Be to, dabar Direktyvoje 2014/104 numatyta, kad senaties terminas turi būti sustabdytas bent vienus metus nuo tada, kai Komisijos sprendimas, kuriuo konstatuojamas atitinkamas pažeidimas, tampa galutinis.  
Todėl Teisingumo Teismas konstatavo, kad ankstesnė Čekijos senaties tvarka nesuderinama su Sąjungos teiseDėl jos naudojimasis teise reikalauti atlyginti dėl konkurencijos teisės pažeidimo patirtą žalą tampa praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas.  
PRIMINIMAS: Kreipimaisi dėl prejudicinio sprendimo priėmimo valstybių narių teismams, nagrinėjantiems juose iškeltas bylas, suteikia galimybę pateikti Teisingumo Teismui klausimus dėl Sąjungos teisės išaiškinimo ar Sąjungos teisės akto galiojimo. Teisingumo Teismas nenagrinėja nacionalinės bylos. Remdamasis Teisingumo Teismo sprendimu šią bylą turi išspręsti nacionalinis teismas. Šis sprendimas taip pat privalomas kitiems nacionaliniams teismams, nagrinėjantiems panašias problemas.  
Žiniasklaidai skirtas neoficialus dokumentas, neįpareigojantis Teisingumo Teismo.  
Visas sprendimo tekstas ir jo santrauka, jeigu rengiama, nuo paskelbimo dienos prieinami CURIA tinklalapyje.  
Kontaktinis asmuo: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170.  
 
1 Sprendimas C(2017) 4444 final byloje pagal SESV 102 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį (Byla AT.39740 – Google Search (Shopping)) (taip pat žr. Komisijos pranešimą spaudai IP/17/1784). 2021 m. lapkričio 10 d. Sprendimu Google ir Alphabet / Komisija (Google Shopping), T-612/17 (taip pat žr. Pranešimą spaudai Nr. 197/21) Bendrasis Teismas iš esmės atmetė Google ir Alphabet ieškinį dėl Sprendimo C(2017) 4444 final. Teisingumo Teisme nagrinėjamas apeliacinis skundas dėl šio Bendrojo Teismo sprendimo (žr. bylą C-48/22 P).  
2 Be kita ko, su SESV 102 straipsniu ir (arba) 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/104/ES dėl žalos, patirtos dėvalstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės nuostatų pažeidimo, atlyginimo 10 straipsniu.  
3 T. y. pagal SESV 102 straipsnį ir veiksmingumo principą.  
 
 

00
Teismų praktikos išaiškinimai
LAT išaiškino išlaikymo reikalingumo sąlygą teisei į privalomąją palikimo dalį įgyti
2024-05-29, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą įvertinti Bausmių vykdymo kodekso nuostatos, nesuteikiančios laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atliekantiems nuteistiesiems trumpalaikės išvykos į artimojo laidotuves, konstitucingumą
2024-05-28, Konstitucinis Teismas
Teismo pirmininkė skaitė pranešimą Vilniaus universiteto tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
2024-05-27, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
EKTK nariai diskutuoja apie konstitucinių teismų vaidmenį ekstremalių valstybėms situacijų metu
2024-05-24, Konstitucinis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
16:44
10:28
08:14
18:41
15:11
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti