Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

LVAT: Migracijos departamentas turi pareigą įvertinti į SIS II įvedamų perspėjimų atitiktį proporcingumo principui
2024-04-18 , Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Juditos Grigelytės, VŽ foto

Užsieniečių teisinė padėtis: LVAT iš dalies tenkino užsieniečių apeliacinius skundus ir panaikino Migracijos departamento sprendimus įtraukti į SIS II perspėjimus dėl draudimo jiems atvykti į Šengeno zoną 3 metų laikotarpiui.

Remdamasis pareiškėjų keliama grėsme nacionaliniam saugumui, Migracijos departamentas priėmė sprendimus atsisakyti pakeisti jiems leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, uždrausti pareiškėjams atvykti į Lietuvos Respubliką 5 metus bei įtraukti į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) perspėjimus dėl draudimo pareiškėjams atvykti į Šengeno zoną 3 metų laikotarpiui.

LVAT atnaujino procesą administracinės bylos dalyje dėl Migracijos departamento sprendimų, įtraukti į SIS II perspėjimus dėl draudimo pareiškėjams atvykti į Šengeno zoną. Administracinė byla buvo perduota nagrinėti LVAT išplėstinei teisėjų kolegijai.  

Išnagrinėjusi bylą, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad sprendimas uždrausti trečiosios šalies piliečiui atvykti į Lietuvos Respubliką tam tikrą laikotarpį, grindžiamas to asmens keliama grėsme nacionaliniam saugumui, neturi tapti automatiniu pagrindu įvesti perspėjimą į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą. Pagal 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (SIS reglamento) 21 straipsnį kompetentingos institucijos pirmiausia turi įvertinti į SIS II įvedamų perspėjimų atitiktį proporcingumo principui. LVAT pažymėjo, kad šis principas leidžia užtikrinti subalansuotą santykį tarp siekiamo bendrojo intereso tikslo, t. y. nacionalinio saugumo apsaugos ir tam tikros asmens teisės ribojimo, kurį nulemtų perspėjimo įvedimas į SIS II. Šiuo tikslu reikia atsižvelgti į Sąjungos teisėje garantuojamas pagrindines teises (be kita ko, teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą (Chartijos 7 str.), teisę dirbti (Chartijos 15 str.), laisvę užsiimti verslu (Chartijos 16 str.), teisę į nuosavybę (Chartijos 17 str.) ir įvertinti galimybę taikyti kitas, tas teises mažiau ribojančias priemones, kurios taip pat leistų veiksmingai užtikrinti nacionalinį saugumą.

LVAT laikėsi pozicijos, kad vertinant perspėjimo įvedimo į SIS II proporcingumą, būtina pagrįstai pasverti visus kiekvienoje konkrečioje situacijoje esamus interesus ir teises. Šiame kontekste gali būti reikšmingos aplinkybės, susijusios su atitinkamo asmens gyvenimo Lietuvos Respublikoje ar kitose ES valstybėse narėse teisėtumu ir trukme, tokio asmens šeimos, kultūriniais ir socialiniais ryšiais valstybėse narėse bei kilmės šalyje, asmens vykdoma profesine veikla, disponuojamu nekilnojamuoju turtu ir pan.  

Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad administracinėje byloje ginčytuose Migracijos departamento sprendimuose apskritai nebuvo motyvų, atskleidžiančių, ar iš SIS reglamento 21 straipsnio kylanti pareiga vertinti kiekvieno iš pareiškėjų atžvilgiu įvesto perspėjimo į Šengeno informacinę sistemą proporcingumą buvo tinkamai įvykdyta. Todėl buvo konstatuota, jog šios ginčytų sprendimų dalys negali būti laikomos teisėtomis.  

Administracinė byla Nr. eA-1044-789/2024.

00
Teismų praktikos išaiškinimai
LAT išaiškino išlaikymo reikalingumo sąlygą teisei į privalomąją palikimo dalį įgyti
2024-05-29, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Pradedama nagrinėti byla pagal prašymą įvertinti Bausmių vykdymo kodekso nuostatos, nesuteikiančios laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atliekantiems nuteistiesiems trumpalaikės išvykos į artimojo laidotuves, konstitucingumą
2024-05-28, Konstitucinis Teismas
Teismo pirmininkė skaitė pranešimą Vilniaus universiteto tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
2024-05-27, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
EKTK nariai diskutuoja apie konstitucinių teismų vaidmenį ekstremalių valstybėms situacijų metu
2024-05-24, Konstitucinis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
16:44
10:28
08:14
18:41
15:11
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti