Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Vyriausioji rinkimų komisija, sudarydama rinkimų apygardas, nepažeidė lenkų tautinės mažumos interesų
2024-04-24 , Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teismai.lt

Rinkimai: nustatyta, kad siekiant užtikrinti tolygų rinkėjų pasiskirstymą, keturios rinkimų apygardos buvo sudarytos atlikus išsamias derinimo procedūras bei atsižvelgus į gyventojų sudėtį, inter alia lenkų tautinės mažumos interesus.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2024 m. balandžio 24 d. sprendime pripažino, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. Sp-291 dėl keturių rinkimų apygardų (Vilniaus pietinės Nr. 11, Riešės Nr. 55, Šalčininkų-Vilniaus Nr. 56, Nemenčinės Nr. 57) sudarymo neprieštarauja Rinkimų kodekse nustatytoms rinkimų apygardų sudarymo taisyklėms ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms, garantuojančioms visuotinę, lygią, tiesioginę rinkimų teisę.

LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad pagal 1995 m. vasario 1 d. priimtą Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją privalo būti imtasi reikiamų priemonių skatinti visapusišką ir veiksmingą lygybę tarp tautinei mažumai ir tautinei daugumai priklausančių asmenų visose ekonominio, socialinio, politinio ir kultūrinio gyvenimo srityse (4 str. 2 d.), o Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas įpareigoja įstatymų leidėją atsižvelgti į visas reikšmės rinkimų apygardoms sudaryti turinčias aplinkybes, užtikrinant tolygų rinkėjų skaičiaus pasiskirstymą, nacionalinis teisinis reguliavimas, sudarant naujas rinkimų apygardas, turėtų sudaryti prielaidas atsižvelgti ir į tokias aplinkybes, kaip gyventojų sudėtis, kuri apima ir tautybę.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad Rinkimų kodekso 16 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinti kriterijai, į kuriuos turi atsižvelgti VRK, sudarydama rinkimų apygardas, yra rinkėjų skaičius, Lietuvos Respublikos teritorijos suskirstymas į vienmandates rinkimų apygardas per ankstesnius Seimo rinkimus ir administracinis suskirstymas. Papildomų kriterijų, į kuriuos turi atsižvelgti VRK, sudarydama rinkimų apygardas, įskaitant ir tautinių mažumų interesus, Rinkimų kodekso 16 straipsnyje nėra numatyta. Nepaisant to, vertindamas, ar priimant ginčijamą  sprendimą buvo atsižvelgta į lenkų tautinės mažumos interesus, LVAT analizavo visuminį teisinį reguliavimą ir kvestionuojamo VRK sprendimo priėmimo procesą.

Išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, kad VRK, priimdama ginčijamą sprendimą, atliko išsamias derinimo procedūras – teikė projektą svarstymams, siūlė visuomenei pateikti pastabas, jas vertino, šiame svarstymo procese savo siūlymus teikė ir lenkų tautinės mažumos atstovai. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, VRK, sudarydama kvestionuojamas rinkimų apygardas, vertino tokias aplinkybes, kaip rinkėjų migracija, demografiniai veiksniai, įskaitant gyventojų etninę sudėtį, rinkėjų sociodemografinės ir kultūrinės sudėties tolygumas, rinkimų apygardų vientisumas, rinkimų apygardų istoriškumas, teritorijų integralumas, vis augantis gyventojų skaičius atitinkamose teritorijose, ir siekė užtikrinti tolygų, kiek įmanoma, rinkėjų pasiskirstymą. VRK sprendimo rengimo procese dalyvavo ir geografas. Taigi, priešingai nei teigė pareiškėja, į lenkų tautinės mažumos gyventojų Vilniaus rajono savivaldybės ribose skaičių VRK priimdama sprendimą atsižvelgė. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėja savo pareiškime nedetalizavo, kokiais aspektais lenkų tautinės mažumo interesai nebuvo užtikrinti, ir nepateikė duomenų, sudarančių pagrindą spręsti, kad lenkų tautinės mažumos interesai nebuvo užtikrinti (pvz., kad sudarytos geografinės rinkimų apygardų ribos nesudaro palankių sąlygų teisingai atstovauti lenkų tautinei mažumai ar kad jai tokiu būdu buvo sukelta žala), taip pat nepateikė tokias aplinkybes pagrindžiančių pakankamų teisinių argumentų.

Įvertinta, kad kiekviena iš kvestionuojamų rinkimų apygardų yra sudaryta neviršijant 10 proc. nuokrypio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose į mažesnę ar didesnę pusę. Tai suponavo ginčijamo reguliavimo atitiktį Rinkimų kodekso 16 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatoms.

Įvertinus tai, kad ginčijamo VRK sprendimo priėmimo procese VRK atsižvelgė į gyventojų sudėtį, inter alia lenkų tautinės mažumos interesus, ir užtikrino tolygų rinkėjų skaičiaus pasiskirstymą, taip pat dėl duomenų dėl lenkų tautinei mažumai sukeltos žalos stokos pagal byloje esančius duomenis pripažinta, kad kvestionuojamas VRK sprendimas neprieštarauja Konstitucijos 4 straipsniui, 33 straipsnio 1 daliai, 55 straipsnio 1 daliai.

Administracinė byla Nr. I-11-629/2024.

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl vartotojo teisių apsaugos aiškinimo
2024-07-12, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Nuteistajam iki gyvos galvos neteisėtai neleista išvykti į tėvo laidotuves
2024-07-11, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-554/21, C-622/21, C-727/21
2024-07-11, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimas dirbtinio intelekto srityje
2024-07-10, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
2024-07-11
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Naujausios diskusijos
13:12
13:01
12:15
19:54
13:58
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti