Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-178/22
2024-04-30 , Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

PRANEŠIMAS SPAUDAI Nr. 76/24  
2024 m. balandžio 30 d., Liuksemburgas  
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-178/22 | Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano  

Privatumas ir sunkių nusikaltimų baudžiamasis persekiojimas: teisėjas, įgaliotas suteikti prieigą prie telefoninių paslaugų išklotinių, kad būtų nustatyta nusikalstamą veiką, kurią tiriant pagal nacionalinę teisę numatyta tokia prieiga, padariusių asmenų tapatybė, turi turėti teisę atsisakyti suteikti tokią prieigą arba ją apriboti.  
Pagal Italijos teisę vagystė sunkinančiomis aplinkybėmis yra viena iš nusikalstamų veikų, pateisinančių telefoninių paslaugų išklotinių gavimą iš elektroninių ryšių paslaugų teikėjo, tam gavus išankstinį teismo leidimą. Teisingumo Teismas nurodė, kad prieiga prie tokių išklotinių gali būti suteikta tik kiek tai susiję su asmenų, kurie įtariami dalyvavę darant sunkų nusikaltimą, duomenimis, ir pažymėjo, kad valstybės narės turi apibrėžti „sunkius nusikaltimus“. Vis dėlto teismas, kuriam pavesta suteikti leidimą tokiai prieigai, turi turėti teisę atsisakyti ją suteikti arba ją apriboti, kai konstatuoja, kad pagrindinių teisių į privataus gyvenimo gerbimą ir į asmens duomenų apsaugą suvaržymas dėl tokios prieigos yra didelis, nors akivaizdu, kad, atsižvelgiant į atitinkamoje valstybėje narėje vyraujančias visuomenines sąlygas, nagrinėjamas nusikaltimas nėra sunkus.  
Atlikdama ikiteisminį tyrimą dėl dviejų mobiliųjų telefonų vagystės sunkinančiomis aplinkybėmis prokuratūra Bolzano (Italija) prašė Italijos teismo leidimo rinkti telefoninių paslaugų išklotines iš visų telekomunikacijų bendrovių, kad būtų galima nustatyti už vagystę atsakingus asmenis. Italijos teismui kilo abejonių dėl Italijos įstatymo, kuriuo grindžiamas šis prašymas, suderinamumo su Sąjungos direktyva dėl „privatumo ir elektroninių ryšių“1, nes šiuo įstatymu siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikalstamas veikas, kurios sukelia nedidelį socialinį trikdį ir nepateisina didelio pagrindinių teisių į privataus gyvenimo gerbimą ir asmens duomenų apsaugą suvaržymo, o Italijos teismai neturi diskrecijos vertinti nusikalstamos veikos sunkumo konkrečiu atveju.  
Savo sprendime Teisingumo Teismas konstatavo, kad šių pagrindinių teisių suvaržymas, kurį lemia galimybė susipažinti su telefoninių paslaugų išklotinėmis, gali būti laikomas dideliu, ir patvirtino, kad tokia prieiga gali būti suteikta tik prie asmenų, įtariamų padarius sunkų nusikaltimą, duomenų. Jis patikslino, kad taikydamos šią direktyvą valstybės narės turi apibrėžti „sunkius nusikaltimus“. Baudžiamosios teisės aktai iš tiesų priklauso valstybių narių kompetencijai, jeigu Sąjunga nėra priėmusi teisės aktų šioje srityje.  
Vis dėlto valstybės narės negali iškraipyti „sunkių nusikaltimų“ sąvokos, įtraukdamos į ją nusikaltimus, kurie, atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės visuomenines sąlygas, akivaizdžiai nėra sunkūs, net jei tos valstybės narės įstatymų leidėjas už jas numatė maksimalią trejų metų laisvės atėmimo bausmę. Šiuo klausimu Teisingumo Teismas patikslino, kad riba, nustatyta remiantis tokia bausme, šiuo klausimu neatrodo pernelyg žema. Be to, tai, kad nustatyta riba, nuo kurios laisvės atėmimo bausmė, taikoma už nusikalstamą veiką, pateisina sunkaus nusikaltimo kvalifikavimą, nebūtinai prieštarauja proporcingumo principui.  
Siekiant, be kita ko, patikrinti, ar nebuvo iškraipyta sąvoka „sunkūs nusikaltimai“, vis dėlto labai svarbu, kad tuo atveju, kai dėl prieigos prie saugomų duomenų kyla didelis duomenų subjekto pagrindinių teisių suvaržymas, šiai prieigai būtų taikoma išankstinė teismo arba nepriklausomos administracinės institucijos kontrolė.  
Be to, teismas arba nepriklausoma administracinė institucija, atliekanti šią išankstinę kontrolę, turi turėti galimybę atsisakyti suteikti tokią prieigą arba ją apriboti, jeigu konstatuoja, kad pagrindinių teisių suvaržymas yra didelis, nors akivaizdu, kad, atsižvelgiant į atitinkamoje valstybėje narėje vyraujančias visuomenines sąlygas, atitinkamas nusikaltimas iš tikrųjų nėra sunkus. Iš tiesų jie turi galėti užtikrinti teisingą tyrimo poreikių ir pagrindinių teisių į privataus gyvenimo gerbimą ir asmens duomenų apsaugą pusiausvyrą.  
PRIMINIMAS: Kreipimasis dėl prejudicinio sprendimo priėmimo valstybių narių teismams, nagrinėjantiems juose iškeltas bylas, suteikia galimybę pateikti Teisingumo Teismui klausimus dėl Sąjungos teisės išaiškinimo ar Sąjungos teisės akto galiojimo. Teisingumo Teismas nenagrinėja nacionalinės bylos. Remdamasis Teisingumo Teismo sprendimu šią bylą turi išspręsti nacionalinis teismas. Šis sprendimas taip pat privalomas kitiems nacionaliniams teismams, nagrinėjantiems panašias problemas.  
Žiniasklaidai skirtas neoficialus dokumentas, neįpareigojantis Teisingumo Teismo.  
Visas sprendimo tekstas ir jo santrauka, jeigu rengiama nuo jo paskelbimo dienos prieinamas CURIA tinklalapyje.  
Kontaktinis asmuo: Stefaan Van der Jeught (+352) 4303 2170.  
Sprendimo paskelbimo posėdžio vaizdai prieinami “Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106  
 
1 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių  sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių).  
 
 

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl vartotojo teisių apsaugos aiškinimo
2024-07-12, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Nuteistajam iki gyvos galvos neteisėtai neleista išvykti į tėvo laidotuves
2024-07-11, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-554/21, C-622/21, C-727/21
2024-07-11, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimas dirbtinio intelekto srityje
2024-07-10, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
2024-07-11
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Naujausios diskusijos
13:12
13:01
12:15
19:54
13:58
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti