Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-470/21
2024-04-30 , Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

PRANEŠIMAS SPAUDAI Nr. 75/24  
2024 m. balandžio 30 d., Liuksemburgas  
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-470/21 | La Quadrature du Net ir kt. (Asmens duomenys ir kova su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais)  

Kova su nusikalstamomis veikomis ir pagrindinių teisių suvaržymai: nacionalinė valdžios institucija, atsakinga už kovą su internete padarytais intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, gali susipažinti su IP adresu susietais tapatybės duomenimis.  
Teisingumo Teismas patikslino reikalavimus, susijusius su šių duomenų saugojimo ir prieigos prie jų tvarka Valstybės narės gali įpareigoti interneto prieigos teikėjus bendrai ir nediferencijuotai saugoti IP adresus, siekiant kovoti su nusikalstamomis veikomis apskritai, jeigu toks saugojimas neleidžia daryti tikslių išvadų apie duomenų subjekto privatų gyvenimą. Tai galima pasiekti taikant saugojimo būdus, kuriais užtikrinamas veiksmingas IP adresų ir kitų kategorijų asmens duomenų, visų pirma civilinės tapatybės duomenų, atskyrimas.  
Valstybės narės taip pat tam tikromis sąlygomis gali leisti kompetentingai nacionalinei institucijai susipažinti su IP adresais susietais civilinės tapatybės duomenimis, su sąlyga, kad tokiu saugojimu užtikrinamas veiksmingas skirtingų kategorijų duomenų atskyrimas.  
Netipiniais atvejais, kai tokią prieigą reglamentuojančios nacionalinės procedūros ypatumai, susiejant surinktus duomenis ir informaciją, gali leisti daryti tikslias išvadas apie duomenų subjekto privatų gyvenimą, prieigai turi būti taikoma išankstinė teismo arba nepriklausomos administracinės institucijos atliekama kontrolė.  
Siekiant apsaugoti kūrinius, kuriems taikoma autorių teisių ar gretutinių teisių apsauga, nuo internete padarytų nusikalstamų veikų Prancūzijos dekretu buvo įtvirtintos dvi asmens duomenų tvarkymo operacijos. Pirmoji – kai autoriams atstovaujančios organizacijos renka IP adresus, kurie, kaip matyti, buvo naudojami lygiarangėse svetainėse darant tokias nusikalstamas veikas, ir juos perduoda Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Vyriausioji kūrinių platinimo ir teisių apsaugos internete valdyba, toliau – Hadopi)1.  
Antroji – kai Hadopi prašymu interneto paslaugų teikėjai sugretina IP adresą su jo turėtojo civilinės tapatybės duomenimis. Šios tvarkymo operacijos suteikia galimybę šiai institucijai pradėti procedūrą ir taikyti mokomąsias ir represines priemones prieš nustatytus asmenis, o sunkiausiais atvejais gali būti kreipiamasi į prokurorą.  
Keturios teisių ir laisvių internete apsaugos asociacijos kreipėsi į Prancūzijos Conseil d’État (Valstybės Taryba), prašydamos panaikinti nagrinėjamą dekretą. Tas teismas klausia Teisingumo Teismo, ar minėtos duomenų tvarkymo operacijos suderinamos su Sąjungos teise.  
Teisingumo Teismas, nagrinėjantis bylą plenarinėje sesijoje, nusprendė, kad bendras ir nediferencijuotas IP adresų saugojimas nebūtinai yra didelis pagrindinių teisių suvaržymas. Toks saugojimas leidžiamas, kai nacionalinės teisės aktuose nustatyti saugojimo būdai, užtikrinantys skirtingų kategorijų asmens duomenų veiksmingą atskyrimą ir neleidžiantys daryti tikslių išvadų dėl duomenų subjekto privataus gyvenimo.  
Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad Sąjungos teisei neprieštarauja nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos kompetentingai valdžios institucijai leidžiama tik siekiant nustatyti asmens, įtariamo padarius nusikalstamą veiką, tapatybę, susipažinti su IP adresą atitinkančiais civilinės tapatybės duomenimis, kuriuos interneto prieigos paslaugų teikėjai saugo veiksmingai atskirtus nuo kitų duomenų. Vis dėlto valstybės narės turi užtikrinti, kad dėl tokios prieigos nebūtų galima daryti tikslių išvadų apie atitinkamų IP adresų turėtojų privatų gyvenimą. Tai reiškia, kad tokią prieigą turintiems tarnautojams turi būti draudžiama atskleisti informaciją apie peržiūrėtų rinkmenų turinį, sekti naršymo kelius pagal IP adresus ir naudoti šiuos adresus kitais tikslais, išskyrus jų savininkų identifikavimą, siekiant imtis tam tikrų priemonių.  
Kai prieiga prie duomenų, susijusių su elektroninių ryšių priemonių naudotojų civiline tapatybe, suteikiama tik tam, kad būtų galima nustatyti atitinkamo naudotojo tapatybę, nereikalaujama, kad tokiai prieigai būtų taikoma išankstinė teismo arba nepriklausomos administracinės institucijos atliekama kontrolė, jei tokia prieiga sukelia pagrindinių teisių suvaržymą, kuris negali būti laikomas dideliu. Tačiau tokia kontrolė turi būti numatyta tais atvejais, kai dėl tokią prieigą reglamentuojančios nacionalinės procedūros ypatumų, susiejant įvairiuose tos procedūros etapuose surinktus duomenis ir informaciją, galima daryti tikslias išvadas apie duomenų subjekto privatų gyvenimą ir dėl to tokia prieiga gali būti laikoma dideliu pagrindinių teisių suvaržymu. Tokiu atveju teismas ar nepriklausoma administracinė institucija turi atlikti kontrolę prieš susiejant tokius duomenis ir informaciją, kartu išsaugant minėtos procedūros veiksmingumą, visų pirma suteikiant galimybę nustatyti atvejus, kai gali pasikartoti atitinkamas nusikalstamas elgesys.  
PRIMINIMAS: Kreipimaisi dėl prejudicinio sprendimo priėmimo valstybių narių teismams, nagrinėjantiems juose iškeltas bylas, suteikia galimybę pateikti Teisingumo Teismui klausimus dėl Sąjungos teisės išaiškinimo ar Sąjungos teisės akto galiojimo. Teisingumo Teismas nenagrinėja nacionalinės bylos. Remdamasis Teisingumo Teismo sprendimu šią bylą turi išspręsti nacionalinis teismas. Šis sprendimas taip pat privalomas kitiems nacionaliniams teismams, nagrinėjantiems panašias problemas.  
Žiniasklaidai skirtas neoficialus dokumentas, neįpareigojantis Teisingumo Teismo.  
Visas sprendimo tekstas ir jo santrauka, jeigu rengiama, nuo paskelbimo dienos prieinami CURIA tinklalapyje.  
Kontaktinis asmuo: Stefaan van der Jeught (+352) 4303 2170.  
Sprendimo paskelbimo posėdžio vaizdai prieinami „Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106.  
  
1 2022 m. sausio 1 d. Hadopi ir Conseil supérieur de l’audiovisuel (Vyriausioji garso ir vaizdo transliacijų taryba, toliau – CSA) tapo Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Audiovizualinių ir skaitmeninių ryšių reguliavimo institucija, toliau – Arcom). Nuo to laiko iš esmės nepakitusią laipsniško reagavimo procedūrą įgyvendina du Arcom kolegijos nariai, kurių vieną skiria Conseil d''''État (Valstybės Taryba), o kitą – Cour de cassation (Kasacinis teismas).  
 
 

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl vartotojo teisių apsaugos aiškinimo
2024-07-12, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Nuteistajam iki gyvos galvos neteisėtai neleista išvykti į tėvo laidotuves
2024-07-11, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-554/21, C-622/21, C-727/21
2024-07-11, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimas dirbtinio intelekto srityje
2024-07-10, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
2024-07-11
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Naujausios diskusijos
13:12
13:01
12:15
19:54
13:58
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti