Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Vilniuje diskutavo Lietuvos ir Vokietijos konstitucinių teismų teisėjai
2024-04-30 , Konstitucinis Teismas
Vilniuje diskutavo Lietuvos ir Vokietijos konstitucinių teismų teisėjai, LRKT foto

Konstitucinio Teismo pirmininko Gintaro Godos kvietimu balandžio 29–30 d. Vilniuje viešėjo Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo pirmininkas Stephan’as Harbarth’as, Antrajam Senatui pirmininkaujanti teismo pirmininko pavaduotoja Doris König, teisėjai Christine Langenfeld, Miriam Meßling, Thomas’as Offenloch’as ir Henning’as Radtke’ė.

Sveikindamas svečius Konstitucinio Teismo pirmininkas G. Goda prisiminė, kad ir prieš trejus metus susitikimo Vokietijos Federaliniame Konstituciniame Teisme tema buvo konstitucinių teismų indėlis įveikiant globalius iššūkius.  

„Tuomet kalbėjome apie susijusias su COVID-19 pandemija bylas. Šiandien temos kitos, bet iššūkiai tapo dar karštesni. Tačiau esminė tema, kaip ir svarbiausia mūsų teismų misija, nepakito – tai konstitucinių vertybių puoselėjimas ir apsauga. Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo patirtis buvo svarbi mūsų teismui dar jam kuriantis prieš 30 metų. Pirmaisiais veiklos metais Jūsų teismo jurisprudencija buvo tapusi vienu dažniausiai naudojamų teisės šaltinių. Šiandien ne tik naudojamės, bet ir galime dalytis patirtimi, kalbėdami apie aktualijas, lygindami požiūrį į klausimų sprendimą ar aptardami mūsų teismų vaidmenį grėsmių demokratijai akivaizdoje“, – pabrėžė G. Goda.

Konstitucinių teismų teisėjai dvišaliame susitikime diskutavo apie teismų indėlį sprendžiant aktualius klausimus, susijusius su valstybės nacionalinio saugumo interesais ir žmogaus teisėmis grėsmių demokratinei santvarkai akivaizdoje, baudžiamuoju persekiojimu ir žmogaus teisėmis, nacionalinių pagrindinių teisių ir Europos žmogaus teisių konvencijos bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos santykio vertinimu, taip pat diskutavo apie egzistencinio minimumo užtikrinimą kaip būtiną sąlygą saugant pažeidžiamų asmenų grupių žmogaus orumą.

Kalbėdamas tema „Valstybės nacionalinio saugumo interesai ir žmogaus teisės grėsmių demokratinei santvarkai akivaizdoje“ teisėjas Vytautas Mizaras pabrėžė, kad konstituciniams teismams ne kartą teko priimti ypač svarbius sprendimus dėl valstybėje susiklosčiusių sudėtingų krizinių situacijų.

„Šiuo metu Lietuva, kaip ir Europa, išgyvena naujus įvykius. Tiek Lietuvos vidaus, tiek ir užsienio politiką lemia jos geografinė padėtis, nauji geopolitiniai įvykiai. Tai turi įtakos ne tik šalyje priimamiems politinio proceso dalyvių sprendimams, bet ir Konstitucinio Teismo, kaip konstitucinės justicijos institucijos, darbotvarkei, užginčijus šių sprendimų konstitucingumą. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad valstybės nepriklausomybė, teritorijos vientisumas, konstitucinė santvarka yra vienos svarbiausių konstitucinių vertybių, kurių apsauga yra prioritetinė valstybės valdžios ir visų piliečių priedermė; šios pareigos vykdymo užtikrinimas yra valstybės saugumo garantija. Kalbant apie susijusias su valstybės saugumu konstitucines garantijas taip pat svarbi Lietuvos pasirinkta europinė ir transatlantinė integracija, teikianti Lietuvai papildomas saugumo garantijas. Tačiau su valstybės nacionaliniu saugumu susijusi ir žmogaus teisių apsauga. Teismas savo doktrinoje nėra išvystęs kokių nors kitokių žmogaus teisių apsaugos ir jų ribojimų standartų, modelių, taikomų esant krizinėms situacijoms. Kitaip tariant, įprastas žmogaus teisių apsaugos ir jų ribojimų teisėtumo testas išlieka. Taip pat išlieka kartu ir teismo uždavinys užtikrinti vertybių darną“, – pabrėžė V. Mizaras.

Teisėjas Aurelijus Gutauskas pranešime „Baudžiamasis persekiojimas ir žmogaus teisės“ pristatė oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje atskleistus skirtingus baudžiamojo persekiojimo aspektus.

„Svarbiausia Konstitucijos saugomų vertybių sandūroje rasti sprendimus, užtikrinančius, kad nė viena iš tokių vertybių nebūtų paneigta ar nepagrįstai apribota. Baudžiamojo persekiojimo priemonės turi būti veiksmingos, šiuolaikinės, o kova su nusikalstamumu turi vykti teisėtomis priemonėmis, jos negali pažeisti konstitucinių asmens teisių ir laisvių. Asmens, įtariamo padarius nusikaltimą, ir kaltinamojo teisė į gynybą yra viena iš žmogaus teisių apsaugos garantijų, ji yra būtina sąlyga tam, kad būtų teisingai nubaustas kiekvienas nusikaltimą padaręs asmuo ir kad nekaltas asmuo nebūtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nuteistas. Šiuos ir kitus aspektus Konstitucinis Teismas yra nagrinėjęs ne kartą, jis kaskart stiprino valstybės siekį užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą ir teisės viršenybę“, – sakė A. Gutauskas.

Kalbėdamas apie nacionalinių pagrindinių teisių ir Europos žmogaus teisių konvencijos (Konvencija) bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (Chartija) santykį teisėjas Algis Norkūnas pažymėjo, kad jis gali būti apibūdinamas kaip glaudus ir nuolat augantis.

Per 30 veiklos metų Konstitucinis Teismas rėmėsi Konvencija nagrinėdamas 70 konstitucinės justicijos bylų. 86 bylose rėmėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika. Taigi Konvencija gali būti laikoma daugiausia įtakos Lietuvos žmogaus teisių apsaugos sistemai padariusiu tarptautiniu dokumentu. Lietuvos Konstitucijoje aiškiai įtvirtinta pagarba prigimtinėms žmogaus teisėms ir laisvėms suteikia galimybę tinkamai naudotis tiek Konstitucijos, tiek Konvencijos, o kartu ir ES teisės, ypač Chartijos, teikiamais žmogaus teisių apsaugos standartais, siekiant juos kuo geriau saugoti ir ginti nacionalinėse sistemose, kartu gerbiant tarptautinės teisės ir ES teisės pamatinius principus“, – sakė A. Norkūnas.

Teisėjas Tomas Davulis pažymėjo, kad iš Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo praktikos, ypač sprendžiant dėl pabėgėliams skiriamų piniginių išmokų dydžių, matyti, kad asmens teisė į minimalų egzistencinį lygį (suprantant ir paslaugų, ir išmokų prasme) glaudžiai susijusi su teise į orumą ir jo apsauga. Pranešime „Žmogaus orumas ir egzistencinis minimumas“ teisėjas pristatė, kiek ir kaip žmogaus orumo ir egzistencinio minimumo sąsajos yra atskleistos Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje ir kitų Lietuvos teismų praktikoje.

Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo teisėjai taip pat pristatė savo jurisprudenciją atitinkamomis temomis.

Vokietijos Federalinį Konstitucinį Teismą sudaro du senatai po aštuonis teisėjus. Po aštuonis teisėjus renka Vokietijos Bundestagas (Vokietijos parlamento žemieji rūmai) ir Bundesratas (Vokietijos federalinių žemių atstovybė), trijų teisėjų kandidatūros turi būti siūlomos iš aukščiausių federalinių teismų – Federalinio Aukščiausiojo teismo, Federalinio administracinio teismo, Federalinio finansų teismo, Federalinio darbo teismo ir Federalinio socialinio teismo. Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo teisėjais gali būti skiriami ne jaunesni kaip 40 metų nustatytos kvalifikacijos asmenys vienai dvylikos metų kadencijai (arba iki sukaks 68 metai).   

 

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl vartotojo teisių apsaugos aiškinimo
2024-07-12, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Nuteistajam iki gyvos galvos neteisėtai neleista išvykti į tėvo laidotuves
2024-07-11, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-554/21, C-622/21, C-727/21
2024-07-11, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimas dirbtinio intelekto srityje
2024-07-10, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
2024-07-11
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Naujausios diskusijos
13:12
13:01
12:15
19:54
13:58
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti