Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-115/22
2024-05-07 , Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

PRANEŠIMAS SPAUDAI Nr. 80/24  
2024 m. gegužės 7 d., Liuksemburgas  
Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-115/22 | NADA ir kt.  

Antidopingo srityje kompetentinga Austrijos arbitražo komisija neturi teisės pateikti klausimų Teisingumo Teismui. 
Vertindamas, ar ši institucija yra “teismas“, kaip jis suprantamas pagal Sąjungos teisę, Teisingumo Teismas atsižvelgė į kriterijų visumą, tarp jų nepriklausomumą – reikalavimą, kurio ji neatitinka Austrijoje profesionali sportininkė buvo pripažinta pažeidusi antidopingo taisykles, todėl jai skirtos sankcijos. Taigi visi nuo 2015 m. gegužės 10 d. varžybose jos pasiekti rezultatai buvo pripažinti negaliojančiais. Be to, visi nuo tada gauti jos titulai, medaliai, apdovanojimai, premijos už dalyvavimą ir piniginiai prizai buvo anuliuoti, o ji pati nuo 2021 m. gegužės 31 d. nušalinta ketveriems metams nuo visų sporto varžybų.  
Sportininkė kreipėsi į Austrijos nepriklausomą arbitražo komisiją (USK), kad ši pripažintų neskelbtinais jos vardą ir pavardę, padarytus pažeidimus ir skirtas sankcijas. USK kreipėsi į Teisingumo Teismą su klausimais dėl tokio Austrijos teisėje numatyto paskelbimo suderinamumo su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) 1.  
Teisingumo Teismas pripažino, kad USK prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra nepriimtinas.  
Jis priminė, jog tam, kad turėtų teisę jam pateikti klausimus, su prašymu priimti prejudicinį sprendimą besikreipiančią instituciją, šiuo atveju – USK, turi būti galima pripažinti “teismu“, kaip tai suprantama pagal Sąjungos teisę. Vis dėlto USK neatitiko nepriklausomumo reikalavimo. Iš tiesų federalinis meno, kultūros, valstybės tarnybos ir sporto ministras gali atleisti iš pareigų USK narius anksčiau laiko “dėl svarbių priežasčių“, tačiau ši sąvoka nacionalinės teisės aktuose neapibrėžta. Be to, kompetencija priimti tokį sprendimą priklauso tik šiam ministrui, t. y. vykdomosios valdžios nariui, iš anksto nenustačius jokių tikslių kriterijų ar garantijų.  
Vadinasi, neužtikrinama USK narių apsauga nuo išorinio spaudimo, dėl kurio galima būtų suabejoti jų nepriklausomumu.  
Kita vertus, ši aplinkybė jokiu būdu neatleidžia USK nuo pareigos savo praktikoje užtikrinti Sąjungos teisės taikymą. Be to, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad siekdama užtikrinti savo asmens duomenų apsaugą sportininkė taip pat kreipėsi į Austrijos federalinį administracinį teismą. Šis sustabdė jam pateikto skundo nagrinėjimą, kol Teisingumo Teismas pateiks atsakymą šioje byloje.  
PASTABA: Prašyme priimti prejudicinį sprendimą valstybių narių teismai, nagrinėdami juose iškeltą bylą, gali pateikti Teisingumo Teismui klausimus dėl Sąjungos teisės išaiškinimo ar Sąjungos teisės akto galiojimo. Teisingumo Teismas nenagrinėja nacionalinės bylos. Remdamasis Teisingumo Teismo sprendimu šią bylą turi išspręsti nacionalinis teismas. Šis sprendimas taip pat privalomas kitiems nacionaliniams teismams, nagrinėjantiems  panašias problemas.  
 
Žiniasklaidai skirtas neoficialus dokumentas, neįpareigojantis Teisingumo Teismo.  
Visas sprendimo tekstas ir jo santrauka, jeigu rengiama, nuo paskelbimo dienos prieinami CURIA tinklalapyje.  
Kontaktinis asmuo: Stefaan van der Jeught (+352) 4303 2170.  
Nuotraukas iš sprendimo paskelbimo posėdžio galima rasti “Europe by Satellite“ (+32) 2 2964106.  
 
1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).  
 

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl vartotojo teisių apsaugos aiškinimo
2024-07-12, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Nuteistajam iki gyvos galvos neteisėtai neleista išvykti į tėvo laidotuves
2024-07-11, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-554/21, C-622/21, C-727/21
2024-07-11, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimas dirbtinio intelekto srityje
2024-07-10, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
2024-07-11
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Naujausios diskusijos
13:12
13:01
12:15
19:54
13:58
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti