Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Pareiškėjui priteistas 1 500 Eur neturtinės žalos atlyginimas dėl Vadovybės apsaugos tarnybos neteisėtai atlikto jo elgesio vertinimo
2024-05-09 , Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Neturtinė žala: nenustačius, kad Vadovybės apsaugos tarnyba turėjo įstatyminį ar kituose teisės aktuose įtvirtintą pagrindą atlikti pareiškėjo destruktyvaus elgesio rizikos vertinimą ir rinkti, tvarkyti jo asmens duomenis bei perduoti informaciją kitiems subjektams, konstatuota, kad institucija atliko neteisėtus veiksmus.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2024 m. gegužės 8 d. sprendime nustatė, kad pareiškėjui priteistinas 1 500 Eur neturtinės žalos atlyginimas dėl to, kad Vadovybės apsaugos tarnyba (Tarnyba) neteisėtai atliko pareiškėjo destruktyvaus elgesio rizikos vertinimą ir savo raštu neteisėtai perdavė informaciją apie atliktą rizikos vertinimą ir jo rezultatus dviem sveikatos priežiūros įstaigoms ir socialines paslaugas teikiančiam centrui.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi Vadovybės apsaugos įstatyme įtvirtintą reglamentavimą, nenustatė Tarnybai tiesiogiai įtvirtinto įgaliojimo taikyti smurtinio pobūdžio nusikalstamų veikų prieš Tarnybos saugomus asmenis prevencijos ir (ar) užkardymo vykdymo priemonę, atliekant destruktyvaus elgesio rizikos vertinimą ir su juo susijusį asmens duomenų rinkimą, tvarkymą bei perdavimą.

Byloje nagrinėtu atveju Tarnybos atlikti veiksmai iš esmės buvo grindžiami konkrečiomis Vadovybės apsaugos departamento direktoriaus 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-14 (Įsakymas) patvirtinto Pavienių asmenų destruktyvaus elgesio rizikos vertinimo tvarkos aprašo (Aprašas) nuostatomis.

Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Įsakymui ir juo patvirtinam Aprašui iš esmės yra būdingas visuotinio privalomumo pobūdis. Apraše reguliuojami santykiai apima ne tik Tarnybos vidaus administravimą, bet ir asmenų duomenų rinkimą, tvarkymą, informacijos perdavimą ir bendravimą su kitomis institucijomis bei subjektais. Šie požymiai yra būdingi norminiam administraciniam aktui.

Byloje nustatyta, kad Įsakymas ir juo patvirtintas Aprašas nebuvo paskelbtas, laikantis nustatytos norminių teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos. Todėl padaryta išvada, kad, nepaskelbus Įsakymo ir juo patvirtinto Aprašo Teisės aktų registre, Įsakymo ir juo patvirtinto Aprašo normos laikytinos negaliojančiomis.

Konstatuota, kad Tarnyba neturėjo nei Vadovybės apsaugos įstatyme, nei kituose teisės aktuose aiškiai įtvirtinto teisinio pagrindo atlikti pareiškėjo destruktyvaus elgesio rizikos vertinimą. Tai sudarė pagrindą vertinti, kad Tarnyba atliko neteisėtais laikytinus veiksmus.

Tarnybai neteisėtai atlikus pareiškėjo destruktyvaus elgesio rizikos vertinimą ir perdavus informaciją apie pareiškėją kitiems subjektams, padaryta išvada, kad tvarkydama pareiškėjo asmens duomenis, institucija nesilaikė Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnio, 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 23 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad Tarnybos rašte vertinti ir pateikti pareiškėjo asmens duomenys buvo susiję su jo gimimo data, gyvenamąja vieta ir rizikos veiksniais, nustatytais įvertinus pareiškėjo kitoms institucijoms siųstų laiškų duomenis apie pareiškėjo elgesį ir komunikaciją. Institucijos pateiktas vertinimas buvo susijęs su pareiškėjo socialine ir psichine sveikata (nustatomas sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos poreikis). Informacija raštu buvo perduoda dviem sveikatos priežiūros įstaigoms ir socialines paslaugas teikiančiam centrui. Pareiškėjas sužinojo apie Tarnybos atliktus veiksmus praėjus beveik dvejiems metams nuo jų atlikimo. Taigi beveik dvejus metus, t. y. pakankamai ilgą laikotarpį, pareiškėjas nežinojo apie jo atžvilgiu atliktus veiksmus ir asmens duomenų tvarkymą. Šios aplinkybės sudarė pagrindą priteisti pareiškėjui 1 500 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

Administracinė byla Nr. eA-737-789/2024.

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl vartotojo teisių apsaugos aiškinimo
2024-07-12, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Nuteistajam iki gyvos galvos neteisėtai neleista išvykti į tėvo laidotuves
2024-07-11, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-554/21, C-622/21, C-727/21
2024-07-11, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimas dirbtinio intelekto srityje
2024-07-10, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
2024-07-11
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Naujausios diskusijos
13:12
13:01
12:15
19:54
13:58
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti