Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Išnagrinėtos administracinio nusižengimo bylos dėl bendrovės akcininko teisių pažeidimo
2024-05-21 , Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

2024 m. gegužės 14 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo tris atnaujintas administracinio nusižengimo bylas, kuriose bendrovės direktorius A. Ž. ir laikinai bendrovės direktoriaus pareigas ėjusi V. B. buvo patraukti administracinėn atsakomybėn ir nubausti pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 119 straipsnį už tai, kad nepriėmė bendrovės akcininko registruotosiomis pašto siuntomis bendrovės buveinės adresu siųstų prašymų dėl informacijos apie bendrovę pateikimo, nepateikė jam prašomos informacijos, taip pažeidė bendrovės akcininko neturtinę teisę gauti informaciją apie bendrovę.

Prašymuose atnaujinti administracinio nusižengimo bylą pareiškėjai nesutiko su A. Ž. ir V. B. nubaudimu pagal ANK 119 straipsnį, be kita ko, teigė, kad abu administracinėn atsakomybėn patraukti asmenys teismų buvo nepagrįstai pripažinti tinkamais šio administracinio nusižengimo subjektais, kad jų veiksmuose nebuvo tyčios pažeisti bendrovės akcininko teises, kad administracinėn atsakomybėn pagal minėtą straipsnį jie buvo nepagrįstai patraukti už bendrovei adresuotos korespondencijos gavimo neužtikrinimą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad teismai tinkamai išnagrinėjo administracinės atsakomybės klausimui išspręsti reikšmingas aplinkybes ir padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad V. B. veika atitinka ANK 119 straipsnio 1 dalyje nustatyto administracinio nusižengimo sudėtį. Kita vertus, teisėjų kolegija nusprendė, kad A. Ž. šiuo atveju nėra tinkamas administracinio nusižengimo, nustatyto ANK 119 straipsnyje, subjektas, todėl nėra ir jam inkriminuotų administracinių nusižengimų sudėties. Todėl Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino skundžiamų teismų sprendimų dalis dėl A. Ž. pripažinimo kaltu ir nubaudimo pagal ANK 119 straipsnio 2 dalį ir administracinio nusižengimo teisenas jam nutraukė.

Teisėjų kolegija priimtoje nutartyje nurodė, kad administracinėn atsakomybėn pagal ANK 119 straipsnį už akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių narių teisių pažeidimą gali būti traukiamas juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo. Tačiau negalima tokia teisinė situacija, kai už to paties administracinio nusižengimo, nustatyto ANK 119 straipsnio 1 dalyje, padarymą administracinėn atsakomybėn yra traukiamas ir juridinio asmens vadovas, ir kartu kitas atsakingas asmuo. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad asmuo, laikinai einantis juridinio asmens vadovo pareigas, paties vadovo paskirtas jo funkcijoms laikinai vykdyti, ANK 119 straipsnio 1 dalies prasme laikytinas kitu atsakingu asmeniu, kuriam už padarytą šioje teisės normoje nustatytą akcininko teisių pažeidimą gali būti taikoma administracinė atsakomybė. Išnagrinėtose bylose buvo nustatyta, kad aktualiais laikotarpiais, kai buvo teikiami bendrovės akcininko prašymai dėl informacijos apie bendrovę pateikimo, bendrovės direktoriaus pareigas laikinai ėjo bendrovės darbuotoja V. B. Todėl būtent ji buvo tas atsakingas asmuo, kuris bendrovės direktoriaus A. Ž. įsakymais jo nemokamų atostogų metu buvo paskirtas jį pavaduoti ir jo funkcijoms laikinai vykdyti, taigi ir priimti bendrovės akcininko registruotosiomis pašto siuntomis bendrovei teiktus prašymus dėl informacijos apie bendrovę pateikimo bei dėl šių prašymų nuspręsti. Todėl teisėjų kolegija padarė išvadą, kad V. B. pagrįstai teismų buvo pripažinta kitu atsakingu asmeniu ANK 119 straipsnio 1 dalies prasme, taigi ir tinkamu šio administracinio nusižengimo subjektu.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtoje nutartyje, be kita ko, buvo priminta teismų praktika, kurioje konstatuota, kad, juridiniam asmeniui neegzistuojant fiziškai, juridinio asmens buveinė yra itin reikšminga informacija apie jį patį, nes būtent ši informacija yra vienas iš duomenų, užtikrinančių galimybę susisiekti su juridiniu asmeniu, taip pat ir nuspėjamumą bei teisinį tikrumą teisinių santykių dalyviams. Juridinis asmuo turėtų ne tik atskleisti duomenis Juridinių asmenų registrui, bet ir pasirūpinti, kad jo buveinėje būtų sudarytos sąlygos priimti procesinius dokumentus ir kitą korespondenciją. Juridinio asmens nepasirūpinimas duomenų apie savo buveinę atskleidimu iš esmės reiškia, jog pats juridinis asmuo, žinodamas jam tenkančią įstatymo nustatytą atskleidimo pareigą ir jos teisines pasekmes, sąmoningai pasirenka tokį savo elgesio būdą, kuriuo atsisako savo pasiekiamumo ir prieinamumo bei su tuo susijusių savo teisių. Teisėjų kolegija pažymėjo ir tai, kad dėl gavėjui siųstinos korespondencijos adreso tinkamumo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.166 straipsnyje įtvirtinta prezumpcija, nustatanti, kad pranešimas tapo žinomas adresatui tuo momentu, kai jis pasiekė adresato gyvenamąją vietą ar verslo buveinę, išskyrus atvejus, kai adresatas įrodo, kad ne dėl jo ar darbuotojų kaltės jam nebuvo įmanoma gauti tokį pranešimą. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatavo, kad, pagal išnagrinėtose bylose nustatytas aplinkybes, bendrovės akcininko registruotosiomis pašto siuntomis bendrovės buveinės adresu siųsti prašymai buvo įteikti adresatui nuo to momento, kai pasiekė bendrovės buveinės adresą.

Bylų Nr. e2AT-11-628/2024, e2AT-21-628/2024, e2AT-27-628/2024 (aktyvi nuoroda). Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Vieša teismų sprendimų paieška.

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:
Ieva Mastenica
Laikinai atliekanti
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininko tarnybos atstovės ryšiams su visuomene funkcijas
Mob. tel. 8 685 84863
El. p. [email protected]
www.lat.lt
www.teismai.lt

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl vartotojo teisių apsaugos aiškinimo
2024-07-12, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Nuteistajam iki gyvos galvos neteisėtai neleista išvykti į tėvo laidotuves
2024-07-11, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-554/21, C-622/21, C-727/21
2024-07-11, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimas dirbtinio intelekto srityje
2024-07-10, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
2024-07-11
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Naujausios diskusijos
13:12
13:01
12:15
19:54
13:58
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti