Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

LVAT: neperdirbus pakuočių atliekų – nėra pagrindo atleisti nuo mokesčio už aplinkos teršimą
2024-05-22 , Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Mokesčiai: Patvirtinta apmokestinamąsias pakuotes į vidaus rinką išleidusio importuotojo pareiga sumokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis, kai mokesčio įstatyme numatytos apmokestinimo išimties taikymo sąlygos nebuvo tenkintos dėl to, kad šių pakuočių atliekų nesurinko ir neperdirbo kiti atliekų tvarkymo sistemos dalyviai.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2024 m. gegužės 20 d. nutartimi patvirtino Aplinkos apsaugos departamento (AAD) sprendimą, kuriuo pareiškėjui buvo apskaičiuotas mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis (MAT) už 2015 metais importuotą ir į vidaus rinką išleistą pripildytos metalinės pakuotės kiekį.

Šioje administracinėje byloje buvo paneigta pareiškėjo teisė į MAT apmokestinimo išimtį (mokesčio lengvatą), numatytą ginčo laikotarpiu galiojusioje Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje, nustačiusioje, kad „gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą <...> pakuotės atliekomis už tą <...> pakuotės kiekį, kuris proporcingas įvykdytos Vyriausybės nustatytos <...> pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduoties daliai. Norėdami pasinaudoti šia mokesčio lengvata, gamintojai ir importuotojai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka turi pateikti dokumentus, patvirtinančius šių <...> pakuotės atliekų perdirbtą ar panaudotą energijai gauti kiekį.“

Nustatyta, kad 2015 metais pagal sudarytą sutartį dėl apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo, pareiškėjas buvo pavedęs kolektyvaus pakuočių atliekų tvarkymo organizacijai (Organizacija), be kita ko, vykdyti šios pakuotės gamintojams ir importuotojams Vyriausybės nustatytą užduotį surinkti ir perdirbti atitinkamą metalinės pakuotės atliekų kiekį. Organizacija pareiškėjui išrašė patvirtinimus apie metalinės pakuotės atliekų sutvarkymą, kuriuos pastarasis nurodė mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijose bei, pasinaudodamas minėta apmokestinimo išimtimi (mokesčio lengvata), šio mokesčio už į rinką patiektas pakuotes nemokėjo.

Po šių deklaracijų pateikimo buvo panaikinti Organizacijos pasamdyto atliekų tvarkytojo išrašyti atliekų perdirbimą patvirtinantys dokumentai bei, atitinkamai, šių dokumentų pagrindu Organizacijos pareiškėjui išrašyti minėti patvirtinimai. Pareiškėjui atsisakius patikslinti pateiktas deklaracijas, AAD atliko mokestinį patikrinimą bei apskaičiavo ir nurodė sumokėti papildomas MAT sumas už ginčo laikotarpiu į rinką išleistas apmokestinamąsias pakuotes.

Akcentavusi, kad pareiga įrodyti (pagrįsti), jog yra tenkinamos mokesčio įstatyme numatytos apmokestinimo išimties (mokesčio lengvatos) taikymo sąlygos, tenka šia išimtimi (lengvata) siekiančiam pasinaudoti mokesčio mokėtojui, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia sutiko su mokesčių administratoriaus ir pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad pareiškėjas neįrodė, jog ginčo metalinės pakuotės atliekos buvo surinktos ir nustatytu būdu perdirbtos.

Nors nustatyta, jog materialinės minėtos apmokestinimo išimties (mokesčio lengvatos) taikymo sąlygos nebuvo tenkintos, pareiškėjas siekė, jog būtų atleistas nuo MAT mokėjimo akcentuodamas, kad jis elgėsi sąžiningai ir jo teisė į aptariamą išimtį (lengvatą) buvo paneigta iš esmės dėl to, kad Organizacija ir jos pasamdytas atliekų tvarkytojas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų surinkti ir perdirbti atitinkamą metalinės pakuotės atliekų kiekį.

Tačiau LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad jokie nacionaliniai mokesčių įstatymai nenumato, kad už prievolę sumokėti MAT yra ar gali būti atsakingi kiti subjektai, kaip antai Organizacija ar atliekų tvarkytojai, kurie, pirma, nedalyvauja apmokestinimo momentą nulemiančiuose santykiuose (pakuočių išleidime į vidaus rinką) ir, antra, kaip minėta, Užduotį mokesčio mokėtojo pavedimu (už mokesčių mokėtoją) vykdo sutarties pagrindu. Savo ruožtu, tarp pastarųjų subjektų ir pareiškėjo susiklostė sutartiniai teisiniai santykiai bei aplinkybė, kad jie (Organizacija ar atliekų tvarkytojai) netinkamai vykdė prisiimtus įsipareigojimus, negali daryti ir nedaro įtakos mokesčio mokėtojui viešosios teisės aktais nustatytai mokestinių prievolių apimčiai. LVAT pabrėžė, kad kaltės nebuvimas nėra ir negali būti vertinamas kaip pagrindas atleisti nuo MAT (jo dalies) mokėjimo ir (ar) remtis tokia, kaip ginčo apmokestinimo išimtimi (mokesčio lengvata), kai nėra tenkinamos visos įstatymų leidėjo nustatytos materialiosios šios išimties (lengvatos) taikymo sąlygos.

Įvertinęs nacionalinį reguliavimą, reikšmingas Europos Sąjungos taisykles bei susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, kad AAD priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą apskaičiuoti papildomai mokėtinas MAT sumas. Be to, LVAT nekilo abejonių dėl ginčo laikotarpiu galiojusio standartinio MAT tarifo dydžio pagrįstumo.

Administracinė byla Nr. eA-562-624/2024.

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl vartotojo teisių apsaugos aiškinimo
2024-07-12, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Nuteistajam iki gyvos galvos neteisėtai neleista išvykti į tėvo laidotuves
2024-07-11, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-554/21, C-622/21, C-727/21
2024-07-11, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Vilniaus universiteto bendradarbiavimas dirbtinio intelekto srityje
2024-07-10, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
2024-07-11
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-10
Naujausios diskusijos
13:12
13:01
12:15
19:54
13:58
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti