Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

LAT pasisakė dėl negautų nuomos pajamų ir regreso teisės įgyvendinimo
2024-05-29 , Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Vladimiro Ivanovo, VŽ.lt

2024 m. gegužės 28 d. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme išnagrinėtoje byloje pasisakyta dėl negautų nuomos pajamų, kaip nuostolio dėl naudojimosi nekilnojamuoju turtu praradimo, grindžiamų sudaryta nuomos sutartimi, dydžio nustatymo, taip pat žalos įrodinėjimo regreso teisės įgyvendinimo, sudarius taikos sutartį su nukentėjusiu trečiuoju asmeniu, atveju. Šioje byloje buvo sprendžiamas, be kita ko, klausimas dėl žalos atlyginimo ieškovei, kuri dėl komercinės paskirties pastato defektų, iki kol jie buvo ištaisyti, negavo pajamų pagal nuomos sutartį, sudarytą su pastato nuomininke.

Ieškovė nesutiko su bylą nagrinėjusių teismų išvadomis, kad jos negautos nuomos pajamos turėjo būti mažinamos sąnaudomis, patirtomis vykdant pastato nuomos sutartį.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad nuostoliai, atsiradę dėl naudojimosi nekilnojamuoju turtu praradimo, gali būti įrodinėjami ir kaip negautos pajamos dėl verslo pertraukimo, ir kitais būdais, pvz., reikalaujant kompensuoti nuomos vertę, kurią paprastai sudaro suma, už kurią įprastomis verslo sąlygomis būtų galima išnuomoti tokios pačios ar labai panašios paskirties nekilnojamąjį turtą tuo laikotarpiu, kol nukentėjęs asmuo negalėjo naudotis nekilnojamuoju turtu, t. y. defektų šalinimo laikotarpiu.

Negautas pelnas reiškia sumą, kuria nukentėjusios šalies turtas potencialiai padidėtų, jei pažeidimas nebūtų įvykęs. Todėl iš negautų pajamų turi būti atimami tie nukentėjusio asmens sutaupymai, tos sąnaudos, kurių nukentėjęs asmuo išvengė dėl to, kad dėl neteisėtų kito asmens veiksmų nevykdė įprastinės veiklos. Tai yra žalos apskaičiavimas ekonomine, ne buhalterine prasme. Negauto pelno skaičiavimas turi būti protingas, paremtas byloje surinktais įrodymais ir pagrįstas finansų ar ekonomikos teorijos pripažįstamais metodais.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad bet kokios sąnaudos, susijusios su naudojimusi nekilnojamuoju turtu, gali būti reikšmingos apskaičiuojant negautą pelną. Tai reiškia, kad turto nusidėvėjimas, amortizaciniai atskaitymai, darbuotojų darbo sąnaudos nuomos sutarčiai administruoti ir kitos, susijusios su naudojimusi turtu, taip pat turto išlaikymo sąnaudos iš principo gali būti priskiriamos sąnaudoms, susijusioms su tokio nekilnojamojo turto naudojimu. Kokios konkrečiai sąnaudos bus laikomos nukentėjusio asmens sutaupymais, sąnaudomis, kurių nukentėjęs asmuo išvengė dėl to, kad dėl neteisėtų kito asmens veiksmų negalėjo naudotis jam priklausančiu nekilnojamuoju turtu, tai yra faktinė aplinkybė, nustatoma kiekvienoje konkrečioje byloje.

Ieškovas, siekdamas įrodyti negautų pajamų, kaip savo nuostolio, dydį, turi įrodyti negauto pelno dydį. Tai reiškia, kad būtent ieškovas turi įrodyti ir tuos sutaupymus, tas sąnaudas, kurių nukentėjęs asmuo išvengė dėl to, kad dėl neteisėtų kito asmens veiksmų negalėjo naudotis jam priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo pateiktu negauto pelno dydžiu, įskaitant ir sąnaudų apskaičiavimą, turėtų pateikti savo poziciją pagrindžiančius argumentus.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė įrodymus, pagrindžiančius jos gautinas pajamas pagal jau sudarytą nuomos sutartį, tačiau, iš principo nesutikdama su tam tikrų sąnaudų atėmimo būtinumu, nepateikė įrodymų, pagrindžiančių negautą pelną.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje pasisakė dėl regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisės į žalos padariusį asmenį įgyvendinimo, sudarius taikos sutartį su nukentėjusiu trečiuoju asmeniu. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad tai, jog ginčas dėl žalos atlyginimo tarp nukentėjusio trečiojo asmens ir regredento užbaigiamas jų sudaryta ir teismo patvirtinta taikos sutartimi bei šiuo pagrindu regreso tvarka pareiškiamas atgręžtinis reikalavimas, įrodinėjimo naštos paskirstymo nekeičia. Tokiais atvejais ieškovui, regreso tvarka pareiškusiam atgręžtinį reikalavimą už žalos padarymą atsakingam asmeniui, vis tiek tenka pareiga įrodyti, be kita ko, žalos padarymo faktą ir jos dydį. Taikos sutartis, kurioje nedalyvauja atsakingas už žalą asmuo, pati savaime nepagrindžia nukentėjusiam asmeniui padarytos žalos fakto ir dydžio. Tai yra tik vienas iš įrodymų, pagrindžiančių nukentėjusiam asmeniui padarytos žalos faktą ir dydį bei jam regredento atlygintos žalos dydį.

Teisėjų kolegija paliko nepakeistą apeliacinės instancijos teismo nutartį, kuria pirmosios instancijos teismo sprendimas ‒ iš dalies patenkinti ieškinį ‒ iš esmės paliktas nepakeistas.

Bylos Nr. e3K-3-113-1075/2024. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Vieša teismų sprendimų paieška.

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:
Ieva Mastenica
Laikinai atliekanti
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininko tarnybos atstovės ryšiams su visuomene funkcijas
Mob. tel. 8 685 84863
El. p. [email protected]
www.lat.lt
www.teismai.lt 

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Lietuvos apeliacinis teismas atsakė, koks teismas turi nagrinėti skundus dėl nuteistųjų bausmės atlikimo vietos pakeitimo
2024-07-24, Lietuvos apeliacinis teismas
Išleista naujausia LAT praktikos apžvalga už 2024 m. birželio mėn.
2024-07-19, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Tiekėjo viešajame pirkime pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys nepagrįstai pripažinti melaginga informacija
2024-07-19, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Išnagrinėta viešųjų pirkimų byla dėl tiekėjo pateiktos informacijos pripažinimo melaginga
2024-07-19, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
2024-07-23
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-22
Naujausios diskusijos
18:40
13:08
17:19
17:04
16:25
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti