Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Išnagrinėta byla dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais
2024-05-29 , Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

2024 m. gegužės 28 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą, kurioje buvo sprendžiama dėl netiesioginio ieškinio pareiškimo sąlygų, sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei, nesąžiningumo prezumpcijos taikymo ir advokato veiklos garantijų.

Ieškovė byloje pareiškė ieškinį, kuriuo ginčijo savo skolininkės kreditorės užsienio bendrovės „Petrade Ltd“ su atsakovėmis sudarytus nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sandorius. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų byloje nustatytą aplinkybę, kad ieškovės skolininkė BUAB „Luna Capital Group“ neturi neabejotinos ir vykdytinos reikalavimo teisės nei į užsienio bendrovę „Petrade Ltd“ (jos teisių ir pareigų perėmėją užsienio bendrovę „Harbet Universal S. A.“), nei į atsakoves R. G. ir UAB „Eglitana“, remdamasi kasacinio teismo praktika, konstatavo, kad šiuo atveju byloje nebuvo nustatyta visų netiesioginio ieškinio pareiškimo sąlygų. Kita vertus, teisėjų kolegija pripažino ieškovės teisę reikšti reikalavimą dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo CK 1.78 straipsnio 5 dalies pagrindu, nes, pripažinus ginčo sandorius niekiniais ir negaliojančiais bei taikius restituciją, ginčo turtas būtų grąžintas į BUAB „Luna Capital Group“ turto masę ir tai sudarytų galimybes tam tikra apimtimi patenkinti ieškovės turimą finansinį reikalavimą jos skolininkės BUAB „Luna Capital Group“ bankroto procese.

Ieškovė byloje, be kita ko, prašė pripažinti niekiniais ir negaliojančiais užsienio bendrovės „Petrade Ltd“ ir atsakovių sudarytus nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sandorius dėl jų prieštaravimo CK 4.48 straipsnio 1 daliai, pagal kurią perduoti nuosavybės teisę gali tik pats savininkas arba savininko įgaliotas asmuo. Šį reikalavimą ieškovė grindė tuo, kad, Lietuvos apeliaciniam teismui 2022 m. kovo 22 d. sprendimu pripažinus taikos sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento, užsienio bendrovė „Petrade Ltd“ niekada neįgijo, o BUAB „Luna Capital Group“ niekada neperleido taikos sutartyje nurodyto nekilnojamojo turto. Atitinkamai vėlesni su atsakovėmis UAB „Eglitana“ ir R. G. sudaryti šio turto sandoriai taip pat laikytini niekiniais ir negaliojančiais. Pirmosios instancijos teismas šį ieškinio reikalavimą atmetė, o apeliacinės instancijos teismas – patenkino ir pripažino ginčo sandorius niekiniais ir negaliojančiais.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad teismui atnaujinus procesą byloje ir priėmus naują sprendimą (nutartį) dėl ginčo esmės byloje, kuri buvo užbaigta įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, ši teismo nutartis netenka teisinės galios, o jeigu teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygos šalių jau buvo įvykdytos, taikytini kitokie įstatyme nustatyti teisiniai padariniai – panaikinto įvykdyto teismo procesinio sprendimo įvykdymo atgręžimas (CPK 373, 760 straipsniai).

Teisėjų kolegija išaiškino, kad aplinkybė, jog įsiteisėjusios teismo nutarties, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis ir kuri vėliau neteko teisinės galios, pagrindu turtą įgijęs asmuo jį perleidžia kitiems asmenims, savaime nesudaro pagrindo šiuos vėliau sudarytus sandorius pripažinti niekiniais ir negaliojančiais dėl prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms, t. y. remiantis CK 4.48 straipsniu, nesant kitų sandorio negaliojimo pagrindų. Priešingas aiškinimas neatitiktų CPK 18 straipsnyje įtvirtinto teismo sprendimo privalomumo principo ir civilinėje apyvartoje sukurtų teisinį netikrumą. Todėl teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nebuvo teisinio pagrindo, remiantis CK 1.80 straipsnio 1 dalimi, sandorius pripažinti prieštaraujančiais imperatyvioms įstatymo normoms.

Ieškovė byloje ginčo sandorius taip pat prašė pripažinti niekiniais ir negaliojančiais dėl jų prieštaravimo viešajai tvarkai ir gerai moralei. Šį reikalavimą ieškovė grindė tuo, kad ginčo sandoriais buvo įgyvendinta turto perkėlimo iš skolininkės BUAB „Luna Capital Group“ schema, taip apribojant skolininkės kreditorių galimybes iš jo patenkinti savo reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas šį ieškinio reikalavimą taip pat atmetė, o apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į sandorių šalių ir jų atstovo ryšius, padarė išvadą, kad atsakovės R. G. ir UAB „Eglitana“ taip pat laikytinos nesąžiningomis ir negalėjusiomis nežinoti apie tai, kad, sudarant pirmiau minėtą taikos sutartį, BUAB „Luna Capital Group“ buvo nemoki ir kad ginčo sandoriais buvo pažeisti šios skolininkės kreditorių interesai.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl šio sandorių negaliojimo pagrindo, nurodė, kad ginčijant sandorį pagal CK 1.81 straipsnį turi būti įrodyta, jog visų sandorio šalių valia sudarant sandorį buvo viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujantys tikslai. Jei bent viena iš sandorio šalių tokio tikslo sudarydama sandorį neturi ir jai nėra žinomi kitos sandorio šalies viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujantys tikslai, toks sandoris negali būti pripažįstamas negaliojančiu pagal CK 1.81 straipsnio 1 dalį. Nors teisėjų kolegija sutiko, jog sandorio šalių tarpusavio ryšiai gali būti laikomi viena iš aplinkybių, kartu su kitomis patvirtinančių tai, kad sandorių šalys siekė viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančių tikslų, tačiau vien ši aplinkybė neleidžia spręsti, kad tarpusavyje vienokiais ar kitokiais ryšiais susijusių asmenų sandoriai savaime prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei. Tam turi būti įrodyta, jog viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujančio tikslo siekė visos sandorio šalys, o ne tik viena iš jų.

Teisėjų kolegija pripažino, kad šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai atsakovei R. G. taikė CK 6.67 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytą nesąžiningumo prezumpciją, nesant jos taikymo sąlygų. Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad apeliacinės instancijos teismas, konstatuodamas atsakovių R. G. ir UAB „Eglitana“ veiksmų prieštaravimą viešajai tvarkai ir gerai moralei dėl šių asmenų ryšių su trečiuoju asmeniu advokatu A. G., netinkamai aiškino ir taikė Advokatūros įstatymo 46 straipsnio 2 dalies nuostatas, įtvirtinančias vieną iš esminių advokato veiklos garantijų – draudimą tapatinti savo profesines pareigas vykdantį advokatą su jo klientais ir jų bylomis. Teisėjų kolegija pripažino, kad situacija, kai tas pats advokatas atstovauja dviem klientams, kurių interesai nėra priešingi ir nesuderinami, savaime nereiškia, kad advokatas veikia neteisėtai, pažeisdamas Lietuvos advokatų etikos kodekse įtvirtintą pareigą vengti interesų konflikto. Aplinkybė, kad trečiasis asmuo advokatas A. G. ginčo turtą pasiūlė įsigyti savo sutuoktinei atsakovei R. G., nenustačius, jog atsakovė R. G. ir užsienio bendrovė „Petrade Ltd“ būtų turėjusios suderintą neteisėtą tikslą perleisti BUAB „Luna Capital Group“ turtą kitų asmenų nuosavybėn, taip pat nesudaro pagrindo spręsti, jog trečiasis asmuo veikė interesų konflikto sąlygomis.

Todėl Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad apeliacinės instancijos teismo išvados apie tai, jog visos ginčo sandorių šalys turėjo suderintą tikslą pažeisti BUAB „Luna Capital Group“ kreditorių interesus, padarytos netinkamai kvalifikavus teismų byloje nustatytas reikšmingas aplinkybes, taip pat netinkamai taikius atstovavimą civilinėje teisėje bei advokato teisinį statusą reglamentuojančias teisės normas, taip pat materialiosios teisės normas, reglamentuojančias ginčo sandorių negaliojimą dėl jų prieštaravimo viešajai tvarkai ir gerai moralei.

Šioje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo ieškovės ieškinys buvo atmestas.

Bylos Nr. e3K-3-74-381/2024 (aktyvi nuoroda). Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Vieša teismų sprendimų paieška.

Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Kontaktai žiniasklaidai:
Ieva Mastenica
Laikinai atliekanti
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininko tarnybos atstovės ryšiams su visuomene funkcijas
Mob. tel. 8 685 84863
El. p. [email protected]
www.lat.lt
www.teismai.lt 

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Lietuvos apeliacinis teismas atsakė, koks teismas turi nagrinėti skundus dėl nuteistųjų bausmės atlikimo vietos pakeitimo
2024-07-24, Lietuvos apeliacinis teismas
Išleista naujausia LAT praktikos apžvalga už 2024 m. birželio mėn.
2024-07-19, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Tiekėjo viešajame pirkime pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys nepagrįstai pripažinti melaginga informacija
2024-07-19, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Išnagrinėta viešųjų pirkimų byla dėl tiekėjo pateiktos informacijos pripažinimo melaginga
2024-07-19, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
2024-07-23
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2024-07-22
Naujausios diskusijos
18:40
13:08
17:19
17:04
16:25
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti