Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

LVAT: Inspekcija nepagrįstai nusprendė, kad biometrinių duomenų tvarkymas universitete vykdant nuotolinius atsiskaitymus ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 laikotarpiu pažeidė BDAR
2024-06-12 , Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Asmens duomenų apsauga: studentams buvo suteikta veiksminga galimybė pasirinkti dėl savo biometrinių duomenų tvarkymo atsiskaitymų metu, ir tokių duomenų tvarkymas buvo proporcingas siekiant užtikrinti studijų tęstinumą ekstremaliosios situacijos metu.

Byloje ginčas kilo dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (Inspekcija) sprendimo (Sprendimas), kuriuo nurodyta Vilniaus universitetui nedelsiant nutraukti studentų biometrinių duomenų tvarkymą siekiant užtikrinti nuotolinių atsiskaitymų sąžiningumą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 laikotarpiu, pagrįstumo ir teisėtumo.

Vilniaus universitete mokymosi sistemoje buvo pradėtas naudoti sąžiningumo užtikrinimo nuotoliniuose atsiskaitymuose įskiepis, kuris sudaro laikiną atsiskaitančiojo veido atpažinimo modelį, kuris naudojamas nustatant atsiskaitančiojo asmens vaizdo pasikeitimus. Šio asmens duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti nuotolinių atsiskaitymų sąžiningumą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 laikotarpiu.

Vilniaus universitetas nurodė, jog asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi esant duomenų subjekto sutikimui (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 str. 2 d. a p.).

Ginčijamame Sprendime buvo konstatuota, jog nagrinėjamu atveju biometrinių duomenų tvarkymas iš esmės neatitiko Bendrojo duomenų apsaugos reglamente įtvirtinto teisėtumo principo ir nebuvo proporcingas norimiems tikslams pasiekti.

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad, nors santykiams tarp universiteto ir studentų yra būdingas galios disbalansas, nagrinėjamu atveju studentams buvo suteikta veiksminga galimybė pasirinkti, ar leisti tvarkyti savo biometrinius duomenis, dalis studentų pasirinko nesutikti su biometrinių duomenų tvarkymu, o vien tai, jog nesutikusiems su biometrinių duomenų tvarkymu studentams egzamino data buvo nukelta, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nesudaro pagrindo išvadai, kad šie studentai galėjo patirti neigiamų pasekmių, kadangi ši aplinkybė pati savaime nelemia prastesnės atsisakiusiųjų sutikti su savo biometrinių duomenų tvarkymu studentų padėties lyginant su studentais, kurie tokį sutikimą davė. Taigi, Inspekcijai ginčijamame Sprendime nenurodžius aplinkybių, kurios pagrįstų, kad studentai dėl kitos egzamino datos galėjo patirti neigiamas pasekmes, išplėstinė teisėjų kolegija darė išvadą, kad Inspekcija nepagrįstai nusprendė, jog studentų sutikimas, atsižvelgiant į šio konkretaus atvejo aplinkybes, nebuvo duotas laisva valia.

Išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad Vilniaus universitetas biometrinius duomenis – veido atpažinimo modelį – numatė tvarkyti susiklosčius išimtinėms aplinkybėms, t. y. valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 laikotarpiu. Taigi buvo siekiama užtikrinti studijų tęstinumą visuomenės sveikatos krizės metu. Be to, tarp šalių nebuvo ginčo dėl to, kad biometriniai duomenys buvo tvarkomi labai trumpą laiką, t. y. biometrinis veido modelis buvo automatiniu būdu programinės įrangos sunaikinamas po duomenų subjekto atsijungimo nuo egzaminavimo aplinkos.

Išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad biometrinių duomenų tvarkymas, dėl kurio priimtas ginčijamas Sprendimas, gali būti laikomas proporcingu (tinkamu ir būtinu) susiklosčiusių išimtinių aplinkybių, t. y. ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 pandemijos, kontekste.

Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas, o atsakovo apeliacinis skundas atmestas.

Administracinės bylos Nr. eA-41-525/2024.

00
Teismų praktikos išaiškinimai
Išleista naujausia LAT praktikos apžvalga už 2024 m. birželio mėn.
2024-07-19, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Tiekėjo viešajame pirkime pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys nepagrįstai pripažinti melaginga informacija
2024-07-19, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Išnagrinėta viešųjų pirkimų byla dėl tiekėjo pateiktos informacijos pripažinimo melaginga
2024-07-19, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė dėl baudžiamajame procese patirtų išlaidų už specialistų išvadas atlyginimo civiline tvarka
2024-07-18, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą

Kas savaitę gausite koncentruotą svarbiausių pokyčių teisėje ir teismų praktikoje apžvalgą, parengtą teisės ekspertų. Atsisakyti galite bet kada. Susipažinkite su Infolex privatumo politika.
Naujienlaiškis siunčiamas pirmadieniais. Jeigu naudojatės „Gmail“ paštu, prašome patikrinti katalogą „Šlamštas“ („Spam“) ir paspausti „Pranešti, kad tai ne šlamštas“ taip įtraukiant „Infolex“ į patikimų siuntėjų sąrašą.
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
16:19
13:12
13:01
12:15
19:54
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti