Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Pensijos, finansai, nuotolinis darbas, palūkanos, neturtinė žala, piktnaudžiavimas | Infolex Teisė naujovės
2022-10-17 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiamieji kolegos,

Šį sykį iš septynių LAT nutarčių cituoju keturias. Viena iš cituotų nutarčių visiškai atitinka visus kasacinės nutarties standartus, kadangi ja yra vienodinama bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų praktika, keičianti iki šiol egzistavusią LAT praktiką, pagal kurią privalomojo nurodymo pašalinti neteisėtos statybos padarinius įvykdymo terminas yra sustabdomas, kai šis nurodymas yra apskundžiamas teismui. Naujai suformuota praktika yra atvirkštinė – skundo padavimas įvykdymo terminų nestabdo, nebent teismas taikytų atitinkamą laikinąją apsaugos priemonę. Taip pat įdomi nutartis yra dėl teisės reikalauti palūkanų už tai, kad valstybė laiku nevykdo savo pareigos sumokėti už visuomenės naudai paimtą nuosavybę. Tokia buvusio savininko teisė yra patvirtinama, tuo pačiu analizuojant ir jos realizavimo sąlygas. Nutartis dėl proceso atnaujinimo, kai yra priimamas EŽTT sprendimas, pakartoja jau esamą praktiką, kad procesas gali būti atnaujinamas ne tik toje byloje, kurioje EŽTT pasisakė, bet ir kitose analogiškose bylose. Na ir pagaliau nutartis, kurioje pasisakoma dėl nuosavybės teisės atsiradimo pagrindų. Man atrodo, kad ir šį sykį visos nutartys yra aktualios bei įdomios, todėl nuobodu neturėtų būti :)Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mieli kolegos,

InfolexIš šios savaitės apžval­gai pateiktų penkių Lie­tu­­vos Aukščiausiojo Teismo nutar­čių išskirčiau dvi.

Pir­­mojoje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konkretizavo BK 228 straipsnio 2 dalyje nurodytų „pikt­­naudžiavimą“ kvalifikuojančių po­žymių – „turtinės ar kitokios asmeninės naudos“ – sampratą, pab­rėž­­damas, jog bet kurios šių naudų sie­kimas turi bū­ti aiškiai nu­statytas ir motyvuotas, o ne menamas ar spėjamas.

Antrojoje nutartyje Lietuvos Aukš­čiau­siasis Teismas (a.) principo „non bis in idem“ kontekste bau­džia­mąją atsakomybę už neigia­mus pa­da­ri­nius žmogaus sveikatai sukėlusį kelių eismo taisyklių pažei­di­mą ( „in concreto“ BK 281 str. 2 d.) atri­bo­jo nuo ad­mi­nis­tra­cinės atsakomybės, (b.) nustatė baudžia­mo­­­jo poveikio priemonės – uždraudimo nau­dotis specialiąja teise („in concreto“ teise vairuoti trans­por­to priemones) taikymo momentą asme­niui, kuris tokios teisės nebuvo įgijęs, bei (c.) pažymėjo teismų praktikos, kaip vieno iš neturtinės ža­los dydžio nustatymo kriterijų, teisinę reikšmę: teismų praktikos for­mavimasis yra nuolatinis pro­ce­sas, todėl „kai konkrečios bylos faktiniai ypatumai yra pagrindas per ža­los dydžiui nustatyti taikyti­nus teisi­nius kriterijus pagrįsti kitokį neturtinės žalos dydį“, yra galimi ir „es­miniai nukrypimai nuo teis­mų prak­ti­koje susiformavusių neturtinės žalos dydžių“.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lie­tu­v­os Aukščiausiuoju Teis­mu.


Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 235)“ skaitykite:

 • Darbo užmokestis. Patvirtintas 2023 metais taikomas minimalusis valandinis atlygis ir minimalioji mėnesinė alga.

 • Energetika. Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikoje atnaujintos bendrosios nuostatos, prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos nustatymo ir perskaičiavimo tvarka.

 • Žemės sritis. Pakoreguotos Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklės.

 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl teisės reikalauti palūkanų už tai, kad valstybė laiku nevykdo savo pareigos sumokėti už visuomenės naudai paimtą nuosavybę, dėl proceso atnaujinimo, kai yra priimamas EŽTT sprendimas, dėl nuosavybės teisės atsiradimo pagrindų.

 • Baudžiamosios bylos. LAT konkretizavo BK 228 str. 2 d. nurodytų pikt­­naudžiavimą kvalifikuojančių po­žymių sampratą, nustatė baudžia­mo­­­jo poveikio priemonės – uždraudimo nau­dotis specialiąja teise (in concreto teise vairuoti trans­por­to priemones) taikymo momentą asme­niui, kuris tokios teisės nebuvo įgijęs, pažymėjo teismų praktikos, kaip vieno iš neturtinės ža­los dydžio nustatymo kriterijų, teisinę reikšmę.

 • Administracinės bylos. LVAT nagrinėjo ginčą dėl pareigūnų pensijų dydžio perskaičiavimo, dėl įpareigojimo nutraukti išieškojimo veiksmus.

 • ES bylos. ESTT pasisakė dėl to, kurios valstybės narės nacionalinė teisė taikoma tuo metu, kai joje gyvenantis darbuotojas su pertrūkiais dirba pagal laikino darbo paskyrimus kitos valstybės teritorijoje per užsienio laikinojo įdarbinimo įmonę ir sprendė dėl blakstienų augimą skatinančio serumo priskyrimo „vaistui pagal funkciją“. ES Bendrasis Teismas panaikino sprendimą, kuriuo žurnalistui atsisakyta leisti susipažinti su AstraZeneca pasiūlymo priedu, finansavimo sutarties projektu, AstraZeneca pristatymais ir kita medžiaga.

 • Konstitucinė teisė. Konstitucinis Teismas pripažino, kad teisinis reguliavimas, susijęs su reikalavimu pasitikrinti dėl užkrečiamosios ligos norint dirbti nustatytus darbus ar užsiimti tam tikra veikla, neprieštarauja Konstitucijai.

 • Teisėkūra. Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimo projektu siūloma užtikrinti darbuotojų poreikius turėti tinkamas, finansiškai ir socialiai saugias darbo sąlygas nuotolinio darbo metu. Administracinių nusižengimų kodekso įstatymo projektu siūloma didinti baudų dydžius už viešosios rimties trikdymą. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo projektu siūloma, kad pajamos, gautos už darbą Lietuvos Respublikos rinkimų komisijose, nebūtų įskaitomos į asmens pajamas.

 • Teisininkų komentarai. Teisė nemokėti sąskaitų pagal tarifus, kurie nėra nurodyti sutartyje ir nedetalizuoti sąskaitoje. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais – ką reikia žinoti? Paaiškėjo, kiek Lietuvos žmonių žino savo teises. Artimieji kapavietės priežiūros klausimus sprendžia bendru sutarimu.
Kas naujo Infolex Teisėje?
 • Turinys į Infolex atkeliauja iki 7 kartų greičiau. Teisinę informaciją paprastai skaitysite einamąją dieną po paskelbimo oficialiame šaltinyje. Šventinėmis dienomis ir savaitgaliais informaciją atnaujiname, tik nerengiame aktualių redakcijų.
   
 • Patobulinome greitaveiką. Šiemet per laiko tarpą iki 3 s. įvykdoma absoliuti dauguma paieškų ir atidaroma dokumentų tekstų. Kodeksų atidarymas pagreitėjo trečdaliu.
   
 • Išplėtėme sistemos apimtį. Šiemet sistema jau pasipildė > 120 tūkst. naujų dokumentų. Infolex Teisėje jau galite skaityti Teisėjų garbės teismo sprendimus.
   
 • Įdiegėme įstatymų straipsnių automatizuotus vertimus: galite versti į anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas.
   
 • Papildėme teisės aktų ir teismų praktikos naujienlaiškius. Nauja skiltis – „ką praeitą savaitę labiausiai skaitė kiti“ – leis pastebėti visiems įdomias naujienas.
   
 • Atnaujinome teismų praktikos paiešką nauju filtru ir prenumerata: bylos, kuriose paminėtos reikšmingos (>100 tūkst. EUR) pinigų sumos.
   
 • Pristatėme bylos įvykių prenumeratą ir ES teisės ir teismų praktikos užklausų prenumeratą. Pavyzdžiui, būsite informuoti, jei bylos nagrinėjimas persikels į kitą instanciją. Arba galite nustatyti, kad sistema informuotų apie naujas ESTT bylas dėl asmens duomenų apsaugos.
   
 • Įdiegę galimybę susieti Infolex paskyrą su Google paskyra, sumažinome pamiršto slaptažodžio vargus.

 • Prie populiariausių teisės aktų ir jų straipsnių rekomenduojame tos specializacijos teisininkus ir taip suvedame juos su potencialiais klientais.
   
 • Sumažinome žmogiškosios klaidos tikimybę tekstuose: automatizuotu ir individualios atrankos būdu audituojame teisės aktų redakcijų kokybę ir tikriname bylų tekstus dėl atitikties BDAR.

 • Pagreitinome klientų užklausų el. paštu aptarnavimą, vidutinis sprendimo laikas – vos keliolika minučių darbo valandomis darbo metu.
   
 • Didiname sistemos saugumą: įgyvendiname globalių standartų kibernetinio saugumo programą.
Prašome Jūsų skirti minutę įvertinti, kurios planuojamos diegti naujovės Jums būtų aktualiausios ir turėtų tapti mūsų prioritetiniais darbais artimiausiu metu. Anketą rasite čia.

Dažnai pamirštate Infolex paskyros slaptažodį? Susisiekite jį su Google paskyra ir prisijungimui naudokite Google.Sąsają galite sukurti Nustatymai > Socialinės paskyros skiltyje. Įvertinkite šią funkciją čia >>

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti