Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Sandoris, atostogos, draudimas, karo nusikaltimai, senaties terminas, verslas
2022-12-05 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiami kolegos,

Šį kartą iš trijų nutarčių cituoju vieną. Joje pasisakoma dėl sandorio, kuris yra pripažintas tariamuoju, negaliojimo pasekmių. Atkreipiamas dėmesys į sąlygas, kai restitucija nėra taikoma. Analizuojama situacija, kai sandoris yra pripažįstamas prieštaraujančiu viešajai tvarkai ir gerai moralei dėl piktnaudžiavimo teisėmis fakto. Tad ir vėl skaitymo nedaug, tačiau naudos tikrai gausite. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mieli kolegos,

InfolexSavaitę pailsėjus nuo kriminalinės justicijos, šios savaitės apžvalgoje turime, sakyčiau, gana intriguojančių, doktrinos reakciją ir platesnį viešąjį diskursą provokuojančių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių (pvz., aptariant nemo judex in causa sua principą ar konstitucinės teisės neliudyti prieš šeimos narį ar artimąjį giminaitį neišaiškinimo prilyginimą tiesiog „procedūrinėms taisyklėms“). Bendrosios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos tendencijos išlieka nepakitusios (ir tai kelia nerimą): nuolatinis ir sistemingas teismo diskrecijos plėtimas aiškinant tiek materialiosios, tiek procesinės teisės normas ir sąvokas, ir baudžiamojo proceso deformalizacija (kiek šaržuojant, galima spėti, jog ateityje teismams bus vis sunkiau taip pažeisti baudžiamojo proceso įstatymą, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jį pripažintų „esminiu“ baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu, kuris sukelia procesinius padarinius).

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) paaiškino apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties termino skaičiavimo principus tais atvejais, kai atsiranda procesinio pobūdžio senaties terminus stabdanti aplinkybė (BK 95 str. 6 d. 1 p.) – bylos nagrinėjimo teisme pertraukos skelbiamos ar bylos nagrinėjimas atidedamas dėl kaltinamojo ar jo gynėjo nedalyvavimo, (b.) atskleidė BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto požymio („nesunkus šeimos nario sveikatos sutrikdymas“) turinį, (c.) išsamiai paaiškino nusikalstamos veikos, nurodytos BK 163 straipsnyje („piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis“), sudėtį, pabrėždamas šios nusikalstamos veikos subjekto sampratą bei jos santykį su Baudžiamojo kodekso straipsniais, kuriuose apibrėžiamos nusikalstamos veikos žmogaus sveikatai, (d.) turto prievartavimą (BK 181 str.) atskyrė nuo savavaldžiavimo (BK 294 str.), (e.) išsamiai apibrėžė nusikalstamų veikų, nurodytų BK 182 straipsnyje („sukčiavimas“), BK 222 straipsnyje („apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir (arba) organizavimas“) ir BK 300 straipsnyje („dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu“), sudėtis, paaiškino esminius šių nusikalstamų veikų sudėčių požymius bei parodė šių nusikalstamų veikų tarpusavio santykį, (f.) tradiciškai priminė pernelyg ilgos baudžiamojo proceso trukmės reikšmę parenkant bausmės rūšį ir dydį (BK 54 str. 3 d.).

Baudžiamojo proceso
požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) išaiškino, kad neįvaikintas sutuoktinio (sugyventinės) vaikas, kuriam dar nesuėjo aštuoniolika metų, gali būti laikomas kaltininko „šeimos nariu“ (BPK 38 str.), (b.) aptarė bendrąją teismo nešališkumo sampratą, paryškindamas kriterijus, leidžiančius teismo nešališkumą pastebėti iš teismo baigiamojo akto turinio, taip pat išdėstė argumentus, kurie neleidžia abejoti BPK 59 straipsnio 3 dalies nuostatos galimu prieštaravimu Konstitucijai (sekant išdėstyta argumentacija, natūraliai kyla klausimas, o kam apskritai pirmosios instancijos teismo galimo šališkumo klausimas yra sprendžiamas pirmosios instancijos teisme? Jei jo bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijoje nespręstume apskritai, baudžiamasis procesas būtų dar labiau efektyvesnis: sumažėtų įtampų, emocijų ir lūkesčių, dar labiau pagreitėtų ir t. t.), (c.) įvertino, kokią įrodomąją reikšmę turi nepilnamečio vaiko parodymai, duoti neišaiškinus jam teisės atsisakyti duoti parodymus prieš savo tėvus (BPK 82 str. 2 d.), (d.) ne kartą pažymėjo pagrindinius specialių žinių panaudojimo baudžiamajame procese principus, atkreipdamas dėmesį į eksperto parodymų santykį su jo paties surašytu ekspertizės aktu, aptardamas specialisto kvietimą tais atvejais, kai jam pavestos užduoties įvykdymas iš dalies yra susijęs ir su teisinių klausimų sprendimu, priminė sąlyginės ekspertizės ar specialisto išvados vertinimo taisykles, aptarė tam tikrus specialisto nekompetencijos, kaip pagrindo jį nušalinti (BPK 58 str. 3 d.), sampratos aspektus bei specialisto nušalinimo reikšmę jo iki tol pateiktų išvadų patikimumui, (e.) priminė kaltinamojo teisės užduoti klausimus kaltinimo liudytojams (Konvencijos 6 str. 3 d. d) p., BPK 44 str. 7 d.) turinį, (f.) BPK 219 ir 254 straipsnių kontekste pažymėjo kaltinamajam pareikšto kaltinimo procesinį santykį su baudžiamojo įstatymo norma, pagal kurią pradėtas ikiteisminis tyrimas, bei ne kartą įvairiais aspektais paaiškino esmines kaltinimo pakeitimo teisme (BPK 255, 256 str.) nuostatas, taip pat baigiamojo teismo akto formulavimą, kai bylos proceso metu buvo pareikšti keli kaltinimai (BPK 305 str. 1 d. 3 p., 331 str. 2 d.), (g.) išaiškino apeliacinės instancijos teismo pareigos atlikti įrodymų tyrimą (BPK 324 str. 6 d.) apimtį tais atvejais, kai pirmosios instancijos teisme įrodymai buvo tiriami sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (BPK 273 str.), o apeliacinės instancijos teismas priima priešingą proceso sprendimą, nei pirmosios instancijos teismas.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.


Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „Savaitės apžvalgoje (Nr. 242)“ skaitykite:

 • Antstoliai. Keičiamos Antstolių drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo taisyklės.
   
 • Verslas. Pokyčiai Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

 • Draudimas. Atnaujintos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatos. Pakoreguotas Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymas.

 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl sandorio, kuris yra pripažintas tariamuoju, negaliojimo pasekmių.

 • Baudžiamosios bylos. LAT paaiškino apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties termino skaičiavimo principus tais atvejais, kai atsiranda procesinio pobūdžio senaties terminus stabdanti aplinkybė (BK 95 str. 6 d. 1 p.), atskleidė BK 138 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyto požymio („nesunkus šeimos nario sveikatos sutrikdymas“) turinį, atskyrė turto prievartavimą (BK 181 str.) nuo savavaldžiavimo (BK 294 str.), priminė pernelyg ilgos baudžiamojo proceso trukmės reikšmę parenkant bausmės rūšį ir dydį (BK 54 str. 3 d.) ir kt.
   
 • Administracinės bylos. LVAT nagrinėjo ginčą dėl NŽT sprendimo, kuriuo buvo atkurtos nuosavybės teisės, teisėtumo ir pagrįstumo, dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir viešinimo procedūrų laikymosi.

 • Konstitucinė teisė. LRKT konstatavo, kad Vidaus tarnybos statuto nuostatos tiek, kiek jose nebuvo įtvirtintos papildomos kasmetinės atostogos vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, vieniems auginantiems vaikus iki 14 metų, prieštaravo Konstitucijai.
   
 • Teisėkūra. Siūloma koreguoti Administracinių nusižengimų kodeksą ir Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą.
   
 • Teisininkų komentarai. Kada (ne)reikalingas darbuotojo sutikimas tvarkyti asmens duomenis? Lietuvos lošimų paslaugų rinka: dominuoja didžiausias pralošimo rizikas sąlygojančios lošimo paslaugos; Kinijos ir kitų šalių investicijoms – papildomi barjerai ES; Bendrovės akcijų išpirkimo teisė ir pareiga; Teisme vyko diskusija
  „Karo nusikaltimai: tarp moralės ir įstatymo“.

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti