Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Darbo santykiai, gyvūnų gerovė, notarai, karo tarnyba, viešieji pirkimai, santuoka
2023-01-03 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiami kolegos,

Pirmiausiai visiems nuoširdžiausi sveikinimai su atėjusiais 2023-iais – taikos, sveikatos ir visokių sėkmių. :) Kadangi šioje apžvalgoje apibendrintos LAT nutartys už praėjusias dvi savaites, skaitymo tikrai daug - cituojamų nutarčių yra net septynios. Spektras tikrai platus – pradedant teise vienašališkai nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį ir baigiant atsakomybe už preliminariosios sutarties nevykdymą. Taip pat pasisakoma dėl santuokos nutraukimo sutarties turinio reikalavimų (jau aktualu notarams), teismo vaidmens įrodinėjimo procese, ius novorum ribojimo apeliaciniame procese ir kitų nemažiau svarbių klausimų. Taigi, viskas įdomu ir aktualu.

Visiems geros kloties 2023 – iais ir gerų skaitinių. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

Mieli kolegos,

InfolexNors pirmajai apžvalgai naujaisiais metais susikaupė net penkiolika Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, jose iš esmės yra tiesiog pakartojama – vienose plačiau, kitose siauriau (todėl ne visos jos atskirai pažymimos ir šioje apžvalgoje) – ir tuo patvirtinama „nusistovėjusi“ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Kai kurie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo akcentai gal ir verti platesnio aptarimo (tikėkimės į tai dėmesį atkreips doktrina), tačiau žiūrint bendrai, šią savaitę aptariamos nutartys nesukuria naujos jurisprudencinės vertės.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) priminė bendrininkavimo, kaip objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, sudarančių bendrininkavimo sudėtį, visumos sampratą, atskirai pabrėždamas „bendravykdžiui“ būdingus požymius, (b.) konkretizavo nesunkų sveikatos sutrikdymą (BK 138 str.) kvalifikuojančius požymius – „itin žiauriai“ (BK 138 str. 2 d. 6 p.), „kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu“ (BK 138 str. 2 d. 7 p.), „dėl chuliganiškų paskatų“ (BK 138 str. 2 d. 8 p.), „dėl nukentėjusio asmens tarnybos ar piliečio pareigų vykdymo“ (BK 138 str. 2 d. 10 p.) ir „siekdamas išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui“ (BK 138 str. 2 d. 13 p.), (c.) paaiškino „neblaivumo“, kaip BK 2811 straipsnio 1 dalyje nurodyto esminio požymio, nustatymo procedūros reikalavimus, detalizavo esminius (d.) fizinio skausmo sukėlimo (BK 140 str.), (e.) sistemingo bauginimo naudojant psichinę prievartą (BK 145 str. 2 d.), (f.) darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo (BK 176 str.), atskirai imant, jam būdingo priežastinio ryšio, (g.) neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla (BK 202 str.), (h.) sukčiavimo (BK 182 str.), išskirtinai „pasyviosios apgaulės“, (i.) dokumentų klastojimo (BK 300 str.) sudėčių požymius, (j.) tradiciškai pažymėjo pernelyg ilgos baudžiamojo proceso trukmės reikšmę parenkant bausmės rūšį ir dydį (BK 54 str. 3 d.), pabrėždamas, jog šiuo aspektu gali būti įvertintas ir kaltinamojo atsisakymas duoti parodymus.

Baudžiamojo proceso požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) priminė įrodymų vertinimo sampratą ir svarbiausius įrodymų patikimumo ir pakankamumo kriterijus (BPK 20 str. 5 d.), (b.) pažymėjo mokslinių įrodymų, įskaitant privataus eksperto konsultacinę išvadą, tyrimo ir vertinimo standartą, (c.) „sukūrė“ galimybę teismo nuosprendį grįsti ir tokiais įrodymais, kurie nebuvo tirti teismo posėdyje (BPK 301 str. 1 d.), pakartojo (d.) apeliacinės instancijos teismo pareigą aktyviais veiksmais užtikrinti pirmosios instancijos teismo baigiamojo akto teisėtumą ir pagrįstumą bei (e.) kasacinės instancijos teismo kompetenciją „peržiūrėti“ paskirtos bausmės teisingumą (BPK 376 str. 3 d.).

Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Gerbiami skaitytojai,

Kviečiame Jus išbandyti eksperimentinę Infolex „Savaitės apžvalgos“ funkciją – klausytis apžvalgos audio formatu.

Jei audio formatas prigis ir suteiks Jums papildomo patogumo ar vertės, ateityje pasiūlysime daugiau turinio, kurio galima klausytis.
Šįkart Savaitės apžvalgoje rasite tiek bendrą visos apžvalgos, tiek atskirų skilčių įrašus. Nuorodų ieškokite atitinkamo puslapio viršuje.

Gero klausymo,

Infolex

Savaitės apžvalgą galite klausyti: (viso įrašo trukmė ~ 2 val. >>)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 245)“ skaitykite:

 • Gyvūnų apsauga. Pakeistas Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas, siekiant užkardyti pasikartojantį žiaurų elgesį su gyvūnais. Įvedamas draudimas laikyti gyvūnus asmenims, kurie žiauriai elgėsi su gyvūnais.
   
 • Darbo santykiai. Pakeitimai, susiję su mokymosi atostogomis. Į mokymosi atostogų sąrašą įtrauktas mokymasis savišvietos būdu.
   
 • Notarai. Pakeistas Įkainių už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas sąrašas. Šis sąrašas papildytas naujais įkainiais.
   
 • Karo tarnyba. Nustatytas sąrašas, kuriame numatyta, kiek bus šaukiama asmenų į privalomąją karo tarnybą, šaukimo pradžia ir kt.
   
 • Civilinės bylos. LAT pasisakė dėl teisės vienašališkai nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį, atsakomybės už preliminariosios sutarties nevykdymą. Taip pat dėl santuokos nutraukimo sutarties turinio reikalavimų, teismo vaidmens įrodinėjimo procese, ius novorum ribojimo apeliaciniame procese ir kitų nemažiau svarbių klausimų.
   
 • Baudžiamosios bylos. LAT konkretizavo nesunkų sveikatos sutrikdymą kvalifikuojančius požymius, paaiškino „neblaivumo“ nustatymo procedūros reikalavimus, priminė įrodymų vertinimo sampratą ir svarbiausius įrodymų patikimumo ir pakankamumo kriterijus, pakartojo apeliacinės instancijos teismo pareigą aktyviais veiksmais užtikrinti pirmosios instancijos teismo baigiamojo akto teisėtumą ir pagrįstumą. Taip pat detalizavo esminius fizinio skausmo sukėlimo, sistemingo bauginimo naudojant psichinę prievartą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, sukčiavimo, dokumentų klastojimo sudėčių požymius.
   
 • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl ministro įsakymo teisėtumo pakuočių atliekų tvarkymo byloje, dėl VDI priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, dėl kadastro duomenų pakeitimo.
   
 • ES bylos. ESTT pasisakė, kad draudimas skatinti vartotojus pirkti vaistus reklamos, grįstos žema kaina, didesniu krepšeliu ar nuolaidomis, pagalba, neprieštarauja ES teisei. Taip pat pasisakė, kad ES piliečio ekstradicija į trečiąją valstybę pateisinama siekiu išvengti nebaudžiamumo rizikos. ESTT aptarė, kad Amazon e.prekyvietės, siūlančios pirkti ir jos, ir trečiųjų asmenų, prekes, valdytojas gali būti laikomas atsakingu už tai, kad tretieji asmenys savo svetainėse netinkamai naudoja Louboutin žymenį.
   
 • Konstitucinė teisė. LRKT konstatavo, kad Žvalgybos kontrolierių ir Seimo kontrolierių įstatymų nuostatos, reglamentuojančios šių institucijų įgaliojimus nagrinėti pareiškėjų skundus dėl žvalgybos institucijų ir (ar) pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, neprieštarauja Konstitucijai.
   
 • Teisėkūra. Siūloma pakeisti Alkoholio kontrolės įstatymą bei pakeitimu nustatyti, kad kuomet rugsėjo 1 d. sutampa su laisvadieniu, alkoholio prekyba būtų draudžiama artimiausią darbo dieną. Taip pat siūloma pakoreguoti Statybos bei Lietuvos Respublikos energetikos įstatymus.
   
 • Teisininkų komentarai. Pokyčiai nutraukiant santuoką bendru sutuoktinių sutarimu. Ar pas notarą išsiskirti bus greičiau ir paprasčiau?; Netolimos ateities vizija: elektromobiliai taps neatsiejama kasdienybe; Naujovės šeimos teisiniuose santykiuose nuo Naujųjų metų; Vykdyti, keisti ar nutraukti sutartį: ką sako teisė bei teismų praktika ir ką diktuoja verslo realybė?; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika darbo bylose: ką naujo išmokome 2022 metais?; Ar nemoki bendrovė gali išvengti bankroto?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sausio 11 d. 10.30–12 val. „Infolex“ nemokamas vebinaras. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika 2022: tendencijos ir problematika • Prof. habil. Dr. Vytautas Nekrošius (Vilniaus Universitetas)
 • Doc. dr. Remigijus Merkevičius (Vilniaus Universitetas)
 • Partn.doc. Andžej Maciejevski (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Vilniaus Universitetas)
 • Dokt. Artur Doržinkevič (Lietuvos apeliacinis teismas, Mykolo Romerio Universitetas)
 • Dr. Gintarė Samuolė (Infolex)
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika 2022: tendencijos ir problematika
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika civilinėse bylose
 • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika baudžiamosiose bylose
 • Diskusija žyminio mokesčio indeksavimo problematikos tema
 • Praktiniai patarimai, kaip rasti svarbiausią teismų praktiką
Registracijos anketa >>

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Naujausios diskusijos
10:27
09:50
00:18
05:50
10:33
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti