Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Vartotojai, PVM, parama, juridiniai asmenys, suėmimas, teisė į gynybą, statybos
2023-02-06 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius | Infolex

InfolexGerbiami kolegos,

Šį kartą iš keturių nutarčių cituoju tris, iš kurių viena, apie nenugalimą jėgą ir sutarties vykdymą iš esmės pasikeitus aplinkybėms, yra ypatingai svarbi, kadangi čia nagrinėjamos sutarčių vykdymo subtilybės karantino situacijoje. Nutartis yra tikrai bazinė, kalbant apie šių dviejų institutų atribojimą bei taikymo ypatumus, todėl nuoširdžiai rekomenduoju visiems atidžiai su ja susipažinti. Kitose dvejose nutartyse kalbama apie sandorių pripažinimą negaliojančiais dėl prieštaravimo juridinio asmens teisnumui ir piktavališko šalių susitarimo bei teisės į atvaizdą apsaugos ribų.

Tad ir vėl nutartys ir aktualios, ir įdomios. Visiems linkiu įdomių ir naudingų skaitinių bei geros savaitės. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

Mieli kolegos,

InfolexIš šios savaitės apžvalgai pateiktų šešių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių, norėčiau išskirti šiuos teisminei praktikai reikšmingesnius teisės aiškinimo ir taikymo aspektus.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) išaiškino suėmimo įskaitymo į bausmę (BK 66 str. 1 d.) taisykles, (b.) išsamiai atskleidė bausmės vykdymo atidėjimo (BK 75 str.) taikymo sąlygas, pažymėdamas inter alia, kad „humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami ir su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, sudaryti prielaidų nebaudžiamumui, formuoti nepagarbos įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų“, (c.) priminė bausmių subendrinimo (BK 63, 64 str.) principus bei (d.) BK 147 straipsnio 1 dalies kontekste „priverstinę santuoką“ atskyrė nuo „fiktyvios santuokos“ – nustatant, ar „fiktyvi santuoka“ in concreto yra „prekybos žmonėmis“ požymis, svarbu įvertinti ją sudarančių asmenų valios turinį ir galimybę laisvai priimti sprendimą.

Baudžiamąjį procesinį žvilgsnį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę skyrė nuteistojo teisei į gynybą: (a.) akcentavo nuteistojo teisę realiai žinoti apeliacinės instancijos teismo posėdžio vietą ir laiką – „vien pranešimo išsiuntimas, neturint duomenų, kad proceso dalyvis pranešimą gavo, nėra tinkamas fakto, kad proceso dalyviui tinkamai pranešta, pagrindimas“ bei (b.) priminė teisės gintis, padedant gynėjui, užtikrinimo standartus.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.

Pagarbiai
Doc. dr., advokatas Remigijus Merkevičius

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Gerbiami skaitytojai,

Kviečiame Jus išbandyti eksperimentinę Infolex „Savaitės apžvalgos“ funkciją – klausytis apžvalgos audio formatu.

Jei audio formatas prigis ir suteiks Jums papildomo patogumo ar vertės, ateityje pasiūlysime daugiau turinio, kurio galima klausytis. Šįkart Savaitės apžvalgoje rasite bendrą visos apžvalgos įrašą.

Gero klausymo,
Infolex

Savaitės apžvalgą galite klausyti: (viso įrašo trukmė ~ 1 val. >>)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 250)“ skaitykite:

  • Civilinių bylų nagrinėjimas. Pakoreguotas Išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarkos aprašas.

  • Vartotojai. Patvirtintas Informacijos apie pareikštus ieškinius dėl vartotojų viešojo intereso gynimo ir ieškinius dėl vartotojų kolektyvinių interesų gynimo, jų nagrinėjimo eigą ir šių bylų rezultatus teikimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tvarkos aprašas.

  • Parama. Patvirtintos Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės. Taisyklės reglamentuoja visus projektų vykdytojų prekių, paslaugų, kurių pirkimo vertė lygi arba viršija 70 000 Eur be PVM, ar darbų pirkimus (jeigu intervencinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse numatytas jų taikymas), kurių vertė lygi arba viršija 174 000 Eur be PVM.

  • PVM. Atnaujintos Pridėtinės vertės mokesčio sumų grąžinimo paramos gavėjams taisyklės. Pakeitimu nustatyta, kad: jose reglamentuojama, kokia tvarka grąžinamas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis už prekes, kaip parama išgabentas už ES teritorijos ribų ir patiektas už ES teritorijos ribų veikiantiems juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą galintiems būti paramos gavėjais, taip pat kiti pakeitimai.

  • Civilinės bylos. LAT pasisakė apie nenugalimą jėgą ir sutarties vykdymą iš esmės pasikeitus aplinkybėms, sandorių pripažinimą negaliojančiais dėl prieštaravimo juridinio asmens teisnumui, piktavališko šalių susitarimo bei teisės į atvaizdą apsaugos ribų.

  • Baudžiamosios bylos. LAT pasisakė dėl suėmimo įskaitymo į bausmę taisyklių, bausmės vykdymo atidėjimo taikymo sąlygų, bausmių subendrinimo principų, „priverstinės santuokuos“ atskyrimo nuo „fiktyvios santuokos“. LAT taip nagrinėjo teisę į gynybą, akcentavo nuteistojo teisę realiai žinoti apeliacinės instancijos teismo posėdžio vietą ir laiką, priminė teisės gintis, padedant gynėjui, užtikrinimo standartus.

  • Administracinės bylos. LVAT nagrinėjo ginčą dėl pareigūno atleidimo iš Aplinkos apsaugos departamento už šiurkštų tarnybinį nusižengimą, dėl socialinio draudimo išmokų skyrimo nepilnamečiams vaikams.

  • Teisėkūra. Siūloma pakeisti Baudžiamojo proceso kodeksą ir numatyti pareigą laisvės atėmimo vietų įstaigoms pranešti nukentėjusiajam asmeniui (jei šis pageidauja) apie būsimą nuteistojo išleidimą iš laisvės atėmimo vietų įstaigos trumpalaikei išvykai. Taip pat siūloma koreguoti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą dėl privalomųjų nurodymų davimo teisės suteikimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijai.

  • Teisininkų komentarai. Sąskaitą apšvarino sukčiai – atsakomybė už tai gali kilti ir bankui; LAT priėmė nagrinėti precedento neturinčią bylą: kaip Lietuvoje keisis vaistų kainos?; Naujasis statybų reglamentavimas: NT pirkėjas bus apsaugotas ar nuskriaustas?; Kada reklamines žinutes galima siųsti be sutikimo?

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Naujausios diskusijos
17:03
00:18
05:50
10:33
17:17
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti