Pradžia Savaitės apžvalga Teisės aktai Teismų praktika Mano
Prisijungimas
Šiandien portale
Kas ką veikia
Teisės aktai
Teismų praktika
Susipažinkite
 

android ios ios

Noriu prenumeruoti Infolex savaitės apžvalgą


Transportas, finansai, negatorinis ieškinys, bankrotas, viešieji pirkimai, draudimas
2023-03-27 , Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius | Advokatas dr. Remigijus Merkevičius | Infolex

Vytautas NekrošiusGerbiami kolegos,

Šį sykį iš šešių nutarčių cituoju dvi. Pirmojoje nagrinėjamas klausimas ar daugiabučio namo bendrija turi teisę teisme pareikšti negatorinį ieškinį dėl patekimo į patalpas, kurios yra ne bendrijos, bet atsakovo nuosavybė. Teismas konstatavo, kad tokią teisę bendrija turi, jeigu patekimas į nurodytas patalpas yra būtinas bendrijos funkcijų įgyvendinimui. Antroji nutartis, mano nuomone, visiškai atitinka kasacinio proceso tikslus, todėl rekomenduoju perskaityti ją visą. Čia pasisakoma dėl kreditorių susirinkimo (bankroto procese) teisės keisti savo priimtus nutarimus, bankroto bylą nagrinėjančio teismo teisės įsiterpti į kreditorių susirinkimo kompetenciją, bankrutuojančio asmens turto pardavimo sąlygų ir tvarkos. Trumpai tariant, nutartis svarbi ir tikrai kasacinė. Visiems gerų skaitinių ir sėkmingos savaitės. :)

Pagarbiai
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Remigijus Merkevičius Mieli kolegos,

Antrą savaitę iš eilės Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dovanoja mums net keturiolika nutarčių kriminalinės justicijos tematika. Tokia „jurisprudencijos gausa“ verčia sunerimti: ar greitis ir kiekis nepakenks kokybei? Iš karto nuraminu – dar ne šią savaitę. Kai kurios šios savaitės apžvalgai pateiktos nutartys, žinoma, yra „darbinės“ (būtų keista, o gal net ir grėsminga, jei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kiekvienoje nutartyje kurtų po „teismo precedentą“), tačiau turime ir įdomių teisinių įžvalgų. Vėlgi „įdomių“ įvairiomis prasmėmis.

Materialiosios baudžiamosios teisės požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) išaiškino, kad atidėdamas arešto bausmės vykdymą, teismas neprivalo (nors ir turi teisę) paskirti ir intensyvią priežiūrą (BK 75 str. 1 d.), (b.) nurodė bendrininkavimo, kai darant vagystę (BK 178 str.) yra ir sugadinamas svetimas turtas (BK 187 str.), ribas, (c.) konkretizavo, kada vienasmenis įmonės vadovas gali būti BK 183 straipsnyje apibrėžtos nusikalstamos veikos subjektu, net ir tuo atveju, jei įmonėje yra ir in concreto tam tikrą sprendimą priėmė įmonės valdyba, (d.) apibrėžė „profesinės veiklos“, kaip BK 202 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos sampratą, pažymėdamas, kad „hialurono rūgšties užpildų injekcija“ yra ne „invazinė grožio paslauga“, o procedūra, kuri priskiriama medicinos praktikai ir kurią gali atlikti tik atitinkamos srities gydytojas, turintis nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją, ir tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, (e.) atskleidė „pornografinio turinio dalykų platinimo“ (BK 309 str. 1 d.) sudėtį, pažymėdamas šiuo aspektu aktualias „privataus gyvenimo“ ribas bei būtinybę, ypač kai naudojamos tam tikros moderniosios technologijos, „platinimą“ (BK 309 str. 1 d.) atskirti nuo „demonstravimo“ (BK 309 str. 4 d.).

Baudžiamojo proceso
požiūriu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę: (a.) priminė, kad administracinėje byloje nustatytos faktinės aplinkybės savaime negali turėti prejudicinės galios baudžiamojoje byloje, (b.) net dvejose nutartyse diskutavo (tiesa, gana paviršutiniškai) teismo nešališkumo (BPK 58 str.) sampratą, (c.) pakartojo, kad išteisintajam priteistinų išlaidų advokato (gynėjo) paslaugoms apmokėti (BPK 106 str. 3 d.) dydžio nustatymas yra teismo diskrecija, (d.) išskyrė kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar in concreto nėra pažeistas draudimas užsienio valstybės išduotą ar perduotą asmenį Lietuvos Respublikoje sulaikyti, traukti baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisti už iki jo išdavimo ar perdavimo padarytą nusikalstamą veiką, už kurią nebuvo išduotas ar perduotas (BPK 70 str. 1 d.), (e.) išaiškino, kokių duomenų pagrindu teismas gali nuspręsti leisti atlikti kratą (BPK 145 str.) bei (f.) nurodė, kad kai vienas ar grupė asmenų yra padarę kelias nusikalstamas veikas, kiekviena nusikalstama veika teismo baigiamajame akte turi būti aprašoma atskirai, tačiau šio procesinio reikalavimo pažeidimas automatiškai nesuponuoja esminio baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimo.

Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo kontekste Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią savaitę (a.) pažymėjo, atrodytų, savaime suprantamą dalyką – kad tais atvejais, kai nusikalstama veika padarytos turtinės žalos dydis turi įtakos nusikalstamos veikos kvalifikavimui, civilinis ieškinys turi būti galutinai išsprendžiamas apkaltinamuoju nuosprendžiu ir negali būti perduotas spręsti civilinio proceso tvarka (BPK 115 str. 1 ir 2 d.) bei (b.) priminė BPK 114 straipsnio taikymo sąlygas – šis straipsnis yra skirtas tik tiems atvejams, kai bankrutuojantis (restruktūrizuojamas) juridinis asmuo į baudžiamąjį procesą yra įtrauktas kaip civilinis atsakovas, bet ne kaip civilinis ieškovas.

Skaitykim, apgalvokim, vertinkim ir patobulėkim kartu su Lietuvos Aukščiausiuoju Teismu.Pagarbiai
Advokatas dr. Remigijus Merkevičius


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Savaitės apžvalgą galite klausyti: (viso įrašo trukmė ~ 1 val. 40 min >>

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Naujausioje „
Savaitės apžvalgoje (Nr. 257)“ skaitykite:

  • Užsieniečiai. Pakeistas sprendimas „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsieniečiams“. Pakeitimu pakoreguotas punktas, reglamentuojantis išlaidų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

  • Reorganizavimas. Priimtas įsakymas dėl Kultūros paveldo centro reorganizavimo, kartu patvirtintas Kultūros paveldo centro reorganizavimo sąlygų aprašas.

  • Sveikata. Patvirtintas Priverstinio hospitalizavimo prevencijos 2023–2024 metų veiksmų planas. Plano paskirtis – inicijuoti ir diegti į asmens atsigavimą, jo psichikos sveikatos sutrikimų atkryčių prevenciją ir t.t.

  • Civilinės bylos. LAT nagrinėjo klausimą ar daugiabučio namo bendrija turi teisę teisme pareikšti negatorinį ieškinį dėl patekimo į patalpas, kurios yra ne bendrijos, bet atsakovo nuosavybė. LAT taip pat pasisakė dėl kreditorių susirinkimo (bankroto procese) teisės keisti savo priimtus nutarimus, bankroto bylą nagrinėjančio teismo teisės įsiterpti į kreditorių susirinkimo kompetenciją, bankrutuojančio asmens turto pardavimo sąlygų ir tvarkos.

  • Baudžiamosios bylos. LAT išaiškino, kad atidėdamas arešto bausmės vykdymą, teismas neprivalo (nors ir turi teisę) paskirti ir intensyvią priežiūrą; nurodė bendrininkavimo, darant vagystę, ribas; atskleidė „pornografinio turinio dalykų platinimo“ sudėtį; priminė, kad administracinėje byloje nustatytos faktinės aplinkybės savaime negali turėti prejudicinės galios baudžiamojoje byloje; diskutavo dėl teismo nešališkumo sampratos; išaiškino, kokių duomenų pagrindu teismas gali nuspręsti leisti atlikti kratą; pažymėjo, kad tais atvejais, kai nusikalstama veika padarytos turtinės žalos dydis turi įtakos nusikalstamos veikos kvalifikavimui, civilinis ieškinys turi būti galutinai išsprendžiamas apkaltinamuoju nuosprendžiu ir negali būti perduotas spręsti civilinio proceso tvarka.

  • Administracinės bylos. LVAT pasisakė dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įsakymo, susijusio su Mykolo Lietuvio gatvės Vilniuje planavimu, pagrįstumo ir teisėtumo. LVAT įvertino Generalinio komisaro diskrecijos teisę pratęsti VPK viršininko tarnybos laikotarpį.

  • ES bylos. ESTT pasisakė dėl transporto priemonių gamintojų atsakomybės.

  • Teisėkūra. Siūloma pakoreguoti Rinkimų kodeksą ir numatyti, kad apygardos savivaldybės rinkimų komisija privalo priimti sprendimą perskaičiuoti visus daugiamandatės rinkimų apygardos biuletenius, kai kandidatų sąrašo balsų skirtumas daugiamandatėje rinkimų apygardoje yra 0,05 procento. Siūloma pakoreguoti Baudžiamąjį kodeksą ir prailginti senaties terminą, tais atvejais, kai seksualinio pobūdžio nusikaltimas atliekamas nepilnamečiui asmeniui.

  • Teisininkų komentarai. Neįprastai mažos kainos pagrindimas viešuosiuose pirkimuose. Ką vertėtų žinoti?; Užsieniečių įdarbinimas – kokias klaidas dažniausiai daro darbdaviai?; Neteisėtas dividendų išmokėjimas – nauja teismų praktika pažeidėjams neleis ramiai miegoti; NVSC pasivijo karantino klaidos: teismas nurodė sumokėti programėlės „Karantinas“ kūrėjams daugiau nei 100 tūkst. EUR; Pavasarinė dilema: būti ar nebūti sodininkų bendrijos nariu?; Pasibaigė finansiniai metai. Ar nepamiršote pateikti finansinių įmonės ataskaitų Registrų centrui?; Opcionai – kas tai ir kaip jie kvalifikuojami Lietuvos teisėje; Planuojama stabdyti leidimų laikinai gyventi ir vizų išdavimą Rusijos ir Baltarusijos piliečiams; „Grožio injekcijoms“ grožio salonuose padėtas taškas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis dėl opcionų – ne panacėja; Kaip apsaugoti konfidencialią informaciją verslo pardavimo metu? (1/3).

00
Metinės sektorių teisės apžvalgos

Svarbiausi 2019 m. pokyčiai sektorių teisėje ir 2020 metų prognozės
12/3/2019 , Infolex

Jūsų dėmesiui pristatome Infolex rengtas metinių sektorių teisės apžvalgas:

Rekomenduokite Savaitės apžvalgas kolegoms ir bičiuliams – nuo šiol jas gali prenumeruoti visi (ne tik Infolex klientai). Paprasčiausia užsisakyti palikus savo el. pašto adresą čia.

Plačiau >>
Infolex paslaugos
Skaičiuoklės
Išeitinės išmokos
Žyminio mokesčio
Notarų paslaugų
Ligos išmokos
Dienpinigių skaičiuoklė
Advokato paslaugų
Kitos skaičiuoklės
Naujausios konsultacijos
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Lietuvos transporto saugos administracija
2024-06-18
Naujausios diskusijos
10:27
09:50
00:18
05:50
10:33
Naujausi darbo pasiūlymai
Rodyti visus >>
Įkelti naują „Siūlo darbą“ skelbimą >>
Įkelti naują „Ieško darbo“ skelbimą >>
registruotis prisijungti